Vis og søk i henvendelser

  

989 innsynshenvendelser funnet

Hei, Viser til innsynsbegjæring 19/12326-4. Innsyn i saken innvilges. Med Vennlig Hilsen, Stavanger Parkeringsselskap KF -----Opprinnelig meldi...
Alder og tilstand på vannrør
Svar fra Asker kommune til Sigurd Øines den .
Vellykket.
Hei, her er informasjon om Asker kommune sine vannrør.   Alder på vannrør (meter): Før 1910: 0 1911-1940: 9299 1941-1970: 82819 1971-2000: ...
Container og søppelposer i gatebildet i Oslo
Oppfølging sendt til Oslo kommune, bymiljøetaten av Ørvar Sigfusson den .
Delvis vellykket.
Kjære Erik Hegbom, I deres skriv da sies det at det ikke er hjemmel å skrive ut straffegebyrer på containere eller søppelsekker fra spesielle firmaer...
Se vedlagte saksdokumenter/See attached documents.   Svar på denne forsendelsen, eller ny henvendelse, sendes på e-post til [Kulturdepartementet h...
Hei Se vedlegg for innsyn i saksdokument. Vennlig hilsen Datatilsynet v/Arkivet ……………………………………………………………………………………………………………………… Telefon: (+47) 22 39 6...
Hei Se vedlegg for innsyn i saksdokument. Vennlig hilsen Datatilsynet v/Arkivet ……………………………………………………………………………………………………………………… Telefon: (+47) 22 39...
Avtaler Utdanningsetaten har med Facebook
Henvendelse til Oslo kommune, utdanningsetaten, gjort av P. Reinholdtsen. Merknad av P. Reinholdtsen den .
Delvis vellykket.
En oversikt over personvernstatus for Majorstuen skoles nettsted kan ses på https://webbkoll.dataskydd.net/no/results?url=http%3A%2F%2Fmajorstuen.oslos...
******* Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares. ******** Dokumentet 201907999-2 Innsynskrav - Togavganger og ankomst mellom Drammen...
VÅR REFERANSE: Saksnr: 15/2251-19 Saksbehandler: JørnMelnes Oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Jørn Melnes Sentral stab og støtte...
Krav om innsyn i dokument 6 i sak 18/5299 innvilges delvis med hjemmel i offentleglova § 13 jf. fvl. § 13,1.1 og 2. Vi gjør oppmerksom på at du etter...
Hei, Dette dokumentet er gjort offentleg på kommunen sine postlister som du kan finne på heimesida. Eg legg ved link: https://www.klepp.kommune.no/n...
Hei, Dette dokumentet er gjort offentleg på kommunen sine postlister som du kan finne på heimesida. Eg legg ved link: https://www.klepp.kommune.no/ny...
Vi viser til din innsynsbegjæring i dokument 18/2872-2: Nasjonale PEP lister. Vedlagt følger ønsket dokument. Med vennlig hilsen FINANSTILSYNET THE F...
Sikkerhetshull i ISY ProAktiv
Svar fra Stavanger kommune til Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Dette er en kvittering på at vi har mottatt e-posten din. Den vil bli registrert og videresendt til saksbehandler, som vil besvare henvendelsen.
Hei Dokumentet du har bedt om innsyn i skal du ha mottatt. Beklager at det var feil dokument som blei sendt ut i utgangspunktet. Når det vedleggene du...
Vi viser til din innsynsbegjæring i dokument 18/2872-2: Nasjonale PEP lister. Vedlagt følger ønsket dokument. Med vennlig hilsen FINANSTILSYNET THE F...
Jp 1 i sak 2019/1205156 Forespørsel om innhenting av personopplysninger PEP personer: Forespørsel om innhenting av personopplysninger PEP personer.P...
Rapport fra Mnemonic om skript bruk av skoleelev
Svar fra Bergen kommune til Hallvard Nygård den .
Delvis vellykket.
Vi viser til deres innsynsbegjæring Innsynskrav i dokument 2018/37908-14 i sak mottatt 25.04.2019 15:05:00. Innsynsbegjæringen er behandlet, og resul...
Direktoratet for forvaltning og IKT Dokumentet 19/00633-2 Svar på klage - vedtak om innvilget innsyn i dokument nummer 17/00093-1 for saken Klage på...
  Dispensasjon for skremming av sangsvaner i Nautå naturreservat i tilknytning til Evenes (Harstad/Narvik) lufthavn, Evenes. 2019: Dispensasjon for...
Vi viser til deres innsynsbegjæring Innsynsbegjæring - 14/00233-38 i sak mottatt 10.04.2019 07:57:00. Innsynsbegjæringen er behandlet, og resultatet...
Vi viser til deres innsynsbegjæring Innsynsbegjæring - 14/00233-37 i sak mottatt 10.04.2019 07:52:00. Innsynsbegjæringen er behandlet, og resultatet...
Dette er en automatisk generert e-post som bekrefter at din henvendelse er mottatt. Henvendelsen vil bli behandlet så snart som mulig. Dette er ein...
Websak - uttrekk, sak (2018/682)
Svar fra Forsand kommune til Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Sjå vedlagte saksdokument   Rådmannen Forsand kommune Fellestenester Hallvard Nygård Saksbeh. e-post: [epostadresse] Saksbeh. tlf.: 51 700 130 Dy...
Hei, Vedlagt følger overtidslister for ansatte i avdelingene Vei og Park og idrett vinter og vår 2018-2019. Arbeidet gjelder hovedsakelig vinterdrift...