Vis og søk i henvendelser (page 4)

  

840 innsynshenvendelser funnet

Sakstittel: LINN MAREN OMDAL - Saksbehandling Saksnr: 2017/12661 Svar på innsynshenvendelse av 21.08.2018 Vi viser til din henvendelse av 21.08.20...
Kafé Losen i Fedje kommune og ordførerens korrespondanse om kaféen
Svar fra Fedje kommune til Marte Nilsen den .
Venter på kategorisering.
Du er satt som kopimottaker på sak 2018/7281 Vennlig hilsen Andreas Lussand Mordt | seniorrådgjevar e-post: [epostadresse] Sakshandsamar, telefon...
Viser til henvendelse 21.8.18 hvor du ønsker innsyn i følgende rapport: - 2017/17358-006, datert 13.10.2017 - RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - ETTER T...
Postjournal for 2008 - 2018, Brønnøy
Svar fra Brønnøy kommune til Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Hei! Vedlagt følger åttende og siste forsendelse - datert 01.05.14 - 13.04.15 , da håper jeg at du har fått alt det du etterspurte. Ha en fin dag...
Postliste i henhold til arkivlovens bestemmelser
Oppfølging sendt til Sykehusinnkjøp HF av Bendover den .
Vellykket.
Kjære Post, Takk skal du ha. Med vennlig hilsen, Bendover
  Viser til innsynsbegjæring 201802994 og oversender som anmodet dokumenter tilknyttet DSOP prosjektet som politiet deltar i. Beklager sen respons...
Sakstittel: Innsynshenvendelser 5 2018 - Samlesak Saksnr: 2018/175937 Svar på innsynshenvendelse Vi viser til din henvendelse av 14/08-2018 der du...
Hei Datatilsynet har mottatt en avviksmelding fra Bergen kommune, se vedlegg. Vennlig hilsen Datatilsynet v/Arkivet …………………………………………………………………………………...
Lønninger ved UiB
Svar fra Universitetet i Bergen til Mona Olsen den .
Venter på kategorisering.
Hei Vi viser til ditt innsyn av 8. juli. Vedlagt følger svar på innsyn i gjennomsnittlig årslønn etter stillingskode ved UiB.   Mvh Robert Kjæ...
Viser til din henvendelse 14.8.18 med begjæring om innsyn i følgende dokument: - 2015/256878-003 U, datert 22.12.2015 - TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK - ETT...
Vi har mottatt dine henvendelser hvor du ber om å få tilsendt tre dokumenter i sak 2014/94747 – Farstad Samdrift.   2014/94747-001 U, datert 15.04...
Vi har mottatt dine henvendelser 14.8.18 hvor du ber om innsyn i sak 2012/145575 dok 4 og 6. Beslutning I tråd med henvendelsen gis du innsyn og d...
Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten. Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet. Ved behov for å svare eller sende...
Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten. Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet. Ved behov for å svare eller sende...
Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten. Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet. Ved behov for å svare eller sende...
Postjournal for 2008 - 2017, Iveland
Svar fra Iveland kommune til Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Hei Her kommer 2017 Med vennlig hilsen Lasse Hornnes Avdelingsleder personal og arkiv Iveland kommune M +47 47 23 56 56 | E [epostadresse]   -----...
Lønnsnivået i Statens vegvesen
Svar fra Statens vegvesen - Vegdirektoratet til Mona Olsen den .
Venter på kategorisering.
Hei.   Når det gjelder ditt siste spørsmål om  «– Gjennomsnittlig nåværende årslønn for de enkelte stillingskoder som ikke er lederstillinger.» så...
Lønnsnivå i Kulturdepartementet
Svar fra Kulturdepartementet til Herman Langvik den .
Venter på kategorisering.
Se vedlagte saksdokumenter/See attached documents.   Svar på denne forsendelsen, eller ny henvendelse, sendes på e-post til [Kulturdepartementet h...
Postjournal for 2008 - 2018, Meløy
Oppfølging sendt til Meløy kommune av Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Kjære Bente Sørgård, Bekrefter mottak av postlistene. Har fått alle jeg ba om (og noen dobbelt opp). Takk! Med vennlig hilsen, Hallvard Nygård
Lønnsnivået i NAV
Svar fra Arbeids- og velferdsdirektoratet - NAV til Monica Stensrud den .
Venter på kategorisering.
Se vedlagte saksdokumenter   Monica Stensrud Deres ref Vår ref Dato 18/2446-2 8. august 2018 Innsynsbegjæring- lønnsnivået til arbeids- og vel...
Lønnsnivået i Ålesund kommune
Svar fra Ålesund kommune til Mona Olsen den .
Venter på kategorisering.
Kjære Mona Olsen. Vedlagt har du en oversikt over lønnsutviklingen til de tre siste rådmennene, samt for de siste kommunalsjefene våre. Rundt år 2004...
Lederlønninger i Trondheim kommune
Svar fra Trondheim kommune til Herman Langvik den .
Venter på kategorisering.
Vår referanse: Saksnr: 18/21937-5 Løpenr: 151645/18 Saksbehandler: Sigrid Fritzvold Deres ref.: Oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen...
Lederlønninger i Oslo kommune
Svar fra Oslo kommune til Herman Langvik den .
Venter på kategorisering.
    Vedlagt følger brev fra byrådsavdelingen. Brevet sendes i de fleste tilfeller elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et originalt...
Hei!   Oversender følgende dokument saksnummer 2018/ 57293 journalpostnummer 1,  bestilt 06082018. Dokumentene ligger også på kommunens hjemmesi...
Lønninger i Statens helsetilsyn
Svar fra Statens helsetilsyn til Geir Eliassen den .
Venter på kategorisering.
Svar på klage Statens helsetilsyn mottok 10. juli 2018 din klage på manglende svar på innsynsbegjæring. Statens helsetilsyn har vurdert klagen og ve...