Søknad fra Norid via NKOM om dispensasjon fra domeneforskriften

The request was successful.

Kjære Samferdselsdepartementet,

Nettavisen Digi forteller i dag at Samferdselsdepartementet har sagt nei til Norids søknad om dispensasjon far domeneforskriften og omtaler et brev til NKOM datert 2016-06-21 med saksnummer 2016/83. Jeg ser fra OEP at det finnes andre dokumenter i denne saken, og ber med dette om innsyn i dokument 2016/83-1 som i følge OEP har tittel "Dispensasjon fra domeneforskriften".

Digiartikkelen finnes på
http://www.digi.no/artikler/norid-fikk-n... .

Dette gjelder OEP-saken som vises frem på
https://oep.no/search/result.html?period... .

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

POSTMOTTAK, Ministry of Transport and Communications

1 Attachment

Sak: 16/83-1 Dispensasjon fra domeneforskriften
Dokument: Dispensasjon fra domeneforskriften

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 1 i sak 16/83. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]