Vis og søk i henvendelser

  

528 innsynshenvendelser funnet

Dette er en automatisk generert e-post. Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil bli besvart så snart som mulig. E-po...
Kjære Valgdirektoratet, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Valgdirektoratet sin h...
Operativsystem for maskiner for manuell telling
Oppfølging sendt til Valgdirektoratet av Olivia Paulsen den .
Delvis vellykket.
Kjære Valgdirektoratet, Takk for oppklaring. Med vennlig hilsen, Olivia Paulsen
Kjære Maren Henriksen, Takk for utfyllende redegjørelse. Dette ble litt vanskelig å forstå, da det ble litt mye. Om dere kunne sjekket med KMD hvorvi...
Ledelsen i HSØ sin korrespondanse
Oppfølging sendt til Helse Sør-Øst RHF, Hamar av Geir Eliassen den .
Delvis vellykket.
Kjære HSORHF PB Postmottak, Takk for grundig svar og utlevering av flere dokumenter. Med ønske om en god helg/uke. Med vennlig hilsen, Geir El...
Kjære Toril Anita Espe, Tusen takk. Ønsker deg en god helg. Med vennlig hilsen, Geir Eliassen
Din henvendelse er ankommet Nærings- og fiskeridepartementets e-postmottak. Henvendelsen vil bli lest og behandlet så snart som mulig.   Nærings- og...
Nye Ruseløkka skole
Oppfølging sendt til Oslo kommune, utdanningsetaten av Geir Eliassen den .
Svært forsinket.
Kjære Tore Berg, Jeg ønsker at dere deler opp forsendelsen i flere eposter og sender det hele til denne epostadressen. Årsaken er at jeg har rettet i...
Norads avtaler med Bistandsaktuelt
Svar fra Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad til Bistandsinnsyn den .
Venter på kategorisering.
Vi viser til innsynsbegjæring i - Alle gjeldende avtaler dere har med Bistandsaktuelt - Alle styringsdokumenter Bistandsaktuelt opererer etter -...
Norad og Evalueringsavdelingen
Svar fra Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad til Bistandsinnsyn den .
Venter på kategorisering.
Supplement til forrige besvarelse:   -          Alle gjeldende avtaler dere har med Evalueringsavdelingen Norad har ingen avtaler med Evalueringsa...
Noark 5v4 tjenestegrensesnittet
Svar fra Arkivverket til Thomas den .
Venter på kategorisering.
Fra: Arkivverket ved Øivind Kruse Til: Thomas Sødring Vår ref.: 2017/5964 Viser til epost av 03.11.17, hvor du ber om innsyn i dokumenter tilknytte...
Viser til Ingeborg Johansen sin henvendelse om utarbeidelse av kriminalstatistikk datert 10. november 2017 kl. 18:41. Henvendelse mottatt i SSB 13. nov...
VÅR REFERANSE: Arkivnr: 17/1327-190 Sakshandsamar: Reidun SørestrandHågvar Sender vedlagde dokument. Venleg helsing Reidun Sørestrand Hågvar Tenes...
Hei, Fylkesmannen i Oslo og Akershus viser til din innsynsbegjæring datert 15.11.2017 hvor du ber om innsyn i sak med tittelen "2017 - Tilsyn med b...
Det vises til innsynsbegjæring av 13. november 2017 fra Ingeborg Johansen i Mimes brønn. Det er bedt om innsyn i følgende: 1 . Anslått verdi på anska...
Oppstilling av lønn testledere
Svar fra Direktoratet for e-helse til Lisen Johansen den .
Venter på svar.
Takk for brevet. Vi sender det til rett avdeling. Direktoratet for e-helse Pb. 6737 St. Olavs plass 0130 Oslo Besøksadresse:  Verkstedveien 1, 027...
Oppstilling lønn testledere
Svar fra Brønnøysundregistrene til Lisen Johansen den .
Venter på svar.
Dette er et automatisk svar på din melding til [Brønnøysundregistrene henvendelses-e-postadresse]<mailto:[Brønnøysundregistrene henvendelses-e-postadre...
Oppstilling av lønn testledere
Svar fra UDI - Utlendingsdirektoratet til Lisen Johansen den .
Venter på svar.
Takk for henvendelsen din. Spørsmål om enkeltsaker, innsendelse av tilleggsdokumenter, fremgangsmåter og søknadsprosesser blir ikke behandlet eller bes...
Hi there, In case you missed it, Merete Hansen ([epostadresse]) shared "Innsynsbegjæring Ruseløkka skole" with you on Dropbox. [1]View on Dropbox...
Avviksmelding vold og trusler
Svar fra Lørenskog kommune til Hans-Petter Fjeld den .
Svært forsinket.
  Vi bekrefter å ha mottatt Deres henvendelse via e-post. Henvendelsen vil bli videreformidlet til rett instans i kommunen. Henvendelser som krev...
HMS handlingsplan
Svar fra Lørenskog kommune til Hans-Petter Fjeld den .
Svært forsinket.
  Vi bekrefter å ha mottatt Deres henvendelse via e-post. Henvendelsen vil bli videreformidlet til rett instans i kommunen. Henvendelser som krev...
Årlige HMSaktiviteter
Svar fra Lørenskog kommune til Hans-Petter Fjeld den .
Svært forsinket.
  Vi bekrefter å ha mottatt Deres henvendelse via e-post. Henvendelsen vil bli videreformidlet til rett instans i kommunen. Henvendelser som krev...
UNODC/Norge - Samarbeidsavtale for 2017
Svar fra Utenriksdepartementet til Bistandsinnsyn den .
Vellykket.
Vedlagt dokumenter som det er bedt om innsyn i. Jeg beklager at svar kommer sent.   Mvh,   Mats Benestad First Secretary Permanent Mission...
Din henvendelse er mottatt og vil bli videreformidlet til rett avdeling eller saksbehandler. Hvis du ikke har oppgitt fullt navn eller adresse, må du...
Finansdepartementets korrespondanse knyttet til kontroversen i SSB
Oppfølging sendt til Finansdepartementet av Geir Eliassen den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Postmottak Finansdepartementet, Dvs. klagen skal ikke oversendes Kongen i statsråd, men jeg ber alså om at den behandles en gang til. Det må fo...