Vis og søk i henvendelser (page 2)

  

293 innsynshenvendelser funnet

Sakstittel: ZOO-1 ARENDAL AS - Inspeksjon Saksnr: 2017/171252 Svar på innsynshenvendelse av 18.10.2017 Vi viser til din henvendelse av 18.10.2017...
Parkeringsplasser i Bergen
Svar fra Bergen kommune til Fredrik Lindseth den .
Vellykket.
Hei  Andreas, Vi sendte ut svar på din henvendelse i går til følgende e-post adresse: [1][Innsyns-e-postadresse #481] Sender svaret som vedlegg ti...
Begjæring om innsyn i kontrakt for kjøp av sak-/arkivsystem
Henvendelse til Nordkapp kommune, gjort av Allvis. Merknad av P. Reinholdtsen den .
Vellykket.
Det ser ut til at kontraktens bilag, som inneholder beskrivelse av hva som konkret skal leveres, mangler. Den vedlagte kontrakten er en standardkontra...
Korrespondanse mellom UD og FORUT
Svar fra Utenriksdepartementet til Bistandsinnsyn den .
Delvis vellykket.
Hei, Du har mottatt alle dokumenter som er arkivert på sak 16/456 samt saksomslag. Mvh Linn S. Benjaminsen Seniorrådgiver/Senior Adviser Utenriksdep...
LAR Netts rapportering og søknad 2015 og 2017
Svar fra Helsedirektoratet til rusinnsyn den .
Vellykket.
    Fra: Mei Ying Ng Sendt: 11. april 2017 08:38 Til: [1][Innsyns-e-postadresse #343] Kopi: Postmottak (Ekstern post til arkivet) Emne: 14/1076...
Økonomisk mislighold i LAR Nett Norge
Svar fra Helsedirektoratet til rusinnsyn den .
Vellykket.
      Fra: Mei Ying Ng Sendt: 11. april 2017 08:52 Til: [1][epostadresse] Kopi: Postmottak (Ekstern post til arkivet) Emne: Innsynskrav 14/10...
Skjenkebevilgning i Bergen 2017
Svar fra Bergen kommune til Fredrik Lindseth den .
Vellykket.
    Med vennlig hilsen Kontor for skjenkesaker   Astrid K. Monsen Saksbehandler   e-post: [1][epostadresse] tlf.          53 03 57 76...
Togavganger og -ankomst på Stavanger stasjon, Jærbanen
Henvendelse til Jernbaneverket, gjort av Hallvard Nygård. Merknad av Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Har kodet en gjennomgang av tallene med fokus på punktlighet. Rapporten kan bli sett her: https://hnygard.github.io/banenor-punktlighet/ Kildekode...
Sakstittel: Innsynshenvendelser 3 2017 - Samlesak Saksnr: 2017/138054 Klage Svar på innsynshenvendelse Vi viser til din henvendelse, 2017/138054...
Kjære Bjørg Sletten, 05.10.2017 ble det sendt svar til en annen epostadresse og dermed annen mottaker. Alle henvendelser fra Mimes Brønn MÅ besvares...
Navn Navnesen,   Vi viser til vedlagte brev 28. september 2017.   Ved en inkurie ble brevet bare sendt Statens sivilrettserstatning. Kopimotta...
Vi viser til din henvendelse av 02102017 der du ber om innsyn i følgende dokument fra region Midt:   2017/190137-001 I, datert 17.09.2017 - Bekymr...
  Svar på innsynshenvendelse av 021017  - Delvis avslag på innsyn: Svar på innsynshenvendelse av 021017  - Delvis avslag på innsyn.DOCX Vedlegg: V...
Sakstittel: Innsynshenvendelser 3 2017 - Samlesak Saksnr: 2017/138054 Svar på innsynshenvendelse Vi viser til din henvendelse av 5.10.17 der du be...
Sakstittel: Bekymringsmelding Saksnr: 2017/190168 Hallvard Nygård - Svar på innsynshenvendelse av 02102017 - Delvis avslag Vi viser til din henven...
  Hei! Oversender dokument i sak 2017/185396-1, bestilt 02102017.   Med vennlig hilsen   Grethe Sandvold Østlie Seniorkonsulent/koordinat...
Reisevaneundersøkelse Lauvvik-Oanes
Svar fra Forsand kommune til Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Sjå vedlagte saksdokument   Rådmannen Forsand kommune Fellestenester Hallvard Nygård Saksbeh. e-post: [epostadresse] Saksbeh. tlf.: 51700000 Dykk...
Statsbygg og Fisketorget på Rådhusplassen
Svar fra Statsbygg til Olivia Paulsen den .
Vellykket.
Hei   Vedlagt følger kopi av dokumentene som er begjært innsyn i.   Vennlig hilsen   Kjersti Kværner Hestetun   eiendomsforvalter Eiendoms...
Kjære Øyvind Øyen, Tusen takk. Med vennlig hilsen, Olivia Paulsen
Øvelse Hovedstad 2017
Svar fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap til Anonym den .
Venter på kategorisering.
Hei! Vi er litt usikre på hva du mener med din henvendelse, men tenker at vi kan forklare litt om våre prioriteringer ift. øvelser, basert på vårt opp...
IKT sårbarhetskartlegging i Valgdirektoratet
Svar fra Valgdirektoratet til Olivia Paulsen den .
Vellykket.
      Hei!     Vi viser til forespørsel om innsyn. Vedlagt følger de(t) ønskede dokument(er).     Med hilsen   Valgdirektoratet...
    Hei!     Vi viser til forespørsel om innsyn. Vedlagt følger de(t) ønskede dokument(er).     Med hilsen   Enhet for arkiv  ...
Kjære Postmottak, Hello KD. Med vennlig hilsen, Olivia Paulsen
Hei, viser til din henvendelse av 28.8.2017, der du ber om innsyn i komplett brukermanual for Vera og datamodell for Vera. Det gis innsyn, dokumente...
Sak: 16/2419-6 Misbruk av grafiske elementer fra designløsningen Blanke Ark Dokument: Svar påstått misbruk av evalgsløsningen Vi viser til Deres begjæ...