Vis og søk i henvendelser (page 2)

  

2218 innsynshenvendelser funnet

Valgprotokoll 2019, Stange kommune
Svar fra Stange kommune til Hallvard Nygård den .
Vellykket.
-----Opprinnelig melding----- Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #2156]> Sendt: 11. oktober 2019 17:36 Til: Ann-Helen Hoberg Lysgaard <[epos...
Valgprotokoll 2019, Randaberg kommune
Svar fra Randaberg kommune til Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Din henvendelse er mottatt av postmottaket til Randaberg kommune. Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videreform...
Valgprotokoll 2019, Nittedal kommune
Oppfølging sendt til Nittedal kommune av Hallvard Nygård den .
Svært forsinket.
Kjære Heidi Lynnebakken, Takk for svar på spørsmålene! Signerte PDFer er ikke det jeg søker. Jeg ønsker usignerte maskinlesbare PDFer. Disse kan he...
Dette er en kvittering på at vi har mottatt e-posten din. Den vil bli registrert og videresendt til saksbehandler, som vil besvare henvendelsen.
Klage på valgprotokoll 2019, Bærum - Kommunestyrevalget 2019
Henvendelse til Bærum kommune, gjort av Hallvard Nygård. Merknad av Hallvard Nygård den .
Svært forsinket.
Har snakket med Anne-Grete Bukier på telefon. De vil avvise henvendelsen ettersom jeg ikke er i manntallet. Det er funnet en annen person som vil stå f...
Viser til din henvendelse. Vi har mottatt din klage på protokoll fra fylkestingsvalget i Haugesund kommune. Saken har fått saksnummer 2019/7450. St...
Vi bekrefter å ha mottatt Deres henvendelse via [Moss kommune henvendelses-e-postadresse]. Henvendelsen blir formidlet videre til riktig instans. Hen...
Valgprotokoll 2019, Råde kommune
Oppfølging sendt til Råde kommune av Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Kjære Nina Johansen, Takk! Med vennlig hilsen, Hallvard Nygård
Kjære Arkitektur - og designhøgskolen i Oslo, Vi ønsker innsyn i anskaffelsesprotokoll/evalueringsmatrise/evalueringsrapport og alle tilbudene som b...
Dokumentet 19/03628-2 Svar på klage på valgprotokoll - Kommunestyrevalget 2019 for saken Klage på valgprotokoll 2019, Aurskog -Høland - Kommunestyrev...
Kjære Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, Kan jeg få utvidet begrunnelse? Med vennlig hilsen, Hallvard Nygård
Valgprotokoll 2019, Strand kommune
Svar fra Strand kommune til Hallvard Nygård den .
Vellykket.
  ArkivReferanse:#09f7627778d449e2bec084ddafcab3052019000138#ACOS.WEBSAK# Hallvard Nygård Deres ref.: Vår ref.: 19/138-49 / GJEKRI JournalpostID:...
Melding om avvik - TELIA NORGE AS, sak (2019/434)
Svar fra Datatilsynet til Martin Gundersen den .
Venter på kategorisering.
  Vennlig hilsen Datatilsynet ……………………………………………………………………………………………………………………… Telefon: (+47) 22 39 69 00 Postadresse: Postboks 458 Sentrum, 0105 O...
  Vennlig hilsen Datatilsynet ……………………………………………………………………………………………………………………… Telefon: (+47) 22 39 69 00 Postadresse: Postboks 458 Sentrum, 0105 O...
Melding om avvik - VOLVAT MEDISINSKE SENTER AS, sak (2019/2098)
Svar fra Datatilsynet til Martin Gundersen den .
Venter på kategorisering.
Vennlig hilsen Datatilsynet ……………………………………………………………………………………………………………………… Telefon: (+47) 22 39 69 00 Postadresse: Postboks 458 Sentrum, 0105 Oslo...
Melding om avvik - DNB BANK ASA, sak (2019/2169)
Svar fra Datatilsynet til Martin Gundersen den .
Venter på kategorisering.
  Vennlig hilsen Datatilsynet ……………………………………………………………………………………………………………………… Telefon: (+47) 22 39 69 00 Postadresse: Postboks 458 Sentrum, 0105 O...
  Vennlig hilsen Datatilsynet ……………………………………………………………………………………………………………………… Telefon: (+47) 22 39 69 00 Postadresse: Postboks 458 Sentrum, 0105 O...
  Vennlig hilsen Datatilsynet ……………………………………………………………………………………………………………………… Telefon: (+47) 22 39 69 00 Postadresse: Postboks 458 Sentrum, 0105 O...
  Vennlig hilsen Datatilsynet ……………………………………………………………………………………………………………………… Telefon: (+47) 22 39 69 00 Postadresse: Postboks 458 Sentrum, 0105 O...
Valgprotokoll 2019, Rygge kommune
Svar fra Rygge kommune til Hallvard Nygård den .
Venter på kategorisering.
Hei!   Viser til innsynsbegjæring valgprotokoll 2019 Rygge kommune.   Moss kommune og Rygge kommune gjennomførte felles valg til nye Moss komm...
Valgprotokoll 2019, Sandnes
Svar fra Sandnes kommune til Hallvard Nygård den .
Venter på kategorisering.
Halvard Nygård   Viser til din tilbakemelding av 7. oktober 2019 hvor du opplyser om at min e-post av samme dag var sendt til feil adresse. Jeg hå...
Valgprotokoll 2019, Askim kommune
Oppfølging sendt til Askim kommune av Hallvard Nygård den .
Har ikke informasjonen.
Kjære Tone Åsrud Reime, Ja, har det jeg trenger da. Takk! Med vennlig hilsen, Hallvard Nygård
Valgprotokoll 2019, Gjøvik kommune
Oppfølging sendt til Gjøvik kommune av Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Kjære Anne Britt Sveum Søreng, Takk! Med vennlig hilsen, Hallvard Nygård
Valgprotokoll 2019, Porsgrunn kommune
Oppfølging sendt til Porsgrunn kommune av Hallvard Nygård den .
Svært forsinket.
Kjære Merete Halvorsen, Takk for PDF. Denne er dessverre i et uleselig format. Det er en 'Print to PDF' og ikke en PDF direkte fra EVA Admin. Man...
EVA Admin (2019-01-08)
Oppfølging sendt til Midtre Namdal samkommune av Hallvard Nygård den .
Svært forsinket.
Kjære Torunn E. Grønnesby, Man trenger ikke å begrunne en henvendelse om innsyn. Men siden du lurer, så har jeg søkt innsyn i de fleste journalposter...