Vis og søk i henvendelser

  

1322 innsynshenvendelser funnet

DETTE ER SISTE EPOST (4/4).   Klima- og miljødepartementet viser til din innsynsbegjæring av 13. juli 2018.   Vedlagt følger de etterspurte do...
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sin kalender hittil i 2018
Svar fra Samferdselsdepartementet til Marte Nilsen den .
Venter på kategorisering.
Se vedlagte saksdokument:   Med hilsen Samferdselsdepartementet   Marte Nilsen Deres ref Vår ref Dato 18/1451-2 24. september 2018 Klage...
Kurs og arrangementer for kommunesektoren
Oppfølging sendt til UDI - Utlendingsdirektoratet av Andrine Paulsen den .
Venter på behandling av klage.
Kjære UDI - Utlendingsdirektoratet Kravet om innsyn avgrenses til de fire største kommunene i Norge, med Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim kommuner...
Vedlagt følger nytt foreløpig svar med forlenget svarfrist på innsynsbegjæring av 10.09.2018. Med vennlig hilsen, Eva M. B. Pedersen konsulent Fr...
Besøksprotokoll rådhuset - mai-juni 2014
Svar fra Bergen kommune til Andrine Paulsen den .
Har ikke informasjonen.
Hei, viser til din epost hvor du ber om innsyn i besøksprotokoll man-juni 2014. Vi har ikke besøksprotokoll på rådhuset og hadde det heller ikke i 20...
Ansatte i HPE sin tilgang til sensitive pasientdata
Svar fra Sykehuspartner til Geir Eliassen den .
Venter på kategorisering.
Se vedlagte dokumenter   Geir Eliassen Deres ref Vår ref Dato 17/2295-82 19. september 2018 Avgjørelse i klagesaken om innsynsbegjæring i avta...
Innsyn i datamodell og brukermanual for DUF
Svar fra UDI - Utlendingsdirektoratet til Datafangsten den .
Venter på kategorisering.
Hei, Viser til din forespørsel om innsyn i datamodellen samt brukermanual for datasystemet DUF. Vi kan dessverre ikke gi innsyn i datamodellen eller...
Helsedirektoratets tilsyn med ordningene på rusfeltet
Svar fra Helsedirektoratet til rusinnsyn den .
Venter på kategorisering.
Se vedlagte dokumenter   Rusinnsyn Deres ref Vår ref Dato 18/2973-6 18. september 2018 Innsynsbegjæring i møtereferat hos Helsedirektoratet Vi...
Postjournal for 2008 - 2016, Trøgstad
Klage sendt til Trøgstad kommune av Hallvard Nygård den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Anette Alexandra Dey, Jeg har mottatt uke 1 og 2 av 2016. Jeg mangler da ca 50 uker av min innsynshenvendelse. Avslår dere innsyn i resterende...
Dyrevelferd hos Steinar Holshagen Bjørnstad
Svar fra Mattilsynet til Merete Hov den .
Svært forsinket.
Hei!   Forespørselen din er videresendt til Avdeling Gudbrandsdal.   Med vennlig hilsen   Grethe Sandvold Østlie Seniorkonsulent/koordina...
Dokumentasjon i forbindelse med innleie av privat barnevernleder
Svar fra Nordre Land kommune til Navn Navnesen den .
Venter på kategorisering.
Se vedlegg   Tjenesteområde Velferd Navn Navnesen Deres ref.: Vår ref.: 18/2627-2/BDN Dokka, 17.09.2018 Svar på klage over innsyn etter Offent...
Innsyn av journalføring i sak 17/10693-3
Oppfølging sendt til Finanstilsynet av Sylvia den .
Venter på behandling av klage.
Hei Marianne Wood Stokkenes, Kan du opplyse om hvilke saksnummer/ referanse klage har fått hos klageinstans? https://www.mimesbronn.no/request/innsy...
Sak: 18/4609-4 Begjæring om innsyn i eldre arkivdokumenter fra historisk base 1991-2003 - 91/319 Dokument: Dokumenter fra Riksarkivet sak 91/319-10 V...
Innsyn i arbeidsavtaler og driftsavtaler Sjøvegan statlige mottak
Svar fra Salangen kommune til Navn Navnesen den .
Venter på kategorisering.
Vedlagt følger liste over ansatte ved Sjøvegan statlige mottak – inneholder stillingsstørrelse og startdato. I tillegg siste arbeidsavtaler til motta...
Postjournal kommuneadvokaten
Oppfølging sendt til Bergen kommune av Andrine Paulsen den .
Svært forsinket.
Kjære Bergen kommune, Svar etterlyses. Andre kommuner har svart på samme spørsmål. Når tenker BK å svare? Med vennlig hilsen, Andrine Paulsen
Hei.   Ut fra din siste e-post av 11. september, forstår jeg at du ikke har fått dokumentet. I vårt system så jeg at dokumentet du etterspurte ble...
Vedlagt svar frå Sivilbombodsmannen den 11. september 2018
Kjernejournal
Svar fra Direktoratet for e-helse til Geir Eliassen den .
Venter på kategorisering.
Til Geir Eliassen, Dokumentet 18/587-4 Beskrivelse av sikkerhetsdokumentasjon i kjernejournal samt vurdering av offentlighet for sak Klage over innsy...
Vedlagt følger detaljregnskap for Sjøvegan statlige asylmottak for perioden 01.01.2010-31.08.2018. Kommunen skiftet økonomisystem mellom år 2013 og...
Postjournal for 2008 - 2018, Vegårshei
Oppfølging sendt til Vegårshei kommune av Hallvard Nygård den .
Avslått
Kjære ekspedisjon, VEG, Kan jeg få noen tall på hva dere mener er en for stor jobb? Hvor mange rapporter snakker vi om? Hvor mye arbeid er det per...
Postjournal for 2008 - 2018, Gjerdrum
Svar fra Gjerdrum kommune til Hallvard Nygård den .
Venter på behandling av klage.
  Fylkesmannen ber om en nærmere redegjørelse - Gjerdrum kommune - innsyn i postlister 2008 - 2018 / 2014 - 2018 Juridisk avdeling Besøksadresse: T...
Tall på flygninger natterstid
Svar fra Avinor AS til Kyrre Sørensen den .
Vellykket.
Hei,   «Om det er mulig å enten få liste med hver flyvning og tidspunkt, eller delt inn tallene forskjellige timer, som mellom 2400-0100?» Vedla...
Postjournal kommuneadvokaten
Svar fra Trondheim kommune til Andrine Paulsen den .
Vellykket.
Vår referanse: Saksnr: 18/29483-2 Løpenr: 174178/18 Saksbehandler: Vilde Christoffersen Walsø Deres ref.: Oversender vedlagte dokument. Med venn...
Lønnsnivået i Oslo politidistrikt
Svar fra Oslo politidistrikt til Herman Langvik den .
Venter på kategorisering.
Avslag / nei til innsyn   Postmottaket videresender svar fra saksbehandler:   Det vises til tidligere korrespondanse i forbindelse med innsynsb...
  Juridisk avdeling Sporveien AS Besøksadresse: Tordenskiolds gate 12, Oslo Postadresse: c/o Fylkesmannen i Østfold, Postboks 325, 1502 MOSS Telefon...