Vis og søk i henvendelser (page 19)

  

1408 innsynshenvendelser funnet

Politiets IKT-tjenester sin postjournal for 2018
Svar fra Politiets IKT-tjenester til Mona Olsen den .
Delvis vellykket.
Hei! Viser til klage datert 16. juni knyttet til forespørsel om innsyn i Politiets IKT-tjenester sin postjournal. Sender herved postlistene for 2018....
Utenlandske kvalitetsmerker på vin
Svar fra AS Vinmonopolet til Geir Eliassen den .
Har ikke informasjonen.
Hei igjen, og takk for oppklarende presisering. Slike merker du refererer til ligger utenfor Vinmonopolets ansvarsområde. Det er den enkelte produs...
Din henvendelse er mottatt av Utdanningsetaten. Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videreformidlet til rett av...
Sikkerhet i medisinsk fødselsregister
Oppfølging sendt til Folkehelseinstituttet av Mona Olsen den .
Svært forsinket.
Kjære Ebbing, Marta, Sidene er utydelige og mange er feil vei. Hadde det vært mulig å få et dokument av bedre kvalitet? Hvorfor sier du det er kl...
Lønninger i Forsvarsdepartementet
Klage sendt til Forsvarsdepartementet av Herman Langvik den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Forsvarsdepartementet, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Forsvarsdeparteme...
Skattedirektoratet og GDPR
Svar fra Skattedirektoratet til Herman Langvik den .
Svært forsinket.
  Hei,   Takk for e-posten din! Den blir sendt til en saksbehandler.   Dette er et automatisk svar. Derfor ber vi om at du ikke svarer på denne e...
Uteblitt svar på klage til Alstahaug kommune
Oppfølging sendt til Fylkesmannen i Nordland av Bård Magnus Fauske den .
Vellykket.
Kjære Sande, Tor Takk for svar og oppfordring til Alstahaug kommune om å behandle klagesaken. Med vennlig hilsen, Bård Magnus Fauske
Ansettelsesprosessen som førte til ansettelse av Katharina Andresen
Oppfølging sendt til Innovasjon Norge av Geir Eliassen den .
Delvis vellykket.
Kjære Media, Takk. Dette var jo virkelig aristokratisk. God sommer! Med vennlig hilsen, Geir Eliassen
Kjære Knut Are Mortensen, Tusen takk og god sommer. Med vennlig hilsen, Geir Eliassen
Vestlundveien ungdomssenter
Svar fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet til Marte Nilsen den .
Delvis vellykket.
Hei,   Viser til innsynskrav i saksbehandlingen av Vestlundveien. Se vedlegg.   Vennlig hilsen¨   Elin Mangnes Seniorrådgiver   Enhet...
Hvorfor har dere vært 3 måneder uten offentlige journal?
Svar fra Arkivverket til Allvis den .
Delvis vellykket.
Beklager sent svar. Vi har slitt veldig med overgangen til eInnsyn, og måtte denne uka slette alt vi hadde publisert i år og legge det ut på nytt igj...
Digital Samhandling Offentlig og Privat (prosjektet DSOP)
Svar fra Skattedirektoratet til Sylvia den .
Delvis vellykket.
Hei   Vises til innsynsbegjæring. Herved gis innsyn til relevante dokumenter vedrørende Skatteetaten's relasjon til og arbeid i prosjektet Digital...
Innsyn i ansettelsesprosess
Svar fra Innovasjon Norge til Ingeborg Johansen den .
Venter på kategorisering.
Hei,   Vi viser til din innsynsbegjæring  datert 23.6.2018. Vedlagt følger de etterspurte dokumenter vi besitter.   Vi gjør oppmerksom på at...
Vi viser til e-post av 29. juni om klage over innsyn i saken som omtales som "Ledelsen i SSB sin korrespondanse om omstillingsprosessen". Innsynskrave...
Overvåkingsprogrammet Hansken hos Kripos
Svar fra Kripos til Mona Olsen den .
Delvis vellykket.
Hei Det vises til din e-post av 28. juni der det bes om innsyn i POD sin bestilling til Kripos. Innsynsbegjæringen er innvilget og dokumentet ligger v...
Norsk Narkotikapolitiforening og Jan Erik Bresil
Svar fra Oslo politidistrikt til rusinnsyn den .
Svært forsinket.
Din henvendelse til Oslo politidistrikt er mottatt. Henvendelser til vårt e-postmottak blir fulgt opp på hverdager mellom kl. 0800 - 1500. Vårt sentr...
Dette er ei automatisk stadfesting om at Vest politidistrikt har motteke e-posten din. Vi vil behandle den snarast mogeleg.  Du kan også kontakte dit...
Mal for ruskontrakt i Oslo politidistrikt
Svar fra Oslo politidistrikt til rusinnsyn den .
Svært forsinket.
Din henvendelse til Oslo politidistrikt er mottatt. Henvendelser til vårt e-postmottak blir fulgt opp på hverdager mellom kl. 0800 - 1500. Vårt sentr...
Din henvendelse til [Agder politidistrikt henvendelses-e-postadresse] er mottatt. Henvendelser via vårt e-postmottak blir videresendt og fulgt opp på...
Ruskontrakter i Oslo politidistrikt
Svar fra Oslo politidistrikt til rusinnsyn den .
Svært forsinket.
Din henvendelse til Oslo politidistrikt er mottatt. Henvendelser til vårt e-postmottak blir fulgt opp på hverdager mellom kl. 0800 - 1500. Vårt sentr...
Kjære Siv Bakken Steen, Tusen takk og god sommer. Med vennlig hilsen, Mona Olsen
Hei.   Din henvendelse er mottatt av Sporveien.   Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil blir journalført for videre behandling...
Kjære [email address], Takk og god sommer :-) Med vennlig hilsen, Monica Stensrud
Dette er en automatisk generert e-post. Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil bli besvart så snart som mulig. E-postm...
Lønnsnivået i Byrådet
Svar fra Oslo kommune, byrådet til Marte Nilsen den .
Vellykket.
Din henvendelse er mottatt av postmottaket  til byrådsavdelingene. Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og viderefor...