Vis og søk i henvendelser

  

470 innsynshenvendelser funnet

Politidirektoratet sitt budsjett for 2017 og politidirektørens lønn mm.
Klage sendt til Politidirektoratet av Geir Eliassen den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Politidirektoratet, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Politidirektoratet s...
Økonomisk mislighold i LAR Nett Norge
Svar fra Helsedirektoratet til rusinnsyn den .
Venter på kategorisering.
Takk for brevet. Vi sender det til behandling i rett avdeling.     Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs plass 0130 Oslo Tlf. 810 20 050 [...
Anne Skjelmerud i Norad sitt samarbeid med INPUD
Henvendelse sendt til Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad av rusinnsyn den .
Venter på svar.
Kjære Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad, I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i: – All korrespondanse mellom Anne Skjelmeru...
Korrespondanse mellom UD og FORUT
Oppfølging sendt til Utenriksdepartementet av Bistandsinnsyn den .
Delvis vellykket.
Kjære Benjaminsen, Linn Siri, Tusen takk. Har vi fått alt vi ba om i denne henvendelsen? Med vennlig hilsen, Bistandsinnsyn
Colombia og fredsprosessen hos UD
Oppfølging sendt til Utenriksdepartementet av Bistandsinnsyn den .
Venter på kategorisering.
Kjære Kveim, Torleif, Tusen takk. Mer tid er aldri noe problem, så lenge vi får et anslag og det hele ikke blir liggende i en skuff. Håper du har h...
Golden Colombias klagesak hos UD
Klage sendt til Utenriksdepartementet av Bistandsinnsyn den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Utenriksdepartementet, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Utenriksdeparteme...
Golden Colombia og UD
Klage sendt til Utenriksdepartementet av Bistandsinnsyn den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Utenriksdepartementet, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Utenriksdeparteme...
UNODC/Norge - Samarbeidsavtale for 2017
Klage sendt til Utenriksdepartementet av Bistandsinnsyn den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Utenriksdepartementet, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Utenriksdeparteme...
Klage fra FORUT til UD
Klage sendt til Utenriksdepartementet av Bistandsinnsyn den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Utenriksdepartementet, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Utenriksdeparteme...
Norads samarbeide med LO
Klage sendt til Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad av Bistandsinnsyn den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å kla...
Norad sitt samarbeide med FORUT
Klage sendt til Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad av Bistandsinnsyn den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å kla...
NORAD sin dialog med Golden Colombia Foundation
Klage sendt til Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad av Bistandsinnsyn den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å kla...
Norges forsøk på fredsinnsats i Colombia
Klage sendt til Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad av Bistandsinnsyn den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å kla...
Norad sitt samarbeide med UNAIDS
Klage sendt til Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad av Bistandsinnsyn den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å kla...
Kjære Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å kla...
Svar på begjæring om innsyn datert 02.09.2017   Det gis innsyn i følgende dokument på journalpost 36 i sak 2016/114: Revidert tilbud etter oppføl...
Begjæring om innsyn i kontrakt for kjøp av sak-/arkivsystem
Svar fra Båtsfjord kommune til Allvis den .
Venter på kategorisering.
At vi skal gi opplysninger til noen som ikke vil tilkjennegi seg eller si hva de skal bruke opplysningene til er synd. Vi har ingen sak på dette og jeg...
Begjæring om innsyn i kontrakt for kjøp av sak-/arkivsystem
Oppfølging sendt til Steigen kommune av Allvis den .
Forsinket.
Kjære Postmottak Steigen, jeg ber om et endelig svar på innsynsbegjæringen i løpet av 16.10.2017. Dersom jeg ikke får endelig svar i løpet av dagen,...
Begjæring om innsyn i kontrakt for kjøp av sak-/arkivsystem
Oppfølging sendt til Gamvik kommune av Allvis den .
Forsinket.
Kjære Gamvik kommune, jeg ber om et endelig svar på innsynsbegjæringen i løpet av 16.10.2017. Dersom jeg ikke får endelig svar i løpet av dagen, vil...
Kjære Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad, Kunne jeg fått innsyn i all korrespondanse Anne Skjelmerud har hatt med UNAIDS? Med vennlig hil...
Mina Gerhardsens arbeidskontrakt
Henvendelse sendt til Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad av rusinnsyn den .
Venter på svar.
Kjære Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad, Kunne jeg fått innsyn i Mina Gerhardsens arbeidsavtale samt dokumenter og korrespondanse som gjel...
Signalfeil 2017 på Jærbanen
Svar fra Jernbaneverket til Hallvard Nygård den .
Venter på svar.
Dette er en automatisk bekreftelse på at vi har mottatt din henvendelse. Vennligst ikke svar på denne meldingen.   Din henvendelse vil bli behandl...
Skjenkebevilgning i Bergen 2017
Svar fra Bergen kommune til Fredrik Lindseth den .
Vellykket.
    Med vennlig hilsen Kontor for skjenkesaker   Astrid K. Monsen Saksbehandler   e-post: [1][epostadresse] tlf.          53 03 57 76...
Togavganger og -ankomst på Stavanger stasjon, Jærbanen
Henvendelse til Jernbaneverket, gjort av Hallvard Nygård. Merknad av Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Har kodet en gjennomgang av tallene med fokus på punktlighet. Rapporten kan bli sett her: https://hnygard.github.io/banenor-punktlighet/ Kildekode...
"TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK ETTER TILSYN MED STORFEHALD.PDF.pdf" hører til en annen henvendelse. Har gitt beskjed om at Mattilsynet svarer til...