Vis og søk i henvendelser (page 4)

  

293 innsynshenvendelser funnet

NAV - Lønnsgaratifondet
Svar fra Arbeids- og velferdsdirektoratet - NAV til Geir Eliassen den .
Delvis vellykket.
Vi viser til din e-post datert 5. juni 2017 med spørsmål om oversikt over utbetalinger fra den statlige lønnsgarantiordningen.  NAV registrerer ikke...
Kjære Tor Eivind Johansen, Tusen takk for dokumentene. Jeg ser frem til å studere dem. Med vennlig hilsen, P. Reinholdtsen
Til Geir Eliassen, Dokumentet 17/13302-2 Svar på klage over avslag på søknad om innsyn etter offentleglova - Arbeidsgruppen som vurderer pasientjourn...
NADA og Retretten
Svar fra Kriminalomsorgen Oslo fengsel til rusinnsyn den .
Vellykket.
Viser til tidligere korrespondanse i saken. Vedlagt følger svar fra regionkontoret. Brevet er elektronisk godkjent i vårt saksbehandlersystem og har...
Hei, Jeg viser til nedenstående e-post. Det innvilges herved innsyn i vedlagt dokument. Mvh   Gerhard Ploeg Seniorrådgiver  Kriminalomsorg...
Hei Politiets IKT-tjenester mottok 16.03.2017 krav om innsyn i blant annet opplysninger knyttet til programvaren som utgjør politiets datasystem Ba...
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) viser til din innsynsbegjæring.   Vedlagt er kopi av databehandleravtale.   Med vennlig hilsen   Lo...
Hei   Oversender dokument 2017000240 - Gnr 57 bnr 144 Søknad om veirett, Stølsveien 9, 4380 Hauge i Dalane       Med vennlig hilsen [1]Besk...
Hei, Viser til din klage på avslag på innsyn i sak 201600796 dokument 46, som ble delvis unntatt fra offentlighet. Saken er behandlet av Fylkesmannen...
Innsynshendvendelse parkeringsordning Foten
Svar fra Fredrikstad kommune til Arne Larsen den .
Venter på kategorisering.
Vedlagt følger kopi av avtale som etterspurt. Mvh Inger Hilmersen Fredrikstad kommune FREDRIKSTAD KOMMUNE Seksjon for regulering og teknisk drift...
Ut-av-tåka i Kristiansand kommune
Svar fra Kristiansand kommune til rusinnsyn den .
Delvis vellykket.
[1]Dokumentdetaljer   Dokumenttittelen korrigeres til beskrivelse av dokumentets innhold -  Kristiansand kommunes svar til Fylkesmannen, sendt 28...
Hei Det vises til begjæring om innsyn datert 10.04.17, saksnummer 2015/12776- dokument nr. 7. Vedlagt føler dokumentet det er bedt om innsyn i....
    Mvh Linda Lindås Mydland - kart/matrikkel - TEKNIKK- OG MILJØETAT [1]Sokndal Kommune Sentralbord:            +47 51 47 06 00 Direkte in...
Se vedlagte dokumenter     Med vennlig hilsen Postmottak Helse- og omsorgsdepartementet Rusinnsyn Deres ref Vår ref Dato 16/652 19.04.2...
HAP ved Sørlandet Sykehus
Svar fra Sørlandet Sykehus HF til rusinnsyn den .
Delvis vellykket.
Viser til din mail 10.04.17 kl 10:11     Vennlig hilsen   Inge V. Bakken Foretaksjurist tlf. 99329059 [epostadresse]        ...
Vedlagt følger : - Reguleringsplan 2006003 Timredalen Barstad - Reguleringsplan 2002003 "Foreøyna" Barstadvatnet   Når det gjelder reguleringsp...
Sak: 16/7506-18 Innspill til statsbudsjettet 2018 Dokument: Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan - innspill til statsbudsjettet for 2018 Anmodning om in...
Hei Se vedlegg for innsyn i alle saksdokumenter i sak med DT ref. 17/00051. Vennlig hilsen Arkivet Datatilsynet ………………………………………………………………………………………………...
Sak: 16/6123-140 Statsbudsjettet 2018 Dokument: Innspill til statsbudsjettet for 2018 Vi viser til Deres begjæring om innsyn. Begjæring om innsyn er...
Til P. Reinholdtsen Dokumentet 16/02641-25 Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Konsekvenser ved valg av nettbrett som læremateriell på skole...
Gnr 95 bnr 2 Saurdal Nedre
Svar fra Sokndal kommune til Hallvard Nygård den .
Vellykket.
  Det er ikke tillatt å bruke e-post til taushetsbelagt informasjon jf. forvaltningslovens § 13 og/eller sensitive personopplysninger jf. personopp...
Innsyn i anbud billettsystem
Svar fra Vestfold Kollektivtrafikk AS til Lars Åge Kamfjord den .
Delvis vellykket.
Vedlagt ligger kravspesifikasjonen for vårt billettsystem. Anbudsprosessen for billettsystemet ble utført så tidlig som 2002 og satt i drift 2003. Vest...
Vedlagt følger dokumentene det er bedt om innsyn i.   Innsynskrav kan gjøres via nettsiden [1]https://oep.no/ Offentlig elektronisk postjournal....
Dokumenter i sak 2017/119
Svar fra Fylkesmannen i Oppland til verken navngitt den .
Vellykket.
Hei,   Vedlagt følger dokumenter i sak 2017/119 iht. krav om innsyn. Med vennlig hilsen Victoria Marie Kristiansen Seniorrådgiver, Miljøvernav...
Fra: Arkivverket ved Øivind Kruse Til: P. Reinholdtsen Vår ref.: 2017/1118 Dato: 23.03.17 Viser til innsynskrav datert 19.03.17, samt klage av i d...