Vis og søk i henvendelser (page 2)

  

2053 innsynshenvendelser funnet

Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Tromsø kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Venter på kategorisering.
Hei!   Jeg må bare beklage at vi ikke svarer på dette før nå.   Når det gjelder reglement for folkevalgte har vi ikke et samlet, men flere. De...
Konsekvenser Ramsar-områdene ved Evenes lufthavn
Svar fra Forsvarsbygg til Reomontoralius den .
Venter på kategorisering.
+------------------------------------------------------------------------+ | Forsvarsdepartementet | | Vår ref:      2019/1357 - 2 | | Dato:        ...
  Fylkesmannen oversender henvendelse til kommunen for videre oppfølging - Oslo kommune - innsyn i antall lærere på TiP ved Kuben vgs Vår dato: Vå...
Tilbakemelding på innsynshenvendelse. Ordførerens/kommunens dialog med TrønderEnergi pr mail og sms følger vedlagt. Roan kommune for ordfører Einar...
Databaseskjema for sak- og arkivsystem
Svar fra Sveio kommune til Hallvard Nygård den .
Venter på kategorisering.
Vår ref 2019/14118 Vennlig hilsen Silje Sævik Bøe | seniorrådgjevar e-post: [epostadresse] Vår dato: Vår ref: 13.08.2019 2019/14118 Deres dato...
Vi viser til sak 19/3303-3 og oversender herved vedlagte dokument. Deres saksbehandler er Ann Karin Viggen Deres referanse er Med vennlig hilsen An...
Databaseskjema for sak- og arkivsystem
Oppfølging sendt til Voss kommune av Hallvard Nygård den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Postmottak Voss kommune, Det er uke 33. Når kan jeg forvente svar denne uka? Med vennlig hilsen, Hallvard Nygård
Din henvendelse er mottatt i Dokumentsenteret til  byrådsavdelingene. Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videre...
VÅR REFERANSE: Saksnr: 19/1878-3 Løpenr: 9381/19 Saksbehandler: Annie Sørdal Deres ref.: Oversender vedlagte dokumenter. SVAR - KRAV OM INNSYN I KOMM...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Sirdal kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Venter på kategorisering.
-----Opprinnelig melding----- Fra: Inge Hedenstad Stangeland <[epostadresse]> Sendt: fredag 9. august 2019 09:49 Til: Sentralarkivet <[Sirdal kommune...
Innsynsbegjæring i kommunens dialog om Vindkraftanlegg på Skardsøya
Oppfølging sendt til Aure kommune av Tor med hammeren den .
Delvis vellykket.
Kjære Ingunn Golmen, Takk for din tilbakemelding. Sitat fra veilederen til Offentleglova: «Det er ikkje eit vilkår for å krevje innsyn at ein op...
Tor med hammeren [Innsyns-e-postadresse #2075]     Det vises til begjæring om innsyn av lørdag 27.juli og klage av tirsdag 6.august på Klæbu k...
Hei, Vedlagt er link til Kristiansund kommunes reglement for folkevalgte: [1]https://www.kristiansund.kommune.no/tjenester/politikk-og-administrasj...
Hei, Vi har dessverre ikke mottatt noe tidligere. Men hvis du kan skrive spesifikt hva du vil ha innsynsbegjæring i kan vi hjelpe deg. Mvh Christoffe...
Hei,   Det vises til e-post av 28. juli der det bes om innsyn i all dialog ordfører har hatt med TrønderEnergi i 2019.   All korrespondanse so...
Vedlagt følger Hitra kommunes kommunikasjon med Trønderenergi, registrert i vårt sakssystem, som ordfører har vært i befatning med.   I tillegg fø...
Vi bekrefter å ha mottatt deres henvendelse via e-postadressen [Bjugn kommune henvendelses-e-postadresse] Henvendelsen blir videreformidlet til rett...
Søknader til innovasjonsfondet
Svar fra Fredrikstad kommune til Arne Larsen den .
Venter på kategorisering.
Vår ref 2019/5028 Vennlig hilsen Torild Marie Nilsen | innovasjonskoordinator e-post: [epostadresse] Mimesbronn Arne Larsen Deres referanse Vår...
Hei! Vedlagt følger kopi av all e-post dialog mellom ordfører og Trønderenergi. Har ingen skype-samtaler eller sms.   [1]Osen kommune John E H...
Databaseskjema for sak- og arkivsystem
Svar fra Bømlo kommune til Hallvard Nygård den .
Venter på behandling av klage.
Hei!   Dette er ei automatisk stadfesting på mottatt e-post til Bømlo kommune.   Din e-post vil bli vidaresendt til rett mottakar eller til ark...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Jevnaker kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Tarjei Leer Salvesen Viser til henvendelse av 24.06.2019 – der det bes om innsyn i reglement for folkevalgte. Kan ikke se at henvendelsen er besvart...
Bistandsprosjekter i Fredrikstad kommune
Svar fra Fredrikstad kommune til Arne Larsen den .
Venter på kategorisering.
Vår ref 2019/12796 Vennlig hilsen Liv Kristin Kubberød | HR-sjef e-post: [epostadresse] Arne Larsen Deres referanse Vår referanse 2019/12796-2-1...
Hei, Vedlagt følger all dialog via e-post mellom ordfører og Trønderenergi. Møtenotater, SMS’er og Skype er ikke arkivverdig, og er dermed ikke ov...
Hei   Ettersender e-post fra ordfører Aune i forbindelse med forespørsel om innsyn   Vennlig hilsen Malvik kommune   Stig Ingstad Førs...