Vis og søk i henvendelser (page 2)

  

1562 innsynshenvendelser funnet

Postjournal for 2008 - 2018, Tvedestrand
Klage sendt til Tvedestrand kommune av Hallvard Nygård den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Tvedestrand kommune, Hvordan ligger det an med behandling av klagen? Med vennlig hilsen, Hallvard Nygård
Dette er en automatisk generert e-post som bekrefter at din henvendelse er mottatt. Henvendelsen vil bli behandlet så snart som mulig. Dette er ein...
Din henvendelse er mottatt i Dokumentsenteret til  byrådsavdelingene. Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videre...
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Fylkesmannen i Oslo og Viken og sendt videre for behandling. Vi gjør oppmerksom på at personsensitive...
Avgangen til Kristin Berge Ass.rektor på Strømmen vgs.
Svar fra Akershus fylkeskommune til Thomas Wissmark den .
Venter på kategorisering.
Jeg viser til din klage 9. april 2019.   Vedlagt følger fylkeskommunens vedtak.   Din klage og sakens dokumenter oversendes Fylkesmannen i Oslo...
Se vedlagte saksdokumenter/See attached documents.   Svar på denne forsendelsen, eller ny henvendelse, sendes på e-post til [Kulturdepartementet h...
Hei Se vedlegg for innsyn i saksdokument. Vennlig hilsen Datatilsynet v/Arkivet ……………………………………………………………………………………………………………………… Telefon: (+47) 22 39 6...
Hei Se vedlegg for innsyn i saksdokument. Vennlig hilsen Datatilsynet v/Arkivet ……………………………………………………………………………………………………………………… Telefon: (+47) 22 39...
Avtaler Utdanningsetaten har med Facebook
Henvendelse til Oslo kommune, utdanningsetaten, gjort av P. Reinholdtsen. Merknad av P. Reinholdtsen den .
Delvis vellykket.
En oversikt over personvernstatus for Majorstuen skoles nettsted kan ses på https://webbkoll.dataskydd.net/no/results?url=http%3A%2F%2Fmajorstuen.oslos...
Bistand - revisjon av kildekode og arkitektur
Svar fra Valgdirektoratet til Petter Smart den .
Venter på kategorisering.
Se vedlagte saksdokumenter.   Petter Smart Deres ref Vår ref Dato 18/5597-3 23. mai 2019 Klage på avslag på krav om innsyn i sak 2018/25 Bista...
******* Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares. ******** Dokumentet 201907999-2 Innsynskrav - Togavganger og ankomst mellom Drammen...
Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten. Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet. Ved behov for å svare eller sende...
VÅR REFERANSE: Saksnr: 15/2251-19 Saksbehandler: JørnMelnes Oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Jørn Melnes Sentral stab og støtte...
Krav om innsyn i dokument 6 i sak 18/5299 innvilges delvis med hjemmel i offentleglova § 13 jf. fvl. § 13,1.1 og 2. Vi gjør oppmerksom på at du etter...
Hei, Dette dokumentet er gjort offentleg på kommunen sine postlister som du kan finne på heimesida. Eg legg ved link: https://www.klepp.kommune.no/n...
Hei, Dette dokumentet er gjort offentleg på kommunen sine postlister som du kan finne på heimesida. Eg legg ved link: https://www.klepp.kommune.no/ny...
Postjournal for 2008 - 2017, Klepp
Henvendelse til Klepp kommune, gjort av Hallvard Nygård. Merknad av Hallvard Nygård den .
Avslått
Saken er klaget inn til Sivilombudsmannen.
Vi viser til din innsynsbegjæring i dokument 18/2872-2: Nasjonale PEP lister. Vedlagt følger ønsket dokument. Med vennlig hilsen FINANSTILSYNET THE F...
Sikkerhetshull i ISY ProAktiv
Svar fra Stavanger kommune til Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Dette er en kvittering på at vi har mottatt e-posten din. Den vil bli registrert og videresendt til saksbehandler, som vil besvare henvendelsen.
Hei Dokumentet du har bedt om innsyn i skal du ha mottatt. Beklager at det var feil dokument som blei sendt ut i utgangspunktet. Når det vedleggene du...
Adressesøk tjeneste - juridisk grunnlag
Svar fra Posten Norge AS til Nicolai Langfeldt den .
Venter på kategorisering.
[1]Banner Image Hei, Vi som jobber i Posten og Bring ønsker å vite hva du synes om oss og setter stor pris på din tilbakemelding. Dersom du har a...
Din henvendelse er mottatt i Dokumentsenteret til  byrådsavdelingene. Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videre...
Vi viser til din innsynsbegjæring i dokument 18/2872-2: Nasjonale PEP lister. Vedlagt følger ønsket dokument. Med vennlig hilsen FINANSTILSYNET THE F...
Jp 1 i sak 2019/1205156 Forespørsel om innhenting av personopplysninger PEP personer: Forespørsel om innhenting av personopplysninger PEP personer.P...
Vedlagt følger brev fra byrådsavdelingene. Brevet sendes i de fleste tilfeller elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et originalt dokume...