Vis og søk i henvendelser (page 5)

  

1502 innsynshenvendelser funnet

Hei, Deler av vedlegget til dokument 10/00516-1 er unntatt offentlighet jf offl § 24, tredje ledd og utleveres i sladdet versjon (dvs. vedlegg 3 utlev...
Postjournal for 2008 - 2018, Gamvik
Svar fra Gamvik kommune til Hallvard Nygård den .
Svært forsinket.
Hei. Deres klage på manglede svar på forespørsel om innsyn er mottatt, og videresendt/registrert til Konst.Rådmann Bengt Ole Ekrem for besvarelse....
Postjournal for 2008 - 2018, Ullensaker
Svar fra Ullensaker kommune til Hallvard Nygård den .
Svært forsinket.
Hei, jeg er for tiden sykmeldt, og videresender derfor denne for besvarelse.  Jeg vet dessverre ikke hva som har skjedd i denne saken mens jeg har væ...
Postjournal for 2008 - 2016, Selje
Klage sendt til Selje kommune av Hallvard Nygård den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Selje kommune, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Selje kommune sin håndter...
Postjournal for 2008 - 2017, Vega
Oppfølging sendt til Vega kommune av Hallvard Nygård den .
Svært forsinket.
Kjære Vega Infoavdeling, Når kan jeg forvente svar? Dataene er allerede gjennomgått og kontrollert i forbindelse med original publisering. Stemmer...
Innsyn i oppfølging av sikkerhetshull hos Valdres Kommunale Renovasjon
Klage sendt til Valdres Kommunale Renovasjon av Hallvard Nygård den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Valdres Kommunale Renovasjon, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Valdres Ko...
Postjournal for 2008 - 2016, Røst
Klage sendt til Røst kommune av Hallvard Nygård den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Røst kommune, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Røst kommune sin håndterin...
Postjournal for 2008 - 2015, Aurland
Klage sendt til Aurland kommune av Hallvard Nygård den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Aurland kommune, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Aurland kommune sin hån...
Sikkerhetshull hos Hamos Forvaltning IKS
Oppfølging sendt til Hamos Forvaltning IKS av Hallvard Nygård den .
Svært forsinket.
Kjære Hamos Forvaltning IKS, Venter enda svar. Se under. Med vennlig hilsen, Hallvard Nygård
Avvik i 2018
Svar fra Datatilsynet til Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Hei Avviksmeldinger til Datatilsynet blir registrert i Datatilsynet arkiv- og saksbehandlingssystem (P360) som vanlige saker. De havner ikke i noen an...
Det begjæres om innsyn i en journalpost bestående av ett hoveddokument  og åtte vedlegg:   ·         Hoveddokumentet vurderes og blir utlevert i s...
Svar på innsynskrav Vi viser til din henvendelse av 19.12.2018 der du ber om innsyn i 2018/39066-2. Beslutning Du får innsyn i dokumentet. Se ved...
Svar på innsynskrav Vi viser til din henvendelse av 19.12.2018 der du ber om innsyn i 2018/39066-1. Beslutning Du får innsyn i dokumentet. Se ved...
Svar på innsynskrav Vi viser til din henvendelse av 19.12.2018 der du ber om innsyn i sak 2017/47470-2. Beslutning Du får innsyn i dokumentene. S...
  Fylkesmannens vedtak i klagesak - Oslo kommune - Sporveien - Innsyn i dokumenter knyttet til anskaffelse av nye trikker i Oslo Juridisk avdeling...
Status i klagesak: Antall lærere på TiP på Kuben vgs i Oslo
Klage sendt til Fylkesmannen i Oslo og Akershus av Ørvar Sigfusson den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Johansen, Cathrine, Hei og ho snart jul igjen..... Det er ett antall jul som har gått forbi sen jeg fattede interesse og anskaffe meg informa...
Bistand - revisjon av kildekode og arkitektur
Svar fra Valgdirektoratet til Petter Smart den .
Venter på kategorisering.
Vedlagt følger oversendelse av klagesak fra Petter Smart med vedtak om avslag på innsyn i offentlige dokumenter. Innsynsbegjæringen, vedtaket og kla...
  Hei! Vedtaket gjelder sak 2016/202696-1, bestilt 08122018.   Med vennlig hilsen   Grethe Sandvold Østlie Seniorkonsulent/koordinator do...
Din henvendelse er mottatt og vil bli videreformidlet til rett avdeling eller saksbehandler. Hvis du ikke har oppgitt fullt navn eller adresse, må du...
Adressesøk tjeneste - juridisk grunnlag
Svar fra Posten Norge AS til Nicolai Langfeldt den .
Svært forsinket.
Hei Din henvendelse er mottatt til behandling. Du vil få svar når saken er ferdig undersøkt/behandlet. For ordens skyld: Du viser til "innsyn ette...
Hei, Jeg viser til din henvendelse av 07.12.2018 hvor du ber om innsyn i følgende dokumenter: - 2014/92018-018 U, datert 09.05.2016 - Mogeton WP - Vedt...
Difi legger også på sperrer for enkelte user agents i Einnsyn.no: https://www.mimesbronn.no/request/blokkering_av_tilgang_til_einnsy
Kjære Post, Takk for svar. Med vennlig hilsen, Bendover
Postjournal for 2008 - 2016, Marnardal
Svar fra Marnardal kommune til Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Vår ref 2018/976 Vennlig hilsen Lillian Knaben | arkivpersonale e-post: [epostadresse] Marnardal kommune Service Hallvard Nygård DERES REF: VÅR...
Avviksregisteret
Svar fra Sykehusinnkjøp HF til Bendover den .
Vellykket.
Hei Vedlagt følger innsyn i avviksregistrert. Med vennlig hilsen Sykehusinnkjøp HF -----Opprinnelig melding----- Fra: Bendover <[Innsyns-e-postadres...