Vis og søk i henvendelser (page 9)

  

1408 innsynshenvendelser funnet

Postjournal for 2008 - 2017, Vadsø
Svar fra Vadsø kommune til Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Hei! Her er postliste for 2016 del.2 frem til vi tok i bruk det nye saksbehandlingssystemet i 2016.   m.v.h. Svetlana Safin Sekretær/arkivme...
Kritikkverdige forhold i Jan Erik Bresils personalmappe
Svar fra Oslo politidistrikt til rusinnsyn den .
Venter på kategorisering.
Postmottaket videresender svar fra saksbehandler: "Hei, Vi viser til vår e-post den 25. juni 2018 der innsynsbegjæring ble avslått som følge av at vi...
Dokumenter med dokumenttype «A» hos POD
Svar fra Politidirektoratet til Geir Eliassen den .
Venter på kategorisering.
Hei,   Politidirektoratet har gjort en fornyet vurdering av innsynskravet. Det gis delvis innsyn i dokumentet. Vedlagt følger sladdet versjon av s...
Lønnsnivået i IMDi Venter på kategorisering.
Viser til innsynsbegjæring og midlertidig svar. Sammenstillingen du ba om er vedlagt. Med vennlig hilsen Anders Dahl Bakke Seniorrådgiver Digitaliser...
Hei! Vi viser til din henvendelse av 28.07.18 der du ber om innsyn i vedlagte dokumenter. Beslutning                                                 ...
På finansdepartementets nettsider foreligger brev av 21. november 2017, 29. november 2017, 23. januar 2018 og 8. februar 2018 fra Finansdepartementet...
Lønnsnivå i Politidirektoratet
Svar fra Politidirektoratet til Herman Langvik den .
Venter på kategorisering.
Hei,   Viser til din innsynsbegjæring og svaret følger her:   ·         Odd Reidar Humlegård. Startlønn 1.103.000,- nåværende lønn 1.695.240,-...
Det vises til tidligere korrespondanse og sist klage over vedtak datert 8. juli 2018.   Jeg kan ikke se at klagen kan føre frem.   Det forelig...
Postjournal for 2008 - 2018, Rygge
Oppfølging sendt til Rygge kommune av Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Kjære Vibeke Sogn-Hansen, Bekrefter mottak av postlister 2015 til 2018. Takker! Med vennlig hilsen, Hallvard Nygård
Postjournal for 2008 - 2017, Loppa
Oppfølging sendt til Loppa kommune av Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Kjære Postmottak, Bekrefter mottak av 2013 til 2017. Takker! Med vennlig hilsen, Hallvard Nygård
Lønnsnivå i Utsira kommune
Svar fra Utsira kommune til Monica Stensrud den .
Venter på kategorisering.
Hei! Vi viser til din begjæring om innsyn og klage på mangelfulle opplysninger. Bakgrunnen for at du ikke har fått mer opplysninger er at vi ikke har...
Postjournal for 2008 - 2016, Bygland
Svar fra Bygland kommune til Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Eg er tilbake på jobb torsdag 2. august.            
  Juridisk avdeling Oslo kommune, Utdanningsetaten Postboks 6127 Etterstad 0602 OSLO Besøksadresse: Tordenskiolds gate 12, Oslo Postadresse: c/o Fyl...
Juridisk avdeling Bærum kommune Postboks 700 1304 SANDVIKA Besøksadresse: Tordenskiolds gate 12, Oslo Postadresse: c/o Fylkesmannen i Østfold, Post...
  Oversender dokument i sak 2014/77764-2, bestilt 23072018.   Med vennlig hilsen   Grethe Sandvold Østlie Seniorkonsulent/koordinator dokum...
Krav om innsyn i dokument 57 i sak 16/4005 er innvilget og dokumentet følger vedlagt. Med hilsen Nærings- og fiskeridepartementet Fra: Sendt: Til:...
Vi viser til deres innsynsbegjæring Innsynsbegjæring - Sak 17/00851 i sak mottatt 09.07.2018 09:05:00. Innsynsbegjæringen er behandlet, og resultatet...
Hei. Vedlagt oversikt jmf innsynsbegjæring av 8.juli 2018. Mvh Finnmark fylkeskommune Finnmárkku fylkkagielda Sentraladministrasjonen Guovddášháld...
Antall lærere på TiP på Kuben vgs i Oslo
Svar fra Oslo kommune, byrådet til Ørvar Sigfusson den .
Svært forsinket.
Din henvendelse er mottatt i Dokumentsenteret til  byrådsavdelingene. Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videre...
Krav om innsyn i dokument 3 i sak 18/3149 er innvilget og dokumentet følger vedlagt. Med hilsen Nærings- og fiskeridepartementet VG [epostadresse]...
Sak: 18/2418-14 Personvernforordningen og etatene Dokument: Ny personopplysningslov, EUs personvernforordning (GDPR) og endringer i helselovene - Statu...
Personvernforordningen og etatene
Svar fra Helse- og omsorgsdepartementet til Mona Olsen den .
Venter på kategorisering.
Sak: 18/2418-14 Personvernforordningen og etatene Dokument: Ny personopplysningslov, EUs personvernforordning (GDPR) og endringer i helselovene - Statu...
-----Opprinnelig melding----- Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #1305]> Sendt: 15. juli 2018 23:06 Til: Hdal Post <[epostadresse]> Emne: in...
Hei Beklager at vedleggene ikke kom med. Her er de etterspurte dokumentene. Med vennlig hilsen Beate Ingebrigtsen Senior kommunikasjonsrådgiver...
    Vennlig hilsen Anja Lisland rådgiver, juridisk avdeling Fylkesmannen i Oslo og Akershus ————————————————————————————————————————— Besøk...