Vis og søk i henvendelser

  

1523 innsynshenvendelser funnet

Kjære Direktoratet for forvaltning og IKT Søker innsyn i: - Sak 2018/393, Anskaffelse - Driftstjenester for eInnsyn Henvendelsen er laget ved hjel...
Kjære Direktoratet for forvaltning og IKT Søker innsyn i: - 2017/93-1, datert 2017-05-11 - Rapport om hendelse - Avskjermet Dokumentet hører til s...
Kjære Direktoratet for forvaltning og IKT Søker innsyn i: - Sak 2015/3, Drift av teknisk plattform OEP - Offentlig elektronisk postjournal 2015 He...
Dette er en automatisk generert e-post som bekrefter at din henvendelse er mottatt. Henvendelsen vil bli behandlet så snart som mulig. Dette er ein...
Kjære Direktoratet for forvaltning og IKT Søker innsyn i: - 2018/49-2, datert 2018-05-15 - Hendelse - Løsning av eformidling Dokumentet hører til...
Kjære Direktoratet for forvaltning og IKT Søker innsyn i: - 2018/598-11, datert 2018-10-09 - Hendelse i eInnsyn Dokumentet hører til saksnr 2018/5...
Postjournal for 2008 - 2014, Fredrikstad
Svar fra Fredrikstad kommune til Hallvard Nygård den .
Svært forsinket.
God dag! Fredrikstad kommune har mottatt henvendelsen din. Den vil bli journalført og sendt videre til saksbehandler som vil svare deg så snart som...
Dette er en automatisk generert e-post som bekrefter at din henvendelse er mottatt. Henvendelsen vil bli behandlet så snart som mulig. Dette er ein...
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Fylkesmannen i Oslo og Viken og sendt videre for behandling. Vi gjør oppmerksom på at personsensitive...
Vi viser til din henvendelse av 15.03.2019 der du ber om innsyn i vedlagte dokument. Det gis delvis avslag i dokumentet, se vedlagte vedtaksbrev. Med...
Hei,   Vi viser til din henvendelse av 15.03.19 der du ber om innsyn i dette dokumentet: 18/40391-2 med vedlegg.   Beslutning               ...
Bekymringsmelding fra ansatte hos Namsfogden-Namsmannen
Svar fra Politidirektoratet til Ørvar Sigfusson den .
Venter på kategorisering.
Se vedlegg.   Mvh   Postmottak Politidirektoratet [Politidirektoratet henvendelses-e-postadresse]   Justis- og beredskapsdepartementet [...
Din henvendelse er mottatt i Dokumentsenteret til  byrådsavdelingene. Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videre...
Antall lærere på TiP på Kuben vgs i Oslo
Svar fra Oslo kommune, byrådet til Ørvar Sigfusson den .
Venter på kategorisering.
Din henvendelse er mottatt i Dokumentsenteret til  byrådsavdelingene. Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videre...
Vi viser til deres innsynskrav Begjæring om innsyn i sak 18/07725-2 i sak mottatt 15.03.2019 12:01:00. Innsynskravet er behandlet, og resultatet er v...
Hei Vedlagt det etterspurte dokument. Med hilsen Eva Finnesand Hodnefjell Arkivansvarlig Rennesøy kommune Telefon sentralbord: 51 72 02 00 Telefon...
Vi viser til deres innsynsbegjæring Innsynsbegjæring i sak mottatt 15.03.2019 08:57:00. Innsynsbegjæringen er behandlet, og resultatet er vedlagt den...
Dette er en bekreftelse på at vi har mottatt e-posten din.    Den blir videresendt til rett person og fulgt opp så snart som mulig.   Med vennl...
Websak - uttrekk, sak (2018/682)
Henvendelse sendt til Forsand kommune av Hallvard Nygård den .
Forsinket.
Kjære Forsand kommune Søker innsyn i: - Sak 2018/682, Websak - uttrekk Henvendelsen er laget ved hjelp av Norske-postlister.no.
Hei igjen, Beklager at vedlegget ikke ble med. Det kommer her. Hilsen Ingrid Risan Mathisen Rådgiver, virksomhetstillatelser Telefon: 22 89 77 07 ht...
Statens vegvesen E-post bruk og IKT
Svar fra Samferdselsdepartementet til Ørvar Sigfusson den .
Venter avklaring
Samferdselsdepartementet har mottatt e-posten din i sitt e-postmottak. Henvendelsen vil bli lest og behandlet så snart som mulig.   Samferdselsdep...
API for HEIMDALL-1 og HEIMDALL-1-UHF, sak (2017/2135)
Svar fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet til Hallvard Nygård den .
Venter på behandling av klage.
Message in English below. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har mottatt e-posten din. Den vil bli behandlet så snart som mulig. Vennlig hilsen Nasj...
Melding om avvik - TOLLDIREKTORATET, sak 2018/2656
Svar fra Datatilsynet til Hallvard Nygård den .
Venter på behandling av klage.
Hei,   Se vedlegg   Vennlig hilsen Arkivet Datatilsynet ……………………………………………………………………………………………………………………… Telefon: (+47) 22 39 69 00 Postadr...
Postjournal for 2008 - 2018, Ullensaker
Svar fra Ullensaker kommune til Hallvard Nygård den .
Svært forsinket.
Hei, se vedlagt brev med tilhørende vedlegg.   Vennlig hilsen Hans-Petter Selanger Rådgiver | Dokumentsenteret Tlf.: 66 10 80 50   [1]cid:i...
Helse Sør-Øst RHF viser til innsynsbegjæringen. Vedlagt dokumentoversikt. Med vennlig hilsen Helse Sør-Øst RHF Postboks 404, 2303 Hamar - Besøksadr...