Innsyn i Sak: 18/2971-4 Offentlig anskaffelse - Kartlegging av kommunal smartby-satsning

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Ministry of Local Government and Modernisation should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Kjære Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Har tidligere (september 2018) vært i kontakt med dere ang innsyn i "Sak: 18/2971-4 Offentlig anskaffelse - Kartlegging av kommunal smartby-satsning".

Jeg fikk delvis innsyn i hvordan oppdraget ble tildelt.
"Deres begjæring om innsyn i dokument 4 i sak 18/2971 avslås delvis med begrunnelse i offentleglova § 23 3. ledd. Meroffentlighet er vurdert."

Jeg ønsker nå innsyn i resultatet av kartleggingen og alle data den er bygget på.

Med vennlig hilsen,

Terje Christensen

Postmottak KMD,

Dette er en automatisk generert e-post.
Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil
bli besvart så snart som mulig.
E-postmottaket er betjent mandag til fredag fra kl. 0800 - 1500.

Dette er ein automatisk generert e-post.
Om førespurnaden din krev svar eller anna sakshandsaming, vil me svare så
snart som mogleg.
E-postmottaket er betent måndag til fredag mellom kl 0800 - 1500.

Dá lea automahtálaš šleađgapoasta.
Mii vástidat áššiid mat gáibidit vástádusa dahje áššemeannudeami nu
jođánit go vejolaš.
Šleađgapoastadusttehat lea rabas vuossárggas bearjadahkii gaskal dii. 0800
– 1500.

This is an automatically generated e-mail.
Requests that require answers or are the subject of proceedings will be
answered as soon as possible.
E-mail reception is manned Monday to Friday, from 0800 to 1500.

For kontakt med politisk ledelse utenom åpningstid, ring pressetelefon nr:
22 24 25 00
Jos dárbbašat oktavuođa politihkalaš njunnožiin maŋŋá rahpanáiggi, riŋge
preassatelefuvdnii nr 22 24 25 00.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Takk for henvendelsen. Dokumentet du ber om innsyn i er en rapport fra Agenda Kaupang som KMD har bestilt. Rapporten er til behandling internt i departementet og vil bli tilgjengelig for offentligheten 4. februar. Rapporten vil bli sendt til deg på e-post samme dag.

Mvh

Arkivet i KMD

2 Attachments

Sak: 18/2971-13 Offentlig anskaffelse - Kartlegging av kommunal smartby-satsning
Dokument: Oversendelse av endelig rapport om smarte byer

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 13 i sak 18/2971. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Kjære Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Innsyn i Sak: 18/2971-4 Offentlig anskaffelse - Kartlegging av kommunal smartby-satsning».

I min opprinnelige forespørsel ber jeg om følgende:
“Jeg ønsker nå innsyn i resultatet av kartleggingen og alle data den er bygget på.”

Jeg har nå mottatt, rapporten, dvs. resultatet av kartleggingen. Det som gjenstår er alle data den er bygget på.

Minner om at Agenda kaupang, som har utarbeidet rapporten, henviser til en tilsvarende rapport fra Rambøll som de ikke får adgang til.

Jeg regner derfor med full forståelse for mitt ønske om innsyn.

Fra rapportens side 13: “3.1 Økende antall smartbyer i Norge”

På grunnlag av våre innledende intervjuer, nettsøk og andre innspill kom vi opp med 55 kommuner som på en eller annen måte er nevnt i sammenheng med smartby-satsing. Rambøll identifiserte i sin rapport om smarte og bærekraftige byer 51 kommuner som arbeider med smartby. Dessverre fikk vi ikke tilgang til disse dataene av Rambøll.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/innsyn...

Med vennlig hilsen,

Terje Christensen

Postmottak KMD,

Dette er en automatisk generert e-post.
Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil
bli besvart så snart som mulig.
E-postmottaket er betjent mandag til fredag fra kl. 0800 - 1500.

Dette er ein automatisk generert e-post.
Om førespurnaden din krev svar eller anna sakshandsaming, vil me svare så
snart som mogleg.
E-postmottaket er betent måndag til fredag mellom kl 0800 - 1500.

Dá lea automahtálaš šleađgapoasta.
Mii vástidat áššiid mat gáibidit vástádusa dahje áššemeannudeami nu
jođánit go vejolaš.
Šleađgapoastadusttehat lea rabas vuossárggas bearjadahkii gaskal dii. 0800
– 1500.

This is an automatically generated e-mail.
Requests that require answers or are the subject of proceedings will be
answered as soon as possible.
E-mail reception is manned Monday to Friday, from 0800 to 1500.

For kontakt med politisk ledelse utenom åpningstid, ring pressetelefon nr:
22 24 25 00
Jos dárbbašat oktavuođa politihkalaš njunnožiin maŋŋá rahpanáiggi, riŋge
preassatelefuvdnii nr 22 24 25 00.

 

Kjære Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Jeg vil minne dere på at dere ikke har svart på min henvendelse. Når kan jeg forvente å få svar på min henvendelse ?

Med vennlig hilsen,

Terje Christensen

Postmottak KMD,

Dette er en automatisk generert e-post.
Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil
bli besvart så snart som mulig.
E-postmottaket er betjent mandag til fredag fra kl. 0800 - 1500.

Dette er ein automatisk generert e-post.
Om førespurnaden din krev svar eller anna sakshandsaming, vil me svare så
snart som mogleg.
E-postmottaket er betent måndag til fredag mellom kl 0800 - 1500.

Dá lea automahtálaš šleađgapoasta.
Mii vástidat áššiid mat gáibidit vástádusa dahje áššemeannudeami nu
jođánit go vejolaš.
Šleađgapoastadusttehat lea rabas vuossárggas bearjadahkii gaskal dii. 0800
– 1500.

This is an automatically generated e-mail.
Requests that require answers or are the subject of proceedings will be
answered as soon as possible.
E-mail reception is manned Monday to Friday, from 0800 to 1500.

For kontakt med politisk ledelse utenom åpningstid, ring pressetelefon nr:
22 24 25 00
Jos dárbbašat oktavuođa politihkalaš njunnožiin maŋŋá rahpanáiggi, riŋge
preassatelefuvdnii nr 22 24 25 00.

 

Kjære Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Innsyn i Sak: 18/2971-4 Offentlig anskaffelse - Kartlegging av kommunal smartby-satsning».

Jeg har fremdeles ikke fått svar på min henvendelse fra 11 januar. Det er nå 48 dager siden.

Jeg forstår ikke hvorfor jeg ikke får datagrunnlaget rapporten er bygget på. Antar at rapporten skal brukes for å ta beslutninger om smartby i Norge. Hvordan kan jeg verifisere rapporten når jeg ikke får tilgang på datagrunnlaget den er bygget på?

Det er en viss ironi her. De som laget rapporten sier de ikke fikk datagrunnlag fra en tilsvarende rapport. Og nå treneres mitt ønske om innsyn i deres rapport.

Fra min purring 5 februar:
Minner om at Agenda kaupang, som har utarbeidet rapporten, henviser til en tilsvarende rapport fra Rambøll som de ikke får adgang til.

Jeg regner derfor med full forståelse for mitt ønske om innsyn.

Fra rapportens side 13: “3.1 Økende antall smartbyer i Norge”

På grunnlag av våre innledende intervjuer, nettsøk og andre innspill kom vi opp med 55 kommuner som på en eller annen måte er nevnt i sammenheng med smartby-satsing. Rambøll identifiserte i sin rapport om smarte og bærekraftige byer 51 kommuner som arbeider med smartby. Dessverre fikk vi ikke tilgang til disse dataene av Rambøll.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/innsyn...

Med vennlig hilsen,

Terje Christensen

Postmottak KMD,

Dette er en automatisk generert e-post.
Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil
bli besvart så snart som mulig.
E-postmottaket er betjent mandag til fredag fra kl. 0800 - 1500.

Dette er ein automatisk generert e-post.
Om førespurnaden din krev svar eller anna sakshandsaming, vil me svare så
snart som mogleg.
E-postmottaket er betent måndag til fredag mellom kl 0800 - 1500.

Dá lea automahtálaš šleađgapoasta.
Mii vástidat áššiid mat gáibidit vástádusa dahje áššemeannudeami nu
jođánit go vejolaš.
Šleađgapoastadusttehat lea rabas vuossárggas bearjadahkii gaskal dii. 0800
– 1500.

This is an automatically generated e-mail.
Requests that require answers or are the subject of proceedings will be
answered as soon as possible.
E-mail reception is manned Monday to Friday, from 0800 to 1500.

For kontakt med politisk ledelse utenom åpningstid, ring pressetelefon nr:
22 24 25 00
Jos dárbbašat oktavuođa politihkalaš njunnožiin maŋŋá rahpanáiggi, riŋge
preassatelefuvdnii nr 22 24 25 00.