Vis og søk i henvendelser (page 9)

  

2069 innsynshenvendelser funnet

Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Nordkapp kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Hei Vedlagt finner du gjeldende utgave av kommunens reglement for folkevalgte i Nordkapp kommune. Postmottak Konsulent Jobb tlf: 78 47 65 00 E-pos...
Din henvendelse er ankommet Nærings- og fiskeridepartementets e-postmottak. Henvendelsen vil bli lest og behandlet så snart som mulig.   Nærings- og...
Hei! Du finner reglementet du etterspør på vår heimeside https://www.alstahaug.kommune.no/reglementer.415054.no.html. Med vennlig hilsen Tone Øverm...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Målselv kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Hei, Vedlagt ligger reglementet for folkevalgte i Målselv kommune. Kan ikke finne tilleggsreglementet du etterspør. Med vennlig hilsen Susanne Knop...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Sigdal kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Viser til innsynsbegjæring i reglement for folkevalgte, mottatt 24.6.2019.   Vedlagt er reglementet for Sigdal kommunes folkevalgte.      ...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Vang kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Hei! Vedlagt følgjer bestilt dokument. Med helsing Mette Hammerstad Sekretær -----Opprinnelig melding----- Fra: Tarjei Leer-Salvesen [mailto:[I...
Hei! Oversender her vårt politiske reglement. Vi har ikke noe tilleggs reglement. Politisk reglement m.m. kan også lastes ned her: https://www.flekk...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Dovre kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Hei. Herved ligger etterspurt reglement fra Dovre kommune   Med vennlig hilsen  Rune Pettersen   Personalsjef Tlf direkte 61 24 21 17  -  Mo...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Nissedal kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Vår ref 2019/88 Med helsing Jarle Bruun Olsen | Kommunalsjef økonomi e-post: [epostadresse] Nissedal kommune Rådmann Mimesbronn - Tarjei Leer-Sal...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Meldal kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Hei! Se vedlegg. Med vennlig hilsen Meldal kommune Anne Britt Ree Sekretær Telefon 72 49 51 16 www.meldal.kommune.no -----Opprinnelig melding--...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Hemsedal kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Viser til dokumentinnsyn av 24.06.2019. Dokumentene du etterspør er publisert på vår hjemmeside "Hemsedal kommune" via disse punktene: Politikk og inn...
Hei Er litt usikker på hva du faktisk etterspør. Vedlagt følger reglement for - godtgjering til folkevalde - Hægebostad kommunestyre - Politisk saks...
Sender deg reglementet for Haugesund kommune bystyre.     Med hilsen Åse Narrevik Waage │konsulent Politisk sekretariat Telefon: [1]52 74 30...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Oppfølging sendt til Sola kommune av Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Kjære Mildrid Heimvik, Dette svarer godt. Takk! Med vennlig hilsen, Tarjei Leer-Salvesen
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Sørum kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Hei Det vises til innsynsbegjæring i e-post av 24.06.19. Her er link til Reglementer for de politiske utvalgene i Sørum kommune: file:///C:/Users/kn...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Åmli kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Hei!   Viser til mottatt forespørsel.   Vedlagt følger kopi av gjeldende reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Åmli kommune.    ...
Hei Tarjei! Rett person til å svare deg på dette her ville nok vore leiar for politisk sekretariat. Han er på ferie nå, men eg prøvar så godt eg kan....
Hei.   Viser til forespørsel om innsyn i Nord-Aurdal kommunes gjeldende politiske reglement.   Viser til kommunens hjemmeside:   [1]https:...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Fyresdal kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
http://fyresdal.kommune.no/politikk-i-fyresdal/politiske-reglement Her via heimesida vår finn du godtgjerslereglement og reglement for kommuestyret, s...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Bindal kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Vedlagt følger kopi av kommunestyrets reglement – Bindal kommune.   Mvh. Astri H. Busch Utvalgssekretær Bindal kommune   Dir.innv: 48 19...
Viser til henvendelsen om innsyn i reglement for folkevalgte   Vi har flere rutiner/ reglementer for folkevalgte.   Møtereglementer for hvert u...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Halden kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
+------------------------------------------------------------------------+ |Halden kommune | |Politisk sekretariat | |Deres ref:  | |Vår ref:     ...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Flora kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Hei. Viser til innsynskrav av 24.06.19 vedr gjeldande utgåve av kommunen sitt reglement for folkevalde. Alle våre reglement litt ope på heimesida...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Gjøvik kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Hei!   Viser til anmodning om innsyn i Gjøvik kommunes reglement for folkevalgte.   På Gjøvik kommunes hjemmeside finnes gjeldende reglement og...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Hadsel kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Hei! Vedlagt følger reglement for Hadsel formannskap og kommunestyre vedtatt i k-sak 19/19 05.03.2009 og endret i k-sak 90/2014 18.09.2014 -- Med ve...