Vis og søk i henvendelser (page 20)

  

1408 innsynshenvendelser funnet

Contracts/agreements with Frontex
Svar fra Kripos til Arne Semsrott den .
Har ikke informasjonen.
Dear Sir   Reference is made to your email below. Please find attached a letter regarding the above.     Yours sincerely   Wenche Helles...
  Vii viser til innsynsbegjæring av [dato] hvor det etterspørres dokumentasjon på eventuelle tjenestemessige reaksjoner Gunnar Wedde er ilagt for s...
        Vi viser til innsynsbegjæring av 22.05.2018hvor det etterspørres dokumentasjon på eventuelle tjenestemessige reaksjoner Gunnar Wedde e...
Samkjøring av krav om innsyn i kalender
Svar fra Arbeids- og sosialdepartementet til Olivia Paulsen den .
Har ikke informasjonen.
Se vedlagte saksdokumenter   Olivia Paulsen Deres ref Vår ref Dato 18/614-6 28. juni 2018 Innsyn etter offentleglova – innsyn i statsrådens el...
Oslo politidistrikt sin postjournal for 2017
Svar fra Oslo politidistrikt til Herman Langvik den .
Delvis vellykket.
Hei!   Det vises til anmodning av 26. juni 2018 om innsyn i Oslo politidistrikts postjournal for 2017. Vedlagt følger postjournal for ukene 1 til...
Foreløpig svar - Preliminary answer Din melding er mottatt og vil bli ekspedert av vårt Arkiv. Your message is received and will be handled by our...
Sender kopi av mitt svar til Trondheim kommune
Henvendelse sendt til Datatilsynet av Herman Langvik den .
Svært forsinket.
Kjære Datatilsynet, Sender kopi av mitt svar til Trondheim kommune, siden personvernombudet der lager drama: Kjære Trondheim kommune, Att: Ole-Bj...
Din henvendelse er mottatt og vil bli videreformidlet til rett avdeling eller saksbehandler. Hvis du ikke har oppgitt fullt navn eller adresse, må du...
Ber dere følge opp innsynssak med Skatteetaten
Oppfølging sendt til Finansdepartementet av Mona Olsen den .
Svært forsinket.
Kjære Brunvoll, Helge, De har klart å finne frem dokumener til meg nå, så her har dere hatt litt ufullstendige opplysninger. Dere tar litt feil her...
Elevenes iPad i Oslo-skolen og personvern
Svar fra Oslo kommune, utdanningsetaten til Mona Olsen den .
Svært forsinket.
Din henvendelse er mottatt av Utdanningsetaten. Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videreformidlet til rett av...
  Hei,   Takk for e-posten din! Den blir sendt til en saksbehandler.   Dette er et automatisk svar. Derfor ber vi om at du ikke svarer på denne e...
Digital Samhandling Offentlig og Privat (prosjektet DSOP)
Henvendelse sendt til Politidirektoratet av Sylvia den .
Svært forsinket.
Kjære Politidirektoratet, Innsynsbegjæring gjelder et prosjekt "Digital Samhandling Offentlig - Privat" i Finans Norge der politiet deltar. Jeg ber...
Lønninger i Bystyret
Svar fra Oslo Kommune, Bystyret til Marte Nilsen den .
Vellykket.
Hei Godtgjørelse for politikerne i Bystyret følger rollen og ikke personen. Vi har et reglement for godtgjøring av folkevalgte verv i Oslo kommune, det...
Lønnsnivå i Folkehelseinstituttet
Oppfølging sendt til Folkehelseinstituttet av rusinnsyn den .
Vellykket.
Kjære Nilsen, Lars Petter Wilberg, Tusen takk. Med vennlig hilsen, Rusinnsyn
Valgdirektoratets tildelingsbrev fra KMD
Svar fra Valgdirektoratet til Olivia Paulsen den .
Vellykket.
Hei Viser til ditt innsynskrav. Valgdirektoratets tildelingsbrev ligger på regjeringen.no. Vedlagt følger link til tildelingsbrevet [1]https://w...
Rådmann Ingebjørg Vamråk i Fedje kommune sin avgang
Svar fra Fedje kommune til Marte Nilsen den .
Svært forsinket.
Se vedlegg   Fedje kommune Teknisk, plan og utbygging KOPI Marte Nilsen Referanser: Dykkar: Vår: 18/54 - 18/1986 Saksbehandlar: Øyvind Tolleshau...
Veireno-saken
Svar fra Oslo kommune, byrådet til Mona Olsen den .
Delvis vellykket.
Vedlagt følger brev fra byrådsavdelingene. Brevet sendes i de fleste tilfeller elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et originalt dokume...
Tore Sandberg har ikke vært engasjert av kommisjonen i denne saken, og det er følgelig ikke utbetalt noe honorar til ham fra kommisjonen. Med hilsen...
Vedlagt sammenstilling av dokumentene i saken. Med hilsen Michael Baumann arkivleder Fylkesmannen i Nordland -----Opprinnelig melding----- Fra: Reo...
Din henvendelse er mottatt og vil bli videreformidlet til rett avdeling eller saksbehandler. Hvis du ikke har oppgitt fullt navn eller adresse, må du...
Hdirs møte med Actis, mai 2018
Svar fra Helsedirektoratet til rusinnsyn den .
Svært forsinket.
Takk for brevet. Vi sender det til behandling i rett avdeling. ¡¡ ¡¡ Helsedirektoratet Pb. 220 Sk©ªyen 0213 Oslo Tlf. 810 20 050 [1]www.h...
UDIs korrespondanse med International Organization for Migration
Klage sendt til UDI - Utlendingsdirektoratet av Geir Eliassen den .
Venter på behandling av klage.
Kjære UDI - Utlendingsdirektoratet, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på UDI - Utle...
08.05.2017 - JOCHEN RATJEN - Inspeksjon - Rapport med vedtak om advarsel
Svar fra Mattilsynet til CS den .
Venter på kategorisering.
Hei Denne epost er svaret på bestilling av innsyn begjært 25.06.2018. Med vennlig hilsen Hege Kristensen førstekonsulent Mattilsynet, Region Ø...
KK-utvalgets kommunikasjon med POD
Svar fra Politidirektoratet til Mona Olsen den .
Har ikke informasjonen.
PODs sak 2018/02863   Det vises til din epost av 19. juni 2018 hvor det bes om innsyn i Politidirektoratets kommunikasjon med "KK-utvalget om mang...
Sak: 16/1375-16 Begjæring om innsyn i all kontakt med Det kongelige Hoff/Slottet Dokument: Svar på nye spørsmål fra Dagbladet Vi viser til Deres begjæ...