Innsynsbegjæring i kommunens dialog med Trønderenergi

The request was successful.

Tor med hammeren

Kjære Indre Fosen kommune,

Ber om innsyn i all dialog per epost, møtenotater, skype og smser som ordfører har hatt med selskapet Trønderenergi i 2019.

Med vennlig hilsen,

Tor med hammeren

Postmottak Indre Fosen kommune,

Hei

Din henvendelse er mottatt og vil bli registrert/videresendt til
saksbehandler for videre oppfølging.

 

Med hilsen
Dokumentsenteret – Indre Fosen kommune
[1][Indre Fosen kommune henvendelses-e-postadresse]

74 85 51 00

 

Epost fra og til Indre Fosen kommune er offentlig. Journalpliktig epost
arkiveres og blir synlig på [2]postlisten

 

References

Visible links
1. mailto:[Indre Fosen kommune henvendelses-e-postadresse]
2. http://einnsyn.fosendrift.no/indrefosen

Kjære Indre Fosen kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Indre Fosen kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Innsynsbegjæring i kommunens dialog med Trønderenergi».

Innsynsforespørselen har ikke blitt besvart etter gjeldende tidsfrister i offentleglova.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/innsyn...

Med vennlig hilsen,

Tor med hammeren

Postmottak Indre Fosen kommune,

Hei

Din henvendelse er mottatt og vil bli registrert/videresendt til
saksbehandler for videre oppfølging.

 

Med hilsen
Dokumentsenteret – Indre Fosen kommune
[1][Indre Fosen kommune henvendelses-e-postadresse]

74 85 51 00

 

Epost fra og til Indre Fosen kommune er offentlig. Journalpliktig epost
arkiveres og blir synlig på [2]postlisten

 

References

Visible links
1. mailto:[Indre Fosen kommune henvendelses-e-postadresse]
2. http://einnsyn.fosendrift.no/indrefosen

Saghaug Steinar,

4 Attachments

Viser til e-post om innsynsbegjæring og oversender vedlagte
korrespondanse.

 

Med vennlig hilsen

Steinar Saghaug

Indre Fosen kommune

ordfører