Vis og søk i henvendelser

  

1052 innsynshenvendelser funnet

Varsel om lovstridig praksis ved Sørlandet sykehus HF
Svar fra Arkivverket til rusinnsyn den .
Venter på kategorisering.
Dette er en automatisk bekreftelse på at du har sendt en henvendelse til Arkivverket. Spørsmål om opplysninger fra arkivene vil ikke bli besvart via...
Lønnsnivå i Drammen kommune
Svar fra Drammen kommune til Monica Stensrud den .
Venter på kategorisering.
Vi har mottatt din e-posthenvendelse og den vil bli ekspedert videre til rett mottaker.   [1]cid:image001.jpg@01CD47C6.4414E850    Service og...
Lønnsnivået i NAV
Henvendelse sendt til Arbeids- og velferdsdirektoratet - NAV av Monica Stensrud den .
Venter på svar.
Kjære Arbeids- og velferdsdirektoratet - NAV, I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplys...
Lønnsnivå i Utsira kommune
Svar fra Utsira kommune til Monica Stensrud den .
Venter på kategorisering.
Dette er et automatisk svar på mottatt e-post til Utsira kommune. Din e-post vil bli videresendt til rett mottaker eller blir lagt inn i vårt saksbe...
Lønnsnivå i Fredrikstad kommune
Henvendelse sendt til Fredrikstad kommune av Monica Stensrud den .
Venter på svar.
Kjære Fredrikstad kommune, I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elekt...
Lønninger i Tromsø kommune
Svar fra Tromsø kommune til Monica Stensrud den .
Venter på kategorisering.
Tromsø kommune bekrefter herved å ha mottatt din e-post. All post til Tromsø kommune behandles i samsvar med offentlighetsloven, hvilket medfører at...
Lønninger i Bærum kommune
Svar fra Bærum kommune til Monica Stensrud den .
Venter på kategorisering.
 Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten. Takk for din henvendelse, din e-post videresendes til aktuell avdeling. ·          Hv...
Lønninger i Forsvarsdepartementet
Henvendelse sendt til Forsvarsdepartementet av Herman Langvik den .
Venter på svar.
Kjære Forsvarsdepartementet, I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er ele...
Lønninger i Finansdepartementet
Henvendelse sendt til Finansdepartementet av Herman Langvik den .
Venter på svar.
Kjære Finansdepartementet, I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elekt...
Lønnsnivå i Olje- og energidepartementet
Svar fra Olje- og energidepartementet til Herman Langvik den .
Venter på kategorisering.
 Dette er en automatisk generert e-post fra Olje- og energidepartementets e-postmottak. Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksb...
Lønnsnivå i Kulturdepartementet
Svar fra Kulturdepartementet til Herman Langvik den .
Venter på kategorisering.
Kulturdepartementet har mottatt e-posten din. Vi vil behandle den så raskt som mulig. Kulturdepartementet har motteke meldinga di. Vi vil behandle d...
Lederlønninger i Kristiansand kommune
Henvendelse sendt til Kristiansand kommune av Herman Langvik den .
Venter på svar.
Kjære Kristiansand kommune, I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elek...
Lederlønninger i Trondheim kommune
Svar fra Trondheim kommune til Herman Langvik den .
Venter på kategorisering.
Henvendelsen videresendes for behandling.   Vennlig hilsen Trondheim kommune   The inquiry is being forwarded for further handling.   Wit...
Kjære Olavson Elly Kristine Glømmen (Oslo fengsel), Med all respekt: dette fremstår som fullstendig korrupt. Dere verner tilsynelatende om misbruk...
Dokumentfangst Øistein Kristensen og Helga Tveit 2018
Oppfølging sendt til Sørlandet Sykehus HF av rusinnsyn den .
Delvis vellykket.
Kjære Arnstein Lona, Dette er bare pene brosjyrer. Hun kan umulig ha produsert så få saksdokumenter. Da blir jeg nødt til å varsle Arkivverket. Med...
Lønnsnivået ved Statsministerens kontor
Klargjøring sendt til Statsministerens kontor av Marte Nilsen den .
Venter på svar.
Kjære Dokken, Inge Smith, Siden dere er så greie å oversende deres henvendelse til Datatilsynet, gjør jeg det samme. Att: Bjørn Erik Thon/ Jørgen S...
Att: Bjørn Erik Thon/ Jørgen Skorstad Jeg er kjent med at SMK har spurt hva dere mener om å gi ut opplysninger vi har bedt om til oss, og at nettside...
Arkiv rutiner som organ er pålagt og bruke.
Oppfølging sendt til Akershus fylkeskommune av Ørvar Sigfusson den .
Vellykket.
Kjære Postmottak AFK, og Kari-Marie Kloster, Det var under å stormerke at AFK svarer på innsynshenvendelse uten nekt og bortforklaringer. Jeg blev...
Årsak for utlysning av stilling hos Akershus fylkeskommune.
Klage sendt til Akershus fylkeskommune av Ørvar Sigfusson den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Akershus fylkeskommune, Vær så snill å send denne videre til organ som vurderer nekt på innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Akershus f...
Hei. Du har bedt om innsyn i klagesak fra 2015. Hvis du representerer personen har jeg selvfølgelig ingen betenkeligheter med at du får innsyn, men j...
Se vedlagte saksdokumenter   Svar på denne forsendelsen, eller ny henvendelse, sendes på e-post til fellesadressen/Any answer to this shipment, or...
Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten. Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet. Ved behov for å svare eller sende...
Luftambulansekrisen
Svar fra Helse- og omsorgsdepartementet til Mona Olsen den .
Venter på kategorisering.
Sak: 18/2163-24 Luftambulansefly i nord Dokument: Forsvarlig beredskap i nord - Luftambulansetjenesten Deres bestilling av innsyn i dokument 24 i sak...
06.04.2018 - ***** - Tilsynsrapport hundehold
Svar fra Mattilsynet til Ina F. Åsen den .
Venter på kategorisering.
Vi viser til din henvendelse av 20.06.18 der du ber om innsyn i følgende dokument:   2018/76680-002   Beslutning I tråd med innsynshenvendels...
Vedlagt følger brev fra Plan- og bygningsetaten. Brevet skal betraktes som et originalt dokument. Papirdokument vil ikke bli ettersendt. Med vennlig...