Vis og søk i henvendelser (page 8)

  

248 innsynshenvendelser funnet

Brevkontroll ved Telenor - Tilgang til innholdsdata
Svar fra Datatilsynet til J. Dahl den .
Delvis vellykket.
Hei, Dokument 12/00012-2 er unntatt offentlighet jf offl § 24, tredje ledd, 1. og blir utlevert i sladdet versjon. Vennlig hilsen Arkivet Datatilsy...
Til P. Reinholdtsen Dokumentet 16/00001-279 Svar på innsynsbegjæring - politirapport om Blå og fornyelse av skjenkebevilgning 2016 for saken Innsynsb...
Dei gav ikkje alt, men dei gav dei dokumenta som såg mest interessante ut. So reknar med dette er hovudbiten. Tryggleiksdelen utelot dei, den er sik...
Grønn tilgjengelighet
Henvendelse til Jernbaneverket, gjort av Espen Langebraaten. Merknad av Espen Langebraaten den .
Delvis vellykket.
Jeg har fått en kontakt med informasjon om hvilken mailadresse jeg kan sende Naturvernforbundets ønsker skriftlig. Det kommer ingen reaksjon eller skri...
Postjournal 2015
Svar fra Datatilsynet til J. Dahl den .
Vellykket.
Hei Viser til krav om innsyn i Datatilsynets offentlige postjournal for 2015. Datatilsynet innførte elektronisk arkiv rett før årsskiftet 2016, noe s...
Sak: 16/83-1 Dispensasjon fra domeneforskriften Dokument: Dispensasjon fra domeneforskriften Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 1 i sak 1...
NORIDs søknad om dispensasjon fra domeneforskriften
Henvendelse til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, gjort av Håkon Wium Lie. Merknad av P. Reinholdtsen den .
Delvis vellykket.
Jeg har bedt Samferdselsdepartementet om innsyn i det første dokumentet i saken via https://www.mimesbronn.no/request/soknad_fra_norid_via_nkom_om_dis...
Dokumenter i sak 2016/2357
Svar fra Utenriksdepartementet til B. Waldron den .
Vellykket.
Til B Waldron, Vi beklager sent svar. Din søknad om innsyn ble mottatt her 13.6. og dokumentet ble utlevert 14.6. Med vennlig hilsen Turi Ring Ste...
Returpunkt i Bergen
Henvendelse til Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap, gjort av Fredrik Lindseth. Merknad av Fredrik Lindseth den .
Delvis vellykket.
Jeg skulle likt å fått en nøyaktig plassering på returpunkten, hvis de har det og hva man kan resirkulere på de ulike, men det spurte jeg ikke om helle...
Forhandlinger om .bv
Henvendelse til Uninett Norid, gjort av Håkon Wium Lie. Merknad av P. Reinholdtsen den .
Delvis vellykket.
Samme sak er forespurt hos NKOM i https://www.mimesbronn.no/request/norids_soknad_om_dispensasjon_fr .
Nå sent i mai trillet rapporten inn i Jann Schlichtings e-postkasse fra Ruter. De ga seg helt. Den var hemmeligholdt fra 14.april 2015. Hvorfor?...
Statestikk for kommunens parkeringsplasser og regnskap
Henvendelse til Fredrikstad kommune, gjort av Arne Larsen. Merknad av k9 den .
Delvis vellykket.
Det kan krevjast papirkopi eller elektronisk kopi av dokumentet.
Innsyn i dokumenter om Myanmar
Svar fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet til Ingeborg Johansen den .
Delvis vellykket.
Ingeborg Johansen Dokumentet 1603140-2 Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Innsyn i dokumenter om Myanmar for saken Innsynssak - Myanmar-pro...
Sak: 16/1749-8 Oppnevning av nemndmedlemmer i Utlendingsnemnda (UNE) for perioden 2017-2020 Dokument: Forslag til nye nemndmedlemmer for Utlendingsnemn...
Innsyn i saksutfall og stemmegivning
Svar fra Utlendingsnemnda til Ingeborg Johansen den .
Vellykket.
Se vedlagt brev. Med vennlig hilsen Katrine K. Mentzoni Seniorrådgiver, seksjon for generelle juridiske saker (GJS) avdeling for faglig støtte og an...
Vi viser til din innsynsforespørsel i sak 2015/1175726. Innsynsforespørselen er innvilget. Dokumentene i saken følger vedlagt. Mvh Bjørnar Buvig...
Det ble nettopp gitt innsyn i avtalen i https://www.mimesbronn.no/request/avtale_om_kontorer_for_parkering .
Parkeringavdelingens uniformsreglement
Svar fra Fredrikstad kommune til Arne Larsen den .
Vellykket.
Parkering og transport i Fredrikstad kommune har normert uniformering etter en standard gitt av bransjeforbundet NORPARK. Striper for markering av or...
Hei   Vedlagt oversendes dokumenter etter innsynsbegjæring av 2.5.2016. Vi beklager at saksbehandlingen har tatt så lang tid. Dokumenter i sak 2...
Skjenkebevilgning i Bergen
Svar fra Bergen kommune til Fredrik Lindseth den .
Vellykket.
Hei, Jeg har mottatt denne forespørselen, men jeg trodde ikke et øyeblikk at mailadressen som var oppgitt var ekte. Valgte derfor å ikke sende ut info...
Hundepark
Klargjøring sendt til Fredrikstad kommune av Arne Larsen den .
Delvis vellykket.
Kjære Sælid Lasse Brevik, Takk for informasjon. Da følger jeg opp ved leilighet. Med vennlig hilsen, Arne Larsen
Hei   Viser til din innsynsbegjæring av 20.4.2016. og oversender de etterspurte dokumentene. Gjør oppmerksom på at noen av vedleggene er så store...
Hei   Registreringsnummer P1111 er registrert hos oss av Outland A/S. I videogramregisteret står den oppført med tittel "Batman". Legger ved skje...
Notat om gildskap frå 2014
Svar fra Os kommune (Hordaland) til Nils-Anders Nøttseter den .
Vellykket.
Sjå vedlagte dokument   ArkivReferanse:#3fdc3c2598804aa2ba6983b00d607a772013002777#ACOS.WEBSAK# OS KOMMUNE Ordførar Nils-Anders Nøttseter Saksnr...
Hei   Viser til din forespørsel om innsyn i saksnr. 2012/04644   Innsyn er innvilget og dokumenter følger vedlagt.     Med vennlig hilsen...