Vis og søk i henvendelser (page 6)

  

1408 innsynshenvendelser funnet

Kjernejournal
Svar fra Direktoratet for e-helse til Geir Eliassen den .
Venter på kategorisering.
Til Geir Eliassen, Dokumentet 18/587-4 Beskrivelse av sikkerhetsdokumentasjon i kjernejournal samt vurdering av offentlighet for sak Klage over innsy...
Vedlagt følger detaljregnskap for Sjøvegan statlige asylmottak for perioden 01.01.2010-31.08.2018. Kommunen skiftet økonomisystem mellom år 2013 og...
Tall på flygninger natterstid
Svar fra Avinor AS til Kyrre Sørensen den .
Vellykket.
Hei,   «Om det er mulig å enten få liste med hver flyvning og tidspunkt, eller delt inn tallene forskjellige timer, som mellom 2400-0100?» Vedla...
Postjournal kommuneadvokaten
Svar fra Trondheim kommune til Andrine Paulsen den .
Vellykket.
Vår referanse: Saksnr: 18/29483-2 Løpenr: 174178/18 Saksbehandler: Vilde Christoffersen Walsø Deres ref.: Oversender vedlagte dokument. Med venn...
Lønnsnivået i Oslo politidistrikt
Svar fra Oslo politidistrikt til Herman Langvik den .
Delvis vellykket.
Avslag / nei til innsyn   Postmottaket videresender svar fra saksbehandler:   Det vises til tidligere korrespondanse i forbindelse med innsynsb...
  Juridisk avdeling Sporveien AS Besøksadresse: Tordenskiolds gate 12, Oslo Postadresse: c/o Fylkesmannen i Østfold, Postboks 325, 1502 MOSS Telefon...
Postjournal kommuneadvokaten
Svar fra Ålesund kommune til Andrine Paulsen den .
Vellykket.
Hei, Se vedlegg:   Vennlig hilsen Lillian Vevang konsulent   Ålesund kommune Servicetorg og dokumentsenter Postboks 1521 6025 Ålesu...
Det vises til vedlagte dokument.   Brevet sendes kun elektronisk.     Mvh Postmottak Politidirektoratet [Politidirektoratet henvendelse...
Korrespondnse konsulent / entreprenør Munkebotn
Oppfølging sendt til Bergen kommune av Andrine Paulsen den .
Vellykket.
Kjære Lervik, Ågot Takk for tilsendt link. Alt materiale er publisert på denne adressen. https://ln.sync.com/dl/009966350#dmves2vh-rehjc55h-5nevyk48-...
Trykking og distribusjon av Plakaten på veggen?
Svar fra Forsvaret til P. Reinholdtsen den .
Har ikke informasjonen.
Beklager at du fikk feil dokumentformat. Vedlagt er PDF. Mvh Hege Moe, Forsvarets mediesenter -----Opprinnelig melding----- Fra: P. Reinholdtsen [ma...
Lønnsnivået i Lotteri- og stiftelsestilsynet
Svar fra Lotteri- og stiftelsestilsynet til rusinnsyn den .
Venter på kategorisering.
Hei, Viser til underliggende innsynskrav og gjør oppmerksom på at dette innsynskravet ble besvart i e-post 22. juli 2018. Gjentar for ordneskyld info...
Avviksregisteret
Svar fra Sykehusinnkjøp HF til Bendover den .
Svært forsinket.
Hei og takk for din henvendelse. Vi beklager lang svartid, svaret under ble forsøkt sendt 30. august, men gikk av tekniske årsaker ikke ut fra vår e-...
Kjære Jenny Sørensen Myrvoll, Tusen takk for disse dokumentene. Stemmer det altså at de eneste dokumentene som har gått inn eller ut til/fra andre...
Ber departementet følge opp innsynssak med Skattedirektoratet
Svar fra Finansdepartementet til Herman Langvik den .
Venter på kategorisering.
Denne e-posten er sendt på vegne av Finansdepartementet.  Vennligst ikke svar direkte til avsender, men bruk  [Finansdepartementet henvendelses-e-p...
Hei, Din forrige henvendelse ble besvart med e-post datert 21. februar 2018. Jeg legger svaret ved her. Jeg legger også ved en nylig oppdatert liste...
Statutter for dekorasjoner
Klage sendt til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap av Anonym den .
Venter på behandling av klage.
Viser til tidligere kontakt og etterlyser noken gang tilbakemelding på min innsynsbegjæring og klage over avslag/manglende svar.
  Juridisk avdeling Akershus fylkeskommune Postboks 1200 Sentrum 0107 Oslo Besøksadresse: Tordenskiolds gate 12, Oslo Postadresse: c/o Fylkesmannen...
Se vedlagte saksdokumenter/See attached documents.   Svar på denne forsendelsen, eller ny henvendelse, sendes på e-post til [Kunnskapsdepartemente...
Lederlønninger i Bergen kommune
Svar fra Bergen kommune til Herman Langvik den .
Venter på kategorisering.
Hei! Vedlagt følger svar på innsynsbegjæring. Vennlig hilsen Bjarne Mohn Olsvold                            Forhandlingsleder HR konsern Bergen k...
Oversikt over Norges Høyesteretts dommer
Svar fra Norges Høyesterett til Tom Fredrik Blenning den .
Venter på kategorisering.
Tom Fredrik Blenning,   Jeg viser til din e-post 30. august 2018 der du under henvisning til offentleglova ber om å få oversendt en liste over all...
Arkivverkets undersøkelse av arkiveringspraksis i fovaltningen
Svar fra Arkivverket til Olivia Paulsen den .
Venter på kategorisering.
Returadresse Pb. 4013 Ullevål Stadion 0806 OSLO Dato Olivia Paulsen 31.08.2018 Din ref. Vår ref. 2018/7715 Saksbehandler SISWAN Tilbakmelding...
  Juridisk avdeling Oslo kommune, plan- og bygningsetaten Postboks 364 Sentrum 0102 Oslo Besøksadresse: Tordenskiolds gate 12, Oslo Postadresse: c/o...
Vår ref 2018/6421 Vennlig hilsen Andreas Lussand Mordt | seniorrådgjevar e-post: [epostadresse] Saksbehandler, telefon Andreas Lussand Mordt, 55 5...
Lønnsnivået i Den norske kirke
Svar fra Den norske kirke til Olivia Paulsen den .
Venter på kategorisering.
Til Olivia Paulsen! Viser til innsynsbegjæring datert 8. juli 2018. Her følger vårt svar: Spørsmål 1: Lønnsøkninger øverste leder har hatt i løpet av...
Avtaler Utdanningsetaten har med Apple
Svar fra Oslo kommune, utdanningsetaten til Mona Olsen den .
Venter på kategorisering.
Dette dokumentet er utsendt av Utdanningsetaten i Oslo. Se vedlegg for innholdet i utsendelsen.   Oslo kommune Utdanningsetaten Mona Olsen Dato:...