Vis og søk i henvendelser (page 9)

  

1502 innsynshenvendelser funnet

Innsyn i rammeavtale sak/arkiv system
Svar fra Sola kommune til Solveig Averøy den .
Vellykket.
Se vedlegg   Dokumentsenteret Solveig Averøy Vår dato 08.10.2018 Vår ref 17/871 Arkivkode FE-041, HIST17/341 Saksbehandler Jakub Gadocha Deres...
Fylkesmannen videresender e-post av 08.10.18 fra Arne Larsen i klagesak etter offentleglova. Vi minner om at kommunen plikter å ta stilling til klager...
Innsynsbegjæring - Lønn politisk ledelse
Svar fra Arendal kommune til Solveig Averøy den .
Vellykket.
Hei Solveig   Her er opplysningene du har bedt om:   +------------------------------------------------------------------------+ | | | |Årslønn...
Innsyn i rammeavtale sak/arkiv
Svar fra Askim kommune til Solveig Averøy den .
Vellykket.
Hei,   Viser til deres innsynsbegjæring datert 3.10.2018 hvor dere ber om innsyn i dokumenter knyttet til innkjøp av vårt sak / arkivsystem.  ...
Innsyn i rammeavtale Sak/arkiv
Svar fra Moss kommune til Solveig Averøy den .
Vellykket.
Hei, Vi vedlegger som avtalt dokumenter i henhold til deres krav om innsyn. * Anskaffelsesprotokoll (vedlegges) * Åpningsprotokoll (vedlegges) * Korr...
Hei! Dette er dokumentene som fylkeskommunen har angående denne saken. Vennlig hilsen Aust-Agder fylkeskommune Postmottak E-post: [Aust-Agder fylkes...
Innsyn i rammeavtale sak/arkiv system
Svar fra Horten kommune til Solveig Averøy den .
Vellykket.
Se vedlagte dokumenter   -------------------------------------------------------------------------- HORTEN. Mulighetene er akkurat her. Ta hens...
Innsyn i rammeavtale sak/arkiv
Svar fra Larvik kommune til Solveig Averøy den .
Vellykket.
Se vedlagte dokumenter                    Med hilsen   Larvik kommune   Sentralbordet: 33 17 10 00  Servicetorget: 33 17 10 10  [Larvik...
Lønninger i Finansdepartementet
Svar fra Finansdepartementet til Herman Langvik den .
Vellykket.
Sak: 18/2612-1 Innsyn i lønnsdata Dokument: Innsyn i lønnsdata Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 1 i sak 18/2612, registrert inn hos o...
Lovdata
Svar fra Justis- og beredskapsdepartementet til Gratis Rettskilder den .
Avslått
Orientering om vedtak i klagesak, departementets ref. 18/3462 Vi informerer om at følgende vedtak ble gjort i statsråd 28. september 2018:   «Kl...
Vi viser til din henvendelse av 25092018 der du ber om innsyn i følgende dokument: Saksnr: 2013/242885-002 Beslutning Vi avslår kravet ditt om in...
Innsyn i rammeavtale Sak/arkiv
Henvendelse sendt til Ski kommune av Solveig Averøy den .
Svært forsinket.
Kjære Ski kommune, I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i: – Alle dokumenter knyttet til innkjøp (Rammeavtale) på kommunens saksbeha...
Postjournal kommuneadvokaten
Svar fra Bergen kommune til Andrine Paulsen den .
Vellykket.
Vedlagt følger postlisten fra Kommuneadvokaten, Bergen kommune for perioden 01.06.2018-27.09.2018. Med vennlig hilsen Kommuneadvokaten Hilde Andersen...
Postjournal for 2008 - 2016, Trøgstad
Svar fra Trøgstad kommune til Hallvard Nygård den .
Delvis vellykket.
  AVSLAG PÅ INNSYNSBEGJÆRING   Vi viser til klage på innsynsbegjæring av 19.9.2018 , og tidligere oversendte dokumenter for deler av tidligere i...
Delivery has failed to these recipients or groups: [1]innsyn etter Offentleglova til Fylkesmannen i Østfold ([Fylkesmannen i Østfold henvendelses-e-...
DETTE ER SISTE EPOST (4/4).   Klima- og miljødepartementet viser til din innsynsbegjæring av 13. juli 2018.   Vedlagt følger de etterspurte do...
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sin kalender hittil i 2018
Svar fra Samferdselsdepartementet til Marte Nilsen den .
Venter på kategorisering.
Se vedlagte saksdokument:   Med hilsen Samferdselsdepartementet   Marte Nilsen Deres ref Vår ref Dato 18/1451-2 24. september 2018 Klage...
Besøksprotokoll rådhuset - mai-juni 2014
Svar fra Bergen kommune til Andrine Paulsen den .
Har ikke informasjonen.
Hei, viser til din epost hvor du ber om innsyn i besøksprotokoll man-juni 2014. Vi har ikke besøksprotokoll på rådhuset og hadde det heller ikke i 20...
Hei, Viser til din forespørsel om innsyn i datamodellen samt brukermanual for datasystemet DUF. Vi kan dessverre ikke gi innsyn i datamodellen eller...
Helsedirektoratets tilsyn med ordningene på rusfeltet
Svar fra Helsedirektoratet til rusinnsyn den .
Venter på kategorisering.
Se vedlagte dokumenter   Rusinnsyn Deres ref Vår ref Dato 18/2973-6 18. september 2018 Innsynsbegjæring i møtereferat hos Helsedirektoratet Vi...
Dokumentasjon i forbindelse med innleie av privat barnevernleder
Svar fra Nordre Land kommune til Navn Navnesen den .
Venter på kategorisering.
Se vedlegg   Tjenesteområde Velferd Navn Navnesen Deres ref.: Vår ref.: 18/2627-2/BDN Dokka, 17.09.2018 Svar på klage over innsyn etter Offent...
Sak: 18/4609-4 Begjæring om innsyn i eldre arkivdokumenter fra historisk base 1991-2003 - 91/319 Dokument: Dokumenter fra Riksarkivet sak 91/319-10 V...
Innsyn i arbeidsavtaler og driftsavtaler Sjøvegan statlige mottak
Svar fra Salangen kommune til Navn Navnesen den .
Venter på kategorisering.
Vedlagt følger liste over ansatte ved Sjøvegan statlige mottak – inneholder stillingsstørrelse og startdato. I tillegg siste arbeidsavtaler til motta...
Hei.   Ut fra din siste e-post av 11. september, forstår jeg at du ikke har fått dokumentet. I vårt system så jeg at dokumentet du etterspurte ble...
Vedlagt svar frå Sivilbombodsmannen den 11. september 2018