Vis og søk i henvendelser

  

189 innsynshenvendelser funnet

Difi legger også på sperrer for enkelte user agents i Einnsyn.no: https://www.mimesbronn.no/request/blokkering_av_tilgang_til_einnsy
Se vedlagte saksdokumenter.   Eventuelle svar sendes: [Lillesand kommune henvendelses-e-postadresse]   Med vennlig hilsen Lillesand kommune...
Postjournal for 2008 - 2017, Bodø
Henvendelse til Bodø kommune, gjort av Hallvard Nygård. Merknad av Hallvard Nygård den .
Avslått
Vedtak fra Fylkesmannen i Nordland er oversendt Sivilombudsmannen.
Postjournal for 2008 - 2014, Fredrikstad
Henvendelse til Fredrikstad kommune, gjort av Hallvard Nygård. Merknad av Hallvard Nygård den .
Avslått
Sivilombudsmannen har funnet grunn til å undersøke saken nærmere og har 29.10.2018 sendt brev til Fylkesmannen i Østfold med spørsmål rundt saken. S...
Tall fra omsetning og overskudd fra Taxfree
Svar fra Avinor AS til Kyrre Sørensen den .
Avslått
Hei Kyrre, Jeg viser til deres innsynsbegjæring av 14. oktober 2018. Vi beklager at det har tatt noe tid å besvare henvendelsen. I innsynsbegjæringen...
Innsyn i konkurransegrunnlag og tilbud i jernbanepakke 1
Svar fra Jernbaneverket til Sindre Sindresen den .
Har ikke informasjonen.
Hei! Henvendelsen din må rettes til Jernbanedirektoratet. [epostadresse] Med vennlig hilsen Bane NOR SF Arkivsenteret Epost: [epostadresse] Fagst...
Dyrevelferd hos Steinar Holshagen Bjørnstad
Svar fra Mattilsynet til Merete Hov den .
Avslått
Til Merete Hov   Vi viser til e-post der du ber om innsyn innsyn i tilsynsrapporter som gjelder Steinar Holshagen Bjørnstad. Vi beklager seint sva...
Lovdata
Svar fra Justis- og beredskapsdepartementet til Gratis Rettskilder den .
Avslått
Orientering om vedtak i klagesak, departementets ref. 18/3462 Vi informerer om at følgende vedtak ble gjort i statsråd 28. september 2018:   «Kl...
Vi viser til din henvendelse av 25092018 der du ber om innsyn i følgende dokument: Saksnr: 2013/242885-002 Beslutning Vi avslår kravet ditt om in...
Besøksprotokoll rådhuset - mai-juni 2014
Svar fra Bergen kommune til Andrine Paulsen den .
Har ikke informasjonen.
Hei, viser til din epost hvor du ber om innsyn i besøksprotokoll man-juni 2014. Vi har ikke besøksprotokoll på rådhuset og hadde det heller ikke i 20...
Hei, Viser til din forespørsel om innsyn i datamodellen samt brukermanual for datasystemet DUF. Vi kan dessverre ikke gi innsyn i datamodellen eller...
Trykking og distribusjon av Plakaten på veggen?
Svar fra Forsvaret til P. Reinholdtsen den .
Har ikke informasjonen.
Beklager at du fikk feil dokumentformat. Vedlagt er PDF. Mvh Hege Moe, Forsvarets mediesenter -----Opprinnelig melding----- Fra: P. Reinholdtsen [ma...
  Juridisk avdeling Akershus fylkeskommune Postboks 1200 Sentrum 0107 Oslo Besøksadresse: Tordenskiolds gate 12, Oslo Postadresse: c/o Fylkesmannen...
Se vedlagte saksdokumenter/See attached documents.   Svar på denne forsendelsen, eller ny henvendelse, sendes på e-post til [Kunnskapsdepartemente...
  Juridisk avdeling Oslo kommune, plan- og bygningsetaten Postboks 364 Sentrum 0102 Oslo Besøksadresse: Tordenskiolds gate 12, Oslo Postadresse: c/o...
Postjournal for 2008 - 2016, Marker
Svar fra Marker kommune til Hallvard Nygård den .
Har ikke informasjonen.
Hei Som nevnt tidligere har vi 2008-2015 i papirversjon og de er ikke elektronisk tilgjengelig. Fra 2016 vil du finne de på vår hjemmeside ved å klikk...
Det vises til tidligere korrespondanse og sist klage over vedtak datert 8. juli 2018.   Jeg kan ikke se at klagen kan føre frem.   Det forelig...
Fylkesmannen bekrefter å ha mottatt din e-post 9. juli 2018 hvor du trekker klagen etter offentleglova. Saken anses dermed avsluttet uten klagebehandli...
Vedlagte brev er sendt til Politidirektoratet som klageinstans.   Postmottak Vest politidistrikt ([1][epostadresse])   References Visible li...
Se vedlagte saksdokumenter/See attached documents.   Svar på denne forsendelsen, eller ny henvendelse, sendes på e-post til [Kunnskapsdepartemente...
Se vedlagte saksdokumenter. Denne e-posten er sendt på vegne av Klima- og miljødepartementet. Vennligst ikke svar direkte til avsender, men bruk [K...
Politiets vold mot homofile i Oslo
Svar fra Oslo politidistrikt til rusinnsyn den .
Venter på kategorisering.
Din henvendelse til Oslo politidistrikt er mottatt. Henvendelser til vårt e-postmottak blir fulgt opp på hverdager mellom kl. 0800 - 1500. Vårt sentr...
Kjære Postmottak POD, Morsomt. Dere driver elendig veiledning og viser null respekt for loven. Innen offentlighet er dere norges største krimine...
Vi kan ikke finne de etterspurte dokumentene. Informasjonen det vises til er hentet fra journalen til Forsvarsbygg. Dokumentene kan bestilles på eInnsy...
Kjære Postmottak POD, Takk for svar og at dere peker i riktig retning. Med vennlig hilsen, Rusinnsyn