Vis og søk i henvendelser (page 7)

  

1294 innsynshenvendelser funnet

Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Vefsn kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Hei! Legger ved lenke til hjemmesideområde for politikere i Vefsn kommune: https://www.vefsn.kommune.no/for-politikere.442783.no.html Når det gjelder...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Ringebu kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
  Vedlagt oversendes våre dokumenter.       [1]ringebukommune_stående+visjon_RGB Med hilsen                       Bente Fjellstad Bjørge H...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Aremark kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
  Hei, Svar på innsyn. Vedlagt oversendes gjeldende utgave av kommunens reglement for folkevalgte.   Det foreligger ingen tilleggsreglement so...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Namsos kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Hei! Viser til henvendelse om innsyn i reglement for folkevalgte. Vedlagt finner du Namsos kommune sitt gjeldende reglement. Det er vedtatt et nytt r...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Sunndal kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Hei. Viser til innsynsbegjæring i reglement for folkevalgte. Vedlagt følger "Møtereglement og reglement for innsynsrett for Sunndal kommune", som ble v...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Vardø kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
[1]https://www.vardo.kommune.no/getfile.php/3238150.2262.byqaefxavt/Reglement+for+Vard%C3%B8+bystyre+og+Vard%C3%B8+formannskap+vedtatt+9+november+2015+...
Hei Du finner våre gjeldende retningslinjer på vår nettside https://www.vegarshei.kommune.no/politikk-og-organisasjon/politikk/reglementer-og-skjema...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Åfjord kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Hei! Vedlegger Åfjord kommunes gjeldende delegasjonsreglementet med vedlegg. Ser det står noe om opplysningsutveksling her f.eks: - I delegasjonsregl...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Rennebu kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Vår ref 2019/536 Vennlig hilsen Janne Havdal Nordbø | Leder Servicetorget e-post: [epostadresse] REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET I RENNEBU KOMMUNE . V...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Halsa kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
-----Opprinnelig melding----- Fra: Ola E Rognskog <[epostadresse]> Sendt: tirsdag 25. juni 2019 10:35 Til: Postmottak Halsa Kommune <[Halsa kommune he...
Hei Her kommer reglement fra Namsskogan kommune. Ha en fin dag. :) Med vennlig hilsen Janne Sørum Fagleder serviceavdelingen Tlf: 74 33 32 00...
Se vedlegg sendt fra Holmestrand kommune   HOLMESTRAND KOMMUNE FELLESTJENESTER Fædrelandsvennen Saksbehandler: tlf.dir.: Arkiv: Pernilla Selande...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Sauherad kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Se vedlagte dokument. Med hilsen Sauherad kommune   Sauherad kommune Stab støtte og utvikling Fædrelandsvennen v/ Tarjei Leer-Salvesen Deres re...
Sjå vedlegg(a)   Masfjorden kommune Tenestetorget Fædrelandsvennen Tarjei Leer-Salvesen Referanser: Dykkar: Vår: 17/744 - 19/4308 Sakshandsamar:...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Fjaler kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Hei. Reglement for folkevalde finn du på heimesida vår her https://www.fjaler.kommune.no/politikk-og-samfunn/lokalpolitikk/for-folkevalde/ Med hels...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Åsnes kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Vedlagt følger: 15/11037 Håndbok for politisk organisering og arbeidsform - Åsnes kommune etter forespørsel.   Med vennlig hilsen May Grete S...
Delivery has failed to these recipients or groups: [1][epostadresse] Your message wasn't delivered. Despite repeated attempts to deliver your messa...
Hei! Trykk på lenka og du finner Spydeberg kommunes reglement for folkevalgte. Trine Ottosen Formannskapssekretær Spydeberg kommune Tlf 47848786   Sp...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Verran kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Viser til innsynsforespørsel journalført hos oss i dag, 25.06.19. Vedlagt følger reglementsamling for Verran kommune. Verran Kommune Aud Lyngstad R...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Larvik kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Se vedlagte dokumenter                    Med hilsen   Larvik kommune   Sentralbordet: 33 17 10 00  Servicetorget: 33 17 10 10  [Larvik...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Gulen kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Vedlagt ligg dokument frå Gulen kommune   Gulen kommune Rådmannsavdelinga Sakshandsamar Reidun K. Halland Tlf. 57 78 20 01 Tarjei Leer-Salvesen V...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Vennesla kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Hei igjen! Vi har ikke noe tilleggsreglement, MEN satsene er oppdatert i forhold til det skrivet som ligger på hjemmesiden. Justeringene følger vedlag...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Smøla kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Hei . Viser til deres forespørsel, og oversender herved lenker til Smøla kommunes hjemmeside med informasjon over det som etterspørres. https://www.sm...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Førde kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Hei Vedlagt følgjer same dokument som i lenka. Med vennleg helsing Konstituert rådmann --------------------------------------------------------- F...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Salangen kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Hei, Det er dette reglementet som gjeld pr i dag i Salangen kommune. Grethe Davidsen Kleppe Servicetorget/arkivleder Salangen kommune Tlf: 77 17 20 0...