Vis og søk i henvendelser (page 2)

  

840 innsynshenvendelser funnet

MATTILSYNET INNVILGER DOKUMENTINNSYN Vi viser til din henvendelse av 28.9.18 der du ber om innsyn i saksnr. 17/58101-014. Beslutning Du får innsyn...
Innsyn i oppfølging av sikkerhetshull hos Avfall Sør
Oppfølging sendt til Avfall Sør AS av Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Kjære Avfall Sør AS, Takk for oversendelse av dokumenter. Ser dere har gjort en grundig jobb etter omfanget ble klart i september. Jeg er i denne k...
Postjournal for 2008 - 2018, Gjerdrum
Svar fra Gjerdrum kommune til Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Gjerdrum kommune har vurdert saken på nytt og kommet frem til at din begjæring om innsyn kan innvilges i sin helhet. Vi beklager at denne saken har t...
    Hei!     Vi viser til forespørsel om innsyn. Vedlagt følger de(t) ønskede dokument(er).     Med hilsen   Seksjon for arkiv  ...
OK, det gjorde det betydelig enklere. Vedlagt er protokoll for anskaffelsen.   mvh [1]epostlogo    Service og administrasjon Byarkivet  ...
Innsyn av journalføring i sak 17/10693-3
Svar fra Finanstilsynet til Sylvia den .
Delvis vellykket.
Se vedlagte saksdokumenter. Please see attached documents.   FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY   Revierstredet...
Her er dokumentene. Med vennlig hilsen Berit Johansen [epostadresse] -----Opprinnelig melding----- Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadress...
Hei,   Vedlagt følger oversikt og dokument i forbindelse med sikkerhetsbrudd i Norconsult sin programvare ISY Proaktive syncservice som Hallingdal...
    Hei!     Vi viser til forespørsel om innsyn. Vedlagt følger de(t) ønskede dokument(er).     Med hilsen   Enhet for arkiv  ...
Saksnr: 2018/3704 Svar på innsynshenvendelse av 16.10.2018 Vi viser til din henvendelse av 16.10.2018 der du ber om innsyn i saksnr.: 2018/3704-00...
Hei Beklager sent svar. Grimstad kommune er medeier i IKT Agder. IKT Agder besørger IKT investeringer på vegne av sine eierkommuner. Det er derfor IK...
Innsyn i rammeavtale sak/arkiv system
Svar fra Tromsø kommune til Solveig Averøy den .
Vellykket.
Hei,   Vedlagt er svar på innsynsbegjæringen sendt 2. oktober 2018.     Med vennlig hilsen Linn-Mari E. Rasch Innkjøpsrådgiver Seksjon fo...
Innsyn i oppfølging av sikkerhetshull hos Movar
Svar fra Movar IKS til Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Til Hallvard Nygård,   Viser til din søknad om innsyn i dokumenter og korrespondanse mellom MOVAR, Norconsult informasjonssystemer, Datatilsynet,...
Hei,   Oversender etterspurt dokumentasjon knyttet til inngåelse av nytt Sak/Arkiv system for Arendal kommune.     Med vennlig hilsen  ...
Innsyn i offentlig journal
Svar fra Sporveien Oslo AS til Marthe Nilsen den .
Vellykket.
Hei,   Vedlagt følger utskrift av offentlig journal for september 2018, med henvisning til innsynsbegjæring datert 8. oktober 2018     Med v...
Innsyn i rammeavtale sak/arkiv
Svar fra Sarpsborg kommune til Solveig Averøy den .
Vellykket.
Oversender gjeldende avtale vedrørende Sarpsborg kommunes saksbehandlingsløsning.   Pål Nilsen Enhetsleder IKT Enhet kommunikasjon og service...
  Vedlagt følger etterspurt dokument.         Vennlig hilsen   Ingunn Kilen Thomassen Juridisk seniorrådgiver [1]Akom_logo_uten-ramm...
Lovdata klagesak
Svar fra Justis- og beredskapsdepartementet til Gratis Rettskilder den .
Vellykket.
Sak: 18/3462-13 Diverse krav om innsyn i dokumenter Dokument: Kgl res - Klage på vedtak om avslag på begjæring om innsyn fra Gratis Rettskilder Vi vi...
Innsyn i rammeavtale sak/arkiv
Svar fra Fredrikstad kommune til Solveig Averøy den .
Vellykket.
Vår ref 2018/11956 Vennlig hilsen Ketil Johansen | IT-sjef e-post: [epostadresse] Solveig Averøy Deres referanse Vår referanse 2018/11956-10-195...
Hei.   Vi forstår innsynsforespørselen datert 2.10.2018 slik at det bes om kontrakter knyttet til kommunens sak-/arkivløsning. For Oppegård kommune...
Innsyn i rammeavtale sak/arkiv system
Svar fra Sola kommune til Solveig Averøy den .
Vellykket.
Se vedlegg   Dokumentsenteret Solveig Averøy Vår dato 08.10.2018 Vår ref 17/871 Arkivkode FE-041, HIST17/341 Saksbehandler Jakub Gadocha Deres...
Innsynsbegjæring - Lønn politisk ledelse
Svar fra Arendal kommune til Solveig Averøy den .
Vellykket.
Hei Solveig   Her er opplysningene du har bedt om:   +------------------------------------------------------------------------+ | | | |Årslønn...
Innsyn i rammeavtale sak/arkiv
Svar fra Askim kommune til Solveig Averøy den .
Vellykket.
Hei,   Viser til deres innsynsbegjæring datert 3.10.2018 hvor dere ber om innsyn i dokumenter knyttet til innkjøp av vårt sak / arkivsystem.  ...
Innsyn i rammeavtale Sak/arkiv
Svar fra Moss kommune til Solveig Averøy den .
Vellykket.
Hei, Vi vedlegger som avtalt dokumenter i henhold til deres krav om innsyn. * Anskaffelsesprotokoll (vedlegges) * Åpningsprotokoll (vedlegges) * Korr...
Hei! Dette er dokumentene som fylkeskommunen har angående denne saken. Vennlig hilsen Aust-Agder fylkeskommune Postmottak E-post: [Aust-Agder fylkes...