Akershus fylkeskommune

Ei offentleg styresmakt

9 førespurnader
Avgangen til Kristin Berge Ass.rektor på Strømmen vgs.
Klage sendt til Akershus fylkeskommune av Thomas Wissmark den .
Ventar på handsaming av klage.
Kjære Akershus fylkeskommune, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Akershus fylkesk...
Hei,   jeg viser til din henvendelse 4. juni 2018 der du ber om et klart Ja/Nei-svar på spørsmålet: «Av alle de som søkte vedkommende stilling i...
  Juridisk avdeling Akershus fylkeskommune Postboks 1200 Sentrum 0107 Oslo Besøksadresse: Tordenskiolds gate 12, Oslo Postadresse: c/o Fylkesmannen...
Innsyn i ansettelsen av Lars Jakob Berg på Strømmen vgs.
Svar frå Akershus fylkeskommune til Thomas Wissmark den .
Ventar på kategorisering.
    Vennlig hilsen Anja Lisland rådgiver, juridisk avdeling Fylkesmannen i Oslo og Akershus ————————————————————————————————————————— Besøk...
Arkiv rutiner som organ er pålagt og bruke.
Oppfølging send til Akershus fylkeskommune av Ørvar Sigfusson den .
Vellukka.
Kjære Postmottak AFK, og Kari-Marie Kloster, Det var under å stormerke at AFK svarer på innsynshenvendelse uten nekt og bortforklaringer. Jeg blev...
Utlyst stilling hos Akershus fylkeskommune Ref.nr.: 2251170704.
Klage sendt til Akershus fylkeskommune av Ørvar Sigfusson den .
Ventar på kategorisering.
Kjære Akershus fylkeskommune, Jeg etterlyser svar til denne innsyn henvendelsen og det snarest. Det er ikke å akseptere at det ikke svares når det...
Fikk nekt om innsyn av Fylkesmannen om innsyn i saken og har kommet på en del nye greier i saken...... om noen er flink med og føre klage videre i denn...
Henvendelsen er mottatt og registrert samt videresendt til fagkontor for behandling. Mvh Postmottak Akershus fylkeskommune Soan. -----Opprinnelig mel...
Offentlig søkerliste ønskes
Førespurnad til Akershus fylkeskommune, gjort av Ørvar Sigfusson. Annotert av Ørvar Sigfusson den .
Vellukka.
Akershus fylkeskommune ville ikke sende offentlig søkerliste til Mimes brønn og brukte seg av min personlige E-post adresse. Jeg har sendt klage om de...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?