Vis og søk i henvendelser

  

2186 innsynshenvendelser funnet

Valgprotokoll 2019, Bodø kommune
Oppfølging sendt til Bodø kommune av Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Kjære Svein Inge Johansen, Takk! De ser bra ut :-) Med vennlig hilsen, Hallvard Nygård
Database for valg 2019
Oppfølging sendt til Valgdirektoratet av Hallvard Nygård den .
Forsinket.
Kjære [email address], For å legge til forrige svar. Jeg vet ikke hvilke databaser som er aktuelle. Jeg vet EVA Admin sin database er høyst aktuell...
Elevenes iPad i Oslo-skolen
Svar fra Oslo kommune, utdanningsetaten til Plan B den .
Venter på kategorisering.
Dette er en automatisk generert e-post. Din henvendelse er mottatt av Utdanningsetatens og Osloskolens postmottak. Henvendelser som er underlagt jour...
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Fylkesmannen i Oslo og Viken og sendt videre for behandling. Vi gjør oppmerksom på at personsensitive...
Det vises til innsynskrav datert 13.10.2019 i sak 2015/2804. Dokumentene oversendes i sin helhet.     Med vennlig hilsen Ingeborg Heltzer And...
Dokumentliste på wiki
Svar fra Valgdirektoratet til Hallvard Nygård den .
Venter på kategorisering.
Hei, Vi viser til din henvendelse av 25. september 2019 hvor du henviser til offentlighetslova og ber om innsyn i dokumentliste på wiki. Vi bekrefter...
Dette er en automatisk bekreftelse på at vi har mottatt e-post fra deg.   Normal behandlingstid er tre uker, men i perioder kan svartiden være len...
2016/7135 - Debatt mot Ipad på skolen
Svar fra Kunnskapsdepartementet til Plan B den .
Venter på svar.
Sak: 16/7135-4 Debatt mot Ipad på skolen Dokument: Om bruk av Ipad i skolen Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 4 i sak 16/7135. Begjæring...
Hei. Vi viser til innsynskravet ditt nedenfor. Du har fått innsyn i bestilte dokumenter (se vedlegg). Vennlig hilsen Arkivet Utdanningsdirektorat...
Kildekode til EVA Admin
Svar fra Valgdirektoratet til Hallvard Nygård den .
Avslått
Hei,   Vedlagt følger oversendelse av klagesak – avslag på begjæring om innsyn i offentlig dokument.   Mvh. valgdirektoratet   Fra: Hallva...
Databaseskjema for sak- og arkivsystem
Svar fra Voss kommune til Hallvard Nygård den .
Venter på kategorisering.
  Stadfester vedtak - Klage - innsyn - Voss - innsyn i databaseskjema for sak- og arkivsystem - Hallvard Nygård: Stadfester vedtak - Klage - innsyn...
Klage på valgprotokoll 2019, Stavanger - Fylkestingsvalget 2019
Svar fra Stavanger kommune til Hallvard Nygård den .
Venter på kategorisering.
Vi bekrefter å ha mottatt din klage, registrert med arkivnummer 19/37949. Du vil få skriftlig svar fra oss. Mvh Karen Hirth Thorsen Seniorrådgiver Str...
Vi viser til din henvendelse av 11102019 der du ber om innsyn i følgende dokument fra region midt: 2017/58101-002 U, datert 30.03.2017 SUNSEA AS - I...
Valgprotokoll 2019, Stange kommune
Svar fra Stange kommune til Hallvard Nygård den .
Vellykket.
-----Opprinnelig melding----- Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #2156]> Sendt: 11. oktober 2019 17:36 Til: Ann-Helen Hoberg Lysgaard <[epos...
Tjenesteavtale - Rapport Opus Dental etterslep, sak (2015/350)
Svar fra Oslo kommune til Hallvard Nygård den .
Venter på kategorisering.
Hei Beklager det - tolket forespørsel bare som ønske om et dokument, her kommer resten av dokumentene i saken. Bare av ren nysgjerrighet - hvorfor ha...
2010/5848 - Mona Hanssen Ipad i skolen
Svar fra Kunnskapsdepartementet til Plan B den .
Venter på svar.
Kunnskapsdepartementet har mottatt din henvendelse. Henvendelsen vil bli lest og behandlet så raskt som mulig. Kunnskapsdepartementet har teke mot m...
2011/170 - Elever ved Torstad skole iPad i skolen
Svar fra Kunnskapsdepartementet til Plan B den .
Venter på svar.
Kunnskapsdepartementet har mottatt din henvendelse. Henvendelsen vil bli lest og behandlet så raskt som mulig. Kunnskapsdepartementet har teke mot m...
Valgprotokoll 2019, Randaberg kommune
Svar fra Randaberg kommune til Hallvard Nygård den .
Venter på kategorisering.
Din henvendelse er mottatt av postmottaket til Randaberg kommune. Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videreform...
Valgprotokoll 2019, Nittedal kommune
Oppfølging sendt til Nittedal kommune av Hallvard Nygård den .
Svært forsinket.
Kjære Heidi Lynnebakken, Takk for svar på spørsmålene! Signerte PDFer er ikke det jeg søker. Jeg ønsker usignerte maskinlesbare PDFer. Disse kan he...
Dette er en kvittering på at vi har mottatt e-posten din. Den vil bli registrert og videresendt til saksbehandler, som vil besvare henvendelsen.
Klage på valgprotokoll 2019, Bærum - Kommunestyrevalget 2019
Henvendelse til Bærum kommune, gjort av Hallvard Nygård. Merknad av Hallvard Nygård den .
Forsinket.
Har snakket med Anne-Grete Bukier på telefon. De vil avvise henvendelsen ettersom jeg ikke er i manntallet. Det er funnet en annen person som vil stå f...
Viser til din henvendelse. Vi har mottatt din klage på protokoll fra fylkestingsvalget i Haugesund kommune. Saken har fått saksnummer 2019/7450. St...
Vi bekrefter å ha mottatt Deres henvendelse via [Moss kommune henvendelses-e-postadresse]. Henvendelsen blir formidlet videre til riktig instans. Hen...
Valgprotokoll 2019, Råde kommune
Oppfølging sendt til Råde kommune av Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Kjære Nina Johansen, Takk! Med vennlig hilsen, Hallvard Nygård
Kjære Arkitektur - og designhøgskolen i Oslo, Vi ønsker innsyn i anskaffelsesprotokoll/evalueringsmatrise/evalueringsrapport og alle tilbudene som b...