Vis og søk i henvendelser (page 8)

  

293 innsynshenvendelser funnet

Brannvesenet på Romerike
Svar fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus til Bjørn den .
Delvis vellykket.
  Viser til mottatt innsynskrav:   Fra: Bjørn [[1]mailto:[Innsyns-e-postadresse #198]] Sendt: 24. september 2016 17:32 Til: Postmottak Oslo og...
Viser til innsynskrav av 29.09.2016 og oversender dokumenter i saksnr.2013/982, doknr.1 og 2 Hilsen Arkivet i SSB ____________________________________...
Her er det vi har på Kirkebrygga P-hus Frode -----Opprinnelig melding----- Fra: Arne Larsen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #121]] Sendt: lørdag 24....
Nkom viser til din e-post av 17. september der du fremsender klage på manglende dokumentinnsyn på innsyn mottatt hos oss 12. september.   Nkom bek...
Arkivplan
Svar fra Datatilsynet til B. Waldron den .
Delvis vellykket.
Hei Viser til krav om innsyn i vedlegg til Datatilsynets arkivplan fra 2013. Vedlagt finner du kopi av følgende dokumenter: • Skriveregler for arkivt...
Sak: 10/354-3 Oppfølging av tannhelsemelding Dokument: Pasient og brukerombudene - henvendelser om tannbehandling Deres bestilling av innsyn i dokumen...
Se vedlagte saksdokumenter.           Med vennlig hilsen   Åste Marie Skullerud         Datatilsynet Postboks 8177 Dep 0034 OS...
Til P. Reinholdtsen Dokumentet 16/02641-11 Svar på innsynshenvendelse er utsendt av Utdanningsetaten i Oslo. Se vedlegget for innholdet i utsendelsen...
journal
Svar fra Konkursrådet til B. Waldron den .
Delvis vellykket.
Hei, Vedlagt følger Konkursrådets journal fra 1. januar 2013 og frem til i dag. Forut for 1. januar 2013 lå sekretariatsfunksjonen for Konkursrådet ho...
Postjournal
Svar fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus til Jan den .
Delvis vellykket.
Hei Vedlagt oversendes postjournal for 01.02.2010 - 07.02.2010. Vennlig hilsen Bjørg Sletten seksjonssjef arkiv, administrasjonsavdelingen Fylkesma...
Arkivplan
Svar fra Arkivverket til B. Waldron den .
Delvis vellykket.
Vår ref. 2015/5845 12.09.2016 Vedlagt følger svar fra Riksarkivet på ditt innsynskrav i "Rutine for behandling av graderte dokumenter i Arkivverket...
Jeg legger merke til at nettsidene til Helse Sør-Øst ber brukernes nettlesere rapportere ukryptert hvilke nettsider en besøker til Google Analytics via...
Innsyn i korrespondanse med Widvey
Henvendelse til Nærings- og fiskeridepartementet, gjort av Ingeborg Johansen. Merknad av P. Reinholdtsen den .
Delvis vellykket.
Postjouranalen for saken det henvises til hos næringsdepartementet kan ses i OEP på https://oep.no/search/result.html?period=none&documentType=all&sear...
2011/1258 - Tilsynssak
Svar fra Statens helsetilsyn til K. Lee den .
Delvis vellykket.
Anmodning om innsyn – begrenset innsyn   Det vises til din anmodning av 16.august 2016 om innsyn i dokument nr. 13, 14, 16, 18 og 20 i sak 2011/12...
Ubebygde hyttetomter Voss kommune
Henvendelse til Voss kommune, gjort av Øyvind Hansen. Merknad av Øyvind Hansen den .
Vellykket.
Ikke nøyaktig det jeg var på jakt etter, men godt nok til mitt formål. Forespørselen var vel så mye for å finne ut om det eksisterte en bedre oversikt....
Arkivnøkkel
Svar fra Norges Bank til B. Waldron den .
Vellykket.
Hei,   Vi viser til innsynsbegjæring av 28.august. Norges Bank har vurdert begjæringen og innvilger innsyn i arkivnøkkelen. Dokumentet følger ve...
FM radio støy
Svar fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet til Hermann den .
Delvis vellykket.
-----Opprinnelig melding----- Fra: Lunestad, Tore Sendt: 26. august 2016 13:48 Til: 'Hermann' Emne: Svar på innsynsbegjæring Hei, Vedlagt etterspur...
Arkivrutiner
Svar fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus til Jan den .
Vellykket.
Hei Etter forespørsel oversendes våre rutiner for saksbehandling hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Vennlig hilsen Bjørg Sletten seksjonssjef arkiv...
B. Waldron   Det vises til nedenstående henvendelse av 21. august 2016.  Vedlagt følger dokumenter i sak 201405787.      Grete Gavelstad Ark...
Stråling mobilmast
Svar fra Sandnes kommune til Hermann den .
Vellykket.
Hei. Under finner du link til alle dokumentene i sak 15/11122. http://opengov.cloudapp.net/Cases/SANDNES/Case/Details/15032629?q=15%2F11122 Med vennl...
Apollonia tannklinikk
Svar fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal til K. Lee den .
Vellykket.
Det vises til din begjæring av 16. august 2016 om innsyn i saksdokumentene i den nevnte saken.   Dokumentene inneholder opplysninger som er underl...
Arkivplan
Svar fra Norsk filminstitutt til B. Waldron den .
Vellykket.
Til B. Waldron, Viser til ditt krav om innsyn i dokument 1 i sak 12/0608 Arkivplan. Dokumentene ligger som vedlegg. Med vennlig hilsen Mvh. Ivan Gas...
Dokumenter i sak 2016/695
Svar fra Norsk filminstitutt til B. Waldron den .
Delvis vellykket.
Se vedlegg for nærmere begrunnelse. Med hilsen H. Støve seniorrådgiver – Norsk filminstitutt Telefon: 22474568 Sentralbord: 22474500 www.nfi.no -...
Arkivplan
Svar fra Utenriksdepartementet til B. Waldron den .
Delvis vellykket.
  Kjære B. Waldron, Vedlagt oversendes dokumentet i PDF-format.     [1]Picture 3 Med vennlig hilsen       +------------------------...
Arkivplan
Svar fra Brønnøysundregistrene til B. Waldron den .
Vellykket.
Etter deres siste anmodning om innsyn i vår arkivplan har vi foretatt en tilpasning av dagens versjon som dere her får tilgang til, i påvente av ny r...