Vis og søk i henvendelser (page 10)

  

248 innsynshenvendelser funnet

Her er den Yours sincerely Knut Pettersen The Norwegian Barents Secretariat P.O.box 276, N-9915 Kirkenes [Barentssekretariatet henvendelses-e-postadre...
Viser til krav om innsyn i restanser fordelt per politidistrikt.   Innsyn er innvilget. Oversikten, JUS091, ligger vedlagt og gjelder tom septembe...
Hei, Differanse mellom antall utlysninger og ansettelser beror på at utlysninger til hovedparten av de nyansatte er fra 2014. Det gjelder alle på l...
Alle postjournaloppføringer i sak om Edward Snowden
Henvendelse til Utenriksdepartementet, gjort av P. Reinholdtsen. Merknad av P. Reinholdtsen den .
Vellykket.
Jeg er veldig fornøyd over svaret, som ser ut til å være en komplett postjournal-liste. Mangler dog endel felter, men jeg lar det passere. Litt sært...
Viser til innsynsbegjæring av 25.09.2015, der det bes om en oversikt som viser følgende: - innflytningstidspunkt - alder - kjønn - navn eller...
Se vedlagte saksdokumenter   Med vennlig hilsen Direktoratet for nødkommunikasjon [1][Direktoratet for nødkommunikasjon henvendelses-e-postadre...
Sak: 14/2230-5 Creative Commons om Gramo Dokument: Tribute of Noise - dokument fra Gramo - vederlagsrett Anmodning om innsyn i dokument 5 i sak 14/223...
Data frå sykkelteljarane dykkar
Henvendelse til Oslo kommune, bymiljøetaten, gjort av Odin Hørthe Omdal. Merknad av Innsynsanmodning den .
Vellykket.
Til en annen gang - dersom en etat viser til at de ikke kan behandle en begjæring på grunn av ferieavvikling, kan man vise til Justisdepartementets ret...
Vedlagt følger svar på henvendelse fra Statens vegvesen. Med hilsen Bjørn Andreas Lund Seksjon: ITS Postadresse: Statens vegvesen Vegdirektoratet,...
Hei.   På grunn av for liten postkasse  for filene sendes de nå i flere deler. Her er siste del.   Vennlig hilsen Seksjon for arkiv og doku...
Hei, Brann- og redningsetaten har mottatt din søknad om innsyn i stillingsutlysninger. Dokumenter følger vedlagt. Med vennlig hilsen Postmottak Brann...
Gjennomgang kostnadsramme nytt Munchmuseum
Svar fra Oslo kommune til P. Reinholdtsen den .
Vellykket.
Vedlagt følger brev fra byrådsavdelingen. Brevet sendes i de fleste tilfeller elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et originalt dokumen...
Hei, Viser til henvendelse av 2. september 2015 om det ved klargjøring til valg i Oslo er oppdaget valgurne(r) fulle av stemmesedler. I Oslo kommune...
Det vises til dine henvendelser av 11. og 24. august vedrørende ovennevnte.   Vedlagt er informasjonen du har bedt om innsyn i.   Vedlegget an...
Innsyn i dokument om utmelding.no
Svar fra Kunnskapsdepartementet til Vidar Løkken den .
Vellykket.
    Fra: Skjeldal Kristian Sendt: 13. august 2015 09:35 Til: 'mailto:[Innsyns-e-postadresse #18]' Emne: Krav om innsyn i dokument om utmelding.n...
Betaling til MPLC for visning av film
Henvendelse til Loppa kommune, gjort av P. Reinholdtsen. Merknad av P. Reinholdtsen den .
Vellykket.
Jeg er blitt tipset om en uttalelse fra KS Kommunesektorens organisasjon om saken, tilgjengelig fra http://www.ks.no/fagomrader/ks-advokatene/rettsomra...
-----Opprinnelig melding----- Fra: Lundeby Åge-Christoffer Sendt: 9. juli 2015 13:17 Til: Nsb; 'P. Reinholdtsen ' Emne: SV: Innsynshenvendelse etter O...
Om toppnivådomener i DNS, personvern og .bv
Svar fra Datatilsynet til P. Reinholdtsen den .
Vellykket.
Vennlig hilsen Arkivet Datatilsynet ……………………………………………………………………………… Telefon: (+47) 22 39 69 80 e-post: [epostadresse] Postadresse: Postboks 8177 Dep, 0...
Vi viser til henvendelse av 12. juli, om innsyn i dokumentene i sak 2010/4854.   Vedlagt oversendes dokumentene i saken.                        ...
Feil i eksporten til Offentlig elektronisk postjournal?
Henvendelse til Samferdselsdepartementet, gjort av P. Reinholdtsen. Merknad av P. Reinholdtsen den .
Delvis vellykket.
Feilen er nå rettet opp i OEP, og jeg har bedt om innsyn i dokumentene i saken via https://mimesbronn.no/request/kopi_av_dokumenter_i_sak_2012914
Innsyn i konkuranseutlysningen av Altinn-løsningen
Henvendelse til Brønnøysundregistrene, gjort av Hans-Petter Fjeld. Merknad av P. Reinholdtsen den .
Vellykket.
Da svarene kom inn gikk en partisjon på Mimes brønn full, og importeringen av epostene i tjenesten feilet delvis. Etter at det ble laget mer ledig pl...
Brevene viser at Kriminalomsorgen betaler Motion Picture Lisencing Company for retten til fremføring av film i fengslene, regnet ut fra antall innsatte...
Sak: 13/7515-13 Klage over avslag på krav om dokumentinnsyn i Lovdatas postjournal Dokument: Innhenting av saksdokumenter - Sak om Lovdata er omfattet...