Vis og søk i henvendelser (page 8)

  

944 innsynshenvendelser funnet

Vi har mottatt dine henvendelser hvor du ber om å få tilsendt tre dokumenter i sak 2014/94747 – Farstad Samdrift.   2014/94747-001 U, datert 15.04...
Vi har mottatt dine henvendelser 14.8.18 hvor du ber om innsyn i sak 2012/145575 dok 4 og 6. Beslutning I tråd med henvendelsen gis du innsyn og d...
Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten. Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet. Ved behov for å svare eller sende...
Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten. Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet. Ved behov for å svare eller sende...
Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten. Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet. Ved behov for å svare eller sende...
Postjournal for 2008 - 2017, Iveland
Svar fra Iveland kommune til Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Hei Her kommer 2017 Med vennlig hilsen Lasse Hornnes Avdelingsleder personal og arkiv Iveland kommune M +47 47 23 56 56 | E [epostadresse]   -----...
Lønnsnivået i Statens vegvesen
Svar fra Statens vegvesen - Vegdirektoratet til Mona Olsen den .
Delvis vellykket.
Hei.   Når det gjelder ditt siste spørsmål om  «– Gjennomsnittlig nåværende årslønn for de enkelte stillingskoder som ikke er lederstillinger.» så...
Lønnsnivå i Kulturdepartementet
Svar fra Kulturdepartementet til Herman Langvik den .
Venter på kategorisering.
Se vedlagte saksdokumenter/See attached documents.   Svar på denne forsendelsen, eller ny henvendelse, sendes på e-post til [Kulturdepartementet h...
Postjournal for 2008 - 2018, Meløy
Oppfølging sendt til Meløy kommune av Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Kjære Bente Sørgård, Bekrefter mottak av postlistene. Har fått alle jeg ba om (og noen dobbelt opp). Takk! Med vennlig hilsen, Hallvard Nygård
Lønnsnivået i NAV
Svar fra Arbeids- og velferdsdirektoratet - NAV til Monica Stensrud den .
Venter på kategorisering.
Se vedlagte saksdokumenter   Monica Stensrud Deres ref Vår ref Dato 18/2446-2 8. august 2018 Innsynsbegjæring- lønnsnivået til arbeids- og vel...
Lønnsnivået i Ålesund kommune
Svar fra Ålesund kommune til Mona Olsen den .
Venter på kategorisering.
Kjære Mona Olsen. Vedlagt har du en oversikt over lønnsutviklingen til de tre siste rådmennene, samt for de siste kommunalsjefene våre. Rundt år 2004...
Lederlønninger i Oslo kommune
Svar fra Oslo kommune til Herman Langvik den .
Venter på kategorisering.
    Vedlagt følger brev fra byrådsavdelingen. Brevet sendes i de fleste tilfeller elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et originalt...
Hei!   Oversender følgende dokument saksnummer 2018/ 57293 journalpostnummer 1,  bestilt 06082018. Dokumentene ligger også på kommunens hjemmesi...
Lønninger i Statens helsetilsyn
Svar fra Statens helsetilsyn til Geir Eliassen den .
Venter på kategorisering.
Svar på klage Statens helsetilsyn mottok 10. juli 2018 din klage på manglende svar på innsynsbegjæring. Statens helsetilsyn har vurdert klagen og ve...
Postjournal for 2008 - 2017, Vadsø
Svar fra Vadsø kommune til Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Hei! Her er postliste for 2016 del.2 frem til vi tok i bruk det nye saksbehandlingssystemet i 2016.   m.v.h. Svetlana Safin Sekretær/arkivme...
Dokumenter med dokumenttype «A» hos POD
Svar fra Politidirektoratet til Geir Eliassen den .
Venter på kategorisering.
Hei,   Politidirektoratet har gjort en fornyet vurdering av innsynskravet. Det gis delvis innsyn i dokumentet. Vedlagt følger sladdet versjon av s...
Lønnsnivået i IMDi Venter på kategorisering.
Viser til innsynsbegjæring og midlertidig svar. Sammenstillingen du ba om er vedlagt. Med vennlig hilsen Anders Dahl Bakke Seniorrådgiver Digitaliser...
På finansdepartementets nettsider foreligger brev av 21. november 2017, 29. november 2017, 23. januar 2018 og 8. februar 2018 fra Finansdepartementet...
Lønnsnivå i Politidirektoratet
Svar fra Politidirektoratet til Herman Langvik den .
Venter på kategorisering.
Hei,   Viser til din innsynsbegjæring og svaret følger her:   ·         Odd Reidar Humlegård. Startlønn 1.103.000,- nåværende lønn 1.695.240,-...
Postjournal for 2008 - 2018, Rygge
Oppfølging sendt til Rygge kommune av Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Kjære Vibeke Sogn-Hansen, Bekrefter mottak av postlister 2015 til 2018. Takker! Med vennlig hilsen, Hallvard Nygård
Postjournal for 2008 - 2017, Loppa
Oppfølging sendt til Loppa kommune av Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Kjære Postmottak, Bekrefter mottak av 2013 til 2017. Takker! Med vennlig hilsen, Hallvard Nygård
Postjournal for 2008 - 2016, Bygland
Svar fra Bygland kommune til Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Eg er tilbake på jobb torsdag 2. august.            
Vi viser til deres innsynsbegjæring Innsynsbegjæring - Sak 17/00851 i sak mottatt 09.07.2018 09:05:00. Innsynsbegjæringen er behandlet, og resultatet...
Hei. Vedlagt oversikt jmf innsynsbegjæring av 8.juli 2018. Mvh Finnmark fylkeskommune Finnmárkku fylkkagielda Sentraladministrasjonen Guovddášháld...
Personvernforordningen og etatene
Svar fra Helse- og omsorgsdepartementet til Mona Olsen den .
Venter på kategorisering.
Sak: 18/2418-14 Personvernforordningen og etatene Dokument: Ny personopplysningslov, EUs personvernforordning (GDPR) og endringer i helselovene - Statu...