Vis og søk i henvendelser (page 19)

  

989 innsynshenvendelser funnet

Vi viser til ditt innsynskrav av 13. mai 2018.   Du finner informasjonen du spør etter på følgende lenker:   [1]http://www.cafi.org/content/caf...
Norsk Helsenett oversendte den 24.05.18 klage fra Monica Stensrud over vedtak i innsynskrav. Herved videresendes e-post fra Monica Stensrud mottatt 29....
Til Monica Stensrud Dokumentet 18/00001-470 Ny henvendelse - Innsyn - All korrespondanse knyttet til utbedring av trikkesporet ved Solli plass - Frog...
Datatilsynets møte med Tolletaten om Palantir
Oppfølging sendt til Datatilsynet av Olivia Paulsen den .
Vellykket.
Kjære Postkasse, Tusen takk. Snill postkasse. Med vennlig hilsen, Olivia Paulsen
Varslingssaker hos Norad
Oppfølging sendt til Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad av Bistandsinnsyn den .
Delvis vellykket.
Kjære NORAD-Post-Innsyn, Tusen takk. Med vennlig hilsen, Bistandsinnsyn
Korrupsjon i LO
Oppfølging sendt til Utenriksdepartementet av Geir Eliassen den .
Delvis vellykket.
Kjære Sentral kontrollenhet, Innsynsretten er ikke forebeholdt den tradisjonelle pressen, og dere kan helt fint ta avklaringer pr. epost. Dere bør et...
Jon Karleiv Andreas Lomøys arbeidskontrakt
Oppfølging sendt til Utenriksdepartementet av Geir Eliassen den .
Delvis vellykket.
Kjære Thomas Andresen, Takk for dette. Jeg har ikke tenkt til å klage på det, men når dere sladder fødselsnummer skal dere egentlig hjemle dette i...
Din henvendelse er mottatt av postmottaket  til byrådsavdelingene. Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og viderefor...
Alle som tjener over en million i Fedje kommune
Oppfølging sendt til Fedje kommune av Monica Stensrud den .
Delvis vellykket.
Kjære Øyvind Tolleshaug, Alle kan ikke få beste karakter, Øyvind. Særlig ikke når det er såpass åpenbart at dere driver seleksjon av dokumenter og...
Økonomiske misligheter i LO
Oppfølging sendt til Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad av Geir Eliassen den .
Vellykket.
Kjære NORAD-Post-Innsyn, Tusen takk. Med vennlig hilsen, Geir Eliassen
Hei, viser til motatt innsynsbegjæring datert 09.05.18, midlertidig svar fra kommunen 12.05.18, samt klager motatt 19.05.18 og 24.05.18. Vedlagt er...
Kjære NORAD-Post-Innsyn, Forøvrig så vil jeg bemerke at mine innsynskrav har kostet forvaltningen langt mindre enn deres tilskudd til korrupte diktat...
Takk for din e-post til Arbeidstilsynet Dette er en automatisk bekreftelse på at vi har mottatt din henvendelse. Vi vil svare deg så raskt som mulig...
Parkeringskilt ved tivoliet på Lisleby
Svar fra Fredrikstad kommune til Arne Larsen den .
Vellykket.
    Vennlig hilsen Frode Samuelsen --------------------- Virksomhetsleder Parkering og transport Fredrikstad kommune Mob: +47 95 90 11...
Innvilget innsyn                 Vi viser til din henvendelse av 23.5.2018 der du ber om innsyn i følgende sak fra region Midt: 17/235718-003, 004...
Innvilget innsyn Vi viser til din henvendelse av 23.5.2018 der du ber om innsyn i følgende sak fra region Midt: 17/235718-002 Beslutning I tråd med...
Årsløna til ordføraren er kr 877250. Dette kjem frå eit kommunestyrevedtak. Ordføraren har ikkje arbeidskontrakt/arbeidsavtale. Han er ikkje tilsett i...
Ernst Horgens arbeidskontrakt i Fedje kommune
Oppfølging sendt til Fedje kommune av Herman Langvik den .
Delvis vellykket.
Kjære Øyvind Tolleshaug, Med all respekt: jeg ser at du er konstituert som ny rådmann etter Vamråks avgang. Er du sikker på at du da allikevel er hab...
Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten. Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet. Ved behov for å svare eller sende...
Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten. Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet. Ved behov for å svare eller sende...
Politidirektørens journalføringsvaner
Oppfølging sendt til Politidirektoratet av rusinnsyn den .
Delvis vellykket.
Kjære Postmottak POD, Takk. Hvordan kan dette ha seg? Er det slik at politidirektørens korrespondanse er unntatt offentlig innsyn? Med vennlig hil...
Jan Erik Bresils journalføringsvaner
Oppfølging sendt til Oslo politidistrikt av rusinnsyn den .
Delvis vellykket.
Kjære Berit Brudvi, Så han sender ingen dokumenter til journalføring - eller han befatter seg ikke med saksdokumenter? Er det mulig å få innsyn til h...
Kjære Sørensen Tore, Tusen takk. Med vennlig hilsen, Rusinnsyn
Blå Kors om ES
Svar fra Helsedirektoratet til rusinnsyn den .
Vellykket.
Vi viser til deres innsynsbegjæring Begjær innsyn i -15/11142-1 i sak mottatt 11.05.2018 09:08:00. Innsynsbegjæringen er behandlet, og resultatet er...
Innsyn i lønn
Svar fra NRK - Norsk rikskringkasting AS til Ingeborg Johansen den .
Vellykket.
Hei, Viser til din innsynsbegjæring nedenfor.   Brutto årslønn for Susann Michaelsen er kr 534.350     Vennlig hilsen May Irene Solum Arkivar,...