Vis og søk i henvendelser (page 2)

  

1530 innsynshenvendelser funnet

Websak - uttrekk, sak (2018/682)
Svar fra Forsand kommune til Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Sjå vedlagte saksdokument   Rådmannen Forsand kommune Fellestenester Hallvard Nygård Saksbeh. e-post: [epostadresse] Saksbeh. tlf.: 51 700 130 Dy...
Hei, Vedlagt følger overtidslister for ansatte i avdelingene Vei og Park og idrett vinter og vår 2018-2019. Arbeidet gjelder hovedsakelig vinterdrift...
Vi viser til deres innsynsbegjæring Innsynsbegjæring - sak 15/00003 i sak Drift av teknisk plattform OEP - Offentlig elektronisk postjournal 2015 mot...
Vi viser til deres innsynsbegjæring Innsynsbegjæring - 13/01504-9 i sak mottatt 20.03.2019 22:40:00. Innsynsbegjæringen er behandlet, og resultatet e...
  Hei! Viser til din innsynsbegjæring - 11/04016-4 - Reklamasjon - Noark 4 uttrekk fra sak/arkivsystem EDB sak og Arkiv Vedlagt oversendes dokum...
Se vedlagte saksdokumenter.   Hallvard Nygård Deres ref Vår ref 19/1384-2 Dato 20. mars 2019 Klage over Datatilsynets avslag på innsynsbegjæring...
Vi viser til din henvendelse av 15.03.2019 der du ber om innsyn i vedlagte dokument. Det gis delvis avslag i dokumentet, se vedlagte vedtaksbrev. Med...
Hei,   Vi viser til din henvendelse av 15.03.19 der du ber om innsyn i dette dokumentet: 18/40391-2 med vedlegg.   Beslutning               ...
Vi viser til deres innsynskrav Begjæring om innsyn i sak 18/07725-2 i sak mottatt 15.03.2019 12:01:00. Innsynskravet er behandlet, og resultatet er v...
Hei Vedlagt det etterspurte dokument. Med hilsen Eva Finnesand Hodnefjell Arkivansvarlig Rennesøy kommune Telefon sentralbord: 51 72 02 00 Telefon...
Vi viser til deres innsynsbegjæring Innsynsbegjæring i sak mottatt 15.03.2019 08:57:00. Innsynsbegjæringen er behandlet, og resultatet er vedlagt den...
Hei igjen, Beklager at vedlegget ikke ble med. Det kommer her. Hilsen Ingrid Risan Mathisen Rådgiver, virksomhetstillatelser Telefon: 22 89 77 07 ht...
Statens vegvesen E-post bruk og IKT
Svar fra Samferdselsdepartementet til Ørvar Sigfusson den .
Venter avklaring
Samferdselsdepartementet har mottatt e-posten din i sitt e-postmottak. Henvendelsen vil bli lest og behandlet så snart som mulig.   Samferdselsdep...
API for HEIMDALL-1 og HEIMDALL-1-UHF, sak (2017/2135)
Svar fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet til Hallvard Nygård den .
Venter på behandling av klage.
Message in English below. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har mottatt e-posten din. Den vil bli behandlet så snart som mulig. Vennlig hilsen Nasj...
Postjournal for 2008 - 2018, Ullensaker
Svar fra Ullensaker kommune til Hallvard Nygård den .
Svært forsinket.
Hei, se vedlagt brev med tilhørende vedlegg.   Vennlig hilsen Hans-Petter Selanger Rådgiver | Dokumentsenteret Tlf.: 66 10 80 50   [1]cid:i...
Helse Sør-Øst RHF viser til innsynsbegjæringen. Vedlagt dokumentoversikt. Med vennlig hilsen Helse Sør-Øst RHF Postboks 404, 2303 Hamar - Besøksadr...
Datainnbrudd - Stormberg
Svar fra Datatilsynet til Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Hei Se vedlegg. Vennlig hilsen Datatilsynet v/Arkivet ……………………………………………………………………………………………………………………… Telefon: (+47) 22 39 69 00 Postadresse: Postbok...
******* Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares. ******** Dokumentet 201903559-2 Innsynskrav - Togavganger og ankomst mellom Drammen...
******* Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares. ******** Dokumentet 201902216-5 Innsynskrav - Innsyn i ankomster og avganger med m...
Vi viser til din henvendelse av 040319 der du ber om innsyn i følgende dokument:   2017/71871-001   Beslutning Du får innsyn i dokumentet....
Postjournal for 2008 - 2018, Gamvik
Svar fra Gamvik kommune til Hallvard Nygård den .
Venter på behandling av klage.
Deres klage er mottatt, og videresendt Rådmannen for besvarelse/oversendelse til Fylkesmannen. Med vennlig hilsen Åsmund Fagerheim Servicemedarbeid...
Postjournal for 2008 - 2017, Vega
Klage sendt til Vega kommune av Hallvard Nygård den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Vega kommune, Når kan jeg forvente et svar? Det har gått over 1/2 år siden henvendelsen ble sendt til dere! Med vennlig hilsen, Hallvard Ny...
Postjournal for 2008 - 2015, Sandøy
Klage sendt til Sandøy kommune av Hallvard Nygård den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Sandøy kommune, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Sandøy kommune sin håndt...
Postjournal for 2008 - 2018, Tvedestrand
Klage sendt til Tvedestrand kommune av Hallvard Nygård den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Tvedestrand kommune, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Tvedestrand kommune...
Torgersensaken og honoreringav advokatene i siste runde
Klage sendt til Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker av Sylvia den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å k...