Lovdata bilag

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Ministry of Justice and Public Security should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Gratis Rettskilder

Kjære Justis- og beredskapsdepartementet,
Ber om alle bilag i regnskapet deres fra tidenes morgen til dags dato som gjelder overføringer til og fra lovdata.

Med vennlig hilsen,

Gratis Rettskilder

Postmottak JD, Ministry of Justice and Public Security

Dette er en automatisk generert e-post.
Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil bli besvart så snart som mulig.
E-postmottaket er betjent mandag til fredag fra kl. 0800 - 1500.

Dette er ein automatisk generert e-post.
Om førespurnaden din krev svar eller anna sakshandsaming, vil me svare så snart som mogleg.
E-postmottaket er betent måndag til fredag mellom kl 0800 - 1500.

This is an automatically generated e-mail.
Requests that require answers or are the subject of proceedings will be answered as soon as possible.
E-mail reception is manned Monday to Friday, from 0800 to 1500.

For kontakt med politisk ledelse utenom åpningstid, ring pressetelefon nr: 97 55 37 45.

show quoted sections

Innsyn, Ministry of Justice and Public Security

Vi viser til deres henvendelser vedrørende innsyn datert 04.01.19, innsyn
etter Offentleglova - Lovdata bilag.

Henvendelsen vil bli behandlet så raskt som mulig, men på grunn av stor
arbeidsmengde må lengre saksbehandlingstid enn normalt påregnes. Du kan
forvente svar i løpet av uke 3.

Med vennlig hilsen
 
Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelingen
Seksjon for dokumentforvaltning
Telefon: 22 24 90 90
[1][Justis- og beredskapsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

[2]www.regjeringen.no/jd

 

 

 

show quoted sections