Vis og søk i henvendelser (page 6)

  

532 innsynshenvendelser funnet

Søknad om tippemidler golfbaner
Svar fra Fredrikstad kommune til Arne Larsen den .
Vellykket.
Hei! vedlagt info rundt anlegg 50540 og 50541 Arne Larsen Deres referanse Vår referanse 2018/3159-3-32124/2018-BJOLIL Klassering 041 Dato 12.02.20...
Svar på innsynshenvendelse av 09.02.2018 - Saksnr: 2017/207028 Vi viser til din henvendelse der du ber om innsyn i dette dokumentet: 2017/207028-001...
Svar på innsynshenvendelse av 09.02.2018 - Saksnr: 2017/207028 Vi viser til din henvendelse der du ber om innsyn dette dokumentet: 2017/207028-003...
Fikk svaret til min private E-postkonto se under: "Det vises til din innsynsbegjæring 1.2.18. Vedlagt følger dokumenter som etterspurt. Dokumentene...
22.05.2013 - SVEIN VIDAR REPSHUS - Inspeksjon - Vedtak om pÅlegg
Henvendelse til Mattilsynet, gjort av Yngve Johansen. Merknad av Hallvard Nygård den .
Delvis vellykket.
Dokumentene er mottatt.
UNODC sitt besøk til Oslo
Svar fra Justis- og beredskapsdepartementet til rusinnsyn den .
Delvis vellykket.
Sak: 17/7219-12 FNs kontor mot narkotika og kriminalitet (UNODC) - Besøk til Oslo 18122017-19122017 Dokument: Kopi av avtale med UNODC Dykkar krav om...
Avviksmelding vold og trusler
Henvendelse til Lørenskog kommune, gjort av Hans-Petter Fjeld. Merknad av Hans-Petter Fjeld den .
Vellykket.
Jeg fikk svar tilsendt per Altinn, så lastet opp dette manuelt i samarbeid med mimesbrønn-administratorer. Svartiden var ikke 31. januar.
Vi viser til deres innsynsbegjæring Begjær innsyn i -17/11831-2 i sak mottatt 22.01.2018 08:59:00. Innsynsbegjæringen er behandlet, og resultatet er...
  Takk for innsynskravet til sak 2015/95. Vedlagt følger dokumentene det er bedt om innsyn i. Med vennlig hilsen   Hilde Bech Avdelingsdire...
Vi viser til deres innsynsbegjæring Begjær innsyn i -15/3375-112 i sak mottatt 22.01.2018 08:58:00. Innsynsbegjæringen er behandlet, og resultatet er...
Hei Vi har fått flere tilbakemeldinger på at det har vært glatt og manglende vintervedlikehold på fv402. Vi har tatt det videre til driftsentreprenøre...
Hei, Se vedlegg for ny data. Med vennlig hilsen Kai Yung Vårbo Rådgiver   Bane NOR Punktlighet, Kunde og trafikk Mobil: 98 04 55 04 E-post: [epos...
Medisinsk cannabis hos Helsedirektoratet
Svar fra Helsedirektoratet til rusinnsyn den .
Vellykket.
Rusinnsyn, Av ulike grunner har vi ikke klart å gi dere svar innen gjeldende frister. Vi beklager dette. Det gis delvis innsyn i avgjørelsene på søk...
******* Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares. ******** Dokumentet 201725388-6 Innsyn etter Offentleglova - Togavganger og -ankom...
Medisinsk cannabis hos Statens legemiddelverk
Svar fra Statens legemiddelverk til rusinnsyn den .
Delvis vellykket.
Hei,   Nedenfor følger de opplysningene som vi kan gi ut i forbindelse med disse søknadene om medisinsk cannabis. Antall, hvilket produkt det ble...
Hei Denne epost er et svar på bestilling av innsyn begjært 16.01.2018 Har sendt saksbehandler spørsmålet ditt: «Ønsker også innsyn i andre saker d...
Sakstittel: S. HANSEN LIGHTHOUSE DIVING AND LEISURE - Inspeksjon Saksnr: 2017/89682 Svar på innsynshenvendelse av 14.01.2018 Vi viser til din henv...
Viser til e-post 11.januar 2018. Har konferert med Presthus og har fått bekreftet at det er samme utgave som pressen har fått. Med vennlig hilsen Be...
Hei Denne epost er et svar på bestilling av innsyn begjært 11.01.2018   Med vennlig hilsen   Jade Jensen Føstekonsulent Mattilsynet Avdel...
Hei Denne epost er et svar på bestilling av innsyn begjært 11.01.2018   Med vennlig hilsen   Jade Jensen Føstekonsulent Mattilsynet Avdel...
    Hei Denne epost er et svar på bestilling av innsyn begjært 11.01.2018   Med vennlig hilsen   Jade Jensen Føstekonsulent Mattilsyn...
Bent Høies korrespondanse om avkriminalisering
Oppfølging sendt til Helse- og omsorgsdepartementet av rusinnsyn den .
Vellykket.
Kjære Brekke Torbjørn, Takk for svaret og godt nyttår. Med vennlig hilsen, Rusinnsyn
Kjære Bjarne Hugo Johannessen, Takk for svar og godt nyttår. Med vennlig hilsen, Rusinnsyn
Sakstittel: Strategisk forum for sjømat og eksport Saksnr: 2014/10482 Innvilget innsynskrav Vi viser til din henvendelse av 10. januar 2018 der du...
Frankrike: Vold, prostitusjon og andre kvinnesaker
Svar fra Utenriksdepartementet til Marte Nilsen den .
Delvis vellykket.
Hei   Vedlagt følger saksdokument i forbindelse med innsyn 62203.   Mvh,     [1]cid:image001.png@01D19C8E.0665F7D0 Anne Gjørtz Seniorrå...