Vis og søk i henvendelser

  

382 innsynshenvendelser funnet

Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Fylkesmannen i Oslo og Viken og sendt videre for behandling. Vi gjør oppmerksom på at personsensitive...
Antall lærere på TiP på Kuben vgs i Oslo
Svar fra Oslo kommune, byrådet til Ørvar Sigfusson den .
Venter på kategorisering.
Din henvendelse er mottatt i Dokumentsenteret til  byrådsavdelingene. Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videre...
Bekymringsmelding fra ansatte hos Namsfogden-Namsmannen
Svar fra Politidirektoratet til Ørvar Sigfusson den .
Venter på kategorisering.
Hei,   Se vedlagte saksdokument.     Med hilsen Postmottak Politidirektoratet Ørvar Sigfusson Deres referanse: NATIONAL POLICE DIRECTO...
Hei   Viser til din e-post om feil adresse på brev.   Ved en inkurie ble brevet dessverre sendt  til feil adresse, her kommer brevet på nytt t...
Postjournal for 2008 - 2017, Klepp
Svar fra Klepp kommune til Hallvard Nygård den .
Venter på behandling av klage.
VÅR REFERANSE: Saksnr: 16/286-93 Løpenr: 10834/19 Saksbehandlar: Marita Teigen Gamlemshaug Oversender vedlagte dokument. Med vennleg helsing Marit...
Hei   Viser til innsynsbegjøring 19/00093-14, der du ber om begrunnelse for at det er gitt delvis innsyn. Her er begrunnelsen:   Delvis avslag...
Datainnbrudd - Sunwind/Firmawebben
Svar fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet til Hallvard Nygård den .
Venter på behandling av klage.
+------------------------------------------------------------------------+ | Forsvarsdepartementet | | Vår ref:      2019/734 - 2 | | Dato:        ...
Se vedlagte saksdokumenter. Fylkesmannen i Oslo og Viken Postboks 325 1502 MOSS Deres ref Vår ref Dato 18/3242-9 10. april 2019 Oversendelse av...
Se vedlagte saksdokumenter.   Fylkesmannen i Oslo og Viken Postboks 325 1502 MOSS Deres ref Vår ref Dato 18/3242-9 10. april 2019 Oversendelse...
Dette er en automatisk generert e-post som bekrefter at din henvendelse er mottatt. Henvendelsen vil bli behandlet så snart som mulig. Dette er ein...
Avgangen til Kristin Berge Ass.rektor på Strømmen vgs.
Klage sendt til Akershus fylkeskommune av Thomas Wissmark den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Akershus fylkeskommune, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Akershus fylkesk...
Din henvendelse er mottatt i Dokumentsenteret til  byrådsavdelingene. Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videre...
Din henvendelse er mottatt i Dokumentsenteret til  byrådsavdelingene. Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videre...
Reklarering
Svar fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet til Oliver den .
Venter på kategorisering.
Hei   Viser til e-post du sendte til Nasjonal sikkerhetsmyndighet 02.04.2019, der du skriver følgende:   Får dere tilsendt referat fra autoris...
Hovedstyrets prinsipper for kompensasjon
Svar fra Norges Bank til Kjell Jensen den .
Venter på kategorisering.
  Kjell Jensen,   Vi viser til din innsynsforespørsel 26. mars 2019 vedrørende innsyn i dokumentene til følgende sak i hovedstyrets møte 20. jun...
Difi viser til din henvendelse om innsyn i sak 18/00393.   Saken gjelder en anskaffelse og inneholder over 130 dokument. Det vil derfor ta tid å b...
Rapport om penetrasjonstest
Svar fra Kristiansand kommune til Harald den .
Venter på kategorisering.
Vedlagt følger kopi av Fylkesmannens vedtak i ovennevnte klagesak.   Med hilsen Lene Nystad Jakobsen rådgiver Justis- og vergemålsavdelingen Fy...
Dette er en automatisk generert e-post som bekrefter at din henvendelse er mottatt. Henvendelsen vil bli behandlet så snart som mulig. Dette er ein...
Hei,   Vi viser til din henvendelse av 15.03.19 der du ber om innsyn i dette dokumentet: 18/40391-2 med vedlegg.   Beslutning               ...
Statens vegvesen E-post bruk og IKT
Svar fra Samferdselsdepartementet til Ørvar Sigfusson den .
Venter avklaring
Samferdselsdepartementet har mottatt e-posten din i sitt e-postmottak. Henvendelsen vil bli lest og behandlet så snart som mulig.   Samferdselsdep...
API for HEIMDALL-1 og HEIMDALL-1-UHF, sak (2017/2135)
Svar fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet til Hallvard Nygård den .
Venter på behandling av klage.
Message in English below. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har mottatt e-posten din. Den vil bli behandlet så snart som mulig. Vennlig hilsen Nasj...
Postjournal for 2008 - 2018, Ullensaker
Svar fra Ullensaker kommune til Hallvard Nygård den .
Svært forsinket.
Hei, se vedlagt brev med tilhørende vedlegg.   Vennlig hilsen Hans-Petter Selanger Rådgiver | Dokumentsenteret Tlf.: 66 10 80 50   [1]cid:i...
Vi viser til din henvendelse av 040319 der du ber om innsyn i følgende dokument:   2017/71871-001   Beslutning Du får innsyn i dokumentet....
Postjournal for 2008 - 2018, Gamvik
Svar fra Gamvik kommune til Hallvard Nygård den .
Venter på behandling av klage.
Deres klage er mottatt, og videresendt Rådmannen for besvarelse/oversendelse til Fylkesmannen. Med vennlig hilsen Åsmund Fagerheim Servicemedarbeid...
Postjournal for 2008 - 2017, Vega
Klage sendt til Vega kommune av Hallvard Nygård den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Vega kommune, Når kan jeg forvente et svar? Det har gått over 1/2 år siden henvendelsen ble sendt til dere! Med vennlig hilsen, Hallvard Ny...