Vis og søk i henvendelser (page 5)

  

2016 innsynshenvendelser funnet

Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Fitjar kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Hei!   Viser til dykkar førespurnad om innsyn i reglement for folkevalde i Fitjar kommune. Dette er å finna på nettsida vår, [1]www.fitjar.komm...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Re kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
  Re kommune Stabstjenester Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Kristian Jahren Øvretveit 33061513 19/1435/19/7775 FE-041...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Eidskog kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Se vedlegg   ArkivReferanse:#454dc92eb59c43ac8dbdcf1830c4eec42019001304#ACOS.WEBSAK# Dokumentsenter Saksbehandler: Cecilie Åslie Direkte telefon:...
[1]http://www.leikanger.kommune.no/reglement-for-folkevalde-sin-rett-til-innsyn.5918747-395342.html [2]http://www.leikanger.kommune.no/reglement-for-...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Modum kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Hei. Legger ved Modum kommunes politikerreglement. Finnes også på vår hjemmeside modum.kommune.no Med vennlig hilsen Lise Fjeldheim Grønlund Konsule...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Sømna kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Her kommer gjeldende reglement for Sømna kommune. Det er selvfølgelig arbeid på gang med å revidere disse i forhold til ny kommunelovn. Mvh Gro Steen f...
[1]http://www.drangedal.kommune.no/globalassets/politikk-og-innsyn/reglementer/14-01995-1-reglement-for-folkevalgte-organ-i-drangedal-kommune.docx-2802...
Bø kommune fellestjenesten ________________________________________ Fra: Grethe Flatøy Olsen Sendt: 25. juni 2019 09:41 Til: Hovedpostkasse Emne: SV:...
Hei Her er det reglementet for saksbehandling i politiske organ i Os kommune i Hedmark. I tillegg har vi et reglement for godtgjøring for folkevalgte....
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Melhus kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Hei, Folkevalgtes arbeidsvilkår ligger lett tilgjengelig på Melhus kommunes hjemmeside; https://www.melhus.kommune.no/folkevalgtes-arbeidsvilkaar.34175...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Volda kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Hei! Sjå vedlegg. Volda kommune har ikkje tilleggsreglement som regulerer opplysningsutveksling mellom politikarar og administrasjonen. Mvh Sunniva...
Hei Tarjei Vedlagt følger reglement for folkevalgte i Storjord kommune som etterspurt Med vennlig hilsen Storfjord kommune Storfjord kommune • Oma...
VÅR REFERANSE: Saksnr: 19/3-14 Saksbehandler: VegardSkogen Oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Vegard Skogen Sentral stab og støtte...
  Retningslinjer finner du også  på vår hjemmeside   [1]https://www.tysfjord.kommune.no/reglementer-folkevalgte.432889.no.html     mvh se...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Sandefjord kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Delvis vellykket.
Alle våre folkevalgte reglementer er publisert på våre nettsider.     Mette Wiik   Seksjonsleder Politisk sekretariat Sandefjord kommune...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Notodden kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
  Hei   Her er link til til Notodden kommunes hjemmeside der du finner reglementer for folkevalgte:   [1]https://www.notodden.kommune.no/inn...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Bygland kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Hei Vedlagt ligg Bygland kommune sitt delegeringsreglement og dei etiske retningslinene. Med venleg helsing Jorunn Sørlie Tveiten Arkivleiar T +47 37...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Bærum kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Hei   Viser til innsynsbegjæring datert 24.06.19 fra Tarjei Leer-Salvesen, Fædrelandsvennen.   Vedlagt følger Bærum kommunes reglementer for f...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Elverum kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Vedlagt dokument fra Elverum kommune   ArkivReferanse:#a0c1b695eaf542038ff8bec464fea8e02019003033#ACOS.WEBSAK# Rådmannskontoret Fædrelandsvennen A...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Lunner kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Hei. Oversender siste versjon av reglementet for folkevalgtes godtgjøring. Det er ikke helt oppdatert da ny forskrift etter ny kommunelov er vedtatt og...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Fjell kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Hei, Vedlagt finn du lenke til Fjell kommune sine reglement for folkevalde på heimesida. Her er alt samla som er vedteke i Fjell. https://www.fjell.k...
Hei Se vedlagte saksdokumenter. Ved eventuelt svar bes dette sendes til [Sør-Odal kommune henvendelses-e-postadresse]   Med vennlig hilsen  ...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Lier kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Hei! Her kommer gjeldende reglement for folkevalgte for 2015-2019 Mvh Dokumentsenteret i Lier kommune -----Opprinnelig melding----- Fra: Tarjei Leer-...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Nesna kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Hei! Vedlagt er gjeldende reglement for folkevalgte i Nesna kommune. Reglementet er under revidering, og nytt reglement vil legges frem for politisk b...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Grong kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Venter på kategorisering.
Vedlagt oversendes reglement for folkevalgte i Grong kommune. Når det gjelder opplysningsutveksling mellom politikere og administrasjonen, så har vi...