Vis og søk i henvendelser (page 6)

  

1294 innsynshenvendelser funnet

Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Hemsedal kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Viser til dokumentinnsyn av 24.06.2019. Dokumentene du etterspør er publisert på vår hjemmeside "Hemsedal kommune" via disse punktene: Politikk og inn...
Hei Er litt usikker på hva du faktisk etterspør. Vedlagt følger reglement for - godtgjering til folkevalde - Hægebostad kommunestyre - Politisk saks...
Sender deg reglementet for Haugesund kommune bystyre.     Med hilsen Åse Narrevik Waage │konsulent Politisk sekretariat Telefon: [1]52 74 30...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Oppfølging sendt til Sola kommune av Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Kjære Mildrid Heimvik, Dette svarer godt. Takk! Med vennlig hilsen, Tarjei Leer-Salvesen
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Sørum kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Hei Det vises til innsynsbegjæring i e-post av 24.06.19. Her er link til Reglementer for de politiske utvalgene i Sørum kommune: file:///C:/Users/kn...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Åmli kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Hei!   Viser til mottatt forespørsel.   Vedlagt følger kopi av gjeldende reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Åmli kommune.    ...
Hei Tarjei! Rett person til å svare deg på dette her ville nok vore leiar for politisk sekretariat. Han er på ferie nå, men eg prøvar så godt eg kan....
Hei.   Viser til forespørsel om innsyn i Nord-Aurdal kommunes gjeldende politiske reglement.   Viser til kommunens hjemmeside:   [1]https:...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Fyresdal kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
http://fyresdal.kommune.no/politikk-i-fyresdal/politiske-reglement Her via heimesida vår finn du godtgjerslereglement og reglement for kommuestyret, s...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Bindal kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Vedlagt følger kopi av kommunestyrets reglement – Bindal kommune.   Mvh. Astri H. Busch Utvalgssekretær Bindal kommune   Dir.innv: 48 19...
Viser til henvendelsen om innsyn i reglement for folkevalgte   Vi har flere rutiner/ reglementer for folkevalgte.   Møtereglementer for hvert u...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Halden kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
+------------------------------------------------------------------------+ |Halden kommune | |Politisk sekretariat | |Deres ref:  | |Vår ref:     ...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Flora kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Hei. Viser til innsynskrav av 24.06.19 vedr gjeldande utgåve av kommunen sitt reglement for folkevalde. Alle våre reglement litt ope på heimesida...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Gjøvik kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Hei!   Viser til anmodning om innsyn i Gjøvik kommunes reglement for folkevalgte.   På Gjøvik kommunes hjemmeside finnes gjeldende reglement og...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Hadsel kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Hei! Vedlagt følger reglement for Hadsel formannskap og kommunestyre vedtatt i k-sak 19/19 05.03.2009 og endret i k-sak 90/2014 18.09.2014 -- Med ve...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Froland kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Hei! Vedlagt følger gjeldende reglement for kommunestyret. Reglementet er under revisjon. Vi lager nå et felles reglement for alle folkevalgte organ....
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Fosnes kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Mvh Fosnes servicekontor Ella Skjærvik -----Opprinnelig melding----- Fra: Tarjei Leer-Salvesen <[Innsyns-e-postadresse #1990]> Sendt: mandag 24. juni...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Trysil kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Viser til e-post 25. juni 2019 og krav om innsyn i kommunens reglement for folkevalgte.   Reglementet ligger på vår hjemmeside under politikk: [1...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Tokke kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Hei Vedlagt Tokke kommune sitt reglement for folkevalgte Mvh Britt Vågslid -----Opprinnelig melding----- Fra: Tarjei Leer-Salvesen [mailto:[Innsyns-e...
Hei. Alle reglementer for folkevalgte ligger tilgjengelig på vår hjemmeside på denne lenken: [1]https://www.kvinesdal.kommune.no/politics-kvinesdal...
Hei Vedlagt oversendes reglement for folkevalgte i Sørreisa kommune Med hilsen Sørreisa kommune Grete Nybakk Vaeng Konsulent Tlf 41511254 -----Op...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Audnedal kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Hei Sender dokumentene du ønsker som pdf vedlegg. Mvh. Lilly H. Ågedal Leder Servicekontor/arkiv Audnedal kommune Rådhuset Konsmogarden 6 4525 Konsm...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Fedje kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Sjå vedlegg   Fedje kommune Rådmannskontoret Tarjei Leer-Salvesen Referansar: Dykkar: Vår: 19/35 - 19/3191 Sakshandsamar: Signe Råheim [epostadre...
Hei Se vedlagt pdf Med hilsen HOLTÅLEN KOMMUNE Katrine Ustad Konsulent Tlf. 476 07 362 Det gjøres oppmerksom om at e-post kan bli journalført...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Nesodden kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Hei Du finner Nesodden kommunes reglement for kommunestyre, formannskap og faste utvalg på kommunens nettside (www.nesodden.kommune.no) under fanen Po...