Vis og søk i henvendelser

  

2028 innsynshenvendelser funnet

Hei, Takk for din henvendelse. Det stemmer at Hafslund Nett bruker Aidon-målere, og at disse bruker Wide Area Mesh fra Wirepas. Dette er offentlig t...
Norske filmverk før 1940 som ikke er tapt?
Oppfølging sendt til Nasjonalbiblioteket av P. Reinholdtsen den .
Vellykket.
Kjære Film, Tusen takk for denne gjennomgangen. Dette var veldig nyttig. Jeg antok dere kun trengte å gjøre et uttrekk fra databasen over filmer i...
Melding om avvik - AKLINIKKEN MAJORSTUEN AS, sak 2017/1773
Svar fra Datatilsynet til Elzbieta Johansen den .
Venter på kategorisering.
  Vennlig hilsen Datatilsynet ……………………………………………………………………………………………………………………… Telefon: (+47) 22 39 69 00 Postadresse: Postboks 458 Sentrum, 0105 O...
Sak: 19/2278-5 Henvendelse om krav etter tvist Dokument: BIT Norway-Poland - Tidal Music AS Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, o...
Sak: 11/105-121 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll Dokument: Svar på spørsmål om EU-kontroll av kjøretøy i andre EU-land Vi viser ti...
Kjære Marte Kristoffersen, Hvis det er slik du nevner som en mulighet foretrekker vi å få tilsendt det materialet dere selv kan skanne uten opphold,...
391676311 Marieroalleen - Konsulent - Trefaglig oppsummering (2017-11-23)
Svar fra Stavanger kommune til Fuglis den .
Venter på kategorisering.
Vi viser til deres innsynsbegjæring Innsynsbegjæring 20.02.2019 - 391676311 Marieroalleen - Konsulent - Trefaglig oppsummering i sak mottatt 21.08.20...
Vi viser til deres innsynsbegjæring Innsynsbegjæring 20.08.2019 - 19/09511-2 i sak mottatt 20.08.2019 08:40:00. Innsynsbegjæringen er behandlet, og r...
Søknad om felling av trær rydding av kratt på kommunal grunn
Svar fra Stavanger kommune til Fuglis den .
Venter på kategorisering.
Vi viser til deres innsynsbegjæring Innsynsbegjæring 20.08.2019 - 19/09511-1 i sak mottatt 20.08.2019 08:32:00. Innsynsbegjæringen er behandlet, og r...
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard har mottatt eposten din. Vi vil behandle henvendelsen så snart som mulig.   D...
Innsynsbegjæring i kommunens dialog med Trønderenergi
Svar fra Rennebu kommune til Tor med hammeren den .
Venter på kategorisering.
Da vi ikke kan se å ha registrert noen slik innsynsbegjæring anmoder vi om nærmere redegjørelse for hvilken konkret dialog med Trønderenergi det anmode...
Innsynsbegjæring i kommunens dialog med Trønderenergi
Svar fra Skaun kommune til Tor med hammeren den .
Venter på kategorisering.
Din henvendelse er mottatt og vil bli journalført/videresendt saksbehandler for videre oppfølging. Med hilsen Postmottak [Skaun-logo+visjon-liggende...
Innsynsbegjæring i kommunens dialog med Trønderenergi
Svar fra Indre Fosen kommune til Tor med hammeren den .
Venter på kategorisering.
Hei Din henvendelse er mottatt og vil bli registrert/videresendt til saksbehandler for videre oppfølging.   Med hilsen Dokumentsenteret – Indre...
Innsynsbegjæring i kommunens dialog med Trønderenergi
Svar fra Trondheim kommune til Tor med hammeren den .
Venter på kategorisering.
Henvendelsen videresendes for behandling.   Vennlig hilsen Trondheim kommune   The inquiry is being forwarded for further handling.   Wit...
17/1268-1 Innsyn gitt: Kopi av høringssvar til Statens Vegvesen Veidirektoratet - Forslag til ny håndbok V712 Konsekvensanalyser Statens Vegvesen Veg...
Delivery has failed to these recipients or groups: [1]innsyn etter Offentleglova til Orkdal og Agdenes lensmannskontor ([Orkdal og Agdenes lensmanns...
Takk for din e-post til Arbeidstilsynet Dette er en automatisk bekreftelse på at vi har mottatt din henvendelse. Vi vil svare deg så raskt som mulig...
Kjære Statsbygg Søker innsyn i: - Sak 2018/4551, Tønsberg trafikkstasjon - Anskaffelse - Bremsekontroll - 2018 Henvendelsen er laget ved hjelp av...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Arendal kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Venter på kategorisering.
Jeg viser til innsynsbegjæring. Ved å klikke på denne lenken får du opp politiske reglement for Arendal kommune.   [1]https://www.arendal.kommun...
Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten. Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet. Ved behov for å svare eller sende...
Kjære Datatilsynet Søker innsyn i: - Sak 2017/1758, CompuGroup Medical Norway AS - Utlevering av pasientjournaler fra A Klinikken AS Henvendelsen...
Videresendingsregler for epost
Svar fra Rogaland fylkeskommune til Hallvard Nygård den .
Venter på behandling av klage.
Rogaland fylkeskommune har mottatt e-posten din. Henvendelsen vil bli lest og behandlet så snart som mulig.   Rogaland fylkeskommune har motteke e...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Dønna kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Venter på kategorisering.
Hei! Jeg har ikke funnet ett eget reglement for folkevalgte. Kun reglement for det enkelte politiske organ (kommunestyrets osv.). Jeg oppfatter deg ik...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Sør-Aurdal kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Venter på kategorisering.
Se vedlagte dokument.   Vennlig hilsen Sør-Aurdal kommune   ArkivReferanse:#a66f668043484f6ab0bda3054d2ba9392019000025#ACOS.WEBSAK# Sør-Aurd...
VÅR REFERANSE: Saksnr: 19/2-57 Løpenr: 22979/19 Saksbehandler: Eva Randi Oldervik Deres ref.: Oversender vedlagte dokument. SVAR - INNSYN ETTER OFFEN...