Noark 5 tjenestegrensesnitt, sak (2015/12919)

The request was successful.

Kjære Fredrikstad kommune

Søker innsyn i:
- Sak 2015/12919, Noark 5 tjenestegrensesnitt

Henvendelsen er laget ved hjelp av Norske-postlister.no.

Fredrikstad Municipality

God dag!

Fredrikstad kommune har mottatt henvendelsen din. Den vil bli journalført
og sendt videre til saksbehandler som vil svare deg så snart som mulig.

Post som blir journalført blir etter tre dager tilgjengelig på
[1]postlisten til Fredrikstad kommune.

Hvis henvendelsen din inneholder opplysninger som er unntatt offentlighet
vil ikke disse opplysningene være synlige i den offentlige postlisten.

Vi oppfordrer deg til ikke å sende sensitive personopplysninger på e-post.
Send disse i ordinær post til Fredrikstad kommune, Postboks 1405, 1602
Fredrikstad.

We confirm to have received your e-mail to
[2][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse].

Your e-mail will be forwarded to the correct person or department and
answered as soon as possible.

Med hilsen

Fredrikstad byarkiv
Fredrikstad kommune
Telefon: +47 69 30 60 00
[3][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]

 

References

Visible links
1. https://www.fredrikstad.kommune.no/konta...
2. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
3. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]

Fredrikstad Municipality

Hei, viser til din innsynsbegjæring i sak 2015/12919, Noark 5
tjenestegrensesnitt. Saken er svært stor, mange hundre sider og en
sammenstilling blir for stor å sende per e-post. For eksempel er
høringsbrevet fra arkivverket alene på ca 270 sider. Saken inneholder også
tidligere innsynsbegjæringer/sammenstillinger som øker saksstørrelsen
betraktelig. Er det vår behandling og prosjektinformasjon på
tjenestegrensesnittet du er ute etter? Det sender jeg deg så fall gjerne.
Hører nærmere fra deg.

Mvh
Fredrikstad byarkiv
Mona Henriksen
systemansvarlig sakarkivsystem

Kjære Fredrikstad kommune,

Kan gjerne begrense henvendelsen noe.
Kan jeg få en journaloversikt?
Hvilke dokumenter er søkt innsyn i tidligere og dermed gjennomgått?
Hvilke dokumenter er helt åpne?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Fredrikstad Municipality

God dag!

Fredrikstad kommune har mottatt henvendelsen din. Den vil bli journalført
og sendt videre til saksbehandler som vil svare deg så snart som mulig.

Post som blir journalført blir etter tre dager tilgjengelig på
[1]postlisten til Fredrikstad kommune.

Hvis henvendelsen din inneholder opplysninger som er unntatt offentlighet
vil ikke disse opplysningene være synlige i den offentlige postlisten.

Vi oppfordrer deg til ikke å sende sensitive personopplysninger på e-post.
Send disse i ordinær post til Fredrikstad kommune, Postboks 1405, 1602
Fredrikstad.

We confirm to have received your e-mail to
[2][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse].

Your e-mail will be forwarded to the correct person or department and
answered as soon as possible.

Med hilsen

Fredrikstad byarkiv
Fredrikstad kommune
Telefon: +47 69 30 60 00
[3][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]

References

Visible links
1. https://www.fredrikstad.kommune.no/konta...
2. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
3. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]

postmottak@fredrikstad.kommune.no, Fredrikstad Municipality

2 Attachments

Vår ref 2015/12919

Vennlig hilsen
Mona Henriksen | systemansvarlig sakarkivsystem
e-post: [epostadresse]

Kjære [email address],

"Dokument nr 20 og 51 er svar på innsynskrav/informasjon om prosjektet som oversender
dokumenter i saken til da, så der vil jeg tro det holder med svarbrevet? Forøvrig kan jeg
sende over resten av saken. Noen opplysninger om systemet til leverandøren av
fagsystemet vi bruker som pilot i prosjektet,er sladdet av konkurransemessige hensyn, jf.
Off.loven § 13, 1. ledd/ forv.loven § 13, 1. ledd nr 2."

Det høres greit ut. Svar på tidligere innsynsforespørsler vil nok gi nok innblikk. Trenger ikke å foreta ny vurdering av dokumentene eller sende senere dokumenter.

Takk!

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Fredrikstad Municipality

God dag!

Fredrikstad kommune har mottatt henvendelsen din. Den vil bli journalført
og sendt videre til saksbehandler som vil svare deg så snart som mulig.

Post som blir journalført blir etter tre dager tilgjengelig på
[1]postlisten til Fredrikstad kommune.

Hvis henvendelsen din inneholder opplysninger som er unntatt offentlighet
vil ikke disse opplysningene være synlige i den offentlige postlisten.

Vi oppfordrer deg til ikke å sende sensitive personopplysninger på e-post.
Send disse i ordinær post til Fredrikstad kommune, Postboks 1405, 1602
Fredrikstad.

We confirm to have received your e-mail to
[2][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse].

Your e-mail will be forwarded to the correct person or department and
answered as soon as possible.

Med hilsen

Fredrikstad byarkiv
Fredrikstad kommune
Telefon: +47 69 30 60 00
[3][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]

 

References

Visible links
1. https://www.fredrikstad.kommune.no/konta...
2. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
3. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]

postmottak@fredrikstad.kommune.no, Fredrikstad Municipality

83 Attachments

Vedlagt følger svar på innsynsbegjæring.

Mvh
Fredrikstad kommune
Mona Henriksen