Vis og søk i henvendelser (page 3)

  

840 innsynshenvendelser funnet

Innsyn i rammeavtale sak/arkiv system
Svar fra Horten kommune til Solveig Averøy den .
Vellykket.
Se vedlagte dokumenter   -------------------------------------------------------------------------- HORTEN. Mulighetene er akkurat her. Ta hens...
Innsyn i rammeavtale sak/arkiv
Svar fra Larvik kommune til Solveig Averøy den .
Vellykket.
Se vedlagte dokumenter                    Med hilsen   Larvik kommune   Sentralbordet: 33 17 10 00  Servicetorget: 33 17 10 10  [Larvik...
Postjournal kommuneadvokaten
Svar fra Bergen kommune til Andrine Paulsen den .
Vellykket.
Vedlagt følger postlisten fra Kommuneadvokaten, Bergen kommune for perioden 01.06.2018-27.09.2018. Med vennlig hilsen Kommuneadvokaten Hilde Andersen...
Postjournal for 2008 - 2016, Trøgstad
Svar fra Trøgstad kommune til Hallvard Nygård den .
Delvis vellykket.
  AVSLAG PÅ INNSYNSBEGJÆRING   Vi viser til klage på innsynsbegjæring av 19.9.2018 , og tidligere oversendte dokumenter for deler av tidligere i...
Helsedirektoratets tilsyn med ordningene på rusfeltet
Svar fra Helsedirektoratet til rusinnsyn den .
Venter på kategorisering.
Se vedlagte dokumenter   Rusinnsyn Deres ref Vår ref Dato 18/2973-6 18. september 2018 Innsynsbegjæring i møtereferat hos Helsedirektoratet Vi...
Sak: 18/4609-4 Begjæring om innsyn i eldre arkivdokumenter fra historisk base 1991-2003 - 91/319 Dokument: Dokumenter fra Riksarkivet sak 91/319-10 V...
Hei.   Ut fra din siste e-post av 11. september, forstår jeg at du ikke har fått dokumentet. I vårt system så jeg at dokumentet du etterspurte ble...
Vedlagt svar frå Sivilbombodsmannen den 11. september 2018
Vedlagt følger detaljregnskap for Sjøvegan statlige asylmottak for perioden 01.01.2010-31.08.2018. Kommunen skiftet økonomisystem mellom år 2013 og...
Tall på flygninger natterstid
Svar fra Avinor AS til Kyrre Sørensen den .
Vellykket.
Hei,   «Om det er mulig å enten få liste med hver flyvning og tidspunkt, eller delt inn tallene forskjellige timer, som mellom 2400-0100?» Vedla...
Postjournal kommuneadvokaten
Svar fra Trondheim kommune til Andrine Paulsen den .
Vellykket.
Vår referanse: Saksnr: 18/29483-2 Løpenr: 174178/18 Saksbehandler: Vilde Christoffersen Walsø Deres ref.: Oversender vedlagte dokument. Med venn...
Lønnsnivået i Oslo politidistrikt
Svar fra Oslo politidistrikt til Herman Langvik den .
Delvis vellykket.
Avslag / nei til innsyn   Postmottaket videresender svar fra saksbehandler:   Det vises til tidligere korrespondanse i forbindelse med innsynsb...
Postjournal kommuneadvokaten
Svar fra Ålesund kommune til Andrine Paulsen den .
Vellykket.
Hei, Se vedlegg:   Vennlig hilsen Lillian Vevang konsulent   Ålesund kommune Servicetorg og dokumentsenter Postboks 1521 6025 Ålesu...
Det vises til vedlagte dokument.   Brevet sendes kun elektronisk.     Mvh Postmottak Politidirektoratet [Politidirektoratet henvendelse...
Korrespondnse konsulent / entreprenør Munkebotn
Oppfølging sendt til Bergen kommune av Andrine Paulsen den .
Vellykket.
Kjære Lervik, Ågot Takk for tilsendt link. Alt materiale er publisert på denne adressen. https://ln.sync.com/dl/009966350#dmves2vh-rehjc55h-5nevyk48-...
Lønnsnivået i Lotteri- og stiftelsestilsynet
Svar fra Lotteri- og stiftelsestilsynet til rusinnsyn den .
Venter på kategorisering.
Hei, Viser til underliggende innsynskrav og gjør oppmerksom på at dette innsynskravet ble besvart i e-post 22. juli 2018. Gjentar for ordneskyld info...
Hei, Din forrige henvendelse ble besvart med e-post datert 21. februar 2018. Jeg legger svaret ved her. Jeg legger også ved en nylig oppdatert liste...
Lederlønninger i Bergen kommune
Svar fra Bergen kommune til Herman Langvik den .
Venter på kategorisering.
Hei! Vedlagt følger svar på innsynsbegjæring. Vennlig hilsen Bjarne Mohn Olsvold                            Forhandlingsleder HR konsern Bergen k...
Vi viser til din henvendelse av 21082018 der du ber om innsyn i dette dokumentet: 2016/257882-001 Beslutning Du får innsyn i dokumentet. Vår vu...
Alle gyldige eiendommer i Norge
Svar fra Statens kartverk til Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Hei Csv-fil med alle bestående matrikkelnumre i Norge i dag (kommunenummer, gardsnummer, bruksnummer, festenummer, seksjonsnummer) er delt på vår N...
Svar på innsynshenvendelse av 28.08.2018 - Saksnr: 2018/79156 Vi viser til din henvendelse der du ber om innsyn i dette dokumentet:  2018/79156-3...
Trykking og distribusjon av Plakaten på veggen?
Oppfølging sendt til Forsvarsdepartementet av P. Reinholdtsen den .
Delvis vellykket.
Deres ref. 2018/1577-3. Kjære Forsvarsdepartementet, Tusen takk for svaret og PDF med plakaten. Jeg fryktet mine henvendelser var gått tapt etter a...
Munkebotn - Risiko og sårbarhetsanalyse
Svar fra Bergen kommune til Andrine Paulsen den .
Vellykket.
Hei, Viser til innsynsbegjæring og sender relevante dokumenter. Med vennlig hilsen Ågot Lervik Fagkonsulent arkiv Bergen kommune, Vann- og avløpset...
Sakstittel: TOM CHRISTIAN TONHEIM Saksnr: 2016/109070 Svar på innsynshenvendelse av 21.08.2018 Vi viser til din henvendelse av 21.08.2018 der du b...
Sakstittel: SINDRE STRANDOS - Saksbehandling Saksnr: 2016/181800 Svar på innsynshenvendelse av 21.08.2018 Vi viser til din henvendelse av 21.08.20...