We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Thomas Wissmark please sign in and let everyone know.

Status i klagesak "Avgangen til Kristin Berge Ass.rektor på Strømmen vgs"

We're waiting for Thomas Wissmark to read recent responses and update the status.

Kjære Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Vi ber om status i denne klagesaken på innsyn etter offentleglova:
https://www.mimesbronn.no/request/avgang...

Akershus fylkeskommune har ikke sendt bekreftelse at saken er sendt til eventuell avgjørelse hos klageinstansen som er Fylkesmannen i Oslo og Akershus, så vi legger til grunn at den fortsatt er til behandling.

Vi synes det tar uendelig lang tid og behandle en enkel sak som denne og dessuten da skal alle saker vurderes og behandles uavhengig, og det føler vi ikke er gjort her.

Vi ba om innsyn i marts og har stilt spørsmål som ikke svares på. Derfor ber vi departementet å se på saken i sin helhet og gi vurdering på status og om loven følges.

Med vennlig hilsen,

Thomas Wissmark

Postmottak KMD,

Dette er en automatisk generert e-post.
Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil
bli besvart så snart som mulig.
E-postmottaket er betjent mandag til fredag fra kl. 0800 - 1500.

Dette er ein automatisk generert e-post.
Om førespurnaden din krev svar eller anna sakshandsaming, vil me svare så
snart som mogleg.
E-postmottaket er betent måndag til fredag mellom kl 0800 - 1500.

Dá lea automahtálaš šleađgapoasta.
Mii vástidat áššiid mat gáibidit vástádusa dahje áššemeannudeami nu
jođánit go vejolaš.
Šleađgapoastadusttehat lea rabas vuossárggas bearjadahkii gaskal dii. 0800
– 1500.

This is an automatically generated e-mail.
Requests that require answers or are the subject of proceedings will be
answered as soon as possible.
E-mail reception is manned Monday to Friday, from 0800 to 1500.

For kontakt med politisk ledelse utenom åpningstid, ring pressetelefon nr:
22 24 25 00
Jos dárbbašat oktavuođa politihkalaš njunnožiin maŋŋá rahpanáiggi, riŋge
preassatelefuvdnii nr 22 24 25 00.

 

Aspelund Edvard Thorolf,

Til Thomas Wissmark,

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til din e-post 4. juli 2018
hvor du spør om status i en klagesak om innsyn etter offentlighetsloven.

 

Det er bedt om innsyn i en sak i Akershus fylkeskommune, og en klage over
avslag på innsyn fra kommunen skal behandle av Fylkesmannen i Oslo og
Akershus. Departementet har ingen rolle i behandlingen av selve den
konkrete klagesaken, og kan uansett ikke ta stilling til pågående sak.

 

Spørsmål om klagebehandlingen og sakens status må derfor rettes til
fylkeskommunen selv eller til fylkesmannen.

 

 

Med hilsen,

 

Edvard T. Aspelund

seniorrådgiver

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunalavdelingen, juridisk seksjon

 

Telefon 22 24 72 20

Mobil 970 52 706

E-post [epostadresse]

 

www.regjeringen.no/kmd

 

 

Kjære Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Vær så snill å send denne videre til klageinnstans som vurderer innsynklager. Fylkesmannen i Oslo og Viken er passende aktør, som er påpekt fra før. Fylkesmannen har mottatt denne klagen ser det ut som. Alt går igjennom Akershus fylkeskommune og ingenting pågår med å fremme svar. Derfor er det aktuelt at departementet tar seg av saken i sin helhet eller fremmer saken videre til fylkesmannens for avgjørelse og behandling, før departementet jobber videre med klagen.

Jeg skriver for å klage på Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Status i klagesak "Avgangen til Kristin Berge Ass.rektor på Strømmen vgs"».

Når kan det forventes respons og/eller svar i saken?

Som påpekt fra før da er det ikke aktuelt at Akershus fylkeskommune behandler saken mer. Fylkeskommunen viser ikke interesse og kun inhabilitet og blanding av saker og roller i saken. Akershus fylkeskommune er bedt om å svare videre på klagen av klageorgan, men det gjøres ikke av ukjent årsak.

Derfor er det passende at departementet sender saken videre til fylkesmannens kontor og ber om gjennomgang. Der fylkesmannen har mulighet til å vise frem upartiske og demokratiske arbeidsmetoder.

Sen når denne muligheten med fylkesmannen er prøvd da kan departementet jobbe videre med å fremme svar på henvendelsen.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/status...

Med vennlig hilsen,

Thomas Wissmark

Postmottak KMD,

Dette er en automatisk generert e-post.
Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil
bli besvart så snart som mulig.
E-postmottaket er betjent mandag til fredag fra kl. 0800 - 1500.

Dette er ein automatisk generert e-post.
Om førespurnaden din krev svar eller anna sakshandsaming, vil me svare så
snart som mogleg.
E-postmottaket er betent måndag til fredag mellom kl 0800 - 1500.

Dá lea automahtálaš šleađgapoasta.
Mii vástidat áššiid mat gáibidit vástádusa dahje áššemeannudeami nu
jođánit go vejolaš.
Šleađgapoastadusttehat lea rabas vuossárggas bearjadahkii gaskal dii. 0800
– 1500.

This is an automatically generated e-mail.
Requests that require answers or are the subject of proceedings will be
answered as soon as possible.
E-mail reception is manned Monday to Friday, from 0800 to 1500.

For kontakt med politisk ledelse utenom åpningstid, ring pressetelefon nr:
22 24 25 00
Jos dárbbašat oktavuođa politihkalaš njunnožiin maŋŋá rahpanáiggi, riŋge
preassatelefuvdnii nr 22 24 25 00.

 

Postmottak,

3 Attachments

Se vedlagte saksdokumenter.

 

We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Thomas Wissmark please sign in and let everyone know.