Sak 2007/00004 - Behandling av beslag i straffesaker

The request was successful.

Kjære Økokrim,

Jeg ønsker innsyn i dokumentene i sak 2007/00004.

Med vennlig hilsen,

N. Eriksen

Marianne Sæther,

Hei

 

Din innsynsforespørsel er oversendt saksbehandler som dessverre ikke er
tilgjengelig denne uken. Svar kan derfor ikke forventes før i løpet av uke
19.

 

Vennlig hilsen

 

Marianne Evjen Sæther

arkivleder

 

ØKOKRIM

 

Telefon: (+47) 23 29 10 22/91 88 50 44

E-post: [1][epostadresse]

[2]www.okokrim.no

 

 

 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: N. Eriksen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #104]]
Sendt: 2. mai 2016 12:51
Til: Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova til Økokrim
Emne: Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Sak 2007/00004 -
Behandling av beslag i straffesaker

 

Kjære Økokrim,

 

Jeg ønsker innsyn i dokumentene i sak 2007/00004.

 

Med vennlig hilsen,

 

N. Eriksen

 

-------------------------------------------------------------------

 

Dette er en innsynsforespørsel sendt inn ved hjelp av nett-tjenesten Mimes
brønn.

 

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:

[3]https://www.mimesbronn.no/help/officers

 

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

 

 

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. http://www.okokrim.no/
3. https://www.mimesbronn.no/help/officers

Marianne Sæther,

8 Attachments

Hei

 

Vedlagt oversendes dokumenter etter innsynsbegjæring av 2.5.2016. Vi
beklager at saksbehandlingen har tatt så lang tid.

Dokumenter i sak 200700004 :
1  -  Behandling av beslag i straffesaker - PODs rundskriv 17/2006
2  -  Behandling av beslag i straffesaker - PODs rundskriv 17/2006
3  -  Beslag av dokumenter omfattet av offentlighetsloven
4  -  Fradrag for direkte utgifter til oppbevaring, tilsyn og salg av
beslag som skal inndras
5  -  Rundskriv 7/2010 oppdatert 2. januar 2013 - inndratt beslag
6  -  Erfaringer med fradrag for utgifter ved beslag som skal inndras -
pengesporet
7  -  Oslo tingretts retningslinjer for behandling av beslag i
straffesaker - til orientering
8  -  Forslag fra Økokrim - Behandling av beslag i straffesaker -
rundskriv 2010/7

Vennlig hilsen

 

Marianne Evjen Sæther

arkivleder

 

ØKOKRIM

 

Telefon: (+47) 23 29 10 22/91 88 50 44

E-post: [1][epostadresse]

[2]www.okokrim.no

 

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. http://www.okokrim.no/