Vis og søk i henvendelser

  

556 innsynshenvendelser funnet

Vilkår for reisegaranti
Klage sendt til Kolumbus AS av Hallvard Nygård den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Sunniva J Gjerde, Denne henvendelsen er ikke besvart. Offentleglova sier "Eit organ som mottek eit innsynskrav, skal vurdere kravet konkret og...
Sanntidsdata for E90 fra 01.07.2017 og utover
Klage sendt til Kolumbus AS av Hallvard Nygård den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Audun M. Solheim, Denne henvendelsen er ikke besvart. Offentleglova sier "Eit organ som mottek eit innsynskrav, skal vurdere kravet konkret og...
Historisk postliste
Klage sendt til Kolumbus AS av Hallvard Nygård den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Sunniva J Gjerde, Denne henvendelsen er ikke besvart. Offentleglova sier "Eit organ som mottek eit innsynskrav, skal vurdere kravet konkret og...
Norads samarbeide med Lions
Oppfølging sendt til Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad av Bistandsinnsyn den .
Svært forsinket.
Kjære Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad, Ber om kopi av oversendelsesdokument. Jeg bestrider at dere kan unnta oversendelsesdokumentet...
Norad sitt samarbeide med FORUT
Oppfølging sendt til Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad av Bistandsinnsyn den .
Svært forsinket.
Kjære Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad, Jeg bestrider at dere kan unnta oversendelsesdokumentet i mine innsynssaker med henvisning til of...
Norads samarbeide med LO
Oppfølging sendt til Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad av Bistandsinnsyn den .
Svært forsinket.
Kjære Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad, Jeg bestrider at dere kan unnta oversendelsesdokumentet i mine innsynssaker med henvisning til of...
Kjære Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad, Jeg bestrider at dere kan unnta oversendelsesdokumentet i mine innsynssaker med henvisning til of...
Norad sitt samarbeide med UNAIDS
Oppfølging sendt til Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad av Bistandsinnsyn den .
Svært forsinket.
Kjære Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad, Jeg bestrider at dere kan unnta oversendelsesdokumentet i mine innsynssaker med henvisning til of...
Kjære Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad, Jeg bestrider at dere kan unnta oversendelsesdokumentet i mine innsynssaker med henvisning til of...
Norads samarbeide med Lions
Oppfølging sendt til Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad av Bistandsinnsyn den .
Svært forsinket.
Kjære Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad, Jeg bestrider at dere kan unnta oversendelsesdokumentet i mine innsynssaker med henvisning til of...
Norges forsøk på fredsinnsats i Colombia
Oppfølging sendt til Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad av Bistandsinnsyn den .
Svært forsinket.
Kjære Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad, Jeg bestrider at dere kan unnta oversendelsesdokumentet i mine innsynssaker med henvisning til of...
Norske filmverk som er falt i det fri?
Oppfølging sendt til Norsk filminstitutt av P. Reinholdtsen den .
Har ikke informasjonen.
Kjære Ivan Gasparini, Tusen takk for rask tilbakemelding. Jeg hører med Nasjonalbiblioteket. En kan se hva de kan bidra med på https://www.mimesbro...
Norske filmverk som er falt i det fri?
Oppfølging sendt til Nasjonalbiblioteket av P. Reinholdtsen den .
Har ikke informasjonen.
Kjære Cyrille Nolin, Takk for beskjed. Det var leit å høre. Vet dere hvordan jeg kan finne lister over filmer laget i Norge før 1930? I følge Nors...
Var tvungen til å sende klage til Fylkesmannen i Oslo og Akershus over sen og negativ holdning ifra kontoret på fylkeskommunen i Akershus. Jeg venter...
Ruters utredning av trikk i Skovveien
Svar fra Ruter AS til Herman Langvik den .
Venter på kategorisering.
    Innsyn i Ruters ref. 2009/4408-54 er innvilget, og dokumentet/dokumentene følger vedlagt. Eventuelle spørsmål om saken kan rettes til Ruters...
Det vises til epost av 29. november angående svar på klager på avslag på dokumentinnsyn i Norad.   Departementet har mottatt uvanlige mange klages...
Togavganger og -ankomst på Jærbanen, 2017 november
Klage sendt til Jernbaneverket av Hallvard Nygård den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Postmottak Bane NOR SF, Min henvendelse har ikke blitt besvart. Når kan jeg forvente svar? Med vennlig hilsen, Hallvard Nygård
Kommunikasjon om filmen Empty Socks fra 1927
Henvendelse til Nasjonalbiblioteket, gjort av P. Reinholdtsen. Merknad av P. Reinholdtsen den .
Delvis vellykket.
Kommunikasjonen med Disney handler om to Filmer, Empty Socks fra 1927 og Tall Timer fra 1928. For å beholde åndsverksvern i USA på den tiden måtte en...
Hei,   Vi har allerede tidligere gitt innsyn i dokument 16/4005-20.       [1]cid:image001.png@01D19BB2.AA725A80 Vennlig hilsen Liv Minde...
Statsministerboligen og trikkesporet
Svar fra Statsministerens kontor til Herman Langvik den .
Venter på kategorisering.
Vi viser til tidligere korrespondanse, senest din e-post 5. desember 2017 der du spør om det finnes "korrespondanse knyttet til trikkesporet nær statsm...
Liste over personlig bilskilt
Oppfølging sendt til Statens vegvesen - Vegdirektoratet av Joachim Tingvold den .
Forsinket.
Kjære Stensland Cecilia Patricia, Bekrefter mottak av din e-post, og at adressen er riktig. Med vennlig hilsen, Joachim Tingvold
Vårt saksnummer: 17/6962   Nærmere begrunnelse for avslag   Vi viser til din epost 5. desember med klage over avslag på innsyn i dokument 13/6...
Arkivplan - innsynsbegjæring
Henvendelse sendt til Hof kommune av Allvis den .
Venter på svar.
Kjære Hof kommune, Ber herved om å få tilsendt kommunens arkivplan. Med vennlig hilsen, Allvis
Klokkkergårdenkollektivet - Tilsyn 2017
Svar fra Fylkesmannen i Hedmark til rusinnsyn den .
Venter på kategorisering.
Viser til din mail av 28.11.2017 hvor du påklager avslag på innsyn. Saken er oversendt Statens helsetilsyn for behandling da Fylkesmannen oppretthold...
Krav om at UD følger opp saker med Norad
Svar fra Utenriksdepartementet til Bistandsinnsyn den .
Svært forsinket.
Out of office. Checking emails now and then.   Duty officer/Pressevakt: +47 23 95 00 02 / [epostadresse]   mvh   Frode Overland Andersen...