Vis og søk i henvendelser (page 8)

  

385 innsynshenvendelser funnet

Hei, Viser til din klage på avslag på innsyn i sak 201600796 dokument 46, som ble delvis unntatt fra offentlighet. Saken er behandlet av Fylkesmannen...
Innsynshendvendelse parkeringsordning Foten
Svar fra Fredrikstad kommune til Arne Larsen den .
Venter på kategorisering.
Vedlagt følger kopi av avtale som etterspurt. Mvh Inger Hilmersen Fredrikstad kommune FREDRIKSTAD KOMMUNE Seksjon for regulering og teknisk drift...
Ut-av-tåka i Kristiansand kommune
Svar fra Kristiansand kommune til rusinnsyn den .
Delvis vellykket.
[1]Dokumentdetaljer   Dokumenttittelen korrigeres til beskrivelse av dokumentets innhold -  Kristiansand kommunes svar til Fylkesmannen, sendt 28...
Hei Det vises til begjæring om innsyn datert 10.04.17, saksnummer 2015/12776- dokument nr. 7. Vedlagt føler dokumentet det er bedt om innsyn i....
    Mvh Linda Lindås Mydland - kart/matrikkel - TEKNIKK- OG MILJØETAT [1]Sokndal Kommune Sentralbord:            +47 51 47 06 00 Direkte in...
Se vedlagte dokumenter     Med vennlig hilsen Postmottak Helse- og omsorgsdepartementet Rusinnsyn Deres ref Vår ref Dato 16/652 19.04.2...
HAP ved Sørlandet Sykehus
Svar fra Sørlandet Sykehus HF til rusinnsyn den .
Delvis vellykket.
Viser til din mail 10.04.17 kl 10:11     Vennlig hilsen   Inge V. Bakken Foretaksjurist tlf. 99329059 [epostadresse]        ...
Vedlagt følger : - Reguleringsplan 2006003 Timredalen Barstad - Reguleringsplan 2002003 "Foreøyna" Barstadvatnet   Når det gjelder reguleringsp...
Sak: 16/7506-18 Innspill til statsbudsjettet 2018 Dokument: Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan - innspill til statsbudsjettet for 2018 Anmodning om in...
Hei Se vedlegg for innsyn i alle saksdokumenter i sak med DT ref. 17/00051. Vennlig hilsen Arkivet Datatilsynet ………………………………………………………………………………………………...
Sak: 16/6123-140 Statsbudsjettet 2018 Dokument: Innspill til statsbudsjettet for 2018 Vi viser til Deres begjæring om innsyn. Begjæring om innsyn er...
Til P. Reinholdtsen Dokumentet 16/02641-25 Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Konsekvenser ved valg av nettbrett som læremateriell på skole...
Gnr 95 bnr 2 Saurdal Nedre
Svar fra Sokndal kommune til Hallvard Nygård den .
Vellykket.
  Det er ikke tillatt å bruke e-post til taushetsbelagt informasjon jf. forvaltningslovens § 13 og/eller sensitive personopplysninger jf. personopp...
Innsyn i anbud billettsystem
Svar fra Vestfold Kollektivtrafikk AS til Lars Åge Kamfjord den .
Delvis vellykket.
Vedlagt ligger kravspesifikasjonen for vårt billettsystem. Anbudsprosessen for billettsystemet ble utført så tidlig som 2002 og satt i drift 2003. Vest...
Vedlagt følger dokumentene det er bedt om innsyn i.   Innsynskrav kan gjøres via nettsiden [1]https://oep.no/ Offentlig elektronisk postjournal....
Dokumenter i sak 2017/119
Svar fra Fylkesmannen i Oppland til verken navngitt den .
Vellykket.
Hei,   Vedlagt følger dokumenter i sak 2017/119 iht. krav om innsyn. Med vennlig hilsen Victoria Marie Kristiansen Seniorrådgiver, Miljøvernav...
Fra: Arkivverket ved Øivind Kruse Til: P. Reinholdtsen Vår ref.: 2017/1118 Dato: 23.03.17 Viser til innsynskrav datert 19.03.17, samt klage av i d...
For at vi skal bli ferdig med denne saken, ville det vært fint om du kunne liste opp de innsynskrav du mener vi enda ikke har besvart.   Vennlig h...
Informasjon om operativsystemkrav til Arkade 5
Henvendelse til Riksarkivet, gjort av Thomas. Merknad av P. Reinholdtsen den .
Vellykket.
En kan lese litt om hvordan det tenkes rundt operativsystemstøtte i første utgave på https://github.com/arkivverket/arkade5/issues/36 . Det er i korte...
Dear Mr. Dehaye,   The Norwegian Ministry of Defence holds no documents linked to your request. The ministry is not directly involved in any of th...
Her med vedlegg! ----- Videresendt melding ----- Fra: "Gerd Flåteplass" <[epostadresse]> Til: "foi+request-329-9fd8b932" <[Innsyns-e-postadresse #329]...
Gnr 65 bnr 5
Svar fra Sokndal kommune til Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Hei! Dette ble oversendt deg 27/2-17. Se mail under.   Sender alle vedlegg en gang til.   Med vennlig hilsen   May Visdal-Johnsen Ark...
Actis politiske handlingsplan for 2017
Svar fra Helsedirektoratet til rusinnsyn den .
Vellykket.
Vedlagt følger dokumentene det er bedt om innsyn i.   Innsynskrav kan gjøres via nettsiden [1]https://oep.no/ Offentlig elektronisk postjournal....
Regnskap og budsjett for Rasta SFO
Svar fra Lørenskog kommune til Hans-Petter Fjeld den .
Vellykket.
Dette er en forsendelse fra Lørenskog kommune. Brevet ligger vedlagt i e-posten.   Vi sender brevet ut kun på e-post, det vil ikke bli ettersendt...
Gnr 69 bnr 2
Svar fra Sokndal kommune til Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Med vennlig hilsen Steinar Nordvoll, jordbrukssjef Landbrukskontoret i Eigersund og Sokndal, Teknisk avdeling Direkte telefon: 51 46 10 32 – mobilt...