Vis og søk i henvendelser

  

661 innsynshenvendelser funnet

Norsk Helsenett SF - oppgaver og modell
Svar fra Helse- og omsorgsdepartementet til Olivia Paulsen den .
Venter på kategorisering.
Hei, Det ligger mange dokumenter i saken, hvilken dok, gjelder? Mvh Postmottak HOD -----Opprinnelig melding----- Fra: Olivia Paulsen [mailto:[Innsy...
Takk for brevet. Vi sender det til behandling i rett avdeling.   Ikke svar på denne e-posten. Henvendelser om innsyn kan rettes til [1][Helsedirekt...
Risikoanalyse for helse- og omsorgssektoren
Svar fra Helsedirektoratet til Olivia Paulsen den .
Venter på kategorisering.
Takk for brevet. Vi sender det til behandling i rett avdeling.   Ikke svar på denne e-posten. Henvendelser om innsyn kan rettes til [1][Helsedirekt...
Kjære Oslo kommune, byrådet, Jeg ønsker innsyn i hvordan Byrådet i Oslo skal behandle klager som kommer inn om manglende svar på henvendelser sendt t...
Kjære Oslo kommune, byrådet, Vær så snill å send denne klagen videre til personen som vurderer innsynklager til byrådet. Jeg skriver for å klage på...
Takk for brevet. Vi sender det til rett avdeling. Direktoratet for e-helse Pb. 6737 St. Olavs plass 0130 Oslo Besøksadresse:  Verkstedveien 1, 027...
Din e-post er mottatt i Helsetilsynet. Dersom den skal f?lges opp vil den bli journalf?rt eller videresendt internt i organisasjonen. ?pen e-post er us...
Norsk Helsenett SF 2017
Svar fra Helse- og omsorgsdepartementet til Olivia Paulsen den .
Venter på kategorisering.
Din henvendelse er mottatt i Helse- og omsorgsdepartementet. Henvendelsen vil bli lest og behandlet så snart som mulig.   Helse- og omsorgsdeparte...
Sikkerhet i eInnsyn
Oppfølging sendt til Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT av Olivia Paulsen den .
Delvis vellykket.
Kjære Postmottak DIFI, Tusen takk. Med vennlig hilsen, Olivia Paulsen
Hei Vi har fått flere tilbakemeldinger på at det har vært glatt og manglende vintervedlikehold på fv402. Vi har tatt det videre til driftsentreprenøre...
Hei, Se vedlegg for ny data. Med vennlig hilsen Kai Yung Vårbo Rådgiver   Bane NOR Punktlighet, Kunde og trafikk Mobil: 98 04 55 04 E-post: [epos...
UNODC sitt besøk til Oslo
Svar fra Justis- og beredskapsdepartementet til rusinnsyn den .
Venter på kategorisering.
Sak: 17/7219-17 FNs kontor mot narkotika og kriminalitet (UNODC) - Besøk til Oslo 18122017-19122017 Dokument: Møte med UNODC i Oslo 18122017-19122017 -...
Medisinsk cannabis hos Helsedirektoratet
Svar fra Helsedirektoratet til rusinnsyn den .
Venter på kategorisering.
Rusinnsyn, Av ulike grunner har vi ikke klart å gi dere svar innen gjeldende frister. Vi beklager dette. Det gis delvis innsyn i avgjørelsene på søk...
Stiftelsen Hiimsmoenkollektivet tilsyn 2017
Svar fra Fylkesmannen i Rogaland til rusinnsyn den .
Venter på kategorisering.
  Hei   Klage på vedtaket vårt sendes til Statens helsetilsyn. Se vedlegg.     Med vennlig hilsen Frøydis Hogstad konsulent Fylkesman...
Takk for din henvendelse, e-posten blir sendt saksbehandler. E-postmottaket vårt er bemannet hverdager fra klokken 0800 til 1530. For vegmelding, rin...
Kjære Oslo kommune, byrådet, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Oslo kommune sin...
******* Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares. ******** Dokumentet 201725388-6 Innsyn etter Offentleglova - Togavganger og -ankom...
Ansatte i HPE sin tilgang til sensitive pasientdata
Svar fra Sykehuspartner til Geir Eliassen den .
Venter på kategorisering.
Viser til mottatt klage relatert til innsyn etter Offentleglova   Sykehuspartner jobber med å klargjøre dokumenter i forbindelse med din innsynsbe...
Medisinsk cannabis hos Statens legemiddelverk
Svar fra Statens legemiddelverk til rusinnsyn den .
Venter på kategorisering.
Hei,   Nedenfor følger de opplysningene som vi kan gi ut i forbindelse med disse søknadene om medisinsk cannabis. Antall, hvilket produkt det ble...
Hei!   KMD er kjent med at Sivilombudsmannen har en lignende sak til behandling. KMD vil ta saken til vurdering når Sivilombudsmannens uttalelse i...
Kaos i Hakadal
Svar fra Statens vegvesen, Region øst til Kari Larsen den .
Venter på kategorisering.
Takk for din henvendelse, e-posten blir sendt til saksbehandler.   E-postmottaket vårt er bemannet hverdager fra klokken 0800 til 1530. For vegme...
Hei Denne epost er et svar på bestilling av innsyn begjært 16.01.2018 Har sendt saksbehandler spørsmålet ditt: «Ønsker også innsyn i andre saker d...
Sakstittel: S. HANSEN LIGHTHOUSE DIVING AND LEISURE - Inspeksjon Saksnr: 2017/89682 Svar på innsynshenvendelse av 14.01.2018 Vi viser til din henv...
Kjære rusinnsyn   Jeg har muligens ikke vært nøye nok med å forklare hvordan man kan kreve innsyn i dokumenter eller saker og prøver igjen.  ...
Helsenorge.no sitt faktaark om cannabis
Svar fra Direktoratet for e-helse til rusinnsyn den .
Venter på kategorisering.
Hei   Vi har utarbeidet ny innholdsstrategi for Helsenorge.no, som definerer rammene for innholdsarbeidet. Den ligger åpent tilgjengelig her: [1]ht...