Vis og søk i henvendelser (page 19)

  

1562 innsynshenvendelser funnet

Postjournal for 2008 - 2017, Evje og Hornnes
Oppfølging sendt til Evje og Hornnes kommune av Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Kjære E-H Arkiv, Alle etterspurte år er mottatt. Takk! Med vennlig hilsen, Hallvard Nygård
Postjournal for 2008 - 2017, Bykle
Oppfølging sendt til Bykle kommune av Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Kjære Post - Bykle kommune, Bekrefter mottak av postlister 2008 til 2017. Takk! Med vennlig hilsen, Hallvard Nygård
Vi viser til din henvendelse av 13.7.2018 der du ber om innsyn i dette dokumentet fra region midt: 2017/237902-003. Beslutning Du får innsyn i dokume...
Vi viser til din henvendelse av 13.7.2018 der du ber om innsyn i dette dokumentet fra region midt: 2017/262733-002. Beslutning Du får innsyn i dokume...
Vi viser til din henvendelse av 13.7.2018 der du ber om innsyn i dette dokumentet fra region midt: 2017/237902-003. Beslutning Du får innsyn i dokume...
Vi viser til din henvendelse av 13.7.2018 der du ber om innsyn i dette dokumentet fra region midt: 2017/128404-001 Beslutning Du får innsyn i dokumen...
Lønnsnivået ved BLD Venter på kategorisering.
Denne e-posten er beregnet for den institusjon eller person den er rettet til og kan være belagt med lovbestemt taushetsplikt. Dersom e-posten er fei...
Hei Marte   Vedlagt ligger etterspurt oversikt over lønninger i Innovasjon Norge.   Merk at siden opprettelsen av Innovasjon Norge i 2004 har d...
Til Thomas Wissmark,   Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til din e-post 4. juli 2018 hvor du spør om status i en klagesak om innsyn e...
Lederlønninger i Datatilsynet
Svar fra Datatilsynet til Olivia Paulsen den .
Delvis vellykket.
Hei Vi beklager at det er blitt anvendt feil hjemmel for unntak for sammenstilling av lønnsopplysninger i Excel-skjema. Riktig hjemmel er offentleglov...
Se vedlagte saksdokument:   Med hilsen Samferdselsdepartementet   Herman Langvik Deres ref Vår ref Dato 15/3647-15 13. juli 2018 Svar på...
Lønnsnivået i Stavanger kommune
Svar fra Stavanger kommune til Olivia Paulsen den .
Venter på kategorisering.
Olivia Paulsen   Vedlagt finner du 2 regneark. Vi har måttet ta noen forutsetninger, de er beskrevet under.   Rådmann og direktører.xlsx: -...
Lønnsnivå i Utdanningsetaten
Svar fra Oslo kommune, utdanningsetaten til Herman Langvik den .
Svært forsinket.
Første henvendelsen i denne innsynsbegjæringen kom 8.7.18. For øvrig vises det til svar avgitt i tidligere epost. Med vennlig hilsen Utdanningsetate...
Kurs Big data
Svar fra Statens vegvesen - Vegdirektoratet til Mona Olsen den .
Delvis vellykket.
Hei! I dokumentene er det sladdet kun enhetspriser og antall deltagere. Årsaken til at antall personer er sladdet er å unngå mulighet for å regne tilba...
Til Geir Eliassen Dokumentet 201309969-114 Svar på 201309969-113 - Innsyn i sammenslåingen av Troms og Finnmark for saken NY KOMMUNEREFORM er utsendt...
Lønnsnivået i Brønnøysundregisteret
Svar fra Brønnøysundregistrene til Monica Stensrud den .
Venter på kategorisering.
Hei   Jeg viser til ditt innsynskrav nede. Vedlagt følger lønnsnivå i Brønnøysundregistrene.   Med hilsen Brønnøysundregistrene avdeling v...
Sak: 18/2542-3 Tolkinga av ny personvernforordning art. 22 nr. 2 bokstav b Dokument: Tolkinga av ny personvernforordning artikkel 22 - Digitale sakshan...
Postjournal for 2008 - 2016, Audnedal
Svar fra Audnedal kommune til Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Hei. Sender postjournal fra Audnedal kommune for perioden 2008-2016 som pdf vedlegg. Hilsen Lilly H. Ågedal Leder Servicekontor/Arkiv Audnedal kommu...
Hei!   «Viser til henvendelse av søndag 8. juli hvor du ber om innsyn i Korrespondanse med fagforeningene om midlertidige ansettelser m.m.   D...
Kripos-rapporten om Hansken
Svar fra Politidirektoratet til Mona Olsen den .
Avslått
Hei, vi må bare beklage hvis våre svar og korrespondanse har bidratt til uklarhet. Vi håper følgende kan bidra til mer klarhet: Sak 201802691 er sak...
Delivery has failed to these recipients or groups: [1]innsyn etter Offentleglova til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ([Fylkesmannen i Sør-Trøndelag hen...
Delivery has failed to these recipients or groups: [1]innsyn etter Offentleglova til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag ([epostadresse]) The email addre...
Lønnsnivået i Direktoratet for mineralforvaltning
Klage sendt til Direktoratet for mineralforvaltning av Marte Nilsen den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Direktoratet for mineralforvaltning, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Dir...
Kjære Vinmonopolet Kundesenter, Takk. Jeg synes allikevel dette er for høyt, jeg synes ikke det er greit at hun får så høy lønn med mine skattepeng...
Kjære Postmottak SMK, Dere hevder i forbindelse med at jeg krever å bli likebehandlet med VG følgende: «Omfanget og karakteren av opplysningene i d...