Vis og søk i henvendelser (page 19)

  

2255 innsynshenvendelser funnet

Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Smøla kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Hei . Viser til deres forespørsel, og oversender herved lenker til Smøla kommunes hjemmeside med informasjon over det som etterspørres. https://www.sm...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Førde kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Hei Vedlagt følgjer same dokument som i lenka. Med vennleg helsing Konstituert rådmann --------------------------------------------------------- F...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Salangen kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Hei, Det er dette reglementet som gjeld pr i dag i Salangen kommune. Grethe Davidsen Kleppe Servicetorget/arkivleder Salangen kommune Tlf: 77 17 20 0...
Hei. Vedlagt følger kommunens reglement for folkevalgte, samt en saksprotokoll fra kommunestyret den 24.05.2018, som viser vedtatte endringer i reglem...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Hurum kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Vedlagt oversendes Hurum kommunes reglement for folkevalgte organer. Med hilsen Hurum kommune Tora Sandnes -----Opprinnelig melding----- Fra: Marian...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Bykle kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Hei, Her er gjeldande reglement og retningsliner for folkevalde i Bykle kommune. Med vennleg helsing Postmottak Bykle kommune Rådhuset Sarvsvege...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Meland kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Sjå vedlegg   Meland kommune Fædrelandsvennen v/Tarjei Leer-Salvesen Referanser: Dykkar: Vår: 19/65 - 19/14414 Saksbehandlar: Randi Helene Hillan...
Emne: SV: innsyn etter Offentleglova - Innsyn i reglement for folkevalgte Vedlagt følger reglement for Politiske organer - Tvedestrand kommune. Med v...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Luster kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
-----Opprinnelig melding----- Fra: Skartun Jarle Sendt: tirsdag 25. juni 2019 14:03 Til: Post Luster kommune <[epostadresse]> Emne: SV: innsyn etter O...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Lebesby kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
VÅR REFERANSE: Saksnr: 16/515-105 Løpenr: 5024/19 Saksbehandler: Sonja Paulsen Deres ref.: Oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Sonja P...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Søgne kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Hei, Viser til din innsynsforespørsel datert 24.06.2019 vedr reglement for folkevalgte. Reglementene er publisert på vår hjemmeside, [1]https://www...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Klepp kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
VÅR REFERANSE: Saksnr: 16/286-105 Løpenr: 21003/19 Saksbehandlar: Kåre Strand Oversender vedlagte dokument. Med vennleg helsing Kåre Strand SENTR...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Rødøy kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
    Fra: Postmottak Sendt: tirsdag 25. juni 2019 13.44 Til: Tarjei Leer-Salvesen Emne: innsyn etter Offentleglova - Innsyn i reglement for folke...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Rendalen kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
VÅR REFERANSE: Saksnr: 19/1148-2 Løpenr: 6593/19 Saksbehandler: Eva P. Lillemo Deres ref.: Oversendelse av vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Eva...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Alvdal kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
VÅR REFERANSE: Saksnr: 19/806-2 Løpenr: 5645/19 Saksbehandler: Erland Horten Deres ref.: Oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Erland Hor...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Bergen kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Viser til epost vedrørende innsyn i reglement for folkevalgte.   Bergen kommune sine reglementer er publisert på kommunen sin nettside. - For pol...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Ål kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Vedlagt følger gjeldende regelsamling for Ål kommune.   mvh Mari Lene Tunskaug Postmottak Ål kommune   Tlf. 32085000 e-post: [1][eposta...
Vår referanse: Saksnr: 19/22514-2 Løpenr: 126591/19 Saksbehandler: Vegard Søberg Deres ref.: Oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Grimstad kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Hei, Viser til nedenstående og vedlegger en lenke til Grimstad kommunes hjemmeside, hvor kommunens reglement for folkevalgte er publisert; [1]http...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Karlsøy kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Vår ref 2019/3148 Vennlig hilsen Katherine Bless Karlsen | Fagleder arkiv e-post: [epostadresse] Karlsøy kommune Et levende øyrike Stab Tarjei L...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Inderøy kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Hei. Viser til din forespørsel. Sender deg lenke til en side der ulike reglement for folkevalgte er lagt ut, samt lenke til kommunens delegeringsregl...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Sula kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Hei   Vi syner til førespurnad om innsyn i reglement for folkevalde. Våre reglement som omfattar dei folkevalde finn du her:   [1]https://www.sula....
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Sørfold kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Vår ref 2018/400 Vennlig hilsen Lillian Martinussen | Stabsleder for personal- og organisasjonsavdelingen e-post: [epostadresse] Sørfold kommune P...
Hei, vedlagt gjeldende reglement. Skal oppdateres etter ny kommunelov. Med vennlig hilsen Majken Røsnes Skjelbred Leder politisk sekretariat Polit...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Røst kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Viser til mail. Se vedlegg. Med vennlig hilsen/Best regards Røst kommune. Tor Arne Andreassen Ordfører Telefon 760 50505 Mobil +47 901 66236 E-post:...