Vis og søk i henvendelser (page 7)

  

1412 innsynshenvendelser funnet

    Hei Denne epost er et svar på bestilling av innsyn begjært 11.07.2019   Med vennlig hilsen   Jade Jensen Førstekonsulent Mattilsy...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Sortland kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Alle reglement for politikere og politisk virksomhet ligger på vår hjemmeside. Legger ved link til aktuell side:   [1]https://www.sortland.kommune...
Hei   Beklager litt sent svar på denne henvendelsen.   Vedlagt er reglementene for politikere i Aurskog-Høland kommune. Disse er også tilgjeng...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Roan kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Vedlagt følger vedtatte reglement for godgjørelse til folkevalgte i Roan kommune. Roan kommune Iren Aronsen Viken Konsulent -----Opprinnelig melding-...
Det vert vist til vedlagte skriv.             Med venleg helsing   Birte Rine Young Fagansvarleg arkiv Øygarden kommune   Tel...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Lenvik kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Hei! Beklager sent svar. Du har bedt om innsyn i kommunen reglement for folkevalgte. Reglementet for Lenvik kommune ligger vedlagt. Mvh   [1...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Råde kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Hei. Det vises til deres henvendelse av 24.juni om innsyn i reglement for folkevalgte. Vedlagt følger gjeldende utgaver av våre reglementer.  ...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Sel kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Vår ref 2008/937 Vennlig hilsen Solveig Viktoria Olstad | Konsulent politisk sekretariat e-post: [epostadresse] Tarjei Leer-Salvesen Vår dato: 08...
Vi viser til din henvendelse av 07072019 der du ber om innsyn i dette dokumentet fra region midt: 2018/99504-1, datert 03.05.2018 Beslutning Du f...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Iveland kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Delvis vellykket.
Hei!   Iveland kommune har ingen flere egen reglement enn de som ligger på hjemmesiden.   Med vennlig hilsen Sten A. Reisænen Rådmann M +4...
Hei! Må bare beklage at det har tatt så lang tid før din e-post har blitt besvart. Men her har du i hvert fall det gjeldende reglementet for folkevalg...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Fusa kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Reglement ligg på heimesida til kommunen. Etiske prinsipp for folkevalde - del av Personalpolitiske retningslinjer for Fusa kommune (pkt. 1.9) "Godt s...
Viser til henvendelse vedr. ovennevnte og oversender gjeldende reglement.   (Ny politisk struktur og nytt reglement er vedtatt våren 2019, med ikr...
Vedlagt følger reglement for kommunestyret i Midtre Gauldal. Vi har ingen tilleggsreglement. Mvh Margret Innset Buberg rådgiver tlf. 72403017 ----...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Hobøl kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Hei Tarjei! Beklager sen tilbakemelding. Vedlagt ligger Hobøl kommunes reglement for folkevalgte. Vi har ikke noe tilleggsreglement som du etterspø...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Værøy kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Hei Se vedlegg Med vennlig hilsen Hege Tangen Christensen Rådmann Værøy kommune Tlf 754 20 604/ 986 34 837 -----Opprinnelig melding----- Fra: P...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Gjerstad kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Venter på kategorisering.
Så flott - en god sommer til deg også ! Med vennlig hilsen Astrid Haukenes Bråten Informasjonskonsulent Telefon:           37 11 97 37 E-post:     ...
Og her er et til Fylkesmannen i Nordland [Fylkesmannen i Nordland henvendelses-e-postadresse] 11. mai 2019 Klage på Dispensasjon for skremming av sa...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Sund kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Sjå vedlagde dokument. Mvh Eva Marit Telle Hamre leiar servicekontoret   SUND KOMMUNE Servicekontoret Fædrelandsvennen AS Postboks 369 4664 K...
Hei Tarjei   Sjå vedlagte tilbakemelding frå Sykkylven kommune.   Mvh. Elisabeth A. Opsvik Politisk konsulent     SYKKYLVEN Fellestenes...
Vår ref 2019/11089 Vennlig hilsen Charlotte Høyum | konsulent e-post: [epostadresse] Fædrelandsvennen Tarjei Leer-Salvesen Deres referanse Vår r...
Hei,   Vedlagt oversendes gjeldende utgave av Indre Fosens reglement for folkevalgte.     Med vennlig hilsen May Hilde Skarsaune politisk...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Hasvik kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Du finner reglementet på hjemmesiden vår: https://www.hasvik.kommune.no/nemndstruktur-og-utvalgsreglement.247422-37062.html Vennlig hilsen: Nina N...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Oppdal kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Hei Som svar på din forespørsel av 24.6.19  ang. innsyn så legges det ved link til reglement for kommunestyret.  Ligger også på vår hjemmeside under...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Dyrøy kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Mvh Helene Sætherskar Servicetorget Dyrøy kommune -----Opprinnelig melding----- Fra: Tarjei Leer-Salvesen <[Innsyns-e-postadresse #1779]> Sendt: mand...