Innsyn i sak 2013/7515

The request was successful.

Anders Einar Hilden

Kjære Justis- og beredskapsdepartementet,

Jeg ber herved om innsyn i alle dokumenter i sak 2013/7515 - 'Klage over avslag på krav om dokumentinnsyn i Lovdatas postjournal'

Med vennlig hilsen,

Anders Einar Hilden

Justis- og beredskapsdepartementet, Ministry of Justice and Public Security

1 Attachment

Sak: 13/7515-14 Klage over avslag på krav om dokumentinnsyn i Lovdatas postjournal
Dokument: Sak om innsyn i Lovdatas postjournal - kopi av brev til Kommunal rapport v/Vegard Førland Venli

Vi viser til Deres begjæring om innsyn. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Justis- og Beredskapsdepartementet
Dokumentasjonssenteret
[Justis- og beredskapsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

show quoted sections

Justis- og beredskapsdepartementet, Ministry of Justice and Public Security

2 Attachments

Sak: 13/7515-15 Klage over avslag på krav om dokumentinnsyn i Lovdatas postjournal
Dokument: Sak om innsyn i Lovdatas postjournal - kopi av brev til Kommunal rapport v/Vegard Førland Venli

Vi viser til Deres begjæring om innsyn. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Justis- og Beredskapsdepartementet
Dokumentasjonssenteret
[Justis- og beredskapsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

show quoted sections

Justis- og beredskapsdepartementet, Ministry of Justice and Public Security

2 Attachments

Sak: 13/7515-16 Klage over avslag på krav om dokumentinnsyn i Lovdatas postjournal
Dokument: Innsynskrav - internt notat om Lovdata - Kopi av svarbrev til Vegard Venli

Vi viser til Deres begjæring om innsyn. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Justis- og Beredskapsdepartementet
Dokumentasjonssenteret
[Justis- og beredskapsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

show quoted sections

Justis- og beredskapsdepartementet, Ministry of Justice and Public Security

1 Attachment

Sak: 13/7515-17 Klage over avslag på krav om dokumentinnsyn i Lovdatas postjournal
Dokument: Etterlyser tilbakemelding - krav om innsyn i internt notat om Lovdata

Vi viser til Deres begjæring om innsyn. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Justis- og Beredskapsdepartementet
Dokumentasjonssenteret
[Justis- og beredskapsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

show quoted sections

Justis- og beredskapsdepartementet, Ministry of Justice and Public Security

2 Attachments

Sak: 13/7515-18 Klage over avslag på krav om dokumentinnsyn i Lovdatas postjournal
Dokument: Krav om innsyn i internt notat om Lovdata

Vi viser til Deres begjæring om innsyn. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Justis- og Beredskapsdepartementet
Dokumentasjonssenteret
[Justis- og beredskapsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

show quoted sections

Justis- og beredskapsdepartementet, Ministry of Justice and Public Security

1 Attachment

Sak: 13/7515-19 Klage over avslag på krav om dokumentinnsyn i Lovdatas postjournal
Dokument: Svar på innsyn i internt notat om Lovdata

Vi viser til Deres begjæring om innsyn. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Justis- og Beredskapsdepartementet
Dokumentasjonssenteret
[Justis- og beredskapsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

show quoted sections

Justis- og beredskapsdepartementet, Ministry of Justice and Public Security

1 Attachment

Sak: 13/7515-1 Klage over avslag på krav om dokumentinnsyn i Lovdatas postjournal
Dokument: Videresending av klage over avslag på dokumentinnsyn

Vi viser til Deres begjæring om innsyn. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Justis- og Beredskapsdepartementet
Dokumentasjonssenteret
[Justis- og beredskapsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

show quoted sections

Justis- og beredskapsdepartementet, Ministry of Justice and Public Security

1 Attachment

Sak: 13/7515-2 Klage over avslag på krav om dokumentinnsyn i Lovdatas postjournal
Dokument: Videresending av klage over avslag på dokumentinnsyn

Vi viser til Deres begjæring om innsyn. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Justis- og Beredskapsdepartementet
Dokumentasjonssenteret
[Justis- og beredskapsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

show quoted sections

Justis- og beredskapsdepartementet, Ministry of Justice and Public Security

4 Attachments

Sak: 13/7515-3 Klage over avslag på krav om dokumentinnsyn i Lovdatas postjournal
Dokument: Klage over avslag på krav om dokumentinnsyn i Lovdatas postjournal

Vi viser til Deres begjæring om innsyn. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Justis- og Beredskapsdepartementet
Dokumentasjonssenteret
[Justis- og beredskapsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

show quoted sections

Justis- og beredskapsdepartementet, Ministry of Justice and Public Security

1 Attachment

Sak: 13/7515-4 Klage over avslag på krav om dokumentinnsyn i Lovdatas postjournal
Dokument: Foreløpig svar på innsynsbegjæring

Vi viser til Deres begjæring om innsyn. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Justis- og Beredskapsdepartementet
Dokumentasjonssenteret
[Justis- og beredskapsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

show quoted sections

Justis- og beredskapsdepartementet, Ministry of Justice and Public Security

2 Attachments

Sak: 13/7515-5 Klage over avslag på krav om dokumentinnsyn i Lovdatas postjournal
Dokument: Vedr innsynsklage

Vi viser til Deres begjæring om innsyn. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Justis- og Beredskapsdepartementet
Dokumentasjonssenteret
[Justis- og beredskapsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

show quoted sections

Justis- og beredskapsdepartementet, Ministry of Justice and Public Security

2 Attachments

Sak: 13/7515-6 Klage over avslag på krav om dokumentinnsyn i Lovdatas postjournal
Dokument: Vedrørende innsynsklage

Vi viser til Deres begjæring om innsyn. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Justis- og Beredskapsdepartementet
Dokumentasjonssenteret
[Justis- og beredskapsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

show quoted sections

Justis- og beredskapsdepartementet, Ministry of Justice and Public Security

2 Attachments

Sak: 13/7515-7 Klage over avslag på krav om dokumentinnsyn i Lovdatas postjournal
Dokument: Spørsmål om saksbehandlingstid av innsynskrav - Klage over avslag på krav om dokumentinnsyn i Lovdatas postjournal

Vi viser til Deres begjæring om innsyn. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Justis- og Beredskapsdepartementet
Dokumentasjonssenteret
[Justis- og beredskapsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

show quoted sections

Justis- og beredskapsdepartementet, Ministry of Justice and Public Security

1 Attachment

Sak: 13/7515-8 Klage over avslag på krav om dokumentinnsyn i Lovdatas postjournal
Dokument: Notat om hvorvidt offentlighetsloven gjelder for stiftelsen Lovdata

Vi viser til Deres begjæring om innsyn. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Justis- og Beredskapsdepartementet
Dokumentasjonssenteret
[Justis- og beredskapsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

show quoted sections

Justis- og beredskapsdepartementet, Ministry of Justice and Public Security

1 Attachment

Sak: 13/7515-9 Klage over avslag på krav om dokumentinnsyn i Lovdatas postjournal
Dokument: Angående krav om innsyn i Lovdatas postjournal

Vi viser til Deres begjæring om innsyn. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Justis- og Beredskapsdepartementet
Dokumentasjonssenteret
[Justis- og beredskapsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

show quoted sections

Justis- og beredskapsdepartementet, Ministry of Justice and Public Security

1 Attachment

Sak: 13/7515-10 Klage over avslag på krav om dokumentinnsyn i Lovdatas postjournal
Dokument: Innhenting av saksdokumenter - Sak om Lovdata er omfattet av offentleglova

Vi viser til Deres begjæring om innsyn. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Justis- og Beredskapsdepartementet
Dokumentasjonssenteret
[Justis- og beredskapsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

show quoted sections

Justis- og beredskapsdepartementet, Ministry of Justice and Public Security

1 Attachment

Sak: 13/7515-11 Klage over avslag på krav om dokumentinnsyn i Lovdatas postjournal
Dokument: Angående innsynssaken i postjournalen til Lovdata

Vi viser til Deres begjæring om innsyn. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Justis- og Beredskapsdepartementet
Dokumentasjonssenteret
[Justis- og beredskapsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

show quoted sections

Justis- og beredskapsdepartementet, Ministry of Justice and Public Security

1 Attachment

Sak: 13/7515-12 Klage over avslag på krav om dokumentinnsyn i Lovdatas postjournal
Dokument: Angående innsynssaken i postjournalen til Lovdata

Vi viser til Deres begjæring om innsyn. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Justis- og Beredskapsdepartementet
Dokumentasjonssenteret
[Justis- og beredskapsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

show quoted sections

Justis- og beredskapsdepartementet, Ministry of Justice and Public Security

15 Attachments

Sak: 13/7515-13 Klage over avslag på krav om dokumentinnsyn i Lovdatas postjournal
Dokument: Innhenting av saksdokumenter - Sak om Lovdata er omfattet av offentleglova

Vi viser til Deres begjæring om innsyn. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Justis- og Beredskapsdepartementet
Dokumentasjonssenteret
[Justis- og beredskapsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

show quoted sections