Vis og søk i henvendelser (page 19)

  

1531 innsynshenvendelser funnet

    mvh   Dokumentsenteret   Tolldirektoratet Administrasjonsavdelingen | Fellestjenesteseksjonen Schweigaards gate 15 | Postboks 2103...
Lønnsnivået i Arkivverket
Svar fra Arkivverket til Olivia Paulsen den .
Vellykket.
Returadresse Pb. 4013 Ullevål Stadion 0806 OSLO Dato Olivia Paulsen 12.07.2018 Din ref. Vår ref. 2018/10152 Saksbehandler THEBEN Innsynskrav...
Se vedlagte saksdokumenter/ Please see attached documents.    Svar på denne forsendelsen, eller ny henvendelse, sendes på e-post til [Olje- og ene...
Lederlønninger i Finnmark
Svar fra Fylkesmannen i Finnmark til Monica Stensrud den .
Venter på kategorisering.
Hei,   I henhold til offentleglova § 9 gis du innsyn i sammenstillingene du ber om:   – Lønnsøkninger fylkesmannen har hatt i løpet av sine an...
Se vedlagte saksdokumenter/See attached documents.   Svar på denne forsendelsen, eller ny henvendelse, sendes på e-post til [Kunnskapsdepartemente...
Lønnsnivået i Statsbygg
Svar fra Statsbygg til Monica Stensrud den .
Venter på kategorisering.
Hei Jeg bekrefter med dette mottak av din e-post nedenfor. Takk for grundig oppstilling.   Vennlig hilsen   Jan Ombudstvedt   HR-sjef Avde...
Se vedlagte saksdokumenter. Denne e-posten er sendt på vegne av Klima- og miljødepartementet. Vennligst ikke svar direkte til avsender, men bruk [K...
Lønnsnivået i Miljødirektoratet
Svar fra Miljødirektoratet til Mona Olsen den .
Vellykket.
Mona Olsen Viser til svar fra Miljødirektoratet onsdag 11. juli 2018, kl.14.49. Med hilsen Lisbeth Magnussen rådgiver, HR-seksjonen Miljødirektora...
Lønnsnivået i Skien kommune
Svar fra Skien kommune til Mona Olsen den .
Vellykket.
Hei! Vedlagt følger tilsvarende ark som du har mottatt men med en arkfane som viser st. tekst. Med vennlig hilsen Kari Riis Olesen -----Opprinnelig...
Sak: 16/652-62 CND - Narkotikakommisjonen Dokument: UNODC - 61ST CND 2ND Intersessional meeting 25. June 2018 (VIE) Deres bestilling av innsyn i dokum...
Lønnsnivået i Røyrvik kommune
Svar fra Røyrvik kommune til Marte Nilsen den .
Venter på kategorisering.
Hei Viser til min foregående e-post. Ser at vi har vært lite presise. Vi har hverken gitt svar eller noe avslag på noen av "forespørsler" fra en link...
Politiets vold mot homofile i Oslo
Svar fra Oslo politidistrikt til rusinnsyn den .
Venter på kategorisering.
Din henvendelse til Oslo politidistrikt er mottatt. Henvendelser til vårt e-postmottak blir fulgt opp på hverdager mellom kl. 0800 - 1500. Vårt sentr...
Lønnsnivå i Nes kommune
Oppfølging sendt til Nes kommune (Akershus) av rusinnsyn den .
Vellykket.
Kjære Anne-Helene Rønold, Takk, og god sommer. Dere har en meget flink rådmann. Med vennlig hilsen, Rusinnsyn
Lønnsnivået ved Riksadvokaten
Svar fra Riksadvokaten til Olivia Paulsen den .
Vellykket.
Dette er en automatisk generert e-post. Henvendelser som foranlediger svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil bli besvart så snart som mulig....
Lønnsnivået ved Oslo tingrett
Oppfølging sendt til Oslo tingrett av Olivia Paulsen den .
Vellykket.
Kjære Meel, Brita Holst, Tusen takk og god sommer. Med vennlig hilsen, Olivia Paulsen
Lønnsnivået ved Høyesterett
Oppfølging sendt til Norges Høyesterett av Olivia Paulsen den .
Vellykket.
Kjære Aamodt, Øistein, Ryddig. Det er svært gledelig å se at Høyesterett har såpass stor respekt for og kunnskap om offentleglova. Det er en vikt...
Kjære Sollid, Tom Harald, Jeg har følgende merknad: "Security through obscurity" anses ikke av IT-sikkerhetseksperter som en god strategi. Det er s...
Lønnsnivået i Karmøy
Svar fra Karmøy kommune til Monica Stensrud den .
Venter på kategorisering.
Tilbake på kontoret mandag 13. august.
PODs saksbehandling av innsyn i personalmapper
Oppfølging sendt til Politidirektoratet av Herman Langvik den .
Svært forsinket.
Kjære Postmottak POD, Igjen et halvhjertet maskinelt søk som finner noe annet enn det jeg ba om. Med vennlig hilsen, Herman Langvik
Lønnsnivå ved Universitetet i Tromsø
Oppfølging sendt til Universitetet i Tromsø av Herman Langvik den .
Vellykket.
Kjære Vegard Rokvam, Tusen takk og god sommer. Med vennlig hilsen, Herman Langvik
Lønnsnivået i Bodø kommune
Oppfølging sendt til Bodø kommune av Mona Olsen den .
Vellykket.
Kjære Finn Albrigtsen, Takk, og god sommer. Med vennlig hilsen, Mona Olsen
Lønnsnivået i Kunnskapsdepartementet
Oppfølging sendt til Kunnskapsdepartementet av Mona Olsen den .
Vellykket.
Kjære Lauvås Nille, Tusen takk og god sommer. Med vennlig hilsen, Mona Olsen
Linkurious hos Skattedirektoratet
Oppfølging sendt til Skattedirektoratet av Mona Olsen den .
Svært forsinket.
Kjære Paulsen, Lars Endre, Mange takk. I utgangspunktet har dere ikke lov til å bruke mer enn 10 dager på dette, men siden du er såpass oppriktig,...
Lederlønninger i Norsk Tipping
Henvendelse sendt til Norsk Tipping AS av Mona Olsen den .
Svært forsinket.
Kjære Norsk Tipping, I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk...
  Marte Nilsen   Vi viser til deres henvendelse datert søndag 8.juli 2018.07.11 Direktorat for naturforvaltning eksisterer ikke lenger. Direkto...