Vis og søk i henvendelser (page 8)

  

1408 innsynshenvendelser funnet

Vi har mottatt dine henvendelser hvor du ber om å få tilsendt tre dokumenter i sak 2014/94747 – Farstad Samdrift.   2014/94747-001 U, datert 15.04...
Vi har mottatt dine henvendelser 14.8.18 hvor du ber om innsyn i sak 2012/145575 dok 4 og 6. Beslutning I tråd med henvendelsen gis du innsyn og d...
Varsler om Trond Giske
Svar fra Nærings- og fiskeridepartementet til Mona Olsen den .
Venter på kategorisering.
Se vedlagte saksdokumenter   Svar på denne forsendelsen, eller ny henvendelse, sendes på e-post til fellesadressen/Any answer to this shipment, or...
Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten. Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet. Ved behov for å svare eller sende...
Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten. Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet. Ved behov for å svare eller sende...
Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten. Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet. Ved behov for å svare eller sende...
Kina-dokumenter hos UD
Svar fra Utenriksdepartementet til Geir Eliassen den .
Venter på kategorisering.
Geir Eliassen,   Det vises til din begjæring 5. juni 2017 om innsyn i saksomslag og fullstendig dokumentliste for saker relatert til «forholdet me...
Postjournal for 2008 - 2017, Iveland
Svar fra Iveland kommune til Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Hei Her kommer 2017 Med vennlig hilsen Lasse Hornnes Avdelingsleder personal og arkiv Iveland kommune M +47 47 23 56 56 | E [epostadresse]   -----...
Lønnsøkninger for ledere og lønn for stillingskodene i kommunene
Svar fra Oslo kommune til Herman Langvik den .
Venter på kategorisering.
Vedlagt følger brev fra byrådsavdelingene. Brevet sendes i de fleste tilfeller elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et originalt dokume...
Lønnsnivået i Statens vegvesen
Svar fra Statens vegvesen - Vegdirektoratet til Mona Olsen den .
Venter på kategorisering.
Hei.   Når det gjelder ditt siste spørsmål om  «– Gjennomsnittlig nåværende årslønn for de enkelte stillingskoder som ikke er lederstillinger.» så...
Lønnsnivå i Kulturdepartementet
Svar fra Kulturdepartementet til Herman Langvik den .
Venter på kategorisering.
Se vedlagte saksdokumenter/See attached documents.   Svar på denne forsendelsen, eller ny henvendelse, sendes på e-post til [Kulturdepartementet h...
Rettsavgjørelser Tingretten 2010
Klage sendt til Haugaland tingrett av Gratis Rettskilder den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Haugaland tingrett, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Haugaland tingrett s...
Postjournal for 2008 - 2018, Meløy
Oppfølging sendt til Meløy kommune av Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Kjære Bente Sørgård, Bekrefter mottak av postlistene. Har fått alle jeg ba om (og noen dobbelt opp). Takk! Med vennlig hilsen, Hallvard Nygård
Skjerfheimkollektivet - tilsyn 2017
Svar fra Fylkesmannen i Vestfold til rusinnsyn den .
Venter på kategorisering.
Svar på klage Statens helsetilsyn mottok 12. mars 2018 din klage på vedtak truffet av Fylkesmannen i Vestfold 20. november 2017. Statens helsetilsyn...
Lønnsnivået i NAV
Svar fra Arbeids- og velferdsdirektoratet - NAV til Monica Stensrud den .
Venter på kategorisering.
Se vedlagte saksdokumenter   Monica Stensrud Deres ref Vår ref Dato 18/2446-2 8. august 2018 Innsynsbegjæring- lønnsnivået til arbeids- og vel...
Lønnsnivået i Ålesund kommune
Svar fra Ålesund kommune til Mona Olsen den .
Venter på kategorisering.
Kjære Mona Olsen. Vedlagt har du en oversikt over lønnsutviklingen til de tre siste rådmennene, samt for de siste kommunalsjefene våre. Rundt år 2004...
Lønnsnivået i UDI
Svar fra UDI - Utlendingsdirektoratet til Mona Olsen den .
Venter på kategorisering.
Vi viser til vår e-post til deg datert 13. juli 2018.   Vi har nå fått tatt ut lønnsopplysninger for de to som var direktører i UDI forut for Frod...
Lederlønninger i Trondheim kommune
Svar fra Trondheim kommune til Herman Langvik den .
Venter på kategorisering.
Vår referanse: Saksnr: 18/21937-5 Løpenr: 151645/18 Saksbehandler: Sigrid Fritzvold Deres ref.: Oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen...
Lønninger i Bærum kommune
Svar fra Bærum kommune til Monica Stensrud den .
Venter på kategorisering.
Vedlagt etterspurt oppstilling.     Vennlig hilsen Cecilie Wilberg   Avdelingsleder Lønnsenheten Bærum kommune 1304 Sandvika Tlf 91...
Lønnsnivået hos Statens leggemiddelverk
Svar fra Statens legemiddelverk til Geir Eliassen den .
Venter på kategorisering.
Hei, Vedlagt oversendes oppstilling som viser navn, lønn og stilling til alle ledere ved Statens legemiddelverk. Vennlig hilsen Jan Christian Pede...
Lederlønninger i Oslo kommune
Svar fra Oslo kommune til Herman Langvik den .
Venter på kategorisering.
    Vedlagt følger brev fra byrådsavdelingen. Brevet sendes i de fleste tilfeller elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et originalt...
Hei!   Oversender følgende dokument saksnummer 2018/ 57293 journalpostnummer 1,  bestilt 06082018. Dokumentene ligger også på kommunens hjemmesi...
Lønninger i Statens helsetilsyn
Svar fra Statens helsetilsyn til Geir Eliassen den .
Venter på kategorisering.
Svar på klage Statens helsetilsyn mottok 10. juli 2018 din klage på manglende svar på innsynsbegjæring. Statens helsetilsyn har vurdert klagen og ve...
Lønnsnivå i Drammen kommune
Svar fra Drammen kommune til Monica Stensrud den .
Venter på kategorisering.
Hei!     Viser til forespørsel om lønnsnivå i Drammen kommune. Vedlagt ligger oversikt over rådmenn og kommunalsjefene og historisk utvikling....
  Det vises til mail datert 29. juni som er klage over behandling av et innsynskrav som tidligere er gjort gjeldende av Rusinnsyn og Ola Selvik som...