Innsyn i oppfølging av sikkerhetshull hos Envina

The request was successful.

Kjære Envina IKS,

Søker innsyn i dokumenter og korrespondanse mellom dere, Norconsult Informasjonssystemer, Datatilsynet, berørte parter samt andre relevante parter rundt deres sikkerhetshull og lekkasje av persondata i systemet ISY ProAktiv levert av Norconsult Informasjonssystemer.

Korrespondanse inkluderer, men er ikke begrenset til, brev, e-post, SMS og chat. Dersom noe ikke er journalført, så ber jeg om at dette ordnes.

Av dokumenter ønskes avviksrapport/gjennomgang av sikkerhetshullet, avviksmelding til Datatilsynet, personvernerklæring, med mer.

Norconsult ble varslet 15. april 2018. Noen leverandører ble varslet 20. april 2018. Dere ble varslet direkte 4. september 2018 av meg samt via media.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Kjære Envina IKS,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Envina IKS sin håndtering av min innsynshenvendelse «Innsyn i oppfølging av sikkerhetshull hos Envina».

Det mangler svar på min henvendelse og det har gått mer enn 5 dager.

Så lang saksbehandlingstid strider med kravet om at innsynskrav skal behandles ”uten ugrunnet opphold”, jf. offentlighetslovens § 29 første ledd. I henhold til praksis og forarbeider betyr dette krav om behandling samme dag og senest innen 1-3 virkedager. Manglende svar er å tolke som et avslag på henvendelsen. Jeg ønsker å klage på dette.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/innsyn...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Post, Envina IKS

1 Attachment

Hei

Før de kan klage, så må de ha sendt oss et krav som vi enten ikke har svart på, eller har avslått.

Jeg antar at vi vil få dette, og benytter derfor anledningen til å gi deg innsyn i post-listen vår. Den er ikke "kronologisk" riktig, men dokumentene i saken er lagt inn på riktig sak.

Se vedlegg.

Med vennlig hilsen
Erik Fenstad
Daglig leder
Tlf.: 905 96 519
E-post: [epostadresse]
_________________________________________________
    
     Envina IKS, Hofstadvegen 98, 7224 Melhus
     Postboks 6, 7221 Melhus
Tlf.: 72 85 35 60
     E-post: [Envina IKS henvendelses-e-postadresse] | Web: www.envina.no
_________________________________________________
 
Tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten!
-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1396]]
Sendt: 23. oktober 2018 18:45
Til: Post
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Innsyn i oppfølging av sikkerhetshull hos Envina

Kjære Envina IKS,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Envina IKS sin håndtering av min innsynshenvendelse «Innsyn i oppfølging av sikkerhetshull hos Envina».

Det mangler svar på min henvendelse og det har gått mer enn 5 dager.

Så lang saksbehandlingstid strider med kravet om at innsynskrav skal behandles "uten ugrunnet opphold", jf. offentlighetslovens § 29 første ledd. I henhold til praksis og forarbeider betyr dette krav om behandling samme dag og senest innen 1-3 virkedager. Manglende svar er å tolke som et avslag på henvendelsen. Jeg ønsker å klage på dette.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/innsyn...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1396]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære Post,

Jeg har sendt klage på kravet dere ikke har besvart. Det ble sendt 16. oktober 2018 20:18:38.
Hele henvendelsen kan dere se her: https://www.mimesbronn.no/request/innsyn...

Ser dere har vedlagt en postliste. Alle disse ønskes innsyn i. Som det står i henvendelsen min av 16. oktober ønskes også innsyn i korrespondanse mellom dere og leverandøren, tidslinje for sikkerhetshullet og oppfølging av dette, oversikt over tiltak, osv.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Kjære Envina IKS,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Envina IKS sin håndtering av min innsynshenvendelse «Innsyn i oppfølging av sikkerhetshull hos Envina».

Henvendelsen er ikke besvart. Dette er andre gang jeg klager på at den ikke blir besvart. Vennligst videresend til klageinstans.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/innsyn...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Post, Envina IKS

Hei,

Mailen er mottatt og sendt til rette vedkommende.

Med vennlig hilsen
Mona Kristin Pedersen
E-post: [epostadresse]
_________________________________________________
Envina IKS, Postboks 6, 7221 Melhus
Besøksadresse: Hofstadvegen 98
Tlf.: 72 85 35 60 | Faks: 72 85 35 62
E-post: [Envina IKS henvendelses-e-postadresse] | Web: www.envina.no
_________________________________________________
 
Tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten!

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1396]]
Sendt: 31. oktober 2018 20:09
Til: Post
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Innsyn i oppfølging av sikkerhetshull hos Envina

Kjære Envina IKS,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Envina IKS sin håndtering av min innsynshenvendelse «Innsyn i oppfølging av sikkerhetshull hos Envina».

Henvendelsen er ikke besvart. Dette er andre gang jeg klager på at den ikke blir besvart. Vennligst videresend til klageinstans.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/innsyn...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1396]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Post, Envina IKS

Hei. Viser til din mail, og purring på denne.

Vi har jobbet med dette siden vi fikk meldingen din fredag morgen. Vi har hatt problemer med saksbehandlingssystemet hos oss etter en oppgradering i forrige uke. Vi får akkurat nå ikke ut noen dokumenter. Dette er feilmeldt, og det jobbes med det utover ettermiddagen.

Beklager dette.

Hilsen Erik Fenstad
mob 905 96 519

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1396]]
Sendt: 25. oktober 2018 19:22
Til: Post
Emne: Re: SV: Klage over innsyn etter Offentleglova - Innsyn i oppfølging av sikkerhetshull hos Envina

Kjære Post,

Jeg har sendt klage på kravet dere ikke har besvart. Det ble sendt 16. oktober 2018 20:18:38.
Hele henvendelsen kan dere se her: https://www.mimesbronn.no/request/innsyn...

Ser dere har vedlagt en postliste. Alle disse ønskes innsyn i. Som det står i henvendelsen min av 16. oktober ønskes også innsyn i korrespondanse mellom dere og leverandøren, tidslinje for sikkerhetshullet og oppfølging av dette, oversikt over tiltak, osv.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

show quoted sections

Erik Fenstad, Envina IKS

1 Attachment

Hei

Vedlagt er de dokumentene som du har bedt om innsyn i. Vi beklager nok en gang sen respons pga feil med/i arkivsystemet.

Hilsen Erik Fenstad
mob 905 96 519

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Post
Sendt: 1. november 2018 15:36
Til: 'Hallvard Nygård'
Kopi: Post
Emne: SV: SV: Klage over innsyn etter Offentleglova - Innsyn i oppfølging av sikkerhetshull hos Envina

Hei. Viser til din mail, og purring på denne.

Vi har jobbet med dette siden vi fikk meldingen din fredag morgen. Vi har hatt problemer med saksbehandlingssystemet hos oss etter en oppgradering i forrige uke. Vi får akkurat nå ikke ut noen dokumenter. Dette er feilmeldt, og det jobbes med det utover ettermiddagen.

Beklager dette.

Hilsen Erik Fenstad
mob 905 96 519

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1396]]
Sendt: 25. oktober 2018 19:22
Til: Post
Emne: Re: SV: Klage over innsyn etter Offentleglova - Innsyn i oppfølging av sikkerhetshull hos Envina

Kjære Post,

Jeg har sendt klage på kravet dere ikke har besvart. Det ble sendt 16. oktober 2018 20:18:38.
Hele henvendelsen kan dere se her: https://www.mimesbronn.no/request/innsyn...

Ser dere har vedlagt en postliste. Alle disse ønskes innsyn i. Som det står i henvendelsen min av 16. oktober ønskes også innsyn i korrespondanse mellom dere og leverandøren, tidslinje for sikkerhetshullet og oppfølging av dette, oversikt over tiltak, osv.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

show quoted sections

Kjære Erik Fenstad,

Takk!

Mangler noen dokumenter. Basert på andre svar ønsker jeg at det tas stilling til listen under.

Følgende bør finnes og burde vært oversendt:
- Brev fra leverandøren 20. april
- Korrespondanse med driftsleverandør/IT-avdeling
- Referat fra møte med leverandør
- Eventuell aksept av tilbud om sikkerhetsgjennomgang.
- Notat fra leverandør med tidslinje og liste over aksjoner (referert i brev datert 18.09.2018)
- Liste over berørte parter (forventer denne sladdet for personidentifiserende opplysninger som navn, epost, adresse og telefonnr). Dette er en rapport etter gjennomgang av logger. Typisk sendt av H Erdal.
- Egen vurdering av om partene må varsles

Det kan også finnes andre dokumenter, møtereferater og korrespondanse i saken.

For eksempel på en fullverdig svar, se svaret fra Avfall Sør:
https://www.mimesbronn.no/request/innsyn...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Kjære Envina IKS,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Envina IKS sin håndtering av min innsynshenvendelse «Innsyn i oppfølging av sikkerhetshull hos Envina».

Mangler svar på siste henvendelse.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/innsyn...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Erik Fenstad, Envina IKS

Hei.

Vi har på nytt sjekket vårt saks- og arkivsystem, og finner ikke mer informasjon enn det du allerede har fått oversendt.

Med vennlig hilsen
Erik Fenstad
Daglig leder
Tlf.: 905 96 519
E-post: [epostadresse]
_________________________________________________
    
     Envina IKS, Hofstadvegen 98, 7224 Melhus
     Postboks 6, 7221 Melhus
Tlf.: 72 85 35 60
     E-post: [Envina IKS henvendelses-e-postadresse] | Web: www.envina.no
_________________________________________________
 
Tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten!

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1396]]
Sendt: 26. januar 2019 17:45
Til: Post
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Innsyn i oppfølging av sikkerhetshull hos Envina

Kjære Envina IKS,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Envina IKS sin håndtering av min innsynshenvendelse «Innsyn i oppfølging av sikkerhetshull hos Envina».

Mangler svar på siste henvendelse.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/innsyn...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1396]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------