Vis og søk i henvendelser (page 7)

  

293 innsynshenvendelser funnet

Journalutskrift - sak 12/4721
Svar fra Moss kommune til B. Waldron den .
Delvis vellykket.
Se vedlegg   Moss kommune B. Waldron Deres ref.: Vår ref.: 16/62263/TJ Dato: 19.12.2016 Svar - Re: 16/20238-8 Innsynshenvendelse etter Offentli...
Behandling av personopplysninger, Kulturskolen i Ås
Svar fra Ås kommune til P. Reinholdtsen den .
Delvis vellykket.
Kjære P. Reinholdsen, Vedlagt følger svar på deres henvendelse. Vi beklager at behandlingen som forhåndsmeldt har tatt tid. Vennlig hilsen Alexander...
P. Reinholdtsen, Vi har nå endelig funnet dokumentene som var sakspapirer til ledermøtet 2.11.2010, disse vedlegges. Dette var hva som stod i referat...
Til: Stian Øby Johansen   Det vises til din innsynsbegjæring datert 1. desember 2016.   Det gis med dette innsyn i vedtaket om gjenoppnevning a...
Rundskriv G-1985-205 fra Justisdepartementet
Henvendelse til Justis- og beredskapsdepartementet, gjort av P. Reinholdtsen. Merknad av P. Reinholdtsen den .
Vellykket.
Først en ufullstendig kopi, så en fullstendig kopi med alle sidene snudd 90 grader med rekkefølgen 3, 2, 5, 4, osv. Videre bruk vil måtte rotere, spli...
Innsyn parkering Værste
Svar fra Fredrikstad kommune til Arne Larsen den .
Delvis vellykket.
Hei. Vi finner ikke disse vedleggene. De ligger heller ikke på fjernarkivet. Disse to vedleggene er Værste AS sin bekreftelse på at de kan fakturere Fr...
16-134271TVI-INTR
Svar fra Inntrøndelag tingrett til Mime den .
Vellykket.
Offentlighetsloven gjelder ikke for gjøremål som domstolene har etter rettspleielovene jf. lovens § 2 fjerde ledd første punktum. Din innsynsforespørse...
Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument Oversendelse av avsluttende brev - innsyn i opplysninger hos UNINETT Norid AS i sak Klage på avslag...
Dokumenter i sak 2016/169
Henvendelse til Utenriksdepartementet, gjort av B. Waldron. Merknad av P. Reinholdtsen den .
Vellykket.
Hele saken '2016/169 - 2016 Kina handel og økonomi' ligger i OEP som https://oep.no/search/result.html?caseNumber=2016/169&searchType=advanced&list2=93...
Bruk av nettskyen Office 365
Svar fra Datatilsynet til B. Waldron den .
Delvis vellykket.
Hei Vi har nå gjennomgått disse dokumentene på nytt og besluttet å gi innsyn i flere av disse dokumentene i sak 11/01198: Dokument 1 med vedlegg. Det...
Sikkerhetsdokumenter i NAV
Svar fra Arbeids- og velferdsdirektoratet - NAV til Mime den .
Delvis vellykket.
Til Mime mailto:[Innsyns-e-postadresse #219]] Vi viser til innsynsforespørsel i e-post 2. november 2016. Vi kan imøtekomme forespørsel om innsyn i føl...
Saken i postjournalen hos Narvik kommune er tilgjengelig fra https://www.narvik.kommune.no/innsyn.aspx?response=arkivsak_detaljer&arkivsakid=2011001210...
Vedlagt følger brev fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten. Brevet sendes i de fleste tilfeller elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et or...
Innsyn i henvendelse om Keshe Foundation
Henvendelse til Statsministerens kontor, gjort av P. Reinholdtsen. Merknad av P. Reinholdtsen den .
Vellykket.
Det er vel ingenting som tyder på at budskapet i disse skrivene om gratis energi er reelt. En kan lese mer om Keshe Foundation på http://tovsugeren.b...
Hei,   Vi viser til din begjæring om innsyn i alle dokumenter i sak 201501842 med sakstittel "Klage over avslag på innsyn i offentlig journal for...
Informasjonskampanje frivillig retur
Henvendelse til UDI - Utlendingsdirektoratet, gjort av Gorm Eriksen. Merknad av P. Reinholdtsen den .
Vellykket.
Klagen til justisdepartementet finnes som https://www.mimesbronn.no/request/klage_pa_manglende_behandling_av .
Til [Innsyns-e-postadresse #177] Dokumentet 15/08199-8 Svarbrev - manglende behandling av innsynskrav i saken Innsynsbegjæring - Informasjonskampanje...
Arkivnøkkel
Svar fra Konkursrådet til B. Waldron den .
Vellykket.
Hei, Viser til din begjæring om innsyn i Konkursrådets arkivnøkkel, videresendt oss av Justis- og beredskapsdepartementet. Arkivnøkkelen følger vedlag...
Opphavsrettsstatus for aksjonærregisteret?
Henvendelse til Skattedirektoratet, gjort av P. Reinholdtsen. Merknad av P. Reinholdtsen den .
Delvis vellykket.
Denne henvendelsen har fått saksnummer 2015/1161890 hos Skattedirektoratet og kan ses på https://oep.no/search/result.html?period=none&dateType=documen...
Uttrekk fra journal - Kontantforsyning
Svar fra Norges Bank til B. Waldron den .
Delvis vellykket.
  Til B. Waldron   Det vises til din forespørsel i e-post av 16.10. d.å.   I den offentlige journalen som Norges Bank publiserer, er ikke ark...
Island - stabiliseringsprogram
Svar fra Finansdepartementet til B. Waldron den .
Delvis vellykket.
Denne e-posten er sendt på vegne av Finansdepartementet.  Vennligst ikke svar direkte til avsender, men bruk  [Finansdepartementet henvendelses-e-p...
Bevaring av statistisk materiale
Henvendelse til Arkivverket, gjort av B. Waldron. Merknad av B. Waldron den .
Vellykket.
Merkelig at dokumentene i denne saken ikke ser ut til å ha blitt journalført hos SSB. https://oep.no/search/result.html?caseNumber=2015/23563&searchT...
innsyn 2016/198639-003
Svar fra Mattilsynet til Mime den .
Vellykket.
Sakstittel: Innsynshenvendelser 4 2016 - Samlesak Saksnr: 2016/207934 Svar på henvendelse om innsyn Vi viser til din henvendelse av 07.10.2016  de...
Henvendelse handel med digital valuta
Svar fra Finansdepartementet til E Lund den .
Venter på kategorisering.
Hei De 7 første journalpostene i saken ble på et tidspunkt flyttet fra forrige arkivdatabase til nåværende base, og er dermed ikke kommet med når vi h...
Viser til e-post datert 29. september 2016. SSB har ingen saker eller dokumenter journalført med arkivkode 023.00 Hilsen Arkivet i SSB _____________...