Vis og søk i henvendelser (page 3)

  

1063 innsynshenvendelser funnet

[1]http://www.drangedal.kommune.no/globalassets/politikk-og-innsyn/reglementer/14-01995-1-reglement-for-folkevalgte-organ-i-drangedal-kommune.docx-2802...
Bø kommune fellestjenesten ________________________________________ Fra: Grethe Flatøy Olsen Sendt: 25. juni 2019 09:41 Til: Hovedpostkasse Emne: SV:...
Hei Her er det reglementet for saksbehandling i politiske organ i Os kommune i Hedmark. I tillegg har vi et reglement for godtgjøring for folkevalgte....
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Melhus kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Hei, Folkevalgtes arbeidsvilkår ligger lett tilgjengelig på Melhus kommunes hjemmeside; https://www.melhus.kommune.no/folkevalgtes-arbeidsvilkaar.34175...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Volda kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Hei! Sjå vedlegg. Volda kommune har ikkje tilleggsreglement som regulerer opplysningsutveksling mellom politikarar og administrasjonen. Mvh Sunniva...
Hei Tarjei Vedlagt følger reglement for folkevalgte i Storjord kommune som etterspurt Med vennlig hilsen Storfjord kommune Storfjord kommune • Oma...
VÅR REFERANSE: Saksnr: 19/3-14 Saksbehandler: VegardSkogen Oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Vegard Skogen Sentral stab og støtte...
  Retningslinjer finner du også  på vår hjemmeside   [1]https://www.tysfjord.kommune.no/reglementer-folkevalgte.432889.no.html     mvh se...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Sandefjord kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Delvis vellykket.
Alle våre folkevalgte reglementer er publisert på våre nettsider.     Mette Wiik   Seksjonsleder Politisk sekretariat Sandefjord kommune...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Notodden kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
  Hei   Her er link til til Notodden kommunes hjemmeside der du finner reglementer for folkevalgte:   [1]https://www.notodden.kommune.no/inn...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Bygland kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Hei Vedlagt ligg Bygland kommune sitt delegeringsreglement og dei etiske retningslinene. Med venleg helsing Jorunn Sørlie Tveiten Arkivleiar T +47 37...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Bærum kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Hei   Viser til innsynsbegjæring datert 24.06.19 fra Tarjei Leer-Salvesen, Fædrelandsvennen.   Vedlagt følger Bærum kommunes reglementer for f...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Elverum kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Vedlagt dokument fra Elverum kommune   ArkivReferanse:#a0c1b695eaf542038ff8bec464fea8e02019003033#ACOS.WEBSAK# Rådmannskontoret Fædrelandsvennen A...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Lunner kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Hei. Oversender siste versjon av reglementet for folkevalgtes godtgjøring. Det er ikke helt oppdatert da ny forskrift etter ny kommunelov er vedtatt og...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Fjell kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Hei, Vedlagt finn du lenke til Fjell kommune sine reglement for folkevalde på heimesida. Her er alt samla som er vedteke i Fjell. https://www.fjell.k...
Hei Se vedlagte saksdokumenter. Ved eventuelt svar bes dette sendes til [Sør-Odal kommune henvendelses-e-postadresse]   Med vennlig hilsen  ...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Lier kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Hei! Her kommer gjeldende reglement for folkevalgte for 2015-2019 Mvh Dokumentsenteret i Lier kommune -----Opprinnelig melding----- Fra: Tarjei Leer-...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Nesna kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Hei! Vedlagt er gjeldende reglement for folkevalgte i Nesna kommune. Reglementet er under revidering, og nytt reglement vil legges frem for politisk b...
-----Opprinnelig melding----- Fra: Tarjei Leer-Salvesen <[Innsyns-e-postadresse #1912]> Sendt: mandag 24. juni 2019 14.53 Til: Postmottak <[Berlevåg k...
  Hattfjelldal kommune Sentraladministrasjonen Fædrelandsvennen Deres ref.: Vår ref.: 19/3668 Saksbehandler: Ann-Kristin N. Rustad 75 18 48 00 Ar...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Sogndal kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Hei Vedlagt ligg reglement for Sogndal kommune, desse dokumenta ligg og på vår heimeside https://www.sogndal.kommune.no/moetekalender-og-sakspapir.39...
Sjå vedlagte dokument   OS KOMMUNE Organisasjons- og innovasjonsavdelinga Tarjei Leer-Salvesen Saksnr. 19/2626 - 2 Arkivkode 041/ / Saksh. Elis...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Vestnes kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Hei. Gjeldande reglement for folkevalde ligg vedlagt. Med helsing   Silje B. Sylte konsulent arkiv tlf.: 71 18 40 43 e-post: [epostadresse] -----...
Hei, Viser til innsynsbegjæring 19/12326-4. Innsyn i saken innvilges. Med Vennlig Hilsen, Stavanger Parkeringsselskap KF -----Opprinnelig meldi...
Alder og tilstand på vannrør
Svar fra Asker kommune til Sigurd Øines den .
Vellykket.
Hei, her er informasjon om Asker kommune sine vannrør.   Alder på vannrør (meter): Før 1910: 0 1911-1940: 9299 1941-1970: 82819 1971-2000: ...