Vis og søk i henvendelser (page 20)

  

1562 innsynshenvendelser funnet

Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten. Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet. Ved behov for å svare eller sende...
Lønnsnivået i Sykehuspartner
Svar fra Sykehuspartner til Geir Eliassen den .
Vellykket.
Sykehuspartner HF viser til din innsynsbegjæring av 08.07.2018 om lønnsnivået i helseforetaket. Grunnlaget for innsynsbegjæringen er å finne i Lov o...
Se vedlagte dokumenter   Monica Stensrud Deres ref Vår ref Dato 18/2418-18 12. juli 2018 Svar på klage på avslag om innsyn Helse- og omsorgsde...
Lederlønninger Troms
Svar fra Fylkesmannen i Troms til Monica Stensrud den .
Venter på kategorisering.
Når det gjelder navn, lønnsøkninger og årslønn for de siste 2 Fylkesmann så er den som følgende: Fylkesmann Elisabeth Aspaker årslønn kr 1228800, ing...
Lønnsnivået i Finanstilsynet
Svar fra Finanstilsynet til Monica Stensrud den .
Venter på kategorisering.
Monica Stensrud, Vedlagt er informasjonen du har bedt om innsyn i: 1. Lønnsøkninger toppsjefen har hatt siden tiltredelse: Morten Baltzersen: 15.08.2...
Gunnar Wedde
Svar fra Oppegård kommune til rusinnsyn den .
Venter på kategorisering.
Status per i dag er at jeg ikke kjenner til skriftlig korrespondanse mellom Oppegård kommune eller Kemneren i Follo og Wedde, hverken journalført eller...
    mvh   Dokumentsenteret   Tolldirektoratet Administrasjonsavdelingen | Fellestjenesteseksjonen Schweigaards gate 15 | Postboks 2103...
Lønnsnivået i Arkivverket
Svar fra Arkivverket til Olivia Paulsen den .
Vellykket.
Returadresse Pb. 4013 Ullevål Stadion 0806 OSLO Dato Olivia Paulsen 12.07.2018 Din ref. Vår ref. 2018/10152 Saksbehandler THEBEN Innsynskrav...
Se vedlagte saksdokumenter/ Please see attached documents.    Svar på denne forsendelsen, eller ny henvendelse, sendes på e-post til [Olje- og ene...
Lederlønninger i Finnmark
Svar fra Fylkesmannen i Finnmark til Monica Stensrud den .
Venter på kategorisering.
Hei,   I henhold til offentleglova § 9 gis du innsyn i sammenstillingene du ber om:   – Lønnsøkninger fylkesmannen har hatt i løpet av sine an...
Se vedlagte saksdokumenter/See attached documents.   Svar på denne forsendelsen, eller ny henvendelse, sendes på e-post til [Kunnskapsdepartemente...
Lønnsnivået i Statsbygg
Svar fra Statsbygg til Monica Stensrud den .
Venter på kategorisering.
Hei Jeg bekrefter med dette mottak av din e-post nedenfor. Takk for grundig oppstilling.   Vennlig hilsen   Jan Ombudstvedt   HR-sjef Avde...
Se vedlagte saksdokumenter. Denne e-posten er sendt på vegne av Klima- og miljødepartementet. Vennligst ikke svar direkte til avsender, men bruk [K...
Lønnsnivået i Miljødirektoratet
Svar fra Miljødirektoratet til Mona Olsen den .
Vellykket.
Mona Olsen Viser til svar fra Miljødirektoratet onsdag 11. juli 2018, kl.14.49. Med hilsen Lisbeth Magnussen rådgiver, HR-seksjonen Miljødirektora...
Lønnsnivået i Skien kommune
Svar fra Skien kommune til Mona Olsen den .
Vellykket.
Hei! Vedlagt følger tilsvarende ark som du har mottatt men med en arkfane som viser st. tekst. Med vennlig hilsen Kari Riis Olesen -----Opprinnelig...
Sak: 16/652-62 CND - Narkotikakommisjonen Dokument: UNODC - 61ST CND 2ND Intersessional meeting 25. June 2018 (VIE) Deres bestilling av innsyn i dokum...
Lønnsnivået i Røyrvik kommune
Svar fra Røyrvik kommune til Marte Nilsen den .
Svært forsinket.
Hei Viser til min foregående e-post. Ser at vi har vært lite presise. Vi har hverken gitt svar eller noe avslag på noen av "forespørsler" fra en link...
Politiets vold mot homofile i Oslo
Svar fra Oslo politidistrikt til rusinnsyn den .
Har ikke informasjonen.
Din henvendelse til Oslo politidistrikt er mottatt. Henvendelser til vårt e-postmottak blir fulgt opp på hverdager mellom kl. 0800 - 1500. Vårt sentr...
Lønnsnivå i Nes kommune
Oppfølging sendt til Nes kommune (Akershus) av rusinnsyn den .
Vellykket.
Kjære Anne-Helene Rønold, Takk, og god sommer. Dere har en meget flink rådmann. Med vennlig hilsen, Rusinnsyn
Lønnsnivået ved Riksadvokaten
Svar fra Riksadvokaten til Olivia Paulsen den .
Vellykket.
Dette er en automatisk generert e-post. Henvendelser som foranlediger svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil bli besvart så snart som mulig....
Lønnsnivået ved Oslo tingrett
Oppfølging sendt til Oslo tingrett av Olivia Paulsen den .
Vellykket.
Kjære Meel, Brita Holst, Tusen takk og god sommer. Med vennlig hilsen, Olivia Paulsen
Lønnsnivået ved Høyesterett
Oppfølging sendt til Norges Høyesterett av Olivia Paulsen den .
Vellykket.
Kjære Aamodt, Øistein, Ryddig. Det er svært gledelig å se at Høyesterett har såpass stor respekt for og kunnskap om offentleglova. Det er en vikt...
Kjære Sollid, Tom Harald, Jeg har følgende merknad: "Security through obscurity" anses ikke av IT-sikkerhetseksperter som en god strategi. Det er s...
Lønnsnivået i Karmøy
Svar fra Karmøy kommune til Monica Stensrud den .
Venter på kategorisering.
Tilbake på kontoret mandag 13. august.
PODs saksbehandling av innsyn i personalmapper
Oppfølging sendt til Politidirektoratet av Herman Langvik den .
Svært forsinket.
Kjære Postmottak POD, Igjen et halvhjertet maskinelt søk som finner noe annet enn det jeg ba om. Med vennlig hilsen, Herman Langvik