Vis og søk i henvendelser

  

936 innsynshenvendelser funnet

Tilsetting av forskere og stipendiater i engasjement
Oppfølging sendt til Universitetet i Oslo av Bård Magnus Fauske den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Gina Kristine Berg Purrer denne! Kva er status på innsynskravet? Med vennlig hilsen, Bård Magnus Fauske
Din e-post er mottatt av Alstahaug kommune, post/arkiv
Samarbeidsavtale om leie av sykehjemsplass for 2016
Henvendelse sendt til Dønna kommune av Bård Magnus Fauske den .
Venter på svar.
Kjære Dønna kommune Eg ber i medhald av offentleglova om innsyn i "Inngått samarbeidsavtale om leie av sykehjemsplass for 2016 mellom Alstahaug kommu...
Strømmestiftelsen - korrupsjon
Oppfølging sendt til Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad av Herman Langvik den .
Delvis vellykket.
Kjære Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynskrav. Jeg skriver for angåend...
Valg av nye trikker i Oslo
Svar fra Ruter AS til Monica Stensrud den .
Svært forsinket.
Takk for henvendelsen.   Den er mottatt av arkivet i Ruter As. Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt, vil bli journalført og viderefor...
Bymiljøetaten bekrefter å ha mottatt e-posten din. Din henvendelse vil bli videresendt aktuell saksbehandler for behandling. Normal saksbehandlingsti...
Politiets IKT-tjenester Vi bekrefter å ha mottatt din e-post via [Politiets IKT-tjenester henvendelses-e-postadresse]<mailto:[epostadresse]>. E-po...
Alle som tjener over en million i Fedje kommune
Oppfølging sendt til Fedje kommune av Monica Stensrud den .
Delvis vellykket.
Kjære Øyvind Tolleshaug, Alle kan ikke få beste karakter, Øyvind. Særlig ikke når det er såpass åpenbart at dere driver seleksjon av dokumenter og...
Skattedirektoratet og GDPR
Svar fra Skattedirektoratet til Herman Langvik den .
Forsinket.
  Hei,   Takk for e-posten din! Den blir sendt til en saksbehandler.   Dette er et automatisk svar. Derfor ber vi om at du ikke svarer på denne e...
Korrupsjon i Kristelig Folkeparti
Oppfølging sendt til Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad av Herman Langvik den .
Delvis vellykket.
Kjære Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynskrav. Jeg skriver angående Di...
Palantir hos JD
Oppfølging sendt til Justis- og beredskapsdepartementet av Olivia Paulsen den .
Har ikke informasjonen.
Kjære Innsyn, Takk. Med vennlig hilsen, Olivia Paulsen
Ber HOD følge opp innsynssak med SSHF
Svar fra Helse- og omsorgsdepartementet til rusinnsyn den .
Venter på kategorisering.
Din henvendelse er mottatt i Helse- og omsorgsdepartementet. Henvendelsen vil bli lest og behandlet så snart som mulig.   Helse- og omsorgsdeparte...
Din henvendelse er mottatt i Helse- og omsorgsdepartementet. Henvendelsen vil bli lest og behandlet så snart som mulig.   Helse- og omsorgsdeparte...
Kjære Kriminalomsorgsdirektoratet, Oslo fengsel bryter frister om innsyn etter offentleglova. Kan dere følge opp denne saken med dem: https://www.m...
Varslingssaker hos Norad
Oppfølging sendt til Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad av Bistandsinnsyn den .
Vellykket.
Kjære NORAD-Post-Innsyn, Tusen takk. Er saken ferdigbehandlet eller kommer det dokumenter på en tredje varslingssak? Med vennlig hilsen, Bistan...
Ansatte i HPE sin tilgang til sensitive pasientdata
Oppfølging sendt til Sykehuspartner av Geir Eliassen den .
Vellykket.
Kjære SP PB Post, Takk. Er det da noe som er unntatt eller mangler? Med vennlig hilsen, Geir Eliassen
Økonomiske misligheter i LO
Oppfølging sendt til Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad av Geir Eliassen den .
Vellykket.
Kjære NORAD-Post-Innsyn, Tusen takk. Med vennlig hilsen, Geir Eliassen
Kjære Oslo kommune, utviklings- og kompentanseetaten, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å k...
Kjære Trond Nygard-Sture, Flott. Kan jeg få en tidsangivelse for svar? Med vennlig hilsen, Marte Nilsen
Konflikt i NRK, de ansatte streiker
Klage sendt til NRK - Norsk rikskringkasting AS av Marte Nilsen den .
Delvis vellykket.
Kjære NRK - Norsk rikskringkasting AS, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på NRK - N...
Kjære Kirkeng, Anne Laila, Tusen takk. Det er tilstrekkelig å vise til § 26 siste ledd for å unnta personnummer, en behøver ikke vise til annen lov...
Nye trikker i Oslo
Svar fra Oslo kommune, byrådet til Monica Stensrud den .
Svært forsinket.
Din henvendelse er mottatt av postmottaket  til byrådsavdelingene. Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og viderefor...
Palantir
Oppfølging sendt til Toll- og avgiftsdirektoratet av Monica Stensrud den .
Delvis vellykket.
Kjære Robson-Trønnes, Jennifer, Hva mener du egentlig? Dette innsynskravet er sendt med nettjenesten mimesbronn.no og alle svar og dokumenter blir pu...
Hei, viser til motatt innsynsbegjæring datert 09.05.18, midlertidig svar fra kommunen 12.05.18, samt klager motatt 19.05.18 og 24.05.18. Vedlagt er...
Hei,   Vi vil besvare henvendelsen så raskt som mulig.   På forhånd takk!   Med hilsen   Justis- og beredskapsdepartementet Administr...