Vis og søk i henvendelser (page 6)

  

293 innsynshenvendelser funnet

Hei Dere har fått dokument 20. Se vedlagt deres egen klage på at dere har fått dok. 20, men ikke dok 19. Hilsen Ketil Nordstrand avdeling psykisk he...
Retretten 2016/2017 #1
Svar fra Helsedirektoratet til rusinnsyn den .
Delvis vellykket.
Viser til innsynskrav. Vedlagt følger dokument 14/3126-19. Vi beklager lang saksbehandlingstid.   Hilsen Ketil Nordstrand avdeling psykisk hels...
Kontroll av Webanalyseverktøy fra 2011
Svar fra Datatilsynet til P. Reinholdtsen den .
Delvis vellykket.
Hei,   Dokument 11/00906-2 er unntatt offentlighet jf offl § 24, tredje ledd, 1 pkt, og blir utlevert i sladdet versjon.   Avslag på krav om i...
Vennlig hilsen Arkivet Datatilsynet ……………………………………………………………………………………………………………………… Telefon: (+47) 22 39 xx xx – Mobil: (+47) xxx  xx xxx Postadresse: P...
Utstyr brukt for GPS-merking av ulv?
Svar fra Statens naturoppsyn til P. Reinholdtsen den .
Vellykket.
Hei – Det vises til e-post av 09.01.17 og 16.01.17.   I e-posten spørres det om produsent og modellnavn på de halsbånd som benyttes i samband me...
Til Stian Øby Johansen,   Det vises til din innsynsbegjæring sendt 16. januar. Vedlagt følger dokumentet du har bedt om innsyn i.   Mvh  ...
Sender de etterspurte dokumentene på nytt.   Mvh Postmottak HOD Innspill til ny Stortingsmelding om rus Det er 15 år siden forrige Stortingsmeld...
Vi oppfatter det slik at denne henvendelsen fra deg kan avsluttes nå, og vi har lukket saken. Vennligst ikke svar på denne meldingen, med mindre du ha...
Vedlagt følger svar på innsynsbegjæring i sak 03/51088-1   Mvh   Postmottak Helse- og omsorgsdepartementet   ./I3/ 61€66 Sosialminister I...
Personopplysninger til Google Skjemaer - avtaler og vurderinger?
Henvendelse til Nasjonalbiblioteket, gjort av P. Reinholdtsen. Merknad av P. Reinholdtsen den .
Delvis vellykket.
Dokumentlisten i saken finnes på OEP som https://oep.no/search/result.html?period=none&dateType=documentDate&caseDescription=&descType=both&caseNumber...
Hei!   Velferdsetaten viser til din henvendelse om innsyn i møtereferat fra møter vi har hatt med Stiftelsen Retretten av 26.12, samt mail av 6 og...
    Vennlig hilsen Mei Ying Ng rådgiver  avdeling psykisk helse og rus, divisjon primærhelsetjenester tlf. 810 20 050, mobil. 480 01 801 Helsed...
Kommunens utbetalinger til leverandører
Svar fra Måsøy kommune til Bente Hagen den .
Vellykket.
Hei   Vedlagt er leverandørstatistikken til Måsøy kommune for 2015.   [1]liten logoMed vennlig hilsen   Ingrid Majala Økonomisjef Måsøy...
Stjørdal og NADA-akupunktur
Svar fra Stjørdal kommune til rusinnsyn den .
Vellykket.
    Mvh   Hans Frederik Selvaag Etatsjef Omsorg Stjørdal kommune Tlf 911 12 964       Til etatsjef Omsorg i Stjørdal kommune O...
Hei   Vi viser til kommunens brev av 23.12.16 i klagesak etter offentleglova (deres ref. 2016/19481-5-231038/2016-ANSI).   Vi registrerer at k...
Hei «Daniel»   Informasjon om lederlønninger i Helse Midt-Norge framgår av våre årsberetninger for perioden 2002-2015. Godkjent regnskap for 201...
Luseskader hos Lerøy og Måsøval
Svar fra Mattilsynet til Daniel den .
Vellykket.
Vi viser til din henvendelse av 22122016 der du ber om innsyn i varsel om vedtak om midlertidig redusert MTB for tre lokaliteter i Frøya. Lokaliteten...
Juvente #myteknuserne
Svar fra Helsedirektoratet til rusinnsyn den .
Vellykket.
    Vedlagt følger dokumentene det er bedt om innsyn i.   Innsynskrav kan gjøres via nettsiden [1]https://oep.no/ Offentlig elektronisk postjo...
NADA-akupunktur i Molde kommune
Svar fra Molde kommune til rusinnsyn den .
Vellykket.
Viser til ditt innsynskrav i utredningen som førte til at Molde kommune avsluttet NADA-akupunktur i vår tjenesteyting. Dokumentet inneholder ikke opp...
Viser til innsynskrav. Link til dokument : http://lottstift.cloudapp.net/Journal/SearchSimple?searchString=16%2F06263-11 Vi opplyser om at utgående...
Brodtkorbs kunder
Svar fra Statsministerens kontor til Daniel den .
Delvis vellykket.
Hei, Vi viser til din e-post 22. desember 2016, der du ber om innsyn i et dokument med en oversikt over statssekretær Julie Brodtkorbs tidligere kunde...
HMS-håndbok
Svar fra Lørenskog kommune til Hans-Petter Fjeld den .
Vellykket.
Til Hans-Petter Fjeld,   Vedlagt følger alle sidene i Lørenskog kommunes HMS-håndbok, konvertert til PDF-format.   Med vennlig hilsen   Kr...
Actis og ungdomskontrakter
Svar fra Justis- og beredskapsdepartementet til rusinnsyn den .
Vellykket.
Sak: 15/2027-29 Samlesak - Henvendelser om politiet - politivesen Dokument: Systematisiering og evaluering av bruk av ungdomskontrakter Vi viser til...
e-post-korrespondanse mellom First House og Arild Hausberg
Svar fra Tromsø kommune til Daniel den .
Delvis vellykket.
Tromsø kommune bekrefter herved å ha mottatt din e-post. All post til Tromsø kommune behandles i samsvar med offentlighetsloven, hvilket medfører at...
Listhaugs kundeliste
Svar fra Landbruks- og matdepartementet til Daniel den .
Delvis vellykket.
Hei Vi viser til den informasjonen som ligger tilgjengelig på Regjeringen.no: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/statsrad-sylvi-listhaugs-kundeli...