Vis og søk i henvendelser (page 6)

  

1412 innsynshenvendelser funnet

Innsynsbegjæring i kommunens dialog om Vindkraftanlegg på Skardsøya
Oppfølging sendt til Aure kommune av Tor med hammeren den .
Delvis vellykket.
Kjære Ingunn Golmen, Takk for din tilbakemelding. Sitat fra veilederen til Offentleglova: «Det er ikkje eit vilkår for å krevje innsyn at ein op...
Tor med hammeren [Innsyns-e-postadresse #2075]     Det vises til begjæring om innsyn av lørdag 27.juli og klage av tirsdag 6.august på Klæbu k...
Hei, Vedlagt er link til Kristiansund kommunes reglement for folkevalgte: [1]https://www.kristiansund.kommune.no/tjenester/politikk-og-administrasj...
Hei,   Det vises til e-post av 28. juli der det bes om innsyn i all dialog ordfører har hatt med TrønderEnergi i 2019.   All korrespondanse so...
Vedlagt følger Hitra kommunes kommunikasjon med Trønderenergi, registrert i vårt sakssystem, som ordfører har vært i befatning med.   I tillegg fø...
Hei! Vedlagt følger kopi av all e-post dialog mellom ordfører og Trønderenergi. Har ingen skype-samtaler eller sms.   [1]Osen kommune John E H...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Jevnaker kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Tarjei Leer Salvesen Viser til henvendelse av 24.06.2019 – der det bes om innsyn i reglement for folkevalgte. Kan ikke se at henvendelsen er besvart...
Hei, Vedlagt følger all dialog via e-post mellom ordfører og Trønderenergi. Møtenotater, SMS’er og Skype er ikke arkivverdig, og er dermed ikke ov...
Hei   Ettersender e-post fra ordfører Aune i forbindelse med forespørsel om innsyn   Vennlig hilsen Malvik kommune   Stig Ingstad Førs...
Hei Tor med hammeren, Dokumentet 19/01914-2 Svar på forespørsel om innsyn etter Offentleglova - Innsynsbegjæring i kommunens dialog med Trønderenergi...
  Rapportering miljøovervåkning Evenes 2018-2019: Rapportering miljøovervåkning Evenes 2018-2019.PDF image001: image001.PDF Rapport miljøovervåkni...
Med vennlig hilsen Meldal kommune   Vi gjør oppmerksom på at journalpliktig epost registreres i vårt sakssystem og dermed synlig på postlista til Melda...
Hei. Sender som avtalt fjerde og siste del av filene du har søkt innsyn i. Sentralbord Norwegian Agency for Exchange Cooperation (formerly known...
Hei Oversender dialog med Trønderenergi i 2019. Med hilsen Agdenes kommune v/ Fellestjenesten Tlf: 72 49 22 00 E-post: [Agdenes kommune henven...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Solund kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Hei Eg sender våre reglement for kommunestyre og formannskap. Venleg helsing Konsulent/Arkivleiar --------------------------------------------...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Øksnes kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
  -------------------------------------------------------------------------- Denne eposten kan inneholde konfidensiell informasjon som kun er tilte...
Att. Tarjei Leer Salvesen. Det vises til e-post av 24.06.19 og vedlagt oversendes; 1. Reglement for godtgjørelse til folkevalgte (18/401) 2. Regleme...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Skiptvet kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Mvh Skiptvet kommune Evy Ruud eng 41420226
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Naustdal kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
  Hei   Viser til epost av 24.06.19 med forespørsel om reglement for folkevalde og sender vedlagde gjeldande reglement.   Beklager seint sv...
  9900: Reglement for politiske og partssammensatte utvalg, delegasjonsreglement og godgjørelse til folkevalgte.pdf Unjárgga gielda/ Nesseby kommun...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Mandal kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Takk for spørsmål - og beklager at svaret kommer noe seint. Alle gjeldende reglementer finnes på kommunens nettsider - her er lenke: [1]https://www.m...
Viser til krav om innsyn. Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har funnet ytterligere én sak som er relevante for dette kravet, vedlagt 1999/4780....
Hei Se vedlagte dokumenter - 2018/996-1, datert 2018-11-22 for innsyn. Vedlegger også dokument 18/966-9 som oppsummerer høringsinnspillene .  ...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Tolga kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
VÅR REFERANSE: Saksnr: 19/628-2 Løpenr: 4814/19 Saksbehandler: Birgit Svendsen Deres ref.: Oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Birgi...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Nærøy kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Vedlagt ligger Folkevalgtes arbeidsvilkår 2015-2019 - vedtatt 17.12.15 – for Nærøy kommune.       [1]cid:image001.jpg@01CC46C7.BE58D230Nærøy Ve...