Vis og søk i henvendelser

  

147 innsynshenvendelser funnet

Palantir hos JD
Oppfølging sendt til Justis- og beredskapsdepartementet av Olivia Paulsen den .
Har ikke informasjonen.
Kjære Innsyn, Takk. Med vennlig hilsen, Olivia Paulsen
Dokumentfangst - Bent Høie
Svar fra Helse- og omsorgsdepartementet til rusinnsyn den .
Avslått
Din henvendelse er mottatt i Helse- og omsorgsdepartementet. Henvendelsen vil bli lest og behandlet så snart som mulig.   Helse- og omsorgsdeparte...
Vi bekrefter at din e-post er mottatt av Statsministerens kontor. Vi stadfestar at din e-post er motteken av Statsministerens kontor. We hereby confi...
Korrupsjon i LO
Oppfølging sendt til Utenriksdepartementet av Geir Eliassen den .
Har ikke informasjonen.
Kjære Sentral kontrollenhet, Av hensyn til min rett til anonymitet, og også av dokumentasjonshensyn slik at offentligheten får innsyn i hvordan dere...
Se vedlagte saksdokument:   Med hilsen Samferdselsdepartementet   Monica Stensrud Deres ref Vår ref Dato 15/989-69 24. mai 2018 Klageins...
Hei Det gis klagefrist på vedtaket fra og med oversendelsen av i går. Med hilsen Forsvarsdepartementets postmottak -----Opprinnelig melding--...
Samferdselsdepartementet har mottatt e-posten din i sitt e-postmottak. Henvendelsen vil bli lest og behandlet så snart som mulig.   Samferdselsdep...
Nei, ingen i min avdeling, det vet jeg Mvh, Liliana Bachs Ass avdelingsleder avd for rettsmedisinske fag IKKE SENSITIVT INNHOLD
Kjære Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Hva er status i denne saken? Med vennlig hilsen, Olivia Paulsen
Vi bekrefter at din e-post er mottatt av Statsministerens kontor. Vi stadfestar at din e-post er motteken av Statsministerens kontor. We hereby confi...
Innsyn i personalmapper
Oppfølging sendt til Datatilsynet av Herman Langvik den .
Har ikke informasjonen.
Kjære Arkiv, Takk for svar. Med vennlig hilsen, Herman Langvik
Vi bekrefter at din e-post er mottatt av Statsministerens kontor. Vi stadfestar at din e-post er motteken av Statsministerens kontor. We hereby confi...
Trikkesporet i Frognerveien/ved Solli plass
Svar fra Oslo kommune, byrådet til Monica Stensrud den .
Har ikke informasjonen.
Vedlagt følger brev fra byrådsavdelingene. Brevet sendes i de fleste tilfeller elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et originalt dokume...
Dialog med NVE om AMS-høring fra 2007
Svar fra Datatilsynet til P. Reinholdtsen den .
Har ikke informasjonen.
Hei Da anbefaler vi å ta kontakt med NVE siden det er de som viser til dialog med Datatilsynet i sitt dokument. Vennlig hilsen Datatilsynet v/Arkiv...
Denne e-posten er beregnet for den institusjon eller person den er rettet til og kan være belagt med lovbestemt taushetsplikt. Dersom e-posten er fei...
Hei Justis- og beredskapsdepartementet har ikke utarbeidet veiledninger, styringsdokumenter eller lignende om tolkningen av de nye reglene i GDPR. Dat...
  Vi viser til e-poster fra deg, senest av 17. februar 2018, der du klager på vårt avslag i kalenderinnsyn til kommunal- og moderniseringsminister...
Det vises til din innsynsbegjæring 18. februar 2018 i «[a]lle kalenderoppføringer i Mina Gerhardsen sin kalender hittil i 2018, inkludert Outlook-kalen...
Det vises til din innsynsbegjæring 18. februar 2018 i «[a]lle kalenderoppføringer i Jon Karleiv Andreas Lomøy sin kalender hittil i 2018, inkludert Out...
Til Herman Langvik,   Svar på forespørsel om innsyn i Trine Skei Grandes kalenderoppføringer, sak 18/1087 Vi viser til din e-post 18. februar 20...
Hei,   Vi viser til din epost 18. februar 2018 der du ber om innsyn i eldre- og folkehelseministerens kalenderoppføringer fram til da, samt senere...
Vi viser til din e-post 5. april 2018 der du ber om en journal/saksomslag som viser kalenderoppføringene du har bedt om innsyn i. Offentleglova § 10...
Vi viser til din e-post fra 5. april 2018 og øvrig korrespondanse i saken. Sivilombudsmannens uttalelse av 8.februar 2018 legges til grunn, selv om v...
Denne saken er som du er informert om, blitt oversendt KMD og du vil motta svar fra dem. Difi har ingen opplysninger om status for behandlingen av klag...
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt i Klima- og miljødepartementet. Med vennlig hilsen Postmottak Klima- og miljødepartementet -----Opprinne...