Åfjord kommune

Ei offentleg styresmakt

1 førespurnad
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Åfjord kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellukka.
Hei! Vedlegger Åfjord kommunes gjeldende delegasjonsreglementet med vedlegg. Ser det står noe om opplysningsutveksling her f.eks: - I delegasjonsregl...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?