Alta kommune

Ei offentleg styresmakt

3 førespurnader
Valgprotokoll 2019, Alta kommune
Svar frå Alta kommune til Hallvard Nygård den .
Vellukka.
Hei Her er protokollene. 1. Ble foreløpig opptelling utført manuelt eller med dataprogram? Manuelt, for hånd 2. Ble endelig opptelling utført ma...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Førespurnad send til Alta kommune av Tarjei Leer-Salvesen den .
Svært forseinka.
Hei Jeg ber om innsyn i gjeldende utgave av kommunens reglement for folkevalgte. I noen kommuner er det tilleggsreglement som regulerer opplysnings...
Kommunens utbetalinger til leverandører
Førespurnad send til Alta kommune av Bente Hagen den .
Svært forseinka.
Kjære Alta kommune, Jeg ønsker innsyn i alle utbetalinger til leverandører for regnskapsåret 2015. Med vennlig hilsen, Bente Hagen

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?