Vis og søk i henvendelser

  

79 innsynshenvendelser funnet

Hei Beklager sent svar. Det er kun fredsregulativ kap. 12 som gjelder for sivilforsvaret derfor har jeg kun sendt det. mvh HANNE MARIE HAUGBERG s...
Avslag på innsynshenvendelse av 06.11.2017 Vi viser til din henvendelse av 06.11.2017 der du ber om innsyn i dette dokumentet: 2017/200409-002 Bes...
Hei.   Dette beklager vi. I dette svaret skulle det kun stått «Vi avslår kravet ditt om innsyn». At den neste setningen er kommet med er en feil f...
Departementets vurdering Departementet er enig med Mattilsynet i at opplysningene i dokumentet kan være egnet til å lette gjennomføring av straffbare...
Det vises til epost av 5. november med klage på håndtering av spørsmålet om innsyn i ikke-offentlige kalenderoppføringer for utenriksministeren.  ...
Konklusjon Regionens vedtak datert 9.10.2017 stadfestes. Vedtaket er fattet med hjemmel i offentleglova § 13, jf forvaltningslova § 13 og offentlegl...
Oslo-politiets rutiner for såkalt forebyggende hjemmebesøk
Svar fra Oslo politidistrikt til Olivia Paulsen den .
Har ikke informasjonen.
Postmottaket videresender svar fra saksbehandler: Det er umulig å veilede om noe vi ikke forstår hva er. "Forebyggende hjemmebesøk" er et ukjent begre...
Krav om at dere følger opp innsynssaker med Norad
Svar fra Klima- og miljødepartementet til Bistandsinnsyn den .
Har ikke informasjonen.
Se vedlagte saksdokumenter. Denne eposten er sendt på vegne av Klima- og miljødepartementet. Vennligst ikke svar direkte til avsender. Dersom du har...
Dette er en automatisk generert e-post. Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil bli besvart så snart som mulig. E-po...
Trær i Bergen
Henvendelse til Bergen kommune, gjort av Fredrik Lindseth. Merknad av Fredrik Lindseth den .
Har ikke informasjonen.
Var en sak i mars i Bergensavisen https://www.ba.no/pulsen/sentrum/natur-og-miljo/de-teller-byens-tusen-trar-og-blir-historiske/s/5-8-531012 så det er...
Hei, Det vises til din henvendelse til Politiets fellestjenester av 28. mai 2017 der du viser til artikkel på nrk.no knyttet til politiets bruk av sma...
Geographical positions of Siem Pilot
Svar fra Justis- og beredskapsdepartementet til Arne Semsrott den .
Har ikke informasjonen.
Se vedlagt dokument Med hilsen Justis- og beredskapsdepartementet   Arne Semsrott Deres ref. Vår ref. 17/5355 - KAM Dato 22.09.2017 Begjærin...
Dette er en automatisk generert e-post. Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil bli besvart så snart som mulig. E-po...
Geographical positions of Siem Pilot
Svar fra Forsvarsdepartementet til Arne Semsrott den .
Har ikke informasjonen.
+------------------------------------------------------------------------+ | Forsvarsdepartementet | | Vår ref:      2017/1835 - 90 | | Dato:       ...
Hei,   Vi viser til  e-post 19. august 2017 der du ber om innsyn i helse- og omsorgsministerens arbeidskontrakt, stillingsbeskrivelse og personalm...
Samferdselsministerens arbeidskontrakt og kalender 2017
Svar fra Samferdselsdepartementet til Geir Eliassen den .
Har ikke informasjonen.
Hei og takk for din henvendelse, der du ber om innsyn i samferdselsministerens arbeidskontrakt, stillingsbeskrivelse og personalmappe, og informasjon...
Kina-dokumenter hos UD
Klargjøring sendt til Utenriksdepartementet av Geir Eliassen den .
Avslått
Kjære Malmgren, Otto, Dere sa jeg skulle få en liste. Jeg sendte dere denne innsynshenvendelsen på bakgrunn av at Riksrevisjonen viste i sin rapport...
Politiapp i Stavanger
Svar fra Rogaland politidistrikt til Geir Eliassen den .
Har ikke informasjonen.
Se vedlegg.   Hilsen Erik Henna Hagen Politioverbetjent Sør-Vest politidistrikt Geir Eliassen ROGALAND POLICE DISTRICT Deres referan...
Politiapp i Vestfold
Svar fra Vestfold politidistrikt til Geir Eliassen den .
Har ikke informasjonen.
Geir Eliassen Politiets datasystemer utvikles av Politiets fellestjenester. Henvendelsen må derfor rettes til [epostadresse]. Torgny Alstad Kommunik...
Vi beklager sen tilbakemelding på din forespørsel. Årsaken til endringene i tilgang er endringer i standardregler i brannmuroppsett hos driftslevera...
Karakter på masteroppgave
Svar fra Universitetet i Oslo til Haavard Ostermann den .
Avslått
Viser til innsynsbegjæring av 20.04.2017 og vurderingen til Avdeling for fagstøtte er: Det vises til innsynsbegjæring fremmet av Haavard Ostermann 20...
RuterBillett-app
Henvendelse til Ruter AS, gjort av B. Waldron. Merknad av P. Reinholdtsen den .
Avslått
Kildekoden til app-en er omtalt på https://www.digi.no/artikler/utvikler-felles-billettsystem-for-store-deler-av-sor-norge/379217 .
Contracts with Steve Tatham
Svar fra Forsvarsdepartementet til Paul-Olivier Dehaye den .
Har ikke informasjonen.
+------------------------------------------------------------------------+ | Forsvarsdepartementet | | Vår ref:      2017/489 - 332 | | Dato:       ...
Documents concerning the portability right
Oppfølging sendt til Datatilsynet av Paul-Olivier Dehaye den .
Har ikke informasjonen.
Your response that you have not started working on the topic implies that there is no relevant document to my request. Thank you for your response....
Tilbakemelding på innsynskrav Viser til e-post den 14.03.17 med ønske om innsyn i saker som vedrører konsesjon på erverv av fast eiendom (konsesjonsl...