Vis og søk i henvendelser (page 10)

  

293 innsynshenvendelser funnet

Sak: 16/83-1 Dispensasjon fra domeneforskriften Dokument: Dispensasjon fra domeneforskriften Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 1 i sak 1...
NORIDs søknad om dispensasjon fra domeneforskriften
Henvendelse til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, gjort av Håkon Wium Lie. Merknad av P. Reinholdtsen den .
Delvis vellykket.
Jeg har bedt Samferdselsdepartementet om innsyn i det første dokumentet i saken via https://www.mimesbronn.no/request/soknad_fra_norid_via_nkom_om_dis...
Dokumenter i sak 2016/2357
Svar fra Utenriksdepartementet til B. Waldron den .
Vellykket.
Til B Waldron, Vi beklager sent svar. Din søknad om innsyn ble mottatt her 13.6. og dokumentet ble utlevert 14.6. Med vennlig hilsen Turi Ring Ste...
Returpunkt i Bergen
Henvendelse til Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap, gjort av Fredrik Lindseth. Merknad av Fredrik Lindseth den .
Delvis vellykket.
Jeg skulle likt å fått en nøyaktig plassering på returpunkten, hvis de har det og hva man kan resirkulere på de ulike, men det spurte jeg ikke om helle...
Forhandlinger om .bv
Henvendelse til Uninett Norid, gjort av Håkon Wium Lie. Merknad av P. Reinholdtsen den .
Delvis vellykket.
Samme sak er forespurt hos NKOM i https://www.mimesbronn.no/request/norids_soknad_om_dispensasjon_fr .
Nå sent i mai trillet rapporten inn i Jann Schlichtings e-postkasse fra Ruter. De ga seg helt. Den var hemmeligholdt fra 14.april 2015. Hvorfor?...
Statestikk for kommunens parkeringsplasser og regnskap
Henvendelse til Fredrikstad kommune, gjort av Arne Larsen. Merknad av k9 den .
Delvis vellykket.
Det kan krevjast papirkopi eller elektronisk kopi av dokumentet.
Innsyn i dokumenter om Myanmar
Svar fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet til Ingeborg Johansen den .
Delvis vellykket.
Ingeborg Johansen Dokumentet 1603140-2 Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Innsyn i dokumenter om Myanmar for saken Innsynssak - Myanmar-pro...
Sak: 16/1749-8 Oppnevning av nemndmedlemmer i Utlendingsnemnda (UNE) for perioden 2017-2020 Dokument: Forslag til nye nemndmedlemmer for Utlendingsnemn...
Innsyn i saksutfall og stemmegivning
Svar fra Utlendingsnemnda til Ingeborg Johansen den .
Vellykket.
Se vedlagt brev. Med vennlig hilsen Katrine K. Mentzoni Seniorrådgiver, seksjon for generelle juridiske saker (GJS) avdeling for faglig støtte og an...
Vi viser til din innsynsforespørsel i sak 2015/1175726. Innsynsforespørselen er innvilget. Dokumentene i saken følger vedlagt. Mvh Bjørnar Buvig...
Det ble nettopp gitt innsyn i avtalen i https://www.mimesbronn.no/request/avtale_om_kontorer_for_parkering .
Parkeringavdelingens uniformsreglement
Svar fra Fredrikstad kommune til Arne Larsen den .
Vellykket.
Parkering og transport i Fredrikstad kommune har normert uniformering etter en standard gitt av bransjeforbundet NORPARK. Striper for markering av or...
Hei   Vedlagt oversendes dokumenter etter innsynsbegjæring av 2.5.2016. Vi beklager at saksbehandlingen har tatt så lang tid. Dokumenter i sak 2...
Skjenkebevilgning i Bergen
Svar fra Bergen kommune til Fredrik Lindseth den .
Vellykket.
Hei, Jeg har mottatt denne forespørselen, men jeg trodde ikke et øyeblikk at mailadressen som var oppgitt var ekte. Valgte derfor å ikke sende ut info...
Hundepark
Klargjøring sendt til Fredrikstad kommune av Arne Larsen den .
Delvis vellykket.
Kjære Sælid Lasse Brevik, Takk for informasjon. Da følger jeg opp ved leilighet. Med vennlig hilsen, Arne Larsen
Hei   Viser til din innsynsbegjæring av 20.4.2016. og oversender de etterspurte dokumentene. Gjør oppmerksom på at noen av vedleggene er så store...
Hei   Registreringsnummer P1111 er registrert hos oss av Outland A/S. I videogramregisteret står den oppført med tittel "Batman". Legger ved skje...
Notat om gildskap frå 2014
Svar fra Os kommune (Hordaland) til Nils-Anders Nøttseter den .
Vellykket.
Sjå vedlagte dokument   ArkivReferanse:#3fdc3c2598804aa2ba6983b00d607a772013002777#ACOS.WEBSAK# OS KOMMUNE Ordførar Nils-Anders Nøttseter Saksnr...
Hei   Viser til din forespørsel om innsyn i saksnr. 2012/04644   Innsyn er innvilget og dokumenter følger vedlagt.     Med vennlig hilsen...
Hei   Viser til din forespørsel om innsyn i saksnr. 2012/2808   Innsyn er innvilget og dokumenter følger vedlagt.     Med vennlig hilsen...
Innsyn i sak 2012/02416
Svar fra Brønnøysundregistrene til E. Jenssen den .
Vellykket.
Hei   Viser til din forespørsel om innsyn i saksnr. 2012/02416   Innsyn er innvilget og dokumenter følger vedlagt.     Med vennlig hilsen...
Innsyn i sak 2012/01008
Svar fra Brønnøysundregistrene til E. Jenssen den .
Vellykket.
Hei   Viser til din forespørsel om innsyn i saksnr. 2012/01008   Innsyn er innvilget og dokumenter følger vedlagt.     Med vennlig hilsen...
Hei Har sett på saken med installasjonen ved E16 Skoglund. Vi har her en værstasjon som gjør metrologiske målinger. Referansen i Vegdatabanken var...
Til P. Reinholdtsen Dokumentet 16/02641-7 Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Konsekvenser ved valg av nettbrett som læremateriell på skolen...