Vis og søk i henvendelser

  

1399 innsynshenvendelser funnet

Se kommentarer nedenfor. Utover dette har vi ikke noe å tilføye i denne saken.   Med hilsen Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS Knut Arvid Hage...
"Fylkesmannen stadfester BIR Privat AS sitt vedtak av 24.10.2018 om avslag på innsyn i redegjørelse fra Norconsult Informasjonssystemer AS datert 19.09...
Dette er en automatisk generert e-post som bekrefter at din henvendelse er mottatt. Henvendelsen vil bli behandlet så snart som mulig. Dette er ein...
Kjære Moen, Ole Jomar, Dere legger begrensninger. Du sier grunnlaget er forskrift til offentlighetslova § 6, siste ledd, siste setning. Den sier kun...
Kurs og arrangementer for kommunesektoren
Klage sendt til UDI - Utlendingsdirektoratet av Andrine Paulsen den .
Venter på behandling av klage.
Kjære UDI - Utlendingsdirektoratet Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på UDI - Utlend...
Hei Viser til din e-post av 14. november 2018 hvor du ber om innsyn i sak 2015/1822 som gjelder Kommunedelplan for kulturminner - Kulturminneplan. Sak...
Kjære Saarnak Jaan-André, Send gjerne en dokumentoversikt for alle som gjelder Bisnode. Jeg er ute etter dokumenter hvor Bisnode søker uttrekk fra...
Hei, Vedlagt oversendes dokumenter i sak 16/00184 (den er ikke ferdigbehandlet). Datatilsynet publiserer postjournaler på einnsyn.no, og vi anbefaler...
Vi viser til deres innsynsbegjæring Innsynsbegjæring i sak mottatt 14.11.2018 15:54:00. Innsynsbegjæringen er behandlet, og resultatet er vedlagt den...
Svar på innsynshenvendelse av 07.11.2018 - Saksnr: 2014/136974 Vi viser til din henvendelse der du ber om innsyn i dette dokumentet: 2014/136974-3...
Svar på innsynshenvendelse av 07.11.2018 - Saksnr: 2014/186341 Vi viser til din henvendelse der du ber om innsyn i dette dokumentet: 2014/186341-6...
Innsynsbegjæring - rutiner for tilgangsstyring
Svar fra Arkivverket til Allvis den .
Venter på kategorisering.
Vår ref. 2018/18269 Vi viser til ditt innsynskrav til Arkivverkets interne rutiner iht. Riksarkivarens forskrift § 3-2 om ansvar, rutiner og rettighe...
Hei Oversender svar på dokument 2018/38431-2 etterspurt 06.11.2018. Med vennlig hilsen Hege Kristensen førstekonsulent Mattilsynet, Region Øst...
Ansatte i HPE sin tilgang til sensitive pasientdata
Svar fra Sykehuspartner til Geir Eliassen den .
Venter på kategorisering.
Det vises til saken vedr iMOD og tidligere oversendelser. Basert på dokumenter som er oversendt, lukker vi nå innsynsbegjæringen med mindre vi hører...
Innsyn i oppfølging av sikkerhetshull hos Envina
Oppfølging sendt til Envina IKS av Hallvard Nygård den .
Svært forsinket.
Kjære Erik Fenstad, Takk! Mangler noen dokumenter. Basert på andre svar ønsker jeg at det tas stilling til listen under. Følgende bør finnes og b...
Sikkerhetshull i ISY ProAktiv
Svar fra Stavanger kommune til Hallvard Nygård den .
Svært forsinket.
Dette er en kvittering på at vi har mottatt e-posten din. Den vil bli registrert og videresendt til saksbehandler, som vil besvare henvendelsen.
Lovdata innsyn nytt forsøk del 1
Oppfølging sendt til Justis- og beredskapsdepartementet av Gratis Rettskilder den .
Svært forsinket.
Kjære JD, Jeg ønsker innsyn i alle dokumentene som jeg viste til i tidl e-post. Inkl. Likelydende e-poster/brev/dokumenter. Årsaken til det er for å...
Hei,   Vi viser til ditt innsynskrav.   Svaret er publisert på: [1]https://innsyn.arbeidstilsynet.no/einnsyn , saksnr 2018/48914      ...
    Hei!     Vi viser til forespørsel om innsyn. Vedlagt følger de(t) ønskede dokument(er).     Med hilsen   Enhet for arkiv  ...
Hei Oversender svar på dokument 2017/90-76, som du bestilte 06.11.2018. Med vennlig hilsen Hege Kristensen førstekonsulent Mattilsynet, Region...
Saksnr: 2018/248861 Svar på henvendelse om innsyn Vi viser til din henvendelse av 07.11.2018 der du ber om innsyn i 2017/91406-001 Beslutning D...
Saksnr: 2017/87972 Svar på innsynshenvendelse av 7. november 2018 Vi viser til din henvendelse der du ber om innsyn i 2017/87972-280 Beslutning...
Se vedlagte saksdokumenter.   Eventuelle svar sendes: [Lillesand kommune henvendelses-e-postadresse]   Med vennlig hilsen Lillesand kommune...
Jeg viser til forespørsel om innsyn i denne saken og etterlyser tilbakemelding.
Lovdata liste over saker
Svar fra Justis- og beredskapsdepartementet til Gratis Rettskilder den .
Svært forsinket.
Vår ref: 18/5303   Din henvendelse vil bli behandlet så fort som mulig. Det må påberegnes lengre saksbehandlingstid enn normalt på grunn av innsyn...