Vis og søk i henvendelser (page 2)

  

248 innsynshenvendelser funnet

Vår saksreferanse: A03 – S:17/02536   Hei   Vi viser til din innsynsbegjæring av 09.06.2017 hvor du ber om innsyn i vår sak A03 – S:17/02455.  ...
Hei, Det vises til innsynsbegjæring av 5.6.17 i korrespondanse med Riksrevisjonen som omhandler FDs ringpermer med innsynskrav. Det eksisterer ikke no...
Det vises til innsynsbegjæring av 3.6.32017 hvor det bes er om innsyn i alle saksdokumenter som foreligger i forbindelse med tematikken i saken som e...
HSØ hos Datatilsynet
Svar fra Datatilsynet til Geir Eliassen den .
Vellykket.
Hei, Viser til e-posten under. Se vedlagt fil for dokument 12, samt liste med oversikt over dokumenter i sak 16/01531. Informerer om at du også kan få...
NAV - Lønnsgaratifondet
Svar fra Arbeids- og velferdsdirektoratet - NAV til Geir Eliassen den .
Delvis vellykket.
Vi viser til din e-post datert 5. juni 2017 med spørsmål om oversikt over utbetalinger fra den statlige lønnsgarantiordningen.  NAV registrerer ikke...
Kjære Tor Eivind Johansen, Tusen takk for dokumentene. Jeg ser frem til å studere dem. Med vennlig hilsen, P. Reinholdtsen
Til Geir Eliassen, Dokumentet 17/13302-2 Svar på klage over avslag på søknad om innsyn etter offentleglova - Arbeidsgruppen som vurderer pasientjourn...
NADA og Retretten
Svar fra Kriminalomsorgen Oslo fengsel til rusinnsyn den .
Vellykket.
Viser til tidligere korrespondanse i saken. Vedlagt følger svar fra regionkontoret. Brevet er elektronisk godkjent i vårt saksbehandlersystem og har...
Hei, Jeg viser til nedenstående e-post. Det innvilges herved innsyn i vedlagt dokument. Mvh   Gerhard Ploeg Seniorrådgiver  Kriminalomsorg...
Hei Politiets IKT-tjenester mottok 16.03.2017 krav om innsyn i blant annet opplysninger knyttet til programvaren som utgjør politiets datasystem Ba...
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) viser til din innsynsbegjæring.   Vedlagt er kopi av databehandleravtale.   Med vennlig hilsen   Lo...
Hei   Oversender dokument 2017000240 - Gnr 57 bnr 144 Søknad om veirett, Stølsveien 9, 4380 Hauge i Dalane       Med vennlig hilsen [1]Besk...
Hei, Viser til din klage på avslag på innsyn i sak 201600796 dokument 46, som ble delvis unntatt fra offentlighet. Saken er behandlet av Fylkesmannen...
Innsynshendvendelse parkeringsordning Foten
Svar fra Fredrikstad kommune til Arne Larsen den .
Venter på kategorisering.
Vedlagt følger kopi av avtale som etterspurt. Mvh Inger Hilmersen Fredrikstad kommune FREDRIKSTAD KOMMUNE Seksjon for regulering og teknisk drift...
Ut-av-tåka i Kristiansand kommune
Svar fra Kristiansand kommune til rusinnsyn den .
Delvis vellykket.
[1]Dokumentdetaljer   Dokumenttittelen korrigeres til beskrivelse av dokumentets innhold -  Kristiansand kommunes svar til Fylkesmannen, sendt 28...
Hei Det vises til begjæring om innsyn datert 10.04.17, saksnummer 2015/12776- dokument nr. 7. Vedlagt føler dokumentet det er bedt om innsyn i....
    Mvh Linda Lindås Mydland - kart/matrikkel - TEKNIKK- OG MILJØETAT [1]Sokndal Kommune Sentralbord:            +47 51 47 06 00 Direkte in...
Se vedlagte dokumenter     Med vennlig hilsen Postmottak Helse- og omsorgsdepartementet Rusinnsyn Deres ref Vår ref Dato 16/652 19.04.2...
HAP ved Sørlandet Sykehus
Svar fra Sørlandet Sykehus HF til rusinnsyn den .
Delvis vellykket.
Viser til din mail 10.04.17 kl 10:11     Vennlig hilsen   Inge V. Bakken Foretaksjurist tlf. 99329059 [epostadresse]        ...
Vedlagt følger : - Reguleringsplan 2006003 Timredalen Barstad - Reguleringsplan 2002003 "Foreøyna" Barstadvatnet   Når det gjelder reguleringsp...
LAR Netts rapportering og søknad 2015 og 2017
Oppfølging sendt til Helsedirektoratet av rusinnsyn den .
Vellykket.
Kjære Mei Ying Ng, Tusen takk. Kunne jeg bedt om at dere forsøker å svare på riktig epost som hører sammen med innsynskravet, ellers kategoriserer Mi...
Sak: 16/7506-18 Innspill til statsbudsjettet 2018 Dokument: Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan - innspill til statsbudsjettet for 2018 Anmodning om in...
Hei Se vedlegg for innsyn i alle saksdokumenter i sak med DT ref. 17/00051. Vennlig hilsen Arkivet Datatilsynet ………………………………………………………………………………………………...
Sak: 16/6123-140 Statsbudsjettet 2018 Dokument: Innspill til statsbudsjettet for 2018 Vi viser til Deres begjæring om innsyn. Begjæring om innsyn er...
Til P. Reinholdtsen Dokumentet 16/02641-25 Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Konsekvenser ved valg av nettbrett som læremateriell på skole...