Vis og søk i henvendelser (page 19)

  

840 innsynshenvendelser funnet

Bent Høies korrespondanse om avkriminalisering
Oppfølging sendt til Helse- og omsorgsdepartementet av rusinnsyn den .
Vellykket.
Kjære Brekke Torbjørn, Takk for svaret og godt nyttår. Med vennlig hilsen, Rusinnsyn
Kjære Bjarne Hugo Johannessen, Takk for svar og godt nyttår. Med vennlig hilsen, Rusinnsyn
Sakstittel: Strategisk forum for sjømat og eksport Saksnr: 2014/10482 Innvilget innsynskrav Vi viser til din henvendelse av 10. januar 2018 der du...
Frankrike: Vold, prostitusjon og andre kvinnesaker
Svar fra Utenriksdepartementet til Marte Nilsen den .
Delvis vellykket.
Hei   Vedlagt følger saksdokument i forbindelse med innsyn 62203.   Mvh,     [1]cid:image001.png@01D19C8E.0665F7D0 Anne Gjørtz Seniorrå...
Svar på innsynshenvendelse av 09.01.2018 – Saksnr. 2012/133628-014 Vi viser til din henvendelse der du ber om innsyn i dette dokumentet: 2012/133628...
Svar på innsynshenvendelse av 09.01.2018 - Saksnr: 2014/245140 Vi viser til din henvendelse der du ber om innsyn i dette dokumentet: 2014/245140-001...
Henleggelser hos Spesialenheten
Svar fra Spesialenheten for politisaker til Olivia Paulsen den .
Delvis vellykket.
Det vises til e-post 8. januar 2018. Du kan finne seneste tilgjengelig årsrapport på denne lenken: http://www.spesialenheten.no/Bokmål/Publikasjoner/Å...
Hei Denne epost er et svar på bestilling av innsyn begjært 31.12.2017   Med vennlig hilsen   Jade Jensen Føstekonsulent Mattilsynet Avdel...
    Hei Denne epost er et svar på bestilling av innsyn begjært 31.12.2017   Med vennlig hilsen   Jade Jensen Føstekonsulent Mattilsyn...
    Hei Denne epost er et svar på bestilling av innsyn begjært 31.12.2017   Med vennlig hilsen   Jade Jensen Føstekonsulent Mattilsyn...
    Hei Denne epost er et svar på bestilling av innsyn begjært 31.12.2017   Med vennlig hilsen   Jade Jensen Føstekonsulent Mattilsyn...
Sakstittel: Skjåk kommune - Kostholdsplanleggeren - Databehandleravtale Saksnr: 2017/66717 Svar på innsynshenvendelse Vi viser til din henvendelse...
Hei, Her kommer svar på innsynshenvendelse på sak 2017/66717-002. Denne gang med riktig dokument.   Svar på innsynshenvendelse: Svar på innsyns...
Viser til din henvendelse under. Jeg kan bekrefte at det kun er innhold som ikke omhandler cannabis eller narkotikapolitikk som er sladdet. Jeg kan o...
Statsministerboligen og trikkesporet
Svar fra Statsministerens kontor til Herman Langvik den .
Delvis vellykket.
Du kan ringe til telefonnummer 901 55 998 i morgen (9. januar 2018) mellom kl. 09.15 og kl. 09.30. Med vennlig hilsen Statsministerens kontor, postm...
Saksnr: 2017/186837 Svar på innsynshenvendelse av 08.01.2018 Vi viser til din henvendelse der du ber om innsyn i dette dokumentet: 2017/186837-002...
Vi viser til henvendelsen nevnt ovenfor og oversender herved dokumentet/ene som er registrert i vårt arkiv.   Med vennlig hilsen Stephan Torp...
Innsyn
Svar fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Ole Brum den .
Vellykket.
Vedlegg til 17/590-62 15. Klage på måten regjeringen er valgt på Bakgrunn for klagen Gunnar Grantangen har den 12. september 2017 sendt inn klage t...
Viser til deres henvendelse av 27. desember,. Vedlegger alle kommunikasjon vi har tilgjengelig. Ta gjerne kontakt ved ytterligere spørsmål.   Mvh...
Kjære Lian Sissel, Tusen takk. Med vennlig hilsen, Olivia Paulsen
Innsyn - oversikt - hva holdes unna offentlig journal?
Svar fra Søgne kommune til Allvis den .
Delvis vellykket.
Vår ref 2018/1 Vennlig hilsen Søgne kommune Liv Heier Tysil | arkivleder e-post: [Søgne kommune henvendelses-e-postadresse] ADMINISTRASJONSAVDELI...
Planen har ikke vært på høring ennå, planforslaget legges frem for førstegangsbehandling i formannskapet neste mandag. Vedlagt er oppsummering av uttal...
Innsynsbegjæring - avtaler om arkivansvar
Svar fra Søgne kommune til Allvis den .
Delvis vellykket.
Vår ref 2018/1 Vennlig hilsen Søgne kommune Grethe Murbræch | rådgiver e-post: [Søgne kommune henvendelses-e-postadresse] ADMINISTRASJONSAVDELING...
Hei, Viser til din henvendelse av 05.01.2018. Du gis herved innsyn i vedlagte dokument, 2015/140521-283. Med vennlig hilsen   Torunn Solbraa Ramos M...
Sakstittel: Publikumshenvendelser 2-2017 - Avdeling Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord Saksnr: 2017/87966 Svar på innsynshenvendelse av 03.01.2018...