Vis og søk i henvendelser (page 3)

  

385 innsynshenvendelser funnet

Hei,   Vedlagt følger kopi av vår vurdering av din klage på vårt delvise avslag på innsyn etter offentleglova. Klagen er oversendt Politidirektora...
Kripos nettpatrulje
Svar fra Kripos til Olivia Paulsen den .
Delvis vellykket.
Hei,   Vedlagt følger kopi av vår vurdering av din klage på vårt delvise avslag på innsyn etter offentleglova. Klagen er oversendt Politidirektora...
Vedlagt er svar på e-poster datert 16.09.2017 og 30.10.2017.   Mvh. Maren bigset henriksen Rådgiver -------------------------------------------...
Vedlagt er svar på e-poster datert 16.09.2017 og 30.10.2017.   Mvh. Maren bigset henriksen Rådgiver -------------------------------------------...
Hei, Vår oversendelse til departementet i klagesaken er datert 20. november, 2017. Vi kan bekrefte at departementet har mottatt klagen, og at denne...
Ruters utredning av trikk i Skovveien
Svar fra Ruter AS til Herman Langvik den .
Vellykket.
Vår referanse: 20.12.2017 - 2009/4408-9609/2017 Avslag på klage på delvis innsyn i JP 36 - Endringsavtale 06 - endret fremdrift for sluttføring av do...
Dokumenter med dokumenttype «A» hos POD
Svar fra Politidirektoratet til Geir Eliassen den .
Delvis vellykket.
  Vi viser til kravet ditt om innsyn i dokument nr. 1 i sak 201002289, mottatt 20170617 13:31:00. Kravet er innvilget og dokumentet eller dokumente...
Historisk postliste
Svar fra Kolumbus AS til Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Hei igjen, Vedlagt postliste for 2017. Vennlig hilsen   Sunniva J. Gjerde Administrasjonskonsulent   -----Opprinnelig melding----- Fra: Sunniva J...
Kommunikasjon om filmen Empty Socks fra 1927
Svar fra Nasjonalbiblioteket til P. Reinholdtsen den .
Delvis vellykket.
Dette er det jeg har mellom meg og David Gerstein før kontraktarbeidet begynte Date: Mon, 31 Mar 2014 10:59:22 +0000 Subject: Disney's scan preferenc...
Kripos sin postjournal for 2017
Svar fra Kripos til Herman Langvik den .
Vellykket.
Til Herman Langvik,   Det vises til din innsynsbegjæring av 12. desember 2017 hvor du ber om å få utlevert postjournalen for 2017. Innsynsbegjærin...
Kontroversen rundt Erling Holmøy i SSB
Svar fra Statistisk sentralbyrå - SSB til Geir Eliassen den .
Delvis vellykket.
Viser til din henvendelse datert 30. november 2017. Vi deler din oppfatning om at innsyn ikke må gjelde et bestemt saksforhold slik det er definert i...
Institusjonstilsyn - Måløykollektivet 2017
Svar fra Fylkesmannen i Sogn og Fjordane til rusinnsyn den .
Delvis vellykket.
Hei   Vi viser til e-post av 04.12.2017 med svar på deler av dykkar innsynskrav av 10.11.2017. Vi orsakar at det vart vist til feil dato for frams...
Ruseløkkas korrespondanse vedrørende riving og nybygg av skolen
Klage sendt til Ruseløkka skole av Åpen skole den .
Delvis vellykket.
Kjære Ruseløkka skole, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Ruseløkka skole sin hån...
Din henvendelse til Oslo politidistrikt er mottatt. Henvendelser til vårt e-postmottak blir fulgt opp på hverdager mellom kl. 0800 - 1500. Vårt sentral...
Liste over personlig bilskilt
Oppfølging sendt til Statens vegvesen - Vegdirektoratet av Joachim Tingvold den .
Vellykket.
Kjære Remøy Jan Tore, Takker! Bekrefter mottak av CSV-fil, som nå ser ut til å inneholde 3048 komplette innslag. Med vennlig hilsen, Joachim Tin...
Hei,   Vi har allerede tidligere gitt innsyn i dokument 16/4005-20.       [1]cid:image001.png@01D19BB2.AA725A80 Vennlig hilsen Liv Minde...
Klokkkergårdenkollektivet - Tilsyn 2017
Svar fra Fylkesmannen i Hedmark til rusinnsyn den .
Delvis vellykket.
Viser til din mail av 28.11.2017 hvor du påklager avslag på innsyn. Saken er oversendt Statens helsetilsyn for behandling da Fylkesmannen oppretthold...
Din henvendelse er mottatt av Utdanningsetaten. Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videreformidlet til rett av...
Hei, Lenken er: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/svar-pa-kontroll--og-konstitusjonskomiteens-brev-av-22.11.2017/id2580371/ Så vidt Dokumentasjo...
Offentlig søkerliste ønskes
Henvendelse til Akershus fylkeskommune, gjort av Ørvar Sigfusson. Merknad av Ørvar Sigfusson den .
Vellykket.
Akershus fylkeskommune ville ikke sende offentlig søkerliste til Mimes brønn og brukte seg av min personlige E-post adresse. Jeg har sendt klage om de...
Sak: 17/153-14 Sikringsprosjekt - Sikringstiltak i regjeringsbygningene Dokument: Flytting av trikketrasé fra Inkognitogata til Skovveien - Uttalelse...
PBE: Trikk i Skovveien
Svar fra Oslo kommune, plan- og bygningsetaten til Herman Langvik den .
Vellykket.
Vedlagt følger brev fra Plan- og bygningsetaten. Brevet skal betraktes som et originalt dokument. Papirdokument vil ikke bli ettersendt. Med vennlig...
Personvern for kvinner i prostitusjon
Svar fra Datatilsynet til Marte Nilsen den .
Vellykket.
Vennlig hilsen Arkivet Datatilsynet ……………………………………………………………………………………………………………………… Telefon: (+47) 22 39 69 00 – Mobil: (+47) xxx  xx xxx Postadresse: P...
Vennlig hilsen Arkivet Datatilsynet ……………………………………………………………………………………………………………………… Telefon: (+47) 22 39 69 00 – Mobil: (+47) xxx  xx xxx Postadresse: P...
Sak: 16/4206-2 Amnesty International - rapport om levekår for sexarbeidere i Norge Dokument: Anmodning om møte med Amnesty International Vi viser til...