Vis og søk i henvendelser (page 8)

  

840 innsynshenvendelser funnet

Lønnsnivå i Kriminalomsorgsdirektoratet
Svar fra Kriminalomsorgsdirektoratet til rusinnsyn den .
Delvis vellykket.
Hei, Jeg viser til din henvendelse av 10.7.18. Øverste leder i Kriminalomsorgsdirektoratet er direktør Marianne Vollan. Det ble gitt innsyn i hennes...
Lønnsnivå i Larvik kommune
Svar fra Larvik kommune til Mona Olsen den .
Vellykket.
Se svar fra Maria Theresa Nielsen. Mvh Sissel Åsheim Fra: Maria Theresa Nielsen Sendt: onsdag 11. juli 2018 07.51 Til: Sissel M. Åsheim Emne:...
Lønnsnivået i Vevelstad kommune
Oppfølging sendt til Vevelstad kommune av Marte Nilsen den .
Vellykket.
Kjære Janne Gimse Aasen, Takk og god sommer. Med vennlig hilsen, Marte Nilsen
Kjære [email address], Takk og god sommer. Med vennlig hilsen, Marte Nilsen
Lønnsnivået ved Statsministerens kontor
Svar fra Statsministerens kontor til Marte Nilsen den .
Delvis vellykket.
Vi bekrefter at din e-post er mottatt av Statsministerens kontor. Vi stadfestar at din e-post er motteken av Statsministerens kontor. We hereby confi...
Lønnsnivået i Forsvarsbygg
Oppfølging sendt til Forsvarsbygg av Monica Stensrud den .
Vellykket.
Kjære Jørgensen, Randi, Tusen takk og god sommer. Med vennlig hilsen, Monica Stensrud
Lønnsnivå i Fredrikstad kommune
Oppfølging sendt til Fredrikstad kommune av Monica Stensrud den .
Vellykket.
Kjære Johnsen Kirsti Angeland, Tusen takk og god sommer. Med vennlig hilsen, Monica Stensrud
Lønnsnivået i Mattilsynet
Oppfølging sendt til Mattilsynet av Monica Stensrud den .
Vellykket.
Kjære Marie Svenningsen, Ryddig. Tusen takk. Med vennlig hilsen, Monica Stensrud
Lønninger i Helsedirektoratet
Svar fra Helsedirektoratet til Herman Langvik den .
Vellykket.
Hei! Ja! Det gjenfinnes i excelarket. Ingen av de kodene er lederstillinger. Mvh Geir Horvik Sendt fra min iPhone
Lederlønninger ved Universitetet i Oslo
Oppfølging sendt til Universitetet i Oslo av Mona Olsen den .
Vellykket.
Kjære Sigrid Førland via RT, Det ser slik ut. God sommer og takk. Med vennlig hilsen, Mona Olsen
Lønningene i Valgdirektoratet
Oppfølging sendt til Valgdirektoratet av Mona Olsen den .
Vellykket.
Kjære [email address], Tusen takk og god sommer. Med vennlig hilsen, Mona Olsen
Lønnsnivået i Modalen kommune
Svar fra Modalen kommune til Marte Nilsen den .
Vellykket.
Lønnsøkninger øverste leder har hatt i løpet av sin ansettelsesperiode. Se vedlegg. Årslønn og navn på de tre siste øverste lederne deres og lønnsøkni...
Lønnsnivået i Træna kommune
Svar fra Træna kommune til Marte Nilsen den .
Delvis vellykket.
Hei Beklager sent svar - men her kommer det en oversikt. Alle beløp er i kr. - årets lønnsoppgjør er ikke lagt inn i lønnssystemet og vil ikke være på...
Hei Marte Nilsen   Jeg viser til din e-post sendt 7. juli 2018 med begjæring om innsyn i sak 2018/824704 og 2018/820782   Vedlagt følger dokum...
    Hei Denne epost er et svar på bestilling av innsyn begjært 06.07.2018   Med vennlig hilsen   Jade Jensen Førstekonsulent Mattilsy...
Hei Vedlagt finner du kopi av oversendelse av klagen. Fortsatt god sommer! Med vennlig hilsen Vibeke Heitmann Seksjonssjef, faglig støtte Barne...
 Hei! Takk for epost. Jeg har tatt sommerferie og leser epost kun sporadisk. Send meg en sms hvis det er noe som haster.  Jeg er tilbake på job...
Lønnsnivået i Ullensaker kommune
Oppfølging sendt til Ullensaker kommune av Marte Nilsen den .
Vellykket.
Kjære Trine Christiansen, Tusen takk og god sommer. Med vennlig hilsen, Marte Nilsen
Lønnsnivået i Direktoratet for byggkvalitet
Oppfølging sendt til Direktoratet for byggkvalitet av Marte Nilsen den .
Delvis vellykket.
Kjære Siri Finstad, Takk og god sommer. Med vennlig hilsen, Marte Nilsen
Lønnsnivået i Direktoratet for e-helse
Oppfølging sendt til Direktoratet for e-helse av Marte Nilsen den .
Vellykket.
Kjære E-helse HR, Takk og god sommer. Med vennlig hilsen, Marte Nilsen
Lønnsnivået hos skattemyndighetene
Oppfølging sendt til Skattedirektoratet av Monica Stensrud den .
Vellykket.
Kjære Berg-Domås, Syver, Tusen takk, svært ryddig besvart. God sommer :) Med vennlig hilsen, Monica Stensrud
Lederlønninger i Troms Fylkeskommune
Oppfølging sendt til Troms fylkeskommune - Romssa fylkkasuohkan av Monica Stensrud den .
Delvis vellykket.
Kjære Åshild Marita Håvelsrud, Tusen takk. Med vennlig hilsen, Monica Stensrud
Dette er en automatisk generert e-post som bekrefter at din henvendelse er mottatt av Landbruks- og matdepartementet. Henvendelsen vil bli behandlet...
Tidligere statsministerlønninger
Oppfølging sendt til Statsministerens kontor av Mona Olsen den .
Delvis vellykket.
Kjære Postmottak SMK, Takk, det synes jeg var et ryddig svar. Jeg synes, med all respekt, at det føles ganske ugreit at lønnsøkningene ser ut til å...
Lønnsnivå i KMD Delvis vellykket.
Dette er en automatisk generert e-post. Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil bli besvart så snart som mulig. E-po...