Vis og søk i henvendelser (page 7)

  

385 innsynshenvendelser funnet

Vi viser til ditt svar av 22082017, hvor du opplyser at du ikke har mottatt svar på innsynskrav om personalmappe tidligere. Denne e-posten ble sendt...
Vi viser til din henvendelse vedrørende innsyn i statsråd Dales kalender hittil i 2017. Vedlagt følger en fil med oversikt over landbruks- og matminist...
Varslingssaken i Bergen
Svar fra Politidirektoratet til rusinnsyn den .
Vellykket.
Oversender Justis- og beredskapsdepartementets avgjørelse. Dokumentene det er innvilget innsyn i er vedlagt.     Med hilsen   Postmottak P...
Sak: 15/1126-2 Spørsmål om utstedelse av bankkort til fosterbarn Dokument: Fosterbarn og bankkort Vi viser til Deres begjæring om innsyn. Begjæring o...
Lønnsoversikt
Svar fra NRK - Norsk rikskringkasting AS til Kaja Johansen den .
Vellykket.
Hei.   Viser til ovennevnte innsynsbegjæring. Innsyn er innvilget.   Vedlagt ligger oversikt over medarbeidere i NRK med en bruttolønn over kr....
Saken fikk litt pressedekning på nettavisen digi.no, se https://www.digi.no/artikler/eos-utvalget-sendte-persondata-til-google-tar-selvkritikk-og-fjern...
Sak: 14/7060-8 Merverdiprogrammet Dokument: Sluttrapport KS2 Merverdiprogrammet Prosjekt 1 Vi viser til Deres begjæring om innsyn. Begjæring om innsy...
Viser til anmodning om dokumentliste i varslingsak. Se vedlegg Meroffentlighet er vurdert. Avgjørelsen kan påklages til Hordaland politidistrikt inn...
Chromebook i skolen
Svar fra Trondheim kommune til Nicolai Langfeldt den .
Vellykket.
Vår referanse: Saksnr: 17/19712-3 Løpenr: 188481/17 Saksbehandler: SiwFjørtoft Deres ref.: Oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Fa...
Kjære Bjørseth, Annette, Tusen takk :-) Med vennlig hilsen, Geir Eliassen
Hei, Så fint! De andre dokumentene ble sendt på e-post til deg 12. juni 2017, men vedlegger de samme dokumentene også her. Sammen med den offentlige v...
Hei Vedlagt er etterspurt journalutskrift og pdf-versjoner av de to dokumentene. Vennlig hilsen May Britt Stamsø Seniorrådgiver Senter for IKT i...
Kjære Petter, Ikke veldig overraskende at du ville trekke fram "Referansekatalogen" i de...
Vår saksreferanse: A03 – S:17/02536   Hei   Vi viser til din innsynsbegjæring av 09.06.2017 hvor du ber om innsyn i vår sak A03 – S:17/02455.  ...
Hei, Det vises til innsynsbegjæring av 5.6.17 i korrespondanse med Riksrevisjonen som omhandler FDs ringpermer med innsynskrav. Det eksisterer ikke no...
Det vises til innsynsbegjæring av 3.6.32017 hvor det bes er om innsyn i alle saksdokumenter som foreligger i forbindelse med tematikken i saken som e...
HSØ hos Datatilsynet
Svar fra Datatilsynet til Geir Eliassen den .
Vellykket.
Hei, Viser til e-posten under. Se vedlagt fil for dokument 12, samt liste med oversikt over dokumenter i sak 16/01531. Informerer om at du også kan få...
NAV - Lønnsgaratifondet
Svar fra Arbeids- og velferdsdirektoratet - NAV til Geir Eliassen den .
Delvis vellykket.
Vi viser til din e-post datert 5. juni 2017 med spørsmål om oversikt over utbetalinger fra den statlige lønnsgarantiordningen.  NAV registrerer ikke...
Kjære Tor Eivind Johansen, Tusen takk for dokumentene. Jeg ser frem til å studere dem. Med vennlig hilsen, P. Reinholdtsen
Til Geir Eliassen, Dokumentet 17/13302-2 Svar på klage over avslag på søknad om innsyn etter offentleglova - Arbeidsgruppen som vurderer pasientjourn...
NADA og Retretten
Svar fra Kriminalomsorgen Oslo fengsel til rusinnsyn den .
Vellykket.
Viser til tidligere korrespondanse i saken. Vedlagt følger svar fra regionkontoret. Brevet er elektronisk godkjent i vårt saksbehandlersystem og har...
Hei, Jeg viser til nedenstående e-post. Det innvilges herved innsyn i vedlagt dokument. Mvh   Gerhard Ploeg Seniorrådgiver  Kriminalomsorg...
Hei Politiets IKT-tjenester mottok 16.03.2017 krav om innsyn i blant annet opplysninger knyttet til programvaren som utgjør politiets datasystem Ba...
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) viser til din innsynsbegjæring.   Vedlagt er kopi av databehandleravtale.   Med vennlig hilsen   Lo...
Hei   Oversender dokument 2017000240 - Gnr 57 bnr 144 Søknad om veirett, Stølsveien 9, 4380 Hauge i Dalane       Med vennlig hilsen [1]Besk...