Websak - uttrekk, sak (2018/682)

The request was successful.

Kjære Forsand kommune

Søker innsyn i:
- Sak 2018/682, Websak - uttrekk

Henvendelsen er laget ved hjelp av Norske-postlister.no.

Kjære Forsand kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Forsand kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Websak - uttrekk, sak (2018/682)».

Det er ikke gitt svar på min henvendelse. Det skal svares uten ugrunnet opphold senest innen 5 dager. Normalt innen 2-3 dager. Det har nå gått en uke.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/websak...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Felles Post Forsand, Forsand Municipality

Hei.

Din e-post er motteke av postmottaket i Forsand kommune.

 

Dokument  som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og
videreformidla til rett saksbehandlar.

Vennleg helsing
Forsand kommune
Servicetorget

Tlf. 51 70 00 00
[1][Forsand kommune henvendelses-e-postadresse]
[2]www.forsand.kommune.no

References

Visible links
1. mailto:[Forsand kommune henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.forsand.kommune.no/

Seksjon plan og forvaltning, Forsand Municipality

1 Attachment

Sjå vedlagte saksdokument

 

Kjære Forsand kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Forsand kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Websak - uttrekk, sak (2018/682)».

Ønsker å klage på avslag om innsyn etter offl § 14 b. Dette er et dokument sendt fra en ekstern part. Det er korrekt at det da er inngående post.

Ber om ny vurdering eller at klage videresendes klageinstans.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/websak...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Felles Post Forsand, Forsand Municipality

Hei.

Din e-post er motteke av postmottaket i Forsand kommune.

 

Dokument  som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og
videreformidla til rett saksbehandlar.

Vennleg helsing
Forsand kommune
Servicetorget

Tlf. 51 70 00 00
[1][Forsand kommune henvendelses-e-postadresse]
[2]www.forsand.kommune.no

References

Visible links
1. mailto:[Forsand kommune henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.forsand.kommune.no/

Seksjon plan og forvaltning, Forsand Municipality

2 Attachments

Sjå vedlagte saksdokument