Vis og søk i henvendelser

  

381 innsynshenvendelser funnet

Kina-dokumenter hos UD
Klargjøring sendt til Utenriksdepartementet av Geir Eliassen den .
Venter på svar.
Kjære Malmgren, Otto, Dere sa jeg skulle få en liste. Jeg sendte dere denne innsynshenvendelsen på bakgrunn av at Riksrevisjonen viste i sin rapport...
Varslingssaken i Bergen
Svar fra Politidirektoratet til rusinnsyn den .
Vellykket.
Oversender Justis- og beredskapsdepartementets avgjørelse. Dokumentene det er innvilget innsyn i er vedlagt.     Med hilsen   Postmottak P...
Sak: 15/1126-2 Spørsmål om utstedelse av bankkort til fosterbarn Dokument: Fosterbarn og bankkort Vi viser til Deres begjæring om innsyn. Begjæring o...
Ddokumenter relatert til juridiske tvister rundt snøkrabbe
Svar fra Utenriksdepartementet til Kaja Johansen den .
Venter på kategorisering.
Det vises til din begjæring 9. juli 2017 hvor det bes om innsyn i «dokumenter departementet har knyttet til ev. juridiske tvister rundt fangst av snø...
Kjære Lundin Maria, Takk, det var ryddig. Ser frem til å få svar. Videre vil jeg bemerke at dersom avslag opprettholdes helt eller delvis etter en ny...
Dokumenter med dokumenttype «A» hos POD
Svar fra Politidirektoratet til Geir Eliassen den .
Svært forsinket.
  Vi viser til kravet ditt om innsyn i dokument nr. 28 i sak 201001726, mottatt 20170629 14:31:00. Kravet er innvilget og dokumentet eller dokument...
Innsyn i dokumenter gitt VG ifm saken "Ambassadøren"
Svar fra Utenriksdepartementet til Kaja Johansen den .
Venter på kategorisering.
Det vises til innsynsbegjæring av 11.7.2017.   Begjæring avslås delvis henvisning til at innsynsbegjæringen ikke gir tilstrekkelig avgrensing av s...
Lønnsoversikt
Svar fra NRK - Norsk rikskringkasting AS til Kaja Johansen den .
Venter på kategorisering.
Hei.   Viser til ovennevnte innsynsbegjæring. Innsyn er innvilget.   Vedlagt ligger oversikt over medarbeidere i NRK med en bruttolønn over kr....
Norsk Narkotikapolitiforening og Jan Erik Bresil
Oppfølging sendt til Oslo politidistrikt av rusinnsyn den .
Svært forsinket.
Kjære Postmottak PDI Oslo, Så lang saksbehandlingstid strider med kravet om at innsynskrav skal behandles ”uten ugrunnet opphold”, jf. offentlighetsl...
Ansatte i HPE sin tilgang til sensitive pasientdata
Henvendelse til Sykehuspartner, gjort av Geir Eliassen. Merknad av P. Reinholdtsen den .
Svært forsinket.
Jeg forsøkte å finne ut hvem ES Norge AS som har overtatt avtale fra HP Norge kunne være for noen, og den beste kandidaten jeg finner er Enterprise Ser...
Innsyn i sak 2016/690
Svar fra Norsk kulturråd til Kaja Johansen den .
Venter på kategorisering.
Innsynskrav Din forespørsel er mottatt. På grunn av ferieavvikling i Kulturrådet kan saksbehandlingstiden være noe lenger enn normalt. Med hilsen Nor...
Avgangen til Thomas Bagley
Oppfølging sendt til Helse Sør-Øst RHF, Hamar av Geir Eliassen den .
Svært forsinket.
Kjære Maria Olsen, Ber dere benytte korrekt epostadresse som kravet er sendt fra, som er den jeg bruker gjennom Mimes Brønn. Det er to Geir Eliassen,...
NNPF-leder Christian Stoutland sin mulige rolleblanding
Oppfølging sendt til Hordaland politidistrikt av rusinnsyn den .
Svært forsinket.
Kjære Kristine Wigmostad Blikom, I forhold til innsynskravne som gjelder medlemmene i Norsk Narkotikapolitiforening tror jeg dere gjør saksbehandling...
iPad i skolen
Klage sendt til Bærum kommune av Nicolai Langfeldt den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Tore Moss, Jeg gir herved Haavard Ostermann fullmakt til å klage på mine vegne. Til informasjon sendes klage idag. Med vennlig hilsen, Ni...
Saken fikk litt pressedekning på nettavisen digi.no, se https://www.digi.no/artikler/eos-utvalget-sendte-persondata-til-google-tar-selvkritikk-og-fjern...
Sak: 14/7060-8 Merverdiprogrammet Dokument: Sluttrapport KS2 Merverdiprogrammet Prosjekt 1 Vi viser til Deres begjæring om innsyn. Begjæring om innsy...
Viser til anmodning om dokumentliste i varslingsak. Se vedlegg Meroffentlighet er vurdert. Avgjørelsen kan påklages til Hordaland politidistrikt inn...
Chromebook i skolen
Svar fra Trondheim kommune til Nicolai Langfeldt den .
Vellykket.
Vår referanse: Saksnr: 17/19712-3 Løpenr: 188481/17 Saksbehandler: SiwFjørtoft Deres ref.: Oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Fa...
Varslingssaken i Hordaland politidistrikt
Svar fra Hordaland politidistrikt til rusinnsyn den .
Svært forsinket.
Dette er ei automatisk stadfesting om at Vest politidistrikt har motteke e-posten din. Vi vil behandle den snarast mogeleg. Du kan også kontakte ditt l...
Kjære Bjørseth, Annette, Tusen takk :-) Med vennlig hilsen, Geir Eliassen
Hei, Så fint! De andre dokumentene ble sendt på e-post til deg 12. juni 2017, men vedlegger de samme dokumentene også her. Sammen med den offentlige v...
Ledelsen i HSØ sin korrespondanse
Svar fra Helse Sør-Øst RHF, Hamar til Geir Eliassen den .
Svært forsinket.
Vedlagt følger brev vedrørende innsyn utenlandske IT arbeidere.   Med vennlig hilsen Maria Olsen sekretær arkiv   [1]Beskrivelse: logo-sor-...
Hei Vedlagt er etterspurt journalutskrift og pdf-versjoner av de to dokumentene. Vennlig hilsen May Britt Stamsø Seniorrådgiver Senter for IKT i...
Endring av samtykkepraksis for overføring av personopplysninger i Feide
Svar fra Uninett til P. Reinholdtsen den .
Venter på kategorisering.
Kjære Petter, Ikke veldig overraskende at du ville trekke fram "Referansekatalogen" i de...
Vår saksreferanse: A03 – S:17/02536   Hei   Vi viser til din innsynsbegjæring av 09.06.2017 hvor du ber om innsyn i vår sak A03 – S:17/02455.  ...