Agdenes kommune

Ei offentleg styresmakt

2 førespurnader
Hei Oversender dialog med Trønderenergi i 2019. Med hilsen Agdenes kommune v/ Fellestjenesten Tlf: 72 49 22 00 E-post: [Agdenes kommune henven...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Agdenes kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellukka.
Hei   Du finner reglementet for folkevalgte på vår hjemmeside: [1]https://www.agdenes.kommune.no/styrer-raad-utvalg.455673.no.html        ...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?