Vis og søk i henvendelser

  

385 innsynshenvendelser funnet

Østerrike - Avslutning eldre bilaterale avtaler
Henvendelse sendt til Utenriksdepartementet av Stian Øby Johansen den .
Venter på svar.
Til den det måtte angå, Jeg ønsker innsyn i alle dokumentene i sak 2018/12820 (Østerrike Avslutning eldre bilaterale avtaler). Saken er omtalt i DN,...
Avvik i 2018
Henvendelse sendt til Datatilsynet av Hallvard Nygård den .
Venter på svar.
Kjære Datatilsynet, Etter Offentleglova §9 (Rett til å krevje innsyn i ei samanstilling frå databasar) ønsker jeg innsyn i database for avviksmelding...
Sikkerhetshull hos Hamos Forvaltning IKS
Oppfølging sendt til Hamos Forvaltning IKS av Hallvard Nygård den .
Svært forsinket.
Kjære Per-Jostein Blokkum, Kan jeg få en journaloversikt? Tror jeg mangler noe. Kan ikke finne aksjonslista f.eks. Send gjerne på ny. Med vennlig...
Bistand - revisjon av kildekode og arkitektur
Svar fra Valgdirektoratet til Petter Smart den .
Venter på kategorisering.
Vedlagt følger oversendelse av klagesak fra Petter Smart med vedtak om avslag på innsyn i offentlige dokumenter. Innsynsbegjæringen, vedtaket og kla...
  Hei! Vedtaket gjelder sak 2016/202696-1, bestilt 08122018.   Med vennlig hilsen   Grethe Sandvold Østlie Seniorkonsulent/koordinator do...
Dette er en automatisk generert e-post som bekrefter at din henvendelse er mottatt. Henvendelsen vil bli behandlet så snart som mulig. Dette er ein...
Din henvendelse er mottatt og vil bli videreformidlet til rett avdeling eller saksbehandler. Hvis du ikke har oppgitt fullt navn eller adresse, må du...
Din henvendelse er mottatt og vil bli videreformidlet til rett avdeling eller saksbehandler. Hvis du ikke har oppgitt fullt navn eller adresse, må du...
Din henvendelse er mottatt og vil bli videreformidlet til rett avdeling eller saksbehandler. Hvis du ikke har oppgitt fullt navn eller adresse, må du...
Difi viser til e-post datert 11.12.2018 vedrørende «Klage over innsyn etter Offentleglova – Begrensninger i henting av offentleg journal fra Einnsyn....
Adressesøk tjeneste - juridisk grunnlag
Svar fra Posten Norge AS til Nicolai Langfeldt den .
Forsinket.
Hei Din henvendelse er mottatt til behandling. Du vil få svar når saken er ferdig undersøkt/behandlet. For ordens skyld: Du viser til "innsyn ette...
Bekreftelse på mottatt e-post Asker kommune bekrefter å ha mottatt din e-post. Krever henvendelsen saksbehandling vil den bli journalført og sendt...
Postjournal for 2008 - 2018, Ullensaker
Svar fra Ullensaker kommune til Hallvard Nygård den .
Svært forsinket.
Hei,   Vi viser til din henvendelse av 05.12.2018 om når tid du kan forvente svar angående postlister.   Vi har purret på dette tidligere over...
Postjournal for 2008 - 2017, Vega
Oppfølging sendt til Vega kommune av Hallvard Nygård den .
Svært forsinket.
Kjære Vega Infoavdeling, Dataene er allerede gjennomgått og kontrollert i forbindelse med original publisering. Stemmer ikke det? Med vennlig hilse...
Postjournal for 2008 - 2016, Røst
Klage sendt til Røst kommune av Hallvard Nygård den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Røst kommune, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Røst kommune sin håndterin...
Postjournal for 2008 - 2015, Aurland
Klage sendt til Aurland kommune av Hallvard Nygård den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Aurland kommune, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Aurland kommune sin hån...
Postjournal for 2008 - 2015, Sandøy
Oppfølging sendt til Sandøy kommune av Hallvard Nygård den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Sandøy kommune, Forespørselen gjelder postlister 2008 til 2015. Er klage oversendt Fylkesmannen? Kan jeg få et saksnummer? Har ikke hørt no...
Postjournal for 2008 - 2017, Klepp
Oppfølging sendt til Klepp kommune av Hallvard Nygård den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Klepp kommune, Har ikke hørt mer i saken siden august. Er den oversendt Fylkesmannen? Kan jeg få kopi? Hva er saksnummer hos Fylkesmannen?...
Postjournal for 2008 - 2016, Selje
Klage sendt til Selje kommune av Hallvard Nygård den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Selje kommune, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Selje kommune sin håndter...
Postjournal for 2008 - 2018, Gamvik
Klage sendt til Gamvik kommune av Hallvard Nygård den .
Venter på behandling av klage.
Kjære postmottak, Det er nå desember. Forrige svar var i august med estimat på at problemene skulle være i orden i løpet av august. Når forventes a...
Postjournal for 2008 - 2018, Tvedestrand
Klage sendt til Tvedestrand kommune av Hallvard Nygård den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Tvedestrand kommune, Har mottatt postliste for 2008 og venter enda på de resterende årene. Det har gått noen måneder siden forrige svar. Når fo...
Sikkerhetshull i ISY ProAktiv hos Sandnes kommune
Oppfølging sendt til Sandnes kommune av Hallvard Nygård den .
Svært forsinket.
Kjære Sandnes kommune, Takk! Har først fått lest grundig gjennom innholdet nå. I epost fra leverandøren 06.09.2018: "Som en oppfølging av telefon...
Valg av nye trikker i Oslo
Svar fra Ruter AS til Monica Stensrud den .
Venter på kategorisering.
  Juridisk avdeling Ruter# pb 1030 Sentrum 0104 OSLO Besøksadresse: Tordenskiolds gate 12, Oslo Postadresse: c/o Fylkesmannen i Østfold, Postboks 32...
  Juridisk avdeling Oslo kommune, Byrådsavdeling for kunnskap og helse Rådhuset 0037 OSLO Besøksadresse: Tordenskiolds gate 12, Oslo Postadresse: c/...
Kjære Ballangen kommune, Har ennå ikke mottatt svar på innsynsbegjæringen. Viser til offentlighetsloven. Med vennlig hilsen, Erling Knudsen