Vis og søk i henvendelser

  

1546 innsynshenvendelser funnet

Dette er en kvittering på at vi har mottatt e-posten din. Den vil bli registrert og videresendt til saksbehandler, som vil besvare henvendelsen.
Dette er en kvittering på at vi har mottatt e-posten din. Den vil bli registrert og videresendt til saksbehandler, som vil besvare henvendelsen.
Dette er en kvittering på at vi har mottatt e-posten din. Den vil bli registrert og videresendt til saksbehandler, som vil besvare henvendelsen.
Kontrollsanksjoner i 2018 og 2019
Svar fra Stavanger kommune til Hallvard Nygård den .
Svært forsinket.
Dette er en kvittering på at vi har mottatt e-posten din. Den vil bli registrert og videresendt til saksbehandler, som vil besvare henvendelsen.
Dette er en kvittering på at vi har mottatt e-posten din. Den vil bli registrert og videresendt til saksbehandler, som vil besvare henvendelsen.
Dette er en kvittering på at vi har mottatt e-posten din. Den vil bli registrert og videresendt til saksbehandler, som vil besvare henvendelsen.
*** Dette er en automatisk generert e-post *** *** Ikke svar på denne meldingen *** Takk for din henvendelse. Din henvendelse til Vestre Toten Kom...
Difi viser til innsynskrav i sak 18/00393 Anskaffelse- Driftstjenester for eInnsyn   Vedlagt følger dokument nr. 28 og 33. Fra Anne Harehjeld (E...
Høringsuttalelse om arkiv og noark fra 2007
Svar fra Kulturdepartementet til P. Reinholdtsen den .
Venter på svar.
Kulturdepartementet har mottatt e-posten din. Vi vil behandle den så raskt som mulig. Kulturdepartementet har motteke meldinga di. Vi vil behandle d...
Hei.   Dette er en automatisk bekreftelse på at vi har mottatt din henvendelse. Vennligst ikke svar på denne meldingen. Din henvendelse vil bli be...
Krav om innsyn i dokument 6 i sak 18/5299 innvilges delvis med hjemmel i offentleglova § 13 jf. fvl. § 13,1.1 og 2. Vi gjør oppmerksom på at du etter...
Hei, Dette dokumentet er gjort offentleg på kommunen sine postlister som du kan finne på heimesida. Eg legg ved link: https://www.klepp.kommune.no/n...
Hei, Dette dokumentet er gjort offentleg på kommunen sine postlister som du kan finne på heimesida. Eg legg ved link: https://www.klepp.kommune.no/ny...
Postjournal for 2008 - 2017, Klepp
Henvendelse til Klepp kommune, gjort av Hallvard Nygård. Merknad av Hallvard Nygård den .
Avslått
Saken er klaget inn til Sivilombudsmannen.
Postjournal for 2008 - 2014, Fredrikstad
Svar fra Fredrikstad kommune til Hallvard Nygård den .
Venter på behandling av klage.
God dag! Fredrikstad kommune har mottatt henvendelsen din. Den vil bli journalført og sendt videre til saksbehandler som vil svare deg så snart som...
Avtaler Utdanningsetaten har med Facebook
Oppfølging sendt til Oslo kommune, utdanningsetaten av P. Reinholdtsen den .
Forsinket.
Kjære Trine Synøve Lie Larsen, Takk for oppdateringen. Jeg antar vi er enige om at det skal være mulig å sende unger på skolen i Oslo uten at opply...
Vi viser til din innsynsbegjæring i dokument 18/2872-2: Nasjonale PEP lister. Vedlagt følger ønsket dokument. Med vennlig hilsen FINANSTILSYNET THE F...
Sikkerhetshull i ISY ProAktiv
Svar fra Stavanger kommune til Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Dette er en kvittering på at vi har mottatt e-posten din. Den vil bli registrert og videresendt til saksbehandler, som vil besvare henvendelsen.
Hei Dokumentet du har bedt om innsyn i skal du ha mottatt. Beklager at det var feil dokument som blei sendt ut i utgangspunktet. Når det vedleggene du...
Adressesøk tjeneste - juridisk grunnlag
Svar fra Posten Norge AS til Nicolai Langfeldt den .
Venter på kategorisering.
[1]Banner Image Hei, Vi som jobber i Posten og Bring ønsker å vite hva du synes om oss og setter stor pris på din tilbakemelding. Dersom du har a...
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Fylkesmannen i Oslo og Viken og sendt videre for behandling. Vi gjør oppmerksom på at personsensitive...
Din henvendelse er mottatt i Dokumentsenteret til  byrådsavdelingene. Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videre...
Vi viser til din innsynsbegjæring i dokument 18/2872-2: Nasjonale PEP lister. Vedlagt følger ønsket dokument. Med vennlig hilsen FINANSTILSYNET THE F...
Jp 1 i sak 2019/1205156 Forespørsel om innhenting av personopplysninger PEP personer: Forespørsel om innhenting av personopplysninger PEP personer.P...
Vedlagt følger brev fra byrådsavdelingene. Brevet sendes i de fleste tilfeller elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et originalt dokume...