Vis og søk i henvendelser (page 20)

  

1531 innsynshenvendelser funnet

Sikkerheten ved Stortingsvalget i 2021
Svar fra Valgdirektoratet til Olivia Paulsen den .
Delvis vellykket.
Det vises til mail 9. juli 2018. Valgdirektoratet gjør oppmerksom at slik vi nå vurderer status er det ikke fattet noen avgjørelse i denne saken som...
Lønnsnivået i Lørenskog
Svar fra Lørenskog kommune til Monica Stensrud den .
Vellykket.
Hei   Vedlagt finner du informasjonen du ba om innsyn i.   Fortsatt god sommer!   Vennlig hilsen   Ane Kirstine Haugen | seksjonsleder |...
Hei Viser til begjæring om innsyn i lønnsopplysninger nedenfor. Direktøren i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet er ansatt av Samferdselsdepartementet....
Lederlønninger i Kristiansand kommune
Svar fra Kristiansand kommune til Herman Langvik den .
Svært forsinket.
Hei.   Viser til mail av 8. juli 2018. Vedlagt følger to vedlegg med hhv oversikt over de to siste rådmenn med årslønn, de to siste øverste adm...
Lønnsnivået i Førde kommune
Svar fra Førde kommune til Monica Stensrud den .
Delvis vellykket.
Hei Ved ein feil sendte vi svar på innsynskravet ditt utan at det i brevet vart gitt informasjon om klagerett. Sender med dette over oppdatert vers...
Lønnsnivå i Kriminalomsorgsdirektoratet
Svar fra Kriminalomsorgsdirektoratet til rusinnsyn den .
Delvis vellykket.
Hei, Jeg viser til din henvendelse av 10.7.18. Øverste leder i Kriminalomsorgsdirektoratet er direktør Marianne Vollan. Det ble gitt innsyn i hennes...
Lønnsnivå i Larvik kommune
Svar fra Larvik kommune til Mona Olsen den .
Vellykket.
Se svar fra Maria Theresa Nielsen. Mvh Sissel Åsheim Fra: Maria Theresa Nielsen Sendt: onsdag 11. juli 2018 07.51 Til: Sissel M. Åsheim Emne:...
Lønnsnivå i Utenriksdepartementet
Klage sendt til Utenriksdepartementet av Marte Nilsen den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Utenriksdepartementet, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Utenriksdeparteme...
Lønnsnivået i Vevelstad kommune
Oppfølging sendt til Vevelstad kommune av Marte Nilsen den .
Vellykket.
Kjære Janne Gimse Aasen, Takk og god sommer. Med vennlig hilsen, Marte Nilsen
Kjære [email address], Takk og god sommer. Med vennlig hilsen, Marte Nilsen
Lønnsnivået ved Statsministerens kontor
Svar fra Statsministerens kontor til Marte Nilsen den .
Delvis vellykket.
Vi bekrefter at din e-post er mottatt av Statsministerens kontor. Vi stadfestar at din e-post er motteken av Statsministerens kontor. We hereby confi...
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt i Klima- og miljødepartementet. Med vennlig hilsen Postmottak Klima- og miljødepartementet -----Opprinneli...
Lønnsnivået i Forsvarsbygg
Oppfølging sendt til Forsvarsbygg av Monica Stensrud den .
Vellykket.
Kjære Jørgensen, Randi, Tusen takk og god sommer. Med vennlig hilsen, Monica Stensrud
Lønnsnivå i Fredrikstad kommune
Oppfølging sendt til Fredrikstad kommune av Monica Stensrud den .
Vellykket.
Kjære Johnsen Kirsti Angeland, Tusen takk og god sommer. Med vennlig hilsen, Monica Stensrud
Kjære Midtbø, Ove, Takk for ryddig svar. Med vennlig hilsen, Monica Stensrud
Lønnsnivået i Mattilsynet
Oppfølging sendt til Mattilsynet av Monica Stensrud den .
Vellykket.
Kjære Marie Svenningsen, Ryddig. Tusen takk. Med vennlig hilsen, Monica Stensrud
Lederlønninger i Helse Sør-Øst
Klage sendt til Helse Sør-Øst RHF, Hamar av Geir Eliassen den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Helse Sør-Øst RHF, Hamar, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Helse Sør-Øst...
Oslo-politiets sletterutiner for overvåkningsmateriale
Oppfølging sendt til Oslo politidistrikt av Mona Olsen den .
Svært forsinket.
Kjære Audun Kristiansen, Det virker jo veldig rart, når det er klint utover i media at de har hatt med dere å gjøre. Men dere blåser vel i innsynsk...
Lønninger i Helsedirektoratet
Svar fra Helsedirektoratet til Herman Langvik den .
Vellykket.
Hei! Ja! Det gjenfinnes i excelarket. Ingen av de kodene er lederstillinger. Mvh Geir Horvik Sendt fra min iPhone
Lederlønninger ved Universitetet i Oslo
Oppfølging sendt til Universitetet i Oslo av Mona Olsen den .
Vellykket.
Kjære Sigrid Førland via RT, Det ser slik ut. God sommer og takk. Med vennlig hilsen, Mona Olsen
Lønningene i Valgdirektoratet
Oppfølging sendt til Valgdirektoratet av Mona Olsen den .
Vellykket.
Kjære [email address], Tusen takk og god sommer. Med vennlig hilsen, Mona Olsen
Kjære Postmottak POD, Morsomt. Dere driver elendig veiledning og viser null respekt for loven. Innen offentlighet er dere norges største krimine...
Lønnsnivået i Modalen kommune
Svar fra Modalen kommune til Marte Nilsen den .
Vellykket.
Lønnsøkninger øverste leder har hatt i løpet av sin ansettelsesperiode. Se vedlegg. Årslønn og navn på de tre siste øverste lederne deres og lønnsøkni...
Vi kan ikke finne de etterspurte dokumentene. Informasjonen det vises til er hentet fra journalen til Forsvarsbygg. Dokumentene kan bestilles på eInnsy...
Lønnsnivået i Træna kommune
Svar fra Træna kommune til Marte Nilsen den .
Delvis vellykket.
Hei Beklager sent svar - men her kommer det en oversikt. Alle beløp er i kr. - årets lønnsoppgjør er ikke lagt inn i lønnssystemet og vil ikke være på...