Vis og søk i henvendelser

  

384 innsynshenvendelser funnet

Innsyn i oppfølging av sikkerhetshull hos Nomil
Svar fra Nordfjord Miljøverk IKS (Nomil) til Hallvard Nygård den .
Venter på kategorisering.
Til Halvard Nygård   VEDK. SIKKERHEITSHOL / ISY PROAKTIV – KLAGE OVER INNSYN ETTER OFFENTLEGLOVA Viser til tidlegare korrespondanse, seinast din...
Tolldirektoratet - Melding om avvik, sak 2018/113
Svar fra Datatilsynet til Hallvard Nygård den .
Venter på kategorisering.
Hei Se vedlegg for innsyn i saksdokumenter. Vennlig hilsen Datatilsynet v/Arkivet ……………………………………………………………………………………………………………………… Telefon: (+47) 22 3...
Datainnbrudd - Earlyford.no
Svar fra Datatilsynet til Hallvard Nygård den .
Venter på kategorisering.
Hei Datatilsynet har ikke mottatt avviksmelding fra earlyford.no/Pitstop Norway AS/Syse AS. Vennlig hilsen Datatilsynet v/Arkivet ……………………………………………...
Datainnbrudd - Haveli Tandoori AS
Svar fra Datatilsynet til Hallvard Nygård den .
Venter på kategorisering.
Hei Datatilsynet har ikke mottatt avviksmelding fra havelikalbakken.no/Haveli Tandoori/ISPHuset Nordic AS. Vennlig hilsen Datatilsynet v/Arkivet ……...
Datainnbrudd - Barenbokkritikk.no
Svar fra Datatilsynet til Hallvard Nygård den .
Venter på kategorisering.
Hei Datatilsynet har ikke mottatt avviksmelding fra Barnebokkritikk.no. Vennlig hilsen Datatilsynet v/Arkivet …………………………………………………………………………………………………...
Datainnbrudd - Sunwind/Firmawebben
Svar fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet til Hallvard Nygård den .
Venter på svar.
Foreløpig svar - Preliminary answer Din melding er mottatt og vil bli ekspedert av vårt Arkiv. Your message is received and will be handled by our...
******* Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares. ******** Dokumentet 201902216-3 Innsynskrav - Innsyn i ankomster og avganger med m...
Melding om avvik - TOLLDIREKTORATET, sak 2018/1144
Henvendelse sendt til Datatilsynet av Hallvard Nygård den .
Venter på svar.
Kjære Datatilsynet Søker innsyn i: - Sak 2018/1144, Melding om avvik - TOLLDIREKTORATET Henvendelsen er laget ved hjelp av Avviksportalen / Norske...
Melding om avvik - TOLLDIREKTORATET, sak 2018/2656
Henvendelse sendt til Datatilsynet av Hallvard Nygård den .
Venter på svar.
Kjære Datatilsynet Søker innsyn i: - Sak 2018/2656, Melding om avvik - TOLLDIREKTORATET Henvendelsen er laget ved hjelp av Avviksportalen / Norske...
Antall lærere på TiP på Kuben vgs i Oslo
Svar fra Oslo kommune, byrådet til Ørvar Sigfusson den .
Venter på kategorisering.
Din henvendelse er mottatt i Dokumentsenteret til  byrådsavdelingene. Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videre...
Kjære Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker, Jeg finner ikke på nettsider kommisjonens beslutninger om siste begjæring om gjenopptakelse av...
Noark 5 tjenestegrensesnitt, sak (2015/12919)
Svar fra Fredrikstad kommune til Hallvard Nygård den .
Svært forsinket.
God dag! Fredrikstad kommune har mottatt henvendelsen din. Den vil bli journalført og sendt videre til saksbehandler som vil svare deg så snart som...
Nye pass.
Svar fra Justis- og beredskapsdepartementet til Geirr D. Cranner den .
Venter på kategorisering.
Dette er en automatisk generert e-post. Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil bli besvart så snart som mulig. E-postm...
Innsyn i avtale mellom Atea og DSB Venter på kategorisering.
Basert på klage mottatt 13. februar 2019, oversendes en revidert versjon av tilbudets Bilagsdokument. Når det hevdes at Ateas svar på DSB kravspesifika...
Rapport om penetrasjonstest
Klage sendt til Kristiansand kommune av Harald den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Kristiansand kommune, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Kristiansand kommu...
API for HEIMDALL-1 og HEIMDALL-1-UHF, sak (2017/2135)
Svar fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet til Hallvard Nygård den .
Venter på behandling av klage.
Message in English below. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har mottatt e-posten din. Den vil bli behandlet så snart som mulig. Vennlig hilsen Nasj...
Korrespondanse angående konsul Slawomir Kowalski
Klage sendt til Utenriksdepartementet av Stian Øby Johansen den .
Venter på behandling av klage.
TIl den det måtte angå, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Utenriksdepartementet...
Vedlagt er dokument bestilt fra Mattilsynet - sak 2018/232790-5. Med vennlig hilsen   Marie Svenningsen Personalkonsulent Mattilsynet, hovedk...
Turid Lesteberg ønsker å kalle tilbake meldingen Svar på innsynshenvendelse av 7.2.19 på sak 2016 sak 167131827-10 Innvilget innsyn.
Dette er en automatisk generert e-post. Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil bli besvart så snart som mulig. E-po...
Bekymringsmelding fra ansatte hos Namsfogden-Namsmannen
Klage sendt til Politidirektoratet av Ørvar Sigfusson den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Postmottak POD, Det som var og er av interesse er å ha informasjon om avisene viste frem ett rettvist bilde av alle de ansatte hos Namsmannen i...
Postjournal for 2008 - 2018, Tvedestrand
Svar fra Tvedestrand kommune til Hallvard Nygård den .
Svært forsinket.
Sakstittel: Forespørsel om innsyn - generelle henvendelser 2016 - 2019 Saksdato: 07.12.2015 Foreløpig svar på henvendelse Vedlagt oversendes postj...
  Vår dato: Vår ref: 29.01.2019 2019/8581 Deres dato: Deres ref: Saksbehandler, innvalgstelefon Ørvar Sigfusson Karin Sand Oftedal, 22003740...
PFOS-grunnforurensing ved Evenes - Avinor
Svar fra Miljødirektoratet til Reomontoralius den .
Venter på kategorisering.
Hei!  PS: saksnr. 33 finner jeg ikke, sikkert flyttet, men da må jeg få vite hva emnet/overskriften er.   Her er din bestilling fra Miljødirektora...
Saksnr: 2019/71 Foreløpig svar på innsynskrav Vi viser til din henvendelse av 25.01.2019 der du ber om innsyn i 2018/229269-004 Du har allerede...