Vis og søk i henvendelser (page 8)

  

1412 innsynshenvendelser funnet

Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Suldal kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
E-post frå Suldal kommune   Hei Sender vedlagt kommunalt reglement for folkevalde.       Beste helsing Turid Vaage Leiar Servicetorget...
Viser til henvendelse og beklager sent svar. Litt usikker på hva du er ute etter. Vi har reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår, ellers reguleres det...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Radøy kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Hei Tarjei Her er Radøy kommune sitt politiske reglement. Mvh Arthur Kleiveland politisk sekretær Radøy kommune -----Opprinnelig melding----- Fra:...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Tinn kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Hei. Vedlagt Reglement for politiske organer for Tinn kommune. Vennlig hilsen Inger Brit Meland formannskapssekretær TINN KOMMUNE Telefon direkte: +...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Midsund kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Vedlagt oversendes gjeldende utgave av kommunens reglement for folkevalgte Mvh Ruben Raknes -----Opprinnelig melding----- Fra: Tarjei Leer-Salvesen <...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Oslo kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Hei, Viser til henvendelse 24.06.2019 om innsyn i reglementer.   Reglementene for bystyret og bystyrets organer følger vedlagt.       Med...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Meløy kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Heia   Meløy kommune sitt reglement ligger ute på vår hjemmesiden vår, legger ved link her: [1]https://www.meloy.kommune.no/innhold/politikk-og-a...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Andøy kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Vedlegger reglement for Andøy kommunestyre og Andøy Formannskap, Mvh Greta Jacobsen Formannskapssekretær Andøy kommune -----Opprinnelig melding----...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Åmot kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Hei. Vedlagt følger gjeldene reglement for folkevalgte i Åmot kommune. Med vennlig hilsen Knut Vigdal-Olsen Konsulent/Prosjektleder [epostadresse]...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Skaun kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Vår ref.: Saksnr: 19/1616-2 Deres ref.: (skrives inn manuelt el. strykes) Oversender vedlagte dokument. Med hilsen Elisabet E. Iversen Servicekon...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Hamar kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Hei   Opplysningene du ber om ligger tilgjengelig her: ·         Går du inn på følgende nettside så finner du reglement for kommunestyret og ogs...
Hei,   Reglement for folkevalgte i Bø kommune finn du her: [1]https://www.bo.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=2083&FilId=2800     Om du vil...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Narvik kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
[1]Gro Monsen har lagt ved følgende dokument: REGLEMENT FOR BYSTYRET - korr.dok.doc Google Dokumenter: Opprett og rediger dokumenter på nettet. G...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Gjerdrum kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Hei, Vi viser til deres henvendelse under angående ønske om innsyn i kommunens reglement for folkevalgte. Reglementet ligger på kommunens hjemmeside:...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Hol kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Til Tarjei Leer-Salvesen, Dokumentet 19/03006-2 Svar på innsynsbegjæring for sak Begjæring om innsyn etter offentlighetsloven - Reglement for folkeva...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Gaular kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Hei !   Gaular kommune har ikkje eige reglement for folkevalde. Vi vert også ein del av Sunnfjord kommune frå 01.01.2020, så vi avventar reglement...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Bømlo kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Vår ref 2007/2324 Med helsing Aud Gunn Løklingholm | Assisterande rådmann e-post: [epostadresse] Sak nr DVår saksbehandlar: Aud Gunn Løklingholm...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Gjemnes kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Hei! Vedlagt finner du reglement for folkevalgte i Gjemnes kommune. Med vennlig hilsen Kristin Lie Servicekontoret Gjemnes kommune -----Opprinnelig...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Oppfølging sendt til Steigen kommune av Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Kjære Tordis Sofie Langseth, Takk uansett, selv om dette ikke er helt nytt. Jeg skriver ikke konkret om kommunen deres nå, men har bestilt slike doku...
Hei! FORRETNINGSORDEN FOR ALLE POLITISKE ORGAN I SØR-FRON § 1. INNKALLING TIL MØTE Ordfører/organets leder setter opp eller godkjenner saksliste og...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Beiarn kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Vedlagt følger reglement for Beiarn kommunestyre. Vennlig hilsen Laila Gabrielsen Servicetorget -----Opprinnelig melding----- Fra: Tarjei Leer-Salve...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Bardu kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Hei Vedlegger etterspurt reglement. Reglementet finnes også på vår hjemmeside: https://www.bardu.kommune.no/reglementer-og-forskrifter.158511.no.htm...
Gjeldende reglement for alle utvalg mm samt godtgjøringsreglement finner du her:  [1]https://www.steinkjer.kommune.no/reglement.464135.no.html   M...
Se vedlegg mvh Birger Bjørnstad Rådgiver Kvæfjord kommune -----Opprinnelig melding----- Fra: Tarjei Leer-Salvesen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1...
Hei   Bjerkreim kommune sitt reglement for godtgjersle til folkevalde ligg ute på kommunen si nettside (under politikk og valg, politikarside):...