Vis og søk i henvendelser (page 4)

  

385 innsynshenvendelser funnet

Minikonkurranse - videreutvikling og forvaltning av EVA
Svar fra Valgdirektoratet til Olivia Paulsen den .
Delvis vellykket.
  Tilbakemelding  - Signerte avtaler - Capra Consulting jp-8: Tilbakemelding  - Signerte avtaler - Capra Consulting jp-8.PDF Side 1/5 2016/72 / 363...
Hei, Fylkesmannen i Oslo og Akershus viser til ditt innsynskrav datert 15.11.2017 som du fikk innsyn i, og din epost av 26.11.2017 hvor du informer...
Skatt på inntekt fra prostitusjon
Svar fra Skattedirektoratet til Marte Nilsen den .
Vellykket.
Hei Marte. Vedlagt dokumentet du har bedt om innsyn i.  Med vennlig hilsen/Kind regards Øystein Hov Seniorskattejurist Skattedirektoratet Rett...
Skjerfheimkollektivet - tilsyn 2017
Svar fra Fylkesmannen i Vestfold til rusinnsyn den .
Delvis vellykket.
 Hei   Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Fylkesmannen i Vestfold og sendt videre for behandling. Vi besvarer personsensitive hen...
Hei Vedlagt følger behandling av klage fra Olivia Paulsen på vedtak om delvis avslag på innsyn i offentlige dokumenter. Innsynsbegjæringen, vedtak...
Oppstilling lønn testledere
Svar fra Brønnøysundregistrene til Lisen Johansen den .
Vellykket.
Hei Ved Brønnøysundregistrene har vi pr i dag følgende testledere: Alder 52 år, deleksamen fra universitet/høgskole, lønn kr 623 500,- Alder 37 år, Ba...
Nye Ruseløkka skole
Oppfølging sendt til Oslo kommune, utdanningsetaten av Geir Eliassen den .
Vellykket.
Kjære Tore Berg, Tusen takk. Med vennlig hilsen, Geir Eliassen
Se vedlagte saksdokumenter/See attached documents.   Svar på denne forsendelsen, eller ny henvendelse, sendes på e-post til [Kunnskapsdepartemente...
Oppstilling av lønn testledere
Svar fra Direktoratet for e-helse til Lisen Johansen den .
Delvis vellykket.
Hei! Vi bruker kun testleder som arbeidstittel og har ikke oversikt over hvor mange av våre ansatte som bruker slik tittel i dag. Vi har imidlertid id...
Oppstilling av lønn testledere
Svar fra UDI - Utlendingsdirektoratet til Lisen Johansen den .
Vellykket.
Hei. Beklager. Ser at en 0 har forsvunnet i mitt svar, jeg korrigerer. Pr nå har Utlendingsdirektoratet 3 testledere. Alder 43, årslønn kr 800.000,-....
Noark 5v4 tjenestegrensesnittet
Svar fra Arkivverket til Thomas den .
Delvis vellykket.
Fra: Arkivverket ved Øivind Kruse Til: Thomas Sødring Vår ref.: 2017/5964 Viser til epost av 03.11.17, hvor du ber om innsyn i dokumenter tilknytte...
Operativsystem for maskiner for manuell telling
Oppfølging sendt til Valgdirektoratet av Olivia Paulsen den .
Delvis vellykket.
Kjære Valgdirektoratet, Takk for oppklaring. Med vennlig hilsen, Olivia Paulsen
Ledelsen i HSØ sin korrespondanse
Oppfølging sendt til Helse Sør-Øst RHF, Hamar av Geir Eliassen den .
Delvis vellykket.
Kjære HSORHF PB Postmottak, Takk for grundig svar og utlevering av flere dokumenter. Med ønske om en god helg/uke. Med vennlig hilsen, Geir El...
Kjære Toril Anita Espe, Tusen takk. Ønsker deg en god helg. Med vennlig hilsen, Geir Eliassen
Vi viser til innsynsbegjæring i - Alle gjeldende avtaler dere har med Bistandsaktuelt - Alle styringsdokumenter Bistandsaktuelt opererer etter -...
Supplement til forrige besvarelse:   -          Alle gjeldende avtaler dere har med Evalueringsavdelingen Norad har ingen avtaler med Evalueringsa...
Avviksmelding vold og trusler
Svar fra Lørenskog kommune til Hans-Petter Fjeld den .
Vellykket.
  Vi bekrefter å ha mottatt Deres henvendelse via e-post. Henvendelsen vil bli videreformidlet til rett instans i kommunen. Henvendelser som krev...
UNODC/Norge - Samarbeidsavtale for 2017
Svar fra Utenriksdepartementet til Bistandsinnsyn den .
Vellykket.
Vedlagt dokumenter som det er bedt om innsyn i. Jeg beklager at svar kommer sent.   Mvh,   Mats Benestad First Secretary Permanent Mission...
Togavganger og -ankomst på Jærbanen, 2017 til og med oktober
Oppfølging sendt til Jernbaneverket av Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Kjære Vårbo Kai Yung, Takk! Ser ut til å virke nå :-) Med vennlig hilsen, Hallvard Nygård
Innsynskrav – Fylkesmannens vurdering – avslag på innsyn i flere dokumenter, innsyn i to dokumenter, delvis innsyn i ett dokument     Vi viser t...
Postliste før 2017
Svar fra Mattilsynet til Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Hei, Offentlig journal for nåværende base ligger tilgjengelig her: http://www.mattilsynet.no/ftp/dokumenter/pactrxkf Periode for journalen/basen er 1...
Kjære IMDi - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Tusen takk. Med vennlig hilsen, Geir Eliassen
Sakstittel: Innsynshenvendelser 4 2017 - Samlesak Saksnr: 2017/202078 Svar på henvendelse om innsyn Vi viser til din henvendelse av 09.11.2017 der...
Sakstittel: Innsynshenvendelser 4 2017 - Samlesak Saksnr: 2017/202078 Svar på henvendelse om innsyn Vi viser til din henvendelse av 09.11.2017 der...
Det vises til innsynsbegjæring 27.08.2017, klage 16.09.2017, og klage 30.10.2017. Innsynsbegjæringen er besvart 01.09.2017, se vedlegg. Innsynsbeg...