Vis og søk i henvendelser

  

99 innsynshenvendelser funnet

Hei, Hallvard Nygård   Du har rett i at merinnsyn alltid skal vurderes, også når det gjelder organinterne dokumenter. Det kom dessverre ikke klart...
Antall narkotikalovbrudd på landsbasis i 2017
Svar fra Politidirektoratet til rusinnsyn den .
Har ikke informasjonen.
Vi viser til henvendelse angående statistikk på antall anmeldte narkotikalovbrudd på landsbasis i 2017.   Politidirektoratet er i ferd med å hente...
Norske filmverk som er falt i det fri?
Oppfølging sendt til Riksarkivet av P. Reinholdtsen den .
Har ikke informasjonen.
Kjære Riksarkivet, Tusen takk for svaret. Jeg følger opp mot nasjonalbiblioteket og leter videre. :) Med vennlig hilsen, P. Reinholdtsen
Det forelegger ingen korrespondanse mellom Anne Skjelmerud og UNAIDS om narkotika og smitte i perioden 2014-2016. Godkjent av underdirektør Lene Loth...
Kjære Andersen, Frode Overland, Men jeg har jo sagt meg villig til å begrense kravet til et mindre tidsrom, f.eks. de to siste årene. Dere har en vei...
Det vises til innsynsanmodning av 30.12.2017 og ambassadens foreløpige svar av 4.1.2018. Ambassaden har ingen korrespondanse om cannabis innenfor den...
Det vises til innsynsbegjæring til Norad av 14. oktober knyttet til «All korrespondanse mellom Anne Skjelmerud og INPUD (International Network of Peo...
Det gis ikke innsyn i sak 2016/184024-006. Dette er et internt dokument og vi gir ikke innsyn ref. off.l. § 14-1.   Med vennlig hilsen   Marie...
Det gis ikke innsyn i sak 2017/193914-004. Dette er et internt dokument og vi gir ikke innsyn ref. off.l. § 14-1.   Med vennlig hilsen   Marie...
Det vises til deres henvendelse av 27. desember om innsyn i ambassadens korrespondanse om cannabislovgivning i Uruguay i 2015, 2016 og 2017. Ambassad...
Det vises til innsynsbegjæring fra «Bistandsinnsyn» i en lengre rekke saker i Norad fremmet 6. oktober, 31. oktober og 1. november 2017 og Norads avs...
Hei.   Jeg viser til ditt krav om nærmere begrunnelse i forbindelse med at du fikk avslag på kravet om innsyn i dokumentene i sak 17/6922.   J...
Fylkesmannens vedtak i klagesak om avvisning av klage - Oslo kommune - Ruseløkka skole - innsyn i korrespondanse vedrørende riving og nybygg av skole...
Norske filmverk som er falt i det fri?
Svar fra Nasjonalbiblioteket til P. Reinholdtsen den .
Har ikke informasjonen.
Hei, jeg har fått videresendt en henvendelse fra denne epostadressen ang. filmer i Nasjonalbibliotekets arkiv før 1930. Det finnes ingen liste, men m...
Sanntidsdata for E90 fra 01.07.2017 og utover
Oppfølging sendt til Kolumbus AS av Hallvard Nygård den .
Har ikke informasjonen.
Kjære Audun M. Solheim, Da lukker jeg innsynshenvendelsen i Mimes Brønn. Dere har ikke dataene som er etterspurt. Trodde dette var tilfellet i følge...
Norske filmverk som er falt i det fri?
Oppfølging sendt til Norsk filminstitutt av P. Reinholdtsen den .
Har ikke informasjonen.
Kjære Ivan Gasparini, Tusen takk for rask tilbakemelding. Jeg hører med Nasjonalbiblioteket. En kan se hva de kan bidra med på https://www.mimesbro...
Vårt saksnummer: 17/6962   Nærmere begrunnelse for avslag   Vi viser til din epost 5. desember med klage over avslag på innsyn i dokument 13/6...
Se vedlagte dokumenter   Rusinnsyn Deres ref Vår ref Dato 16/652-54 23. november 2017 Klage over innsyn etter Offentleglova - Norges instruks...
+------------------------------------------------------------------------+ | Forsvarsdepartementet | | Vår ref:      2017/1513 - 404 | | Dato:      ...
Innsyn i arbeidskontrakt
Svar fra Statistisk sentralbyrå - SSB til Ingeborg Johansen den .
Avslått
Hei! Viser til din forespørsel om innsyn i Christine Meyers arbeidskontrakt. Christine Meyer er ansatt av Finansdepartementet. Når det gjelder innsy...
Hei Beklager sent svar. Det er kun fredsregulativ kap. 12 som gjelder for sivilforsvaret derfor har jeg kun sendt det. mvh HANNE MARIE HAUGBERG s...
Avslag på innsynshenvendelse av 06.11.2017 Vi viser til din henvendelse av 06.11.2017 der du ber om innsyn i dette dokumentet: 2017/200409-002 Bes...
Hei.   Dette beklager vi. I dette svaret skulle det kun stått «Vi avslår kravet ditt om innsyn». At den neste setningen er kommet med er en feil f...
Departementets vurdering Departementet er enig med Mattilsynet i at opplysningene i dokumentet kan være egnet til å lette gjennomføring av straffbare...
Det vises til epost av 5. november med klage på håndtering av spørsmålet om innsyn i ikke-offentlige kalenderoppføringer for utenriksministeren.  ...