Statsministerboligen og trikkesporet

The request was partially successful.

Kjære Statsministerens kontor,

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

– All korrespondanse dere har hatt med eksterne angående sikkerheten rundt statsministerboligen der dette omhandler trikkesporet like ved eller en eventuell flytting av dette trikkesporet samt tilhørende dokumenter.

Da Riksrevisjonen har avdekket alvorlige mangler i forvaltningens journalføring ber jeg organet vurdere om det er nødvendig med en gjennomgang med aktuelle ansatte for å identifisere epost og dokumenter som kan være omfattet av kravet, men som ikke er korrekt journalført eller ikke underlagt journalføringsplikt, men allikevel omfattet. Minner om at dokumentbegrepet er teknologi- og informasjonsnøytralt, jf. rettleiaren til loven på s. 34.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

Postmottak SMK, Office of the Prime Minister

Vi viser til din henvendelse 28. november 2017 der du ber om innsyn i all korrespondanse med eksterne angående sikkerheten rundt statsministerboligen der dette omhandler trikkesporet like ved eller en eventuell flytting av dette. Søk i våre systemer gir ikke treff på slik korrespondanse.

Med vennlig hilsen
Statsministerens kontor, postmottak

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Herman Langvik [mailto:[Innsyns-e-postadresse #559]]
Sendt: tirsdag 28. november 2017 21:09
Til: Postmottak SMK <[epostadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Statsministerboligen og trikkesporet

Kjære Statsministerens kontor,

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

– All korrespondanse dere har hatt med eksterne angående sikkerheten rundt statsministerboligen der dette omhandler trikkesporet like ved eller en eventuell flytting av dette trikkesporet samt tilhørende dokumenter.

Da Riksrevisjonen har avdekket alvorlige mangler i forvaltningens journalføring ber jeg organet vurdere om det er nødvendig med en gjennomgang med aktuelle ansatte for å identifisere epost og dokumenter som kan være omfattet av kravet, men som ikke er korrekt journalført eller ikke underlagt journalføringsplikt, men allikevel omfattet. Minner om at dokumentbegrepet er teknologi- og informasjonsnøytralt, jf. rettleiaren til loven på s. 34.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #559]

Er [Statsministerens kontor henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Statsministerens kontor? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære Postmottak SMK,

Finnes det korrespondanse knyttet til trikkesporet nær statsministerboligen i korrespondanse/saker som gjelder statsministerboligens sikkerhet?

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

Postmottak SMK, Office of the Prime Minister

Vi viser til tidligere korrespondanse, senest din e-post 5. desember 2017 der du spør om det finnes "korrespondanse knyttet til trikkesporet nær statsministerboligen i korrespondanse/saker som gjelder statsministerboligens sikkerhet". Søk i våre systemer gir ikke treff på dokumenter med et slikt innhold som du etterspør.

Med vennlig hilsen
Statsministerens kontor, Postmottak

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Herman Langvik [mailto:[Innsyns-e-postadresse #559]]
Sendt: tirsdag 5. desember 2017 23:10
Til: Postmottak SMK <[epostadresse]>
Emne: Re: SV: innsyn etter Offentleglova - Statsministerboligen og trikkesporet

Kjære Postmottak SMK,

Finnes det korrespondanse knyttet til trikkesporet nær statsministerboligen i korrespondanse/saker som gjelder statsministerboligens sikkerhet?

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

show quoted sections

Kjære Postmottak SMK,

Er det ingen med kjennskap til sikkerheten rundt statsministerboligen som kan veilede meg i henhold til forvaltningsloven i forhold til dette utover å gjøre maskinelle søk på dokumenttitler?

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

Postmottak SMK, Office of the Prime Minister

Ekspedisjonssjef Heidi Heggenes kan svare på dine spørsmål om dette. Hun kan nås på telefon: 22 24 40 43.

Med vennlig hilsen
Statsministerens kontor, Postmottak

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Herman Langvik [mailto:[Innsyns-e-postadresse #559]]
Sendt: mandag 11. desember 2017 20:31
Til: Postmottak SMK <[epostadresse]>
Emne: Re: SV: SV: innsyn etter Offentleglova - Statsministerboligen og trikkesporet

Kjære Postmottak SMK,

Er det ingen med kjennskap til sikkerheten rundt statsministerboligen som kan veilede meg i henhold til forvaltningsloven i forhold til dette utover å gjøre maskinelle søk på dokumenttitler?

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

show quoted sections

Kjære Postmottak SMK,

Slik jeg forstår det ser alle departementene inkludert SMK inningers telefonnummer.

Av hensyn til min lovfestede rett til anonymitet, ber jeg om en anonym måte å kontakte ekspedisjonssjefen på.

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

Postmottak SMK, Office of the Prime Minister

Hei,

Hvis du ringer fra en mobiltelefon kan du skru av nummervisning. Hvis du eksempelvis har en iphone går du inn på innstillinger - telefon - nummervisning - og skrur av.

Med vennlig hilsen
Statsministerens kontor, Postmottak

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Herman Langvik [mailto:[Innsyns-e-postadresse #559]]
Sendt: tirsdag 12. desember 2017 22:32
Til: Postmottak SMK <[epostadresse]>
Emne: Re: Innsyn etter Offentleglova - Statsministerboligen og trikkesporet

Kjære Postmottak SMK,

Slik jeg forstår det ser alle departementene inkludert SMK inningers telefonnummer.

Av hensyn til min lovfestede rett til anonymitet, ber jeg om en anonym måte å kontakte ekspedisjonssjefen på.

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

show quoted sections

Kjære Postmottak SMK,

Det hjelper som sagt ikke å skru av nummervisning når man ringer et departement.

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

Kjære Postmottak SMK,

Venter fortsatt på svar i denne saken.

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

Postmottak SMK, Office of the Prime Minister

Hei,

Som vi tidligere har svart er det ingen dokumenter å gi innsyn i. Vi har tilbudt deg en samtale med vår ekspedisjonssjef. Vi er åpne for forslag fra deg på hvordan ev. kontakt kan skje.

Med vennlig hilsen
Statsministerens kontor, postmottak

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Herman Langvik [mailto:[Innsyns-e-postadresse #559]]
Sendt: lørdag 30. desember 2017 21:49
Til: Postmottak SMK <[epostadresse]>
Emne: Re: SV: Innsyn etter Offentleglova - Statsministerboligen og trikkesporet

Kjære Postmottak SMK,

Venter fortsatt på svar i denne saken.

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

show quoted sections

Kjære Postmottak SMK,

Såvidt jeg vet viser ikke mobilnummer nummeret det ringes fra, selv om det er departementenes mobiler. Om dere kan gi meg et mobilnummer jeg kan ringe fra skjult nummer til, så er det en mulighet.

Nå er det ingen statshemmelighet hvem jeg er, og siden dere er statsministerens kontor har dere nok rimelig god oversikt uansett hvordan vi gjør det, men jeg ønsker å verne meg i den grad jeg kan.

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

Postmottak SMK, Office of the Prime Minister

Du kan ringe til telefonnummer 901 55 998 i morgen (9. januar 2018) mellom kl. 09.15 og kl. 09.30.

Med vennlig hilsen
Statsministerens kontor, postmottak

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Herman Langvik [mailto:[Innsyns-e-postadresse #559]]
Sendt: mandag 8. januar 2018 18:15
Til: Postmottak SMK <[epostadresse]>
Emne: Re: SV: SV: Innsyn etter Offentleglova - Statsministerboligen og trikkesporet

Kjære Postmottak SMK,

Såvidt jeg vet viser ikke mobilnummer nummeret det ringes fra, selv om det er departementenes mobiler. Om dere kan gi meg et mobilnummer jeg kan ringe fra skjult nummer til, så er det en mulighet.

Nå er det ingen statshemmelighet hvem jeg er, og siden dere er statsministerens kontor har dere nok rimelig god oversikt uansett hvordan vi gjør det, men jeg ønsker å verne meg i den grad jeg kan.

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

show quoted sections