Vis og søk i henvendelser (page 6)

  

2255 innsynshenvendelser funnet

Valgprotokoll 2019, Lyngdal kommune
Svar fra Lyngdal kommune til Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Hei, Vedlagt finner du valgdirektoratets veileder for stikkprøvekontroll. Dette er som nevnt en kontrollprosess som alle kommuner som skanner stemmes...
Valgprotokoll 2019, Grimstad kommune
Svar fra Grimstad kommune til Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Vennlig hilsen Aud Helen Moe Førstekonsulent Støttetjenester Kommunikasjons- og digitaliseringsavdelingen 37 25 03 71 www.grimstad.kommune.no -----...
Valgprotokoll 2019, Nord-Aurdal kommune
Oppfølging sendt til Nord-Aurdal kommune av Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Kjære Martine Gustavsen Nysveen, Takk for godt og grundig svar :-) Med vennlig hilsen, Hallvard Nygård
Valgprotokoll 2019, Spydeberg kommune
Svar fra Spydeberg kommune til Hallvard Nygård den .
Har ikke informasjonen.
Se vedlegg ArkivReferanse:#44caec8f0414414aa9dfeb87606883be2019001516#ACOS.WEBSAK# Hallvard Nygård Deres ref . : Vår ref . : Dato...
Valgprotokoll 2019, Namsskogan kommune
Svar fra Namsskogan kommune til Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Hei, her kommer svar fra Namsskogan kommune.   1: Møtebøker ligger som vedlegg.   1: Foreløpig opptelling ble utført manuelt. 2: Endelig oppt...
Valgprotokoll 2019, Tysfjord kommune
Svar fra Tysfjord kommune - Divtasvuona suohkan til Hallvard Nygård den .
Har ikke informasjonen.
Hei. Tysfjord kommune arrangerte ikke valg i år, det var Nye Narvik og Nye Hamarøy som gjorde. Du kan kontakte dem, eller se hjemmesider der protokoll...
Valgprotokoll 2019, Snillfjord kommune
Svar fra Snillfjord kommune til Hallvard Nygård den .
Har ikke informasjonen.
Hei! Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 har foregått som om kommunereformen har trådt i kraft. Valget i Snillfjord ble derfor gjennomført i tre re...
Valgprotokoll 2019, Tysnes kommune
Svar fra Tysnes kommune til Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Hei Vedlagt følgjer pdf filer med møtebøkene. Dykkar spørsmål: 1. Manuell teljing 2. Manuell teljing 3. 2 teljingar, førebels og endeleg 4. Ingen ek...
Valgprotokoll 2019, Steinkjer kommune
Svar fra Steinkjer kommune til Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Vedlagte protokoller er henta direkte fra fagsystemet EVA   1. Ble foreløpig opptelling utført manuelt eller med dataprogram? Manuelt 2. Ble ende...
Valgprotokoll 2019, Tjeldsund kommune
Svar fra Tjeldsund kommune til Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Hei Vedlagt ligger møtebøkene for kommunestyrevalget og fylkestingsvalget fra valgstyret Tjeldsund2020.   1. Ble foreløpig opptelling utført manuel...
Valgprotokoll 2019, Ballangen kommune
Svar fra Ballangen kommune til Hallvard Nygård den .
Har ikke informasjonen.
Hei. Ballangen kommune skal sammenslås med Narvik kommune fra 1.1.2020. Valget i 2019 ble derfor foretatt i samarbeid med Narvik kommune. Valgprotokol...
Valgprotokoll 2019, Sandnes kommune
Svar fra Sandnes kommune til Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Hei igjen   Alle stemmesedler er telt minst tre ganger, der minst to ganger er manuell. Avvikene mellom manuell og maskinell telling kunne i alle...
Valgprotokoll 2019, Fauske kommune
Oppfølging sendt til Fauske kommune av Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Kjære Berit Vestvann Johnsen, Takk for svar! Det var disse PDFene jeg ønsket. Disse har vi et program som leser ut og omformer. Deler av resulta...
Valgprotokoll 2019, Kristiansand kommune
Svar fra Kristiansand kommune til Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Hei igjen, Den er god! Mvh Marianne Tronstad Mobil: 941 32 042 -------------------------------------------------------------------------- Fra:...
Valgprotokoll 2019, Jevnaker kommune
Oppfølging sendt til Jevnaker kommune av Hallvard Nygård den .
Delvis vellykket.
Kjære May-Britt M. Johnsen, Takk for svar på spørsmål. Det skal gå an å mellomlagre en PDF. Mange andre kommuner har klart å hente fra EVA og sende...
Valgprotokoll 2019, Kongsberg kommune
Oppfølging sendt til Kongsberg kommune av Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Kjære Bernt Søraa, Takk! Med vennlig hilsen, Hallvard Nygård
Valgprotokoll 2019, Skedsmo kommune
Svar fra Skedsmo kommune til Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Vedlagt svar på innsynsforespørsel. SK SK EDSMO KOMMUNE Rådmann Politisk sekretariat POSTADRESSE Postboks 313 2001 Lillestrøm BESØKSADRESSE Jo...
Valgprotokoll 2019, Holmestrand kommune
Svar fra Holmestrand kommune til Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Se vedlegg sendt fra Holmestrand kommune   HOLMESTRAND KOMMUNE FELLESTJENESTER Hallvard Nygård Saksbehandler: tlf.dir.: Arkiv: Pernilla Selander...
Valgprotokoll 2019, Fredrikstad kommune
Svar fra Fredrikstad kommune til Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Viser til innsynsbegjæring - valgprotokoll 2019 for Fredrikstad kommune. Vedlagt er etterspurt dokumentasjon og svar på spørsmål Mvh Dick Ekeroth F...
Valgprotokoll 2019, Tvedestrand kommune
Svar fra Tvedestrand kommune til Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Hei, vedlagt følger omsøkte dokumenter. De er ikke signerte versjoner (da disse er skannede), men det er de samme versjonene som er signert. Så de skal...
Valgprotokoll 2019, Nærøy kommune
Svar fra Nærøy kommune til Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Svar på innsyn – valgprotokoll 2019 – Nærøysund kommune   1.       Vedlagt ligger valgprotokoll for kommunestyrevalget 2019 – Nærøysund kommune (i...
Valgprotokoll 2019, Hitra kommune
Svar fra Hitra kommune til Hallvard Nygård den .
Vellykket.
+------------------------------------------------------------------------+ |Hitra kommune | |Vår ref:      2019/6380 - 2 | |Dato:         19.09.2019...
Valgprotokoll 2019, Tromsø kommune
Svar fra Tromsø kommune til Hallvard Nygård den .
Vellykket.
 1. Foreløpig telling ble gjort manuelt  2. Endelig telling ble gjort ved hjelp av skannere og program  3. Forhåndsstemmer for kommunestyrevalget tel...
Valgprotokoll 2019, Skiptvet kommune
Svar fra Skiptvet kommune til Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Hei, Viser til innsynsbegjæring. Vedlagt følge valgstyrets møtebøker til kommunestyrevalget i Skiptvet og fylkestingsvalget i Viken fra Skiptvet. Dett...
Valgprotokoll 2019, Enebakk kommune
Svar fra Enebakk kommune til Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Hei. Når det gjelder spørsmålene du stiller om omtellings måtene er disse utført etter Valgdirektoratets bestemmelser.    1. Foreløpig opptellin...