Vis og søk i henvendelser

  

376 innsynshenvendelser funnet

10/464-5 Innsyn gitt: Ønsker ytterligere begrunnelse på avslag om innsyn vedr dokument 10/464-4 Fra: Sendt: Til: Emne: Øyvind Lie <[epostadresse]> 1...
Avgangen til Thomas Bagley
Svar fra Helse Sør-Øst RHF, Hamar til Geir Eliassen den .
Venter på kategorisering.
Se vedlagte dokumentasjon.   Dokumentene som er etterspurt er scannet inn i en samlet fil. I to av dokumentene er det sladdet priser og summer som...
Sak: 14/7060-8 Merverdiprogrammet Dokument: Sluttrapport KS2 Merverdiprogrammet Prosjekt 1 Vi viser til Deres begjæring om innsyn. Begjæring om innsy...
Viser til anmodning om dokumentliste i varslingsak. Se vedlegg Meroffentlighet er vurdert. Avgjørelsen kan påklages til Hordaland politidistrikt inn...
Chromebook i skolen
Svar fra Trondheim kommune til Nicolai Langfeldt den .
Vellykket.
Vår referanse: Saksnr: 17/19712-3 Løpenr: 188481/17 Saksbehandler: SiwFjørtoft Deres ref.: Oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Fa...
Varslingssaken i Hordaland politidistrikt
Svar fra Hordaland politidistrikt til rusinnsyn den .
Svært forsinket.
Dette er ei automatisk stadfesting om at Vest politidistrikt har motteke e-posten din. Vi vil behandle den snarast mogeleg. Du kan også kontakte ditt l...
Varslingssaken i Bergen
Klage sendt til Politidirektoratet av rusinnsyn den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Politidirektoratet, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Politidirektoratet s...
Norsk Narkotikapolitiforening og Jan Erik Bresil
Klage sendt til Oslo politidistrikt av rusinnsyn den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Oslo politidistrikt, Viser til saksnummer 201712814. Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver...
Kina-dokumenter hos UD
Klage sendt til Utenriksdepartementet av Geir Eliassen den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Utenriksdepartementet, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Utenriksdeparteme...
Dokumenter med dokumenttype «A» hos POD
Klage sendt til Politidirektoratet av Geir Eliassen den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Politidirektoratet, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Politidirektoratet s...
Kjære Bjørseth, Annette, Tusen takk :-) Med vennlig hilsen, Geir Eliassen
Hei, Så fint! De andre dokumentene ble sendt på e-post til deg 12. juni 2017, men vedlegger de samme dokumentene også her. Sammen med den offentlige v...
Ledelsen i HSØ sin korrespondanse
Svar fra Helse Sør-Øst RHF, Hamar til Geir Eliassen den .
Svært forsinket.
Vedlagt følger brev vedrørende innsyn utenlandske IT arbeidere.   Med vennlig hilsen Maria Olsen sekretær arkiv   [1]Beskrivelse: logo-sor-...
Hei Vedlagt er etterspurt journalutskrift og pdf-versjoner av de to dokumentene. Vennlig hilsen May Britt Stamsø Seniorrådgiver Senter for IKT i...
iPad i skolen
Henvendelse til Bærum kommune, gjort av Nicolai Langfeldt. Merknad av P. Reinholdtsen den .
Venter på kategorisering.
Personvernforskriftens § 2-4, https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2000-12-15-1265, omtaler krav om risikovurdering. Kan lovpålagt dokumentasjon a...
Endring av samtykkepraksis for overføring av personopplysninger i Feide
Svar fra Uninett til P. Reinholdtsen den .
Venter på kategorisering.
Kjære Petter, Ikke veldig overraskende at du ville trekke fram "Referansekatalogen" i de...
Vår saksreferanse: A03 – S:17/02536   Hei   Vi viser til din innsynsbegjæring av 09.06.2017 hvor du ber om innsyn i vår sak A03 – S:17/02455.  ...
Politapp hos Politiets fellestjenester
Svar fra Politiets fellestjenester til Geir Eliassen den .
Svært forsinket.
Politiets fellestjenester Vi bekrefter å ha mottatt din e-post via [Politiets fellestjenester henvendelses-e-postadresse]. E-posten blir videreformidle...
Hei, Det vises til innsynsbegjæring av 5.6.17 i korrespondanse med Riksrevisjonen som omhandler FDs ringpermer med innsynskrav. Det eksisterer ikke no...
Politiapp i Troms
Klage sendt til Troms politidistrikt av Geir Eliassen den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Andreas Nilsen, Jeg har krav på et avslag med henvisning til paragrafer, som kan påklages. Ber om dette. Du har ikke anledning til å ignorere o...
Hei,   Politidirektoratet mottok 29. mai 2017 oversendelse fra Vest politidistrikt av vedlagte klage over avslag på krav om dokumentinnsyn. Saken...
"Group of Berlin" on MOOCs and online education
Svar fra Datatilsynet til Paul-Olivier Dehaye den .
Venter på kategorisering.
Hi; There is no explicit work on MOOC by the Berlin Group. Therefor we have no documents on MOOCs to give out according to your request. On the other...
Det vises til innsynsbegjæring av 3.6.32017 hvor det bes er om innsyn i alle saksdokumenter som foreligger i forbindelse med tematikken i saken som e...
HSØ hos Datatilsynet
Svar fra Datatilsynet til Geir Eliassen den .
Vellykket.
Hei, Viser til e-posten under. Se vedlagt fil for dokument 12, samt liste med oversikt over dokumenter i sak 16/01531. Informerer om at du også kan få...
Ansettelsen av Thomas Bagley i Norsk Helsenett
Svar fra Norsk Helsenett til Geir Eliassen den .
Svært forsinket.
Norsk Helsenett oversendte til Helse- og omsorgsdepartementet den 02.06.17 klage fra Geir Eliassen i innsynssak for endelig avgjørelse. Herved videres...