Vis og søk i henvendelser (page 7)

  

840 innsynshenvendelser funnet

Lønnsnivået i Sykehuspartner
Svar fra Sykehuspartner til Geir Eliassen den .
Vellykket.
Sykehuspartner HF viser til din innsynsbegjæring av 08.07.2018 om lønnsnivået i helseforetaket. Grunnlaget for innsynsbegjæringen er å finne i Lov o...
Lederlønninger Troms
Svar fra Fylkesmannen i Troms til Monica Stensrud den .
Venter på kategorisering.
Når det gjelder navn, lønnsøkninger og årslønn for de siste 2 Fylkesmann så er den som følgende: Fylkesmann Elisabeth Aspaker årslønn kr 1228800, ing...
Lønnsnivået i Finanstilsynet
Svar fra Finanstilsynet til Monica Stensrud den .
Venter på kategorisering.
Monica Stensrud, Vedlagt er informasjonen du har bedt om innsyn i: 1. Lønnsøkninger toppsjefen har hatt siden tiltredelse: Morten Baltzersen: 15.08.2...
Gunnar Wedde
Svar fra Oppegård kommune til rusinnsyn den .
Venter på kategorisering.
Status per i dag er at jeg ikke kjenner til skriftlig korrespondanse mellom Oppegård kommune eller Kemneren i Follo og Wedde, hverken journalført eller...
    mvh   Dokumentsenteret   Tolldirektoratet Administrasjonsavdelingen | Fellestjenesteseksjonen Schweigaards gate 15 | Postboks 2103...
Lønnsnivået i Arkivverket
Svar fra Arkivverket til Olivia Paulsen den .
Vellykket.
Returadresse Pb. 4013 Ullevål Stadion 0806 OSLO Dato Olivia Paulsen 12.07.2018 Din ref. Vår ref. 2018/10152 Saksbehandler THEBEN Innsynskrav...
Se vedlagte saksdokumenter/ Please see attached documents.    Svar på denne forsendelsen, eller ny henvendelse, sendes på e-post til [Olje- og ene...
Lederlønninger i Finnmark
Svar fra Fylkesmannen i Finnmark til Monica Stensrud den .
Venter på kategorisering.
Hei,   I henhold til offentleglova § 9 gis du innsyn i sammenstillingene du ber om:   – Lønnsøkninger fylkesmannen har hatt i løpet av sine an...
Lønnsnivået i Statsbygg
Svar fra Statsbygg til Monica Stensrud den .
Venter på kategorisering.
Hei Jeg bekrefter med dette mottak av din e-post nedenfor. Takk for grundig oppstilling.   Vennlig hilsen   Jan Ombudstvedt   HR-sjef Avde...
Lønnsnivået i Miljødirektoratet
Svar fra Miljødirektoratet til Mona Olsen den .
Vellykket.
Mona Olsen Viser til svar fra Miljødirektoratet onsdag 11. juli 2018, kl.14.49. Med hilsen Lisbeth Magnussen rådgiver, HR-seksjonen Miljødirektora...
Lønnsnivået i Skien kommune
Svar fra Skien kommune til Mona Olsen den .
Vellykket.
Hei! Vedlagt følger tilsvarende ark som du har mottatt men med en arkfane som viser st. tekst. Med vennlig hilsen Kari Riis Olesen -----Opprinnelig...
Sak: 16/652-62 CND - Narkotikakommisjonen Dokument: UNODC - 61ST CND 2ND Intersessional meeting 25. June 2018 (VIE) Deres bestilling av innsyn i dokum...
Lønnsnivå i Nes kommune
Oppfølging sendt til Nes kommune (Akershus) av rusinnsyn den .
Vellykket.
Kjære Anne-Helene Rønold, Takk, og god sommer. Dere har en meget flink rådmann. Med vennlig hilsen, Rusinnsyn
Lønnsnivået ved Riksadvokaten
Svar fra Riksadvokaten til Olivia Paulsen den .
Vellykket.
Dette er en automatisk generert e-post. Henvendelser som foranlediger svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil bli besvart så snart som mulig....
Lønnsnivået ved Oslo tingrett
Oppfølging sendt til Oslo tingrett av Olivia Paulsen den .
Vellykket.
Kjære Meel, Brita Holst, Tusen takk og god sommer. Med vennlig hilsen, Olivia Paulsen
Lønnsnivået ved Høyesterett
Oppfølging sendt til Norges Høyesterett av Olivia Paulsen den .
Vellykket.
Kjære Aamodt, Øistein, Ryddig. Det er svært gledelig å se at Høyesterett har såpass stor respekt for og kunnskap om offentleglova. Det er en vikt...
Lønnsnivået i Karmøy
Svar fra Karmøy kommune til Monica Stensrud den .
Venter på kategorisering.
Tilbake på kontoret mandag 13. august.
Lønnsnivå ved Universitetet i Tromsø
Oppfølging sendt til Universitetet i Tromsø av Herman Langvik den .
Vellykket.
Kjære Vegard Rokvam, Tusen takk og god sommer. Med vennlig hilsen, Herman Langvik
Lønnsnivået i Bodø kommune
Oppfølging sendt til Bodø kommune av Mona Olsen den .
Vellykket.
Kjære Finn Albrigtsen, Takk, og god sommer. Med vennlig hilsen, Mona Olsen
Lønnsnivået i Kunnskapsdepartementet
Oppfølging sendt til Kunnskapsdepartementet av Mona Olsen den .
Vellykket.
Kjære Lauvås Nille, Tusen takk og god sommer. Med vennlig hilsen, Mona Olsen
Sporveiens anskaffelse av nye trikker i Oslo
Svar fra Sporveien Oslo AS til Marte Nilsen den .
Delvis vellykket.
    Hei   Klagen ble oversendt Fylkesmannen 07.06.2018     Mvh, Dokumentsenteret for Sporveien AS   [1]cid:image003.png@01D2BDAA.B9...
Sikkerheten ved Stortingsvalget i 2021
Svar fra Valgdirektoratet til Olivia Paulsen den .
Delvis vellykket.
Det vises til mail 9. juli 2018. Valgdirektoratet gjør oppmerksom at slik vi nå vurderer status er det ikke fattet noen avgjørelse i denne saken som...
Lønnsnivået i Lørenskog
Svar fra Lørenskog kommune til Monica Stensrud den .
Vellykket.
Hei   Vedlagt finner du informasjonen du ba om innsyn i.   Fortsatt god sommer!   Vennlig hilsen   Ane Kirstine Haugen | seksjonsleder |...
Hei Viser til begjæring om innsyn i lønnsopplysninger nedenfor. Direktøren i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet er ansatt av Samferdselsdepartementet....
Lønnsnivået i Førde kommune
Svar fra Førde kommune til Monica Stensrud den .
Delvis vellykket.
Hei Ved ein feil sendte vi svar på innsynskravet ditt utan at det i brevet vart gitt informasjon om klagerett. Sender med dette over oppdatert vers...