Vis og søk i henvendelser

  

340 innsynshenvendelser funnet

Innsynshendvendelse parkeringsordning Foten
Svar fra Fredrikstad kommune til Arne Larsen den .
Venter på kategorisering.
Vedlagt følger kopi av avtale som etterspurt. Mvh Inger Hilmersen Fredrikstad kommune FREDRIKSTAD KOMMUNE Seksjon for regulering og teknisk drift...
Vi beklager sen tilbakemelding på din forespørsel. Årsaken til endringene i tilgang er endringer i standardregler i brannmuroppsett hos driftslevera...
Gnr 57 bnr 144 Søknad om veirett - Stølsveien 9
Henvendelse sendt til Sokndal kommune av Hallvard Nygård den .
Venter på svar.
Kjære Sokndal kommune, Ønsker innsyn i: - 2017000240 - Gnr 57 bnr 144 Søknad om veirett, Stølsveien 9, 4380 Hauge i Dalane Med vennlig hilsen, H...
Epost fra kommunen til Retretten datert 4. januar 2017
Svar fra Oslo kommune, Velferdsetaten til rusinnsyn den .
Venter på kategorisering.
Hei, Viser til telefonsamtale tidligere i dag. Vi bekrefter å ha mottatt Fylkesmannens vedtak. Du kan forvente svar fra oss i løpet av neste uke....
Ut-av-tåka i Kristiansand kommune
Svar fra Kristiansand kommune til rusinnsyn den .
Venter på kategorisering.
[1]Dokumentdetaljer   Dokumenttittelen korrigeres til beskrivelse av dokumentets innhold -  Kristiansand kommunes svar til Fylkesmannen, sendt 28...
Karakter på masteroppgave
Svar fra Universitetet i Oslo til Haavard Ostermann den .
Avslått
Viser til innsynsbegjæring av 20.04.2017 og vurderingen til Avdeling for fagstøtte er: Det vises til innsynsbegjæring fremmet av Haavard Ostermann 20...
NADA og Retretten
Svar fra Kriminalomsorgen Oslo fengsel til rusinnsyn den .
Delvis vellykket.
Til orientering oversendes vedlagt kopi av vår oversendelse til Kriminalomsorgen region øst i forbindelse med din klage i innsynssak. Vennlig hilsen...
Innsynshendvendelse - møter om kommunale tomter til moské
Svar fra Fredrikstad kommune til Arne Larsen den .
Venter på kategorisering.
Se vedlagte saksdokument   Mvh   Anne-Karin Femanger Pettersen Daglig leder, Østfold kontrollutvalgssekretariat Telefon: 400 05 206 Mobil...
Klage på manglende behandling av innsynskrav hos Tromsø kommune
Svar fra Fylkesmannen i Troms til Innsynsrett den .
Venter på kategorisering.
Vi har fått opplyst fra Tromsø kommune at du har fått fullt innsyn i ditt krav. Saken avsluttes derfor herfra.   Dette til din informasjon.  ...
Kildessorteringsdirektivet på engelsk
Henvendelse til Oslo kommune, renovasjonsetaten, gjort av Tor Linaae. Merknad av P. Reinholdtsen den .
Venter på behandling av klage.
Har ingenting med renovasjonsetaten å gjøre, men tenkte jeg skulle se om jeg kunne bidra her likevel. Det er litt uklart for meg hva du egentlig etter...
Politiets IKT-tjenester Vi bekrefter å ha mottatt din e-post via [Politiets IKT-tjenester henvendelses-e-postadresse]<mailto:[epostadresse]>. E-posten...
Hei Det vises til begjæring om innsyn datert 10.04.17, saksnummer 2015/12776- dokument nr. 7. Vedlagt føler dokumentet det er bedt om innsyn i....
    Mvh Linda Lindås Mydland - kart/matrikkel - TEKNIKK- OG MILJØETAT [1]Sokndal Kommune Sentralbord:            +47 51 47 06 00 Direkte in...
Se vedlagte dokumenter     Med vennlig hilsen Postmottak Helse- og omsorgsdepartementet Rusinnsyn Deres ref Vår ref Dato 16/652 19.04.2...
HAP ved Sørlandet Sykehus
Svar fra Sørlandet Sykehus HF til rusinnsyn den .
Delvis vellykket.
Viser til din mail 10.04.17 kl 10:11     Vennlig hilsen   Inge V. Bakken Foretaksjurist tlf. 99329059 [epostadresse]        ...
Vedlagt følger : - Reguleringsplan 2006003 Timredalen Barstad - Reguleringsplan 2002003 "Foreøyna" Barstadvatnet   Når det gjelder reguleringsp...
LAR Netts rapportering og søknad 2015 og 2017
Oppfølging sendt til Helsedirektoratet av rusinnsyn den .
Vellykket.
Kjære Mei Ying Ng, Tusen takk. Kunne jeg bedt om at dere forsøker å svare på riktig epost som hører sammen med innsynskravet, ellers kategoriserer Mi...
Bruk av nettskyen Microsoft Office 365 - Moss Kommune
Svar fra Moss kommune til B. Waldron den .
Venter på kategorisering.
Vedlagt følger vårt vedtak av 10.4.2017 i innsynssak. Vedtaket sendes kun per epost. Vennlig hilsen Cathrine Lied Meyer seniorrådgiver Juridisk...
Sak: 16/7506-18 Innspill til statsbudsjettet 2018 Dokument: Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan - innspill til statsbudsjettet for 2018 Anmodning om in...
Krav om innsyn i Oslo kommune sine servitutter
Klage sendt til Oslo kommune, plan- og bygningsetaten av Mikael Hansen den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Oslo kommune, plan- og bygningsetaten, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på O...
Hei Se vedlegg for innsyn i alle saksdokumenter i sak med DT ref. 17/00051. Vennlig hilsen Arkivet Datatilsynet ………………………………………………………………………………………………...
Sak: 16/6123-140 Statsbudsjettet 2018 Dokument: Innspill til statsbudsjettet for 2018 Vi viser til Deres begjæring om innsyn. Begjæring om innsyn er...
Din henvendelse er mottatt i Helse- og omsorgsdepartementet. Henvendelsen vil bli lest og behandlet så snart som mulig.   Helse- og omsorgsdeparte...
Økonomisk mislighold i LAR Nett Norge
Svar fra Helsedirektoratet til rusinnsyn den .
Svært forsinket.
Takk for brevet. Vi sender det til behandling i rett avdeling.     Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs plass 0130 Oslo Tlf. 810 20 050 [...
RuterBillett-app
Henvendelse til Ruter AS, gjort av B. Waldron. Merknad av P. Reinholdtsen den .
Avslått
Kildekoden til app-en er omtalt på https://www.digi.no/artikler/utvikler-felles-billettsystem-for-store-deler-av-sor-norge/379217 .