116 111 Alarmtelefonen for barn og unge

Ei offentleg styresmakt

Krav om innsyn utførd med denne tenesta

Ingen har så langt bede om innsyn hos 116 111 Alarmtelefonen for barn og unge ved hjelp av denne nettstaden.