Mulighet for tilgang til API for søk i skipsregistrene, sak (2017/87994)

The request was successful.

Kjære Sjøfartsdirektoratet

Søker innsyn i:
- Sak 2017/87994, Mulighet for tilgang til API for søk i skipsregistrene

Henvendelsen er laget ved hjelp av Norske-postlister.no.

Postmottak,

Sjøfartsdirektoratet har mottatt e-posten din. Den vil bli behandlet så
snart som mulig.

**

Sjøfartsdirektoratet har motteke e-posten din. Den vil bli behandla
snarast råd.

**

Your e-mail has reached the Norwegian Maritime Authority. Appropriate
action will be taken as soon as possible.

 

 

Heidi Haraldseide,

4 Attachments

 

Hei.

Viser til din henvendelse 25.01.2019 med krav om innsyn.

Dokumentene er vedlagt.

 

 

Mvh

 

[1]1.png

Heidi Haraldseide Postboks    Direkte: 52 74 51
2222 10
rådgiver 5509
Haugesund,   
Norge
 IT, Arkiv og Telefon:   
fellestjenester                   52 74 50 [2]www.sjofartsdir.no
00

Den foretrukne maritime administrasjon.

 

E-post sendes til [3][epostadresse] for videreformidling til riktig
avdeling.

Tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten.

 

 

References

Visible links
2. http://www.sjofartsdir.no/
3. mailto:[epostadresse]