Vis og søk i henvendelser (page 5)

  

2255 innsynshenvendelser funnet

Valgprotokoll 2019, Høylandet kommune
Svar fra Høylandet kommune til Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Hei! Vedlagt følger valgstyrenes møtebøker for kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019, tatt direkte ut fra EVA Admin. Beklager at det ikke ble rik...
Sertifikat til Eva Admin (2019-01-09)
Svar fra Lom kommune til Hallvard Nygård den .
Vellykket.
God dag Viser til e-post av 27. september 2019 og beklager misforståelsen. Sender vedlegget som manglar, og håpar dette er i orden nå. Helsing Oddny S...
Valgprotokoll 2019, Frogn kommune
Svar fra Frogn kommune til Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Hei, beklager sent svar. Vedlagt følger møtebøkene for de to valgene. 1) Alle foreløpige opptellinger ble foretatt manuelt. Dette er et lovkrav. Forhå...
Valgprotokoll 2019, Lødingen kommune
Oppfølging sendt til Lødingen kommune av Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Kjære Arne Mæhre, Supert! Takk! Med vennlig hilsen, Hallvard Nygård
Valgprotokoll 2019, Træna kommune
Oppfølging sendt til Træna kommune av Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Kjære Gunn Eliassen, Takk! Dette er de filene jeg søker og trenger :-) Med vennlig hilsen, Hallvard Nygård
Valgprotokoll 2019, Færder kommune
Oppfølging sendt til Færder kommune av Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Kjære Ragnhild Josefsen, Takk! Med vennlig hilsen, Hallvard Nygård
Valgprotokoll 2019, Karmøy kommune
Svar fra Karmøy kommune til Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Hei,  Viser til  din mail av 18.09 og beklager sent svar.  Vedlagt finner du valgprotokoll fra kommunestyre og fylkestingsvalget i Karmøy for valge...
Sak: 16/1415-6 Henvendelse kommunereform Dokument: Kildekode til valgsystemet - Use of source code to the Norwegian Internet voting solution - Etterreg...
Hei, Dessverre vet ikke vi ikke hva som har skjedd her. Ved en inkurie har det skjedd en feil, da den absolutt skulle vært der. Det er dsv. litt proble...
Valgprotokoll 2019, Vestre Toten kommune
Svar fra Vestre Toten kommune til Hallvard Nygård den .
Vellykket.
VÅR REFERANSE: Saksnr: 18/787-57 Saksbehandler: VegardSkogen Oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Vegard Skogen Sentral stab og støt...
Valgprotokoll 2019, Hamar kommune
Oppfølging sendt til Hamar kommune av Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Kjære Espen Overskott, Takk! Det var det vi lurte på :-) Med vennlig hilsen, Hallvard Nygård
Valgprotokoll 2019, Sarpsborg kommune
Oppfølging sendt til Sarpsborg kommune av Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Kjære Ida Marie Odsæter, Takk for grundig og bra svar. Flere av de punktene du også nevner er det vi ser på i samband med valget. Vi ser på bruken...
Sertifikat til Eva Admin (2019-01-09)
Svar fra Inderøy kommune til Hallvard Nygård den .
Delvis vellykket.
Hei. Vedlagt oversendes dokumenter på forespørsel.   Vennlig hilsen   [1]cid:image001.jpg@01D0D9A7.29F6CB70 Inderøy kommune   Postmottak...
Valgprotokoll 2019, Lom kommune
Svar fra Lom kommune til Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Vår ref 2019/1194 Vennlig hilsen Oddny Skjerpingstad | Sekretær e-post: [epostadresse] Støttefunksjon Hallvard Nygård Vår ref: 4845/2019/ Dykka...
Statens vegvesen E-post bruk og IKT
Svar fra Samferdselsdepartementet til Ørvar Sigfusson den .
Avslått
Se vedlagte saksdokument:   Med hilsen Samferdselsdepartementet   Ørvar Sigfusson Deres ref Vår ref Dato 18/208-69 24. september 2019 Sv...
Valgprotokoll 2019, Hå kommune
Svar fra Hå kommune til Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Her er filene fra EVA. Med vennlig hilsen Marianne Espedal Boge Leder politisk sekretariat Telefon: 51 79 30 12 Mobil:   936 60 854 www.ha.no -...
Valgprotokoll 2019, Halden kommune
Svar fra Halden kommune til Hallvard Nygård den .
Vellykket.
+------------------------------------------------------------------------+ |Halden kommune | |Politisk sekretariat | |Deres ref:  | |Vår ref:     ...
Valgprotokoll 2019, Lørenskog kommune
Svar fra Lørenskog kommune til Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Hei,   Viser til innsynsforespørsel vedr. valgstyrets protokoll for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019.   Vedlagt finner du protokollene,...
Valgprotokoll 2019, Flå kommune
Svar fra Flå kommune til Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Hei Beklager så mye, det var jeg som misforsto hva du ønsket innsyn i. Vedlegger pdf-filer fra Eva Admin for valgprotokoller 2019, Flå kommuner. Tur...
Valgprotokoll 2019, Hobøl kommune
Svar fra Hobøl kommune til Hallvard Nygård den .
Har ikke informasjonen.
Hei igjen Hallvard! Sender deg svar på spørsmålene, men svarene er de samme som du har fått fra Indre Østfold kommune. Alle fem kommunene kjørte samme...
Valgprotokoll 2019, Haugesund kommune
Svar fra Haugesund kommune til Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Her er de, uten signatur Med hilsen Eli Håland │sekretariatsleder/formannskapssekretær Politisk sekretariat Telefon: 52 74 30 52 │920 15 760 E-pos...
Valgprotokoll 2019, Hjelmeland kommune
Svar fra Hjelmeland kommune til Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Sjå vedlagte saksdokument   ArkivReferanse:#dfd37e5b49f349a38731a6e94d083b622018000014#ACOS.WEBSAK# Hallvard Nygård Att: Dykkar ref.. Vår ref. 1...
Valgprotokoll 2019, Ås kommune
Svar fra Ås kommune til Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Dokumentet 19/00001-900 Svar - Forespørsel om innsyn i offentlig journal - Valgprotokoll 2019 for saken Innsynsbegjæringer 2019 er utsendt av Ås kom...
Det vises til din e-post av 07.09.2019 om «Klage over innsyn etter Offentleglova - Stillingsendring hos ansatte på Strømmen vgs under ledelse av Kris...
Valgprotokoll 2019, Stavanger kommune
Svar fra Stavanger kommune til Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Vedlagt følger protokoll for kommunestyrevalget og fylkestingsvalget for Stavanger kommune. I henhold til valglov og -forskrift er vi pålagt å telle...