Akershus fylkeskommune

Ei offentleg styresmakt

10 førespurnader
Utlyst stilling hos Akershus fylkeskommune Ref.nr.: 2251170704.
Klage sendt til Akershus fylkeskommune av Ørvar Sigfusson den .
Ventar på handsaming av klage.
Kjære Akershus fylkeskommune, Vær så snill å send denne videre til organ som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Akershus fylkeskom...
Kjære Akershus fylkeskommune, Vær så snill å send denne videre til organ som vurderer innsynsklager som fremmes imot kommuner. Jeg skriver for å kl...
Avgangen til Kristin Berge Ass.rektor på Strømmen vgs.
Svar frå Akershus fylkeskommune til Thomas Wissmark den .
Ventar på kategorisering.
Hei.   Jeg har blitt kontaktet av fylkesmannen i Oslo og Viken, som har mottatt vår oversendelse av saken. De påpeker at du formelt ikke har kla...
Hei,   jeg viser til din henvendelse 4. juni 2018 der du ber om et klart Ja/Nei-svar på spørsmålet: «Av alle de som søkte vedkommende stilling i...
  Juridisk avdeling Akershus fylkeskommune Postboks 1200 Sentrum 0107 Oslo Besøksadresse: Tordenskiolds gate 12, Oslo Postadresse: c/o Fylkesmannen...
Innsyn i ansettelsen av Lars Jakob Berg på Strømmen vgs.
Svar frå Akershus fylkeskommune til Thomas Wissmark den .
Ventar på kategorisering.
    Vennlig hilsen Anja Lisland rådgiver, juridisk avdeling Fylkesmannen i Oslo og Akershus ————————————————————————————————————————— Besøk...
Arkiv rutiner som organ er pålagt og bruke.
Oppfølging send til Akershus fylkeskommune av Ørvar Sigfusson den .
Vellukka.
Kjære Postmottak AFK, og Kari-Marie Kloster, Det var under å stormerke at AFK svarer på innsynshenvendelse uten nekt og bortforklaringer. Jeg blev...
Fikk nekt om innsyn av Fylkesmannen om innsyn i saken og har kommet på en del nye greier i saken...... om noen er flink med og føre klage videre i denn...
Henvendelsen er mottatt og registrert samt videresendt til fagkontor for behandling. Mvh Postmottak Akershus fylkeskommune Soan. -----Opprinnelig mel...
Offentlig søkerliste ønskes
Førespurnad til Akershus fylkeskommune, gjort av Ørvar Sigfusson. Annotert av Ørvar Sigfusson den .
Vellukka.
Akershus fylkeskommune ville ikke sende offentlig søkerliste til Mimes brønn og brukte seg av min personlige E-post adresse. Jeg har sendt klage om de...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?