PODs konklusjoner narkovarslingssaken i Bergen

The request was successful.

Kjære Politidirektoratet,

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

– Det oppsummerende notatet om narkovarslingssaken i Bergen som ble fremlagt varsleren og advokat Birthe Eriksen på onsdag (som omtalt i VG).

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Postmottak POD, National Police Directorate

2 Attachments

 

Vi viser til kravet ditt om innsyn i dokument nr. 76 i sak 201602368,
mottatt 20171227 10:39:00.
Kravet er innvilget og dokumentet eller dokumentene er vedlagt dette
skrivet.

En avgjørelse om å gi innsyn kan ikke påklages jf offentleglova § 32
første ledd, andre punkt.

Vi viser til kravet ditt om innsyn i dokument nr. 76 i sak 201602368,
motteke 20171227 10:39:00.
Kravet er innvilga og dokumentet eller dokumenta ligg ved dette skrivet.

Ei avgjerd om å gje innsyn kan ikkje påklagast, jf offentleglova § 32
fyrste ledd, andre punkt.

Mvh

Postmottak

Politidirektoratet

[Politidirektoratet henvendelses-e-postadresse]

 

 

--------------------------------------------------------------------------

Bestillers navn: Rusinnsyn
Arbeidssted :
Adresse :
Postnr/Poststed:
E-post : [1][Innsyns-e-postadresse #589]
Faxnummer :
Telefon :
Sendes med : e-post

[2]Utfør oppgave

References

Visible links
1. mailto:[Innsyns-e-postadresse #589]
2. http://arkiv006/ProdArkiv98/startfromext...