Vis og søk i henvendelser (page 7)

  

248 innsynshenvendelser funnet

Apollonia tannklinikk
Svar fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal til K. Lee den .
Vellykket.
Det vises til din begjæring av 16. august 2016 om innsyn i saksdokumentene i den nevnte saken.   Dokumentene inneholder opplysninger som er underl...
Arkivplan
Svar fra Norsk filminstitutt til B. Waldron den .
Vellykket.
Til B. Waldron, Viser til ditt krav om innsyn i dokument 1 i sak 12/0608 Arkivplan. Dokumentene ligger som vedlegg. Med vennlig hilsen Mvh. Ivan Gas...
Dokumenter i sak 2016/695
Svar fra Norsk filminstitutt til B. Waldron den .
Delvis vellykket.
Se vedlegg for nærmere begrunnelse. Med hilsen H. Støve seniorrådgiver – Norsk filminstitutt Telefon: 22474568 Sentralbord: 22474500 www.nfi.no -...
Arkivplan
Svar fra Utenriksdepartementet til B. Waldron den .
Delvis vellykket.
  Kjære B. Waldron, Vedlagt oversendes dokumentet i PDF-format.     [1]Picture 3 Med vennlig hilsen       +------------------------...
Arkivplan
Svar fra Brønnøysundregistrene til B. Waldron den .
Vellykket.
Etter deres siste anmodning om innsyn i vår arkivplan har vi foretatt en tilpasning av dagens versjon som dere her får tilgang til, i påvente av ny r...
2013/2068 - Kostnadsoverslag for tannhelsetjeneste
Svar fra Forbrukerombudet til K. Lee den .
Vellykket.
Hei,   Vi viser til din begjæring om innsyn av 16. august 2014.   Reglene om innsyn finnes i Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg ver...
Hei,   Vi viser til din begjæring om innsyn av 16. august 2016.   Vedlagt følger alle tre journalposter i sak 14/1231.   Med vennlig hilsen...
Det vises til din begjæring om innsyn datert 15.08.2016.   Reglene om innsyn finnes i Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offe...
Sak: 16/5479-1 Kommunikasjonsbyrået Kruse Larsen AS - spørsmål om kjøp av kommunikasjonsselskap Dokument: Kommunikasjonsbyrået Kruse Larsen AS - spørsm...
-----Opprinnelig melding----- Fra: Runa Bunæs Sendt: 11. august 2016 10:30 Til: Postmottak PDI Oslo Emne: Svar på innsynsanmodning - 201606485 Det vi...
Krav om innsyn i dokument 13 i sak 16/4150 er innvilget og dokumentet følger vedlagt. Med hilsen Nærings- og fiskeridepartementet Fra: Sendt: Til:...
Dokumenter i sak 2016/310
Svar fra Olje- og energidepartementet til B. Waldron den .
Delvis vellykket.
Saksnr. 16/2362   Det vises til eposter 2. og 23. juli 2016, der du ber om ny behandling av OEDs avslag på innsynsbegjæring i dokument 2016/310-10...
Vedlagt følger de tre siste dokumentene i saken med vedlegg. Vennlig hilsen Direktoratet for økonomistyring (DFØ) Postmottak -----Opprinnelig mel...
4. kvartal 2015 ___________________________________________________________ Rita Dahl Arkivleder Finnmark fylkeskommune Finnmárkku fylkkagielda Fylke...
NFDs arkivrutiner
Svar fra Nærings- og fiskeridepartementet til Ingeborg Johansen den .
Vellykket.
Vi viser til innsynskrav av 05.08.16. Vedlagt følger etterspurte dokumenter.   Med hilsen Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep,...
Vadsø kommune - Postjournal 2015
Henvendelse til Vadsø kommune, gjort av J. Dahl. Merknad av P. Reinholdtsen den .
Vellykket.
Jeg sjekket med Mimes brønn, og den opprinnelige meldingen ble mottatt av nobile.vadso.folkebibl.no [185.36.212.61] på vegne av postmottak (at) vadso.k...
Hei Vedlagt finner du kopi av offentlige saksdokumenter i sak med DT ref. 14/00186. Vennlig hilsen Arkivet Datatilsynet ……………………………………………………………………………...
Jeg ser at sivilombudsmannens uttalelse i saken er publisert på https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/retten-til-innsyn-i-sarskilt-filformat-ved-...
Pasient- og brukerombudet i Møre og Romsdal viser til dine to henvendelser hhv. 23.07.16 og 26.07.16.   Vi beklager at du ikke fikk en omgående ti...
Her kommer andre del av journalen for 2015. -----Opprinnelig melding----- Fra: Postmottak Sendt: 25. juli 2016 09:02 Til: 'J. Dahl' Emne: SV: Klage...
Se vedlegg   Vennlig hilsen Datatilsynet ……………………………………………………………………………… Telefon: (+47) 22 39 69 00 E-post: [1][Datatilsynet henvendelses-e-pos...
Sak: 16/5295-1 Klage over delvis avslag på dokumentinnsyn Dokument: Klage over delvis avslag på dokumentinnsyn - om utleiesum av lokale Anmodning om i...
BUDSKJEMA \b / /_ /f i Hauskvartalet Eiendommer - Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune Budgiver gir med dette b...
Samband regelverk
Svar fra Sandnes kommune til Hermann den .
Vellykket.
Hei, Vedlagt er forespurt dokument fra offentlig journal. Mvh Brit Gjesdal Arkivkonsulent - Dokumentsenteret Tlf. 51 33 58 90 Sandnes kommune www....
avfallshåndtering, Lundhs AS
Svar fra Fylkesmannen i Rogaland til J. Dahl den .
Vellykket.
Vedlagt følger etterspurt dokument sak; 15/8443-3   Med vennlig hilsen   Thea Hegre Konsulent   Fylkesmannen i Rogaland, Administrasjonsa...