Vis og søk i henvendelser

  

797 innsynshenvendelser funnet

Rutiner personopplysninger i personalforvalforvaltningen
Oppfølging sendt til Bergen kommune av Andrine Paulsen den .
Vellykket.
Kjære Gjelsten, Karin, Tak for svar og orientering. Med vennlig hilsen, Andrine Paulsen
Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten. Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet. Ved behov for å svare eller sende...
Viser til din henvendelse fra 18.4.18. Beslutning I tråd med henvendelsen gis du innsyn og dokumentet i sak 18/31153-003. Vår vurdering Det offentlig...
Viser til din henvendelse fra 19.4.18. Beslutning I tråd med henvendelsen gis du innsyn og dokumentene i sak 17/225635-003. Vår vurdering Det offentl...
Viser til din henvendelse fra 19.4.18. Beslutning I tråd med henvendelsen gis du innsyn og dokumentene i sak 18/42926-002. Vår vurdering Det offentli...
Viser til din henvendelse fra 18.4.18. Beslutning I tråd med henvendelsen gis du innsyn og dokumentene i sak 18/42926-001. Vår vurdering Det offentli...
Denne e-posten er beregnet for den institusjon eller person den er rettet til og kan være belagt med lovbestemt taushetsplikt. Dersom e-posten er fei...
Forsvarminiser Frank Bakke-Jensen sin kalender hittil i 2018
Svar fra Forsvarsdepartementet til Olivia Paulsen den .
Venter på kategorisering.
+------------------------------------------------------------------------+ | Forsvarsdepartementet | | Vår ref:      2018/3 - 539 | | Dato:        ...
Innkjøp av postliste-tjeneste
Klage sendt til Ullensaker kommune av Hallvard Nygård den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Margrethe Meyer Bratt, Venter enda på svar. Hvor lang tid tar det? Med vennlig hilsen, Hallvard Nygård
Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten. Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet. Ved behov for å svare eller sende...
Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten. Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet. Ved behov for å svare eller sende...
Morten Løes spør "Jeg hadde håpet på å få noe mer detaljert informasjon; størrelse, fasiliteter, antall boksplasser, etc. Hvem er det som skal drive, e...
Hei Justis- og beredskapsdepartementet har ikke utarbeidet veiledninger, styringsdokumenter eller lignende om tolkningen av de nye reglene i GDPR. Dat...
Vedlagt følger brev fra byrådsavdelingene. Brevet sendes i de fleste tilfeller elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et originalt dokume...
Delvis avslag på henvendelse om innsyn Vi viser til din henvendelse av 16.4.2018 der du ber om innsyn i følgende dokument: 18/225635-002. Beslutnin...
Vedlagt følger brev fra byrådsavdelingene. Brevet sendes i de fleste tilfeller elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et originalt dokume...
Kjære Anette Durr Thomassen, Det blir generert en unik e-postadresse for hver henvendelse slik at svar og vedleggene kan publiseres på nettsiden. Her...
Kjære Anette Durr Thomassen, Fylkeskommunen har gitt innsyn tidligere via krav i postjournal, avslaget er derfor feil. Men det påklages ikke da dokume...
Saksnr: 2018/76875 Svar på innsynshenvendelse av 14.04.2018 Vi viser til din henvendelse av 14.04.2018 der du ber om innsyn dokument med saksnr. 2...
  Vi viser til e-poster fra deg, senest av 17. februar 2018, der du klager på vårt avslag i kalenderinnsyn til kommunal- og moderniseringsminister...
Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten. Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet. Ved behov for å svare eller sende...
Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten. Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet. Ved behov for å svare eller sende...
Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten. Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet. Ved behov for å svare eller sende...
Det vises til din innsynsbegjæring 18. februar 2018 i «[a]lle kalenderoppføringer i Mina Gerhardsen sin kalender hittil i 2018, inkludert Outlook-kalen...
Det vises til din innsynsbegjæring 18. februar 2018 i «[a]lle kalenderoppføringer i Jon Karleiv Andreas Lomøy sin kalender hittil i 2018, inkludert Out...