Vis og søk i henvendelser

  

64 innsynshenvendelser funnet

Geographical positions of Siem Pilot
Svar fra Forsvarsdepartementet til Arne Semsrott den .
Har ikke informasjonen.
+------------------------------------------------------------------------+ | Forsvarsdepartementet | | Vår ref:      2017/1835 - 90 | | Dato:       ...
Politiapp i Stavanger
Svar fra Rogaland politidistrikt til Geir Eliassen den .
Har ikke informasjonen.
Se vedlegg.   Hilsen Erik Henna Hagen Politioverbetjent Sør-Vest politidistrikt Geir Eliassen ROGALAND POLICE DISTRICT Deres referan...
Politiapp i Vestfold
Svar fra Vestfold politidistrikt til Geir Eliassen den .
Har ikke informasjonen.
Geir Eliassen Politiets datasystemer utvikles av Politiets fellestjenester. Henvendelsen må derfor rettes til [epostadresse]. Torgny Alstad Kommunik...
Vi beklager sen tilbakemelding på din forespørsel. Årsaken til endringene i tilgang er endringer i standardregler i brannmuroppsett hos driftslevera...
Karakter på masteroppgave
Svar fra Universitetet i Oslo til Haavard Ostermann den .
Avslått
Viser til innsynsbegjæring av 20.04.2017 og vurderingen til Avdeling for fagstøtte er: Det vises til innsynsbegjæring fremmet av Haavard Ostermann 20...
RuterBillett-app
Henvendelse til Ruter AS, gjort av B. Waldron. Merknad av P. Reinholdtsen den .
Avslått
Kildekoden til app-en er omtalt på https://www.digi.no/artikler/utvikler-felles-billettsystem-for-store-deler-av-sor-norge/379217 .
Contracts with Steve Tatham
Svar fra Forsvarsdepartementet til Paul-Olivier Dehaye den .
Har ikke informasjonen.
+------------------------------------------------------------------------+ | Forsvarsdepartementet | | Vår ref:      2017/489 - 332 | | Dato:       ...
Documents concerning the portability right
Oppfølging sendt til Datatilsynet av Paul-Olivier Dehaye den .
Har ikke informasjonen.
Your response that you have not started working on the topic implies that there is no relevant document to my request. Thank you for your response....
Tilbakemelding på innsynskrav Viser til e-post den 14.03.17 med ønske om innsyn i saker som vedrører konsesjon på erverv av fast eiendom (konsesjonsl...
+------------------------------------------------------------------------+ | Forsvarsdepartementet | | Vår ref:      2017/489 - 109 | | Dato:       ...
Dear Sir, We have answered this question before, and the answer is the same; Even  though one employees has attend the course, the Defence Staff are...
Dear Sir, We have answered this question before, and the answer is the same; Even  though one employees has attend the course, the Defence Staff are...
Mr. Dehaye,   As mentioned in my previous email, the list of deliverables in Project Strict has been adjusted and does not correspond with the tex...
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag - Postjournal 2015
Henvendelse til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, gjort av J. Dahl. Merknad av Innsynsrett den .
Avslått
Se https://www.mimesbronn.no/request/postjournal_2015_2#incoming-1517
Innsyn i eiendomsoverdragelser
Svar fra Statens kartverk til Hallvard Nygård den .
Avslått
Hei, Jeg vil tro at Dalane Tidende, som andre aviser, benytter seg av tjenester levert av selskaper som formidler eiendomsdata, som for eksempel Norka...
"Norway's female tank commander"
Svar fra Forsvaret til Innsynsrett den .
Har ikke informasjonen.
Viser til din henvendelse datert 19. februar og din purring 25. februar der det bes om innsyn i dokumenter tilknyttet kampanjen "Norway's female tank c...
Klage -dokumenter om tomt til moske
Svar fra Fylkesmannen i Østfold til Arne Larsen den .
Avslått
Hei! Vedlagt følger vårt vedtak av 22.02.17. mvh Anne Danielsen Haugland seniorrådgiver Fylkesmannen i Østfold, juridisk avdeling Arne Larsen...
FFI-1368 – Strategisk kommunikasjon og cyberforsvar i et hybrid trusselbilde
Henvendelse til Forsvarsdepartementet, gjort av Innsynsrett. Merknad av Innsynsrett den .
Har ikke informasjonen.
Ny sak hos Forsvarets forskningsinstitutt: https://www.mimesbronn.no/request/ffi_1368_strategisk_kommunikasjo_2
Fjerning av krav om rettslig kjennelse før DNS-domenebeslag
Svar fra Uninett Norid til P. Reinholdtsen den .
Har ikke informasjonen.
Hei vi viser til din henvendelse om innsyn av 14. februar, der du ber om innsyn i dokumenter relatert til oppdatering av regelverket for .no angåen...
Miljøhensyn ved innførsel av digital radio (DAB) i Norge
Oppfølging sendt til Klima- og miljødepartementet av Gorm Eriksen den .
Har ikke informasjonen.
Kjære NRK, Du har selvfølgelig rett, den gikk til feil organisasjon. Beklager dette. Med vennleg helsing, Gorm Eriksen
"Female Tank Commander" video
Oppfølging sendt til Forsvaret av Paul-Olivier Dehaye den .
Har ikke informasjonen.
Thank you for your response Yours sincerely, Paul-Olivier Dehaye
"Female Tank Commander" marketing campaign
Oppfølging sendt til Forsvarsdepartementet av Paul-Olivier Dehaye den .
Har ikke informasjonen.
Thank you for your informative and extremely quick response. Yours sincerely, Paul-Olivier Dehaye
Se vedlagte saksdokumenter/See attached documents.   Svar på denne forsendelsen, eller ny henvendelse, sendes på e-post til [epostadresse] / Any a...
Osloskolens avtalevilkår med Apple
Svar fra Oslo kommune, utdanningsetaten til P. Reinholdtsen den .
Har ikke informasjonen.
Innsynsbegjæring Det vises til forespørsel om innsyn i avtalevilkår med Apple Utdanningsetaten har vurdert spørsmålet om meroffentlighet etter offen...
IBM bostøtte
Svar fra Søgne kommune til Allvis den .
Har ikke informasjonen.
Hei, Vi viser til din innsynsforespørsel om vår avtale med Husbanken rundt ansvar for arkivering om kommunens dokumenter. En slik avtale finnes ik...