Vis og søk i henvendelser (page 8)

  

1502 innsynshenvendelser funnet

Innsyn av journalføring i sak 17/10693-3
Svar fra Finanstilsynet til Sylvia den .
Delvis vellykket.
Se vedlagte saksdokumenter. Please see attached documents.   FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY   Revierstredet...
Her er dokumentene. Med vennlig hilsen Berit Johansen [epostadresse] -----Opprinnelig melding----- Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadress...
Hei,   Vedlagt følger oversikt og dokument i forbindelse med sikkerhetsbrudd i Norconsult sin programvare ISY Proaktive syncservice som Hallingdal...
Saksnr: 2018/3704 Svar på innsynshenvendelse av 23.10.2018 Vi viser til din henvendelse av 23.10.2018 der du ber om innsyn i saksnr. 2018/3704 – 1...
Saksnr: 2018/80855 Svar på innsynshenvendelse av 23.10.2018 Vi viser til din henvendelse av 23.10.2018 der du ber om innsyn i saksnr.  2018/80855...
Hei, Viser til begjæring om innsyn i et internt notat, datert 19. februar 2016. Notatet er utarbeidet av Mattilsynets hovedkontor og adressert til Ma...
    Hei!     Vi viser til forespørsel om innsyn. Vedlagt følger de(t) ønskede dokument(er).     Med hilsen   Enhet for arkiv  ...
  Fylkesmannens vedtak i klagesak - Oslo kommune - Bymiljøetaten - innsyn i dokumenter vedr innkjøp og implementering av teknologi for skiltavlesnin...
Saksnr: 2018/3704 Svar på innsynshenvendelse av 16.10.2018 Vi viser til din henvendelse av 16.10.2018 der du ber om innsyn i saksnr.: 2018/3704-00...
Hei Beklager sent svar. Grimstad kommune er medeier i IKT Agder. IKT Agder besørger IKT investeringer på vegne av sine eierkommuner. Det er derfor IK...
Innsyn i rammeavtale sak/arkiv system
Svar fra Tromsø kommune til Solveig Averøy den .
Vellykket.
Hei,   Vedlagt er svar på innsynsbegjæringen sendt 2. oktober 2018.     Med vennlig hilsen Linn-Mari E. Rasch Innkjøpsrådgiver Seksjon fo...
Innsyn i oppfølging av sikkerhetshull hos Movar
Svar fra Movar IKS til Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Til Hallvard Nygård,   Viser til din søknad om innsyn i dokumenter og korrespondanse mellom MOVAR, Norconsult informasjonssystemer, Datatilsynet,...
Innsyn i konkurransegrunnlag og tilbud i jernbanepakke 1
Svar fra Jernbaneverket til Sindre Sindresen den .
Har ikke informasjonen.
Hei! Henvendelsen din må rettes til Jernbanedirektoratet. [epostadresse] Med vennlig hilsen Bane NOR SF Arkivsenteret Epost: [epostadresse] Fagst...
Dekorasjoner - Sivilforsvaret
Svar fra Justis- og beredskapsdepartementet til Anonym den .
Svært forsinket.
Hei! Jeg har i dag vært i dialog med DSB. Alle som ber om innsyn får et svar; innsyn eller avslag. Din henvendelse er i dag videresendt til DSB og vil...
Hei,   Oversender etterspurt dokumentasjon knyttet til inngåelse av nytt Sak/Arkiv system for Arendal kommune.     Med vennlig hilsen  ...
  Juridisk avdeling Akershus fylkeskommune Postboks 1200 Sentrum 0107 Oslo Besøksadresse: Tordenskiolds gate 12, Oslo Postadresse: c/o Fylkesmannen...
Innsyn i offentlig journal
Svar fra Sporveien Oslo AS til Marthe Nilsen den .
Vellykket.
Hei,   Vedlagt følger utskrift av offentlig journal for september 2018, med henvisning til innsynsbegjæring datert 8. oktober 2018     Med v...
Stiftelsen Hiimsmoenkollektivet tilsyn 2017
Svar fra Fylkesmannen i Rogaland til rusinnsyn den .
Venter på kategorisering.
Svar på klage Statens helsetilsyn mottok 23. januar 2018 din klage på vedtak truffet av Fylkesmannen i Rogaland 14. november 2017.   Vi beklager...
Dyrevelferd hos Steinar Holshagen Bjørnstad
Svar fra Mattilsynet til Merete Hov den .
Avslått
Til Merete Hov   Vi viser til e-post der du ber om innsyn innsyn i tilsynsrapporter som gjelder Steinar Holshagen Bjørnstad. Vi beklager seint sva...
Innsyn i rammeavtale sak/arkiv
Svar fra Sarpsborg kommune til Solveig Averøy den .
Vellykket.
Oversender gjeldende avtale vedrørende Sarpsborg kommunes saksbehandlingsløsning.   Pål Nilsen Enhetsleder IKT Enhet kommunikasjon og service...
Vår ref 2016/16558 Vennlig hilsen Anna Auganes | regulering- og byggesakssjef e-post: [epostadresse] Arne Larsen Deres referanse Vår referanse 2...
  Vedlagt følger etterspurt dokument.         Vennlig hilsen   Ingunn Kilen Thomassen Juridisk seniorrådgiver [1]Akom_logo_uten-ramm...
Lovdata klagesak
Svar fra Justis- og beredskapsdepartementet til Gratis Rettskilder den .
Vellykket.
Sak: 18/3462-13 Diverse krav om innsyn i dokumenter Dokument: Kgl res - Klage på vedtak om avslag på begjæring om innsyn fra Gratis Rettskilder Vi vi...
Innsyn i rammeavtale sak/arkiv
Svar fra Fredrikstad kommune til Solveig Averøy den .
Vellykket.
Vår ref 2018/11956 Vennlig hilsen Ketil Johansen | IT-sjef e-post: [epostadresse] Solveig Averøy Deres referanse Vår referanse 2018/11956-10-195...
Hei.   Vi forstår innsynsforespørselen datert 2.10.2018 slik at det bes om kontrakter knyttet til kommunens sak-/arkivløsning. For Oppegård kommune...