Vis og søk i henvendelser (page 7)

  

944 innsynshenvendelser funnet

Postjournal kommuneadvokaten
Svar fra Trondheim kommune til Andrine Paulsen den .
Vellykket.
Vår referanse: Saksnr: 18/29483-2 Løpenr: 174178/18 Saksbehandler: Vilde Christoffersen Walsø Deres ref.: Oversender vedlagte dokument. Med venn...
Lønnsnivået i Oslo politidistrikt
Svar fra Oslo politidistrikt til Herman Langvik den .
Delvis vellykket.
Avslag / nei til innsyn   Postmottaket videresender svar fra saksbehandler:   Det vises til tidligere korrespondanse i forbindelse med innsynsb...
Postjournal kommuneadvokaten
Svar fra Ålesund kommune til Andrine Paulsen den .
Vellykket.
Hei, Se vedlegg:   Vennlig hilsen Lillian Vevang konsulent   Ålesund kommune Servicetorg og dokumentsenter Postboks 1521 6025 Ålesu...
Det vises til vedlagte dokument.   Brevet sendes kun elektronisk.     Mvh Postmottak Politidirektoratet [Politidirektoratet henvendelse...
Korrespondnse konsulent / entreprenør Munkebotn
Oppfølging sendt til Bergen kommune av Andrine Paulsen den .
Vellykket.
Kjære Lervik, Ågot Takk for tilsendt link. Alt materiale er publisert på denne adressen. https://ln.sync.com/dl/009966350#dmves2vh-rehjc55h-5nevyk48-...
Lønnsnivået i Lotteri- og stiftelsestilsynet
Svar fra Lotteri- og stiftelsestilsynet til rusinnsyn den .
Venter på kategorisering.
Hei, Viser til underliggende innsynskrav og gjør oppmerksom på at dette innsynskravet ble besvart i e-post 22. juli 2018. Gjentar for ordneskyld info...
Hei, Din forrige henvendelse ble besvart med e-post datert 21. februar 2018. Jeg legger svaret ved her. Jeg legger også ved en nylig oppdatert liste...
Lederlønninger i Bergen kommune
Svar fra Bergen kommune til Herman Langvik den .
Venter på kategorisering.
Hei! Vedlagt følger svar på innsynsbegjæring. Vennlig hilsen Bjarne Mohn Olsvold                            Forhandlingsleder HR konsern Bergen k...
Vi viser til din henvendelse av 21082018 der du ber om innsyn i dette dokumentet: 2016/257882-001 Beslutning Du får innsyn i dokumentet. Vår vu...
Alle gyldige eiendommer i Norge
Svar fra Statens kartverk til Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Hei Csv-fil med alle bestående matrikkelnumre i Norge i dag (kommunenummer, gardsnummer, bruksnummer, festenummer, seksjonsnummer) er delt på vår N...
Svar på innsynshenvendelse av 28.08.2018 - Saksnr: 2018/79156 Vi viser til din henvendelse der du ber om innsyn i dette dokumentet:  2018/79156-3...
Trykking og distribusjon av Plakaten på veggen?
Oppfølging sendt til Forsvarsdepartementet av P. Reinholdtsen den .
Delvis vellykket.
Deres ref. 2018/1577-3. Kjære Forsvarsdepartementet, Tusen takk for svaret og PDF med plakaten. Jeg fryktet mine henvendelser var gått tapt etter a...
Munkebotn - Risiko og sårbarhetsanalyse
Svar fra Bergen kommune til Andrine Paulsen den .
Vellykket.
Hei, Viser til innsynsbegjæring og sender relevante dokumenter. Med vennlig hilsen Ågot Lervik Fagkonsulent arkiv Bergen kommune, Vann- og avløpset...
Sakstittel: TOM CHRISTIAN TONHEIM Saksnr: 2016/109070 Svar på innsynshenvendelse av 21.08.2018 Vi viser til din henvendelse av 21.08.2018 der du b...
Sakstittel: SINDRE STRANDOS - Saksbehandling Saksnr: 2016/181800 Svar på innsynshenvendelse av 21.08.2018 Vi viser til din henvendelse av 21.08.20...
Sakstittel: LINN MAREN OMDAL - Saksbehandling Saksnr: 2017/12661 Svar på innsynshenvendelse av 21.08.2018 Vi viser til din henvendelse av 21.08.20...
Kafé Losen i Fedje kommune og ordførerens korrespondanse om kaféen
Svar fra Fedje kommune til Marte Nilsen den .
Venter på kategorisering.
Du er satt som kopimottaker på sak 2018/7281 Vennlig hilsen Andreas Lussand Mordt | seniorrådgjevar e-post: [epostadresse] Sakshandsamar, telefon...
Viser til henvendelse 21.8.18 hvor du ønsker innsyn i følgende rapport: - 2017/17358-006, datert 13.10.2017 - RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - ETTER T...
Postjournal for 2008 - 2018, Brønnøy
Svar fra Brønnøy kommune til Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Hei! Vedlagt følger åttende og siste forsendelse - datert 01.05.14 - 13.04.15 , da håper jeg at du har fått alt det du etterspurte. Ha en fin dag...
Postliste i henhold til arkivlovens bestemmelser
Oppfølging sendt til Sykehusinnkjøp HF av Bendover den .
Vellykket.
Kjære Post, Takk skal du ha. Med vennlig hilsen, Bendover
  Viser til innsynsbegjæring 201802994 og oversender som anmodet dokumenter tilknyttet DSOP prosjektet som politiet deltar i. Beklager sen respons...
Sakstittel: Innsynshenvendelser 5 2018 - Samlesak Saksnr: 2018/175937 Svar på innsynshenvendelse Vi viser til din henvendelse av 14/08-2018 der du...
Hei Datatilsynet har mottatt en avviksmelding fra Bergen kommune, se vedlegg. Vennlig hilsen Datatilsynet v/Arkivet …………………………………………………………………………………...
Lønninger ved UiB
Svar fra Universitetet i Bergen til Mona Olsen den .
Delvis vellykket.
Hei Vi viser til ditt innsyn av 8. juli. Vedlagt følger svar på innsyn i gjennomsnittlig årslønn etter stillingskode ved UiB.   Mvh Robert Kjæ...
Viser til din henvendelse 14.8.18 med begjæring om innsyn i følgende dokument: - 2015/256878-003 U, datert 22.12.2015 - TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK - ETT...