Vis og søk i henvendelser (page 6)

  

385 innsynshenvendelser funnet

Togavganger og -ankomst på Stavanger stasjon, Jærbanen
Henvendelse til Jernbaneverket, gjort av Hallvard Nygård. Merknad av Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Har kodet en gjennomgang av tallene med fokus på punktlighet. Rapporten kan bli sett her: https://hnygard.github.io/banenor-punktlighet/ Kildekode...
Sakstittel: Innsynshenvendelser 3 2017 - Samlesak Saksnr: 2017/138054 Klage Svar på innsynshenvendelse Vi viser til din henvendelse, 2017/138054...
Kjære Bjørg Sletten, 05.10.2017 ble det sendt svar til en annen epostadresse og dermed annen mottaker. Alle henvendelser fra Mimes Brønn MÅ besvares...
Navn Navnesen,   Vi viser til vedlagte brev 28. september 2017.   Ved en inkurie ble brevet bare sendt Statens sivilrettserstatning. Kopimotta...
Vi viser til din henvendelse av 02102017 der du ber om innsyn i følgende dokument fra region Midt:   2017/190137-001 I, datert 17.09.2017 - Bekymr...
  Svar på innsynshenvendelse av 021017  - Delvis avslag på innsyn: Svar på innsynshenvendelse av 021017  - Delvis avslag på innsyn.DOCX Vedlegg: V...
Sakstittel: Innsynshenvendelser 3 2017 - Samlesak Saksnr: 2017/138054 Svar på innsynshenvendelse Vi viser til din henvendelse av 5.10.17 der du be...
Sakstittel: Bekymringsmelding Saksnr: 2017/190168 Hallvard Nygård - Svar på innsynshenvendelse av 02102017 - Delvis avslag Vi viser til din henven...
  Hei! Oversender dokument i sak 2017/185396-1, bestilt 02102017.   Med vennlig hilsen   Grethe Sandvold Østlie Seniorkonsulent/koordinat...
Reisevaneundersøkelse Lauvvik-Oanes
Svar fra Forsand kommune til Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Sjå vedlagte saksdokument   Rådmannen Forsand kommune Fellestenester Hallvard Nygård Saksbeh. e-post: [epostadresse] Saksbeh. tlf.: 51700000 Dykk...
Statsbygg og Fisketorget på Rådhusplassen
Svar fra Statsbygg til Olivia Paulsen den .
Vellykket.
Hei   Vedlagt følger kopi av dokumentene som er begjært innsyn i.   Vennlig hilsen   Kjersti Kværner Hestetun   eiendomsforvalter Eiendoms...
Kjære Øyvind Øyen, Tusen takk. Med vennlig hilsen, Olivia Paulsen
Øvelse Hovedstad 2017
Svar fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap til Anonym den .
Venter på kategorisering.
Hei! Vi er litt usikre på hva du mener med din henvendelse, men tenker at vi kan forklare litt om våre prioriteringer ift. øvelser, basert på vårt opp...
IKT sårbarhetskartlegging i Valgdirektoratet
Svar fra Valgdirektoratet til Olivia Paulsen den .
Vellykket.
      Hei!     Vi viser til forespørsel om innsyn. Vedlagt følger de(t) ønskede dokument(er).     Med hilsen   Valgdirektoratet...
    Hei!     Vi viser til forespørsel om innsyn. Vedlagt følger de(t) ønskede dokument(er).     Med hilsen   Enhet for arkiv  ...
Kjære Postmottak, Hello KD. Med vennlig hilsen, Olivia Paulsen
Hei, viser til din henvendelse av 28.8.2017, der du ber om innsyn i komplett brukermanual for Vera og datamodell for Vera. Det gis innsyn, dokumente...
Sak: 16/2419-6 Misbruk av grafiske elementer fra designløsningen Blanke Ark Dokument: Svar påstått misbruk av evalgsløsningen Vi viser til Deres begjæ...
Avgangen til Thomas Bagley
Oppfølging sendt til Helse Sør-Øst RHF, Hamar av Geir Eliassen den .
Delvis vellykket.
Kjære Maria Olsen, Disse dokumentene er ikke relatert til avgangen til Thomas Bagley. Kan dere benytte korrekt epostadresse når dere oversender dokum...
Ministrenes lønn og personalmapper
Svar fra Statsministerens kontor til Geir Eliassen den .
Delvis vellykket.
  Vi viser til krav om innsyn 22.8.2017. Vedlagt følger innholdet i personalmapper for statsrådene Dale, Hauglie, Helgesen, Helleland, Jensen, Sann...
Innsyn i sak 2017/77
Svar fra Statens sivilrettsforvaltning til Navn Navnesen den .
Vellykket.
  Innsynskrav - sak 17/77: Innsynskrav - sak 17 77.PDF Samlet dokumenter: Samlet dokumenter.PDF Anonym Deres dato 28.08.2017 Deres referanse Vår...
Det vises til ønske om ytterligere begrunnelse for avslag i innsynsbegjæringer i dokumentene i saksnummer 16/2571, 16/2521 og 10/464 som omhandler av...
Se vedlagte saksdokumenter. Denne eposten er sendt på vegne av Klima- og miljødepartementet. Vennligst ikke svar direkte til avsender. Dersom du har...
    Vi viser til ditt innsynskrav 18.8, rettet til Nærings- og fiskeridepartementet. Som personalansvarlig for statsrådene, besvarer SMK den dele...
Hei Ettersender vedlegg: Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet datert 3. juli 2017 Med hilsen Helse Sør-Øst RHF Dokumentsenteret -----Opprinnelig...