Generelt om finansinstitusjoner - Nasjonale PEP lister, sak (2018/2872)

The request was successful.

Hallvard Nygård

Kjære Finanstilsynet

Søker innsyn i:
- Sak 2018/2872, Generelt om finansinstitusjoner - Nasjonale PEP lister

Henvendelsen er laget ved hjelp av Norske-postlister.no.

post, Financial Supervisory Authority of Norway

Finanstilsynet bekrefter med dette at henvendelsen din er mottatt. Den vil bli behandlet så snart som mulig. Vi viser også til informasjon på nettstedet vårt, www.finanstilsynet.no<https://www.finanstilsynet.no/>.

Finanstilsynet stadfestar med dette at førespurnaden din er motteken. Han vil bli behandla så snart som mogleg. Vi viser òg til informasjon på nettstaden vår, www.finanstilsynet.no<https://www.finanstilsynet.no/>.

The Financial Supervisory Authority of Norway confirms receipt of your enquiry, which will be processed as soon as possible. Please also see information on our website, www.finanstilsynet.no/en/<https://www.finanstilsynet.no/en/>.

FINANSTILSYNET
THE FINANCIAL SUPERVISORY
AUTHORITY OF NORWAY
Revierstredet 3, P.O. Box 1187 Sentrum, NO-0107 Oslo
Tel: 22 93 98 00, fax: 22 63 02 26
[Finanstilsynet henvendelses-e-postadresse]<mailto:[Finanstilsynet henvendelses-e-postadresse]>
www.finanstilsynet.no<http://www.finanstilsynet.no/>

show quoted sections

Hallvard Nygård

Kjære Finanstilsynet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Finanstilsynet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Generelt om finansinstitusjoner - Nasjonale PEP lister, sak (2018/2872)».

Dere har ikke besvart henvendelsen. Innsynshenvendelser skal besvaret uten ugrunnet opphold og senest innen 5 virkedager. Vennligst besvar henvendelsen eller videresend denne klagen til klageinstans.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/genere...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

post, Financial Supervisory Authority of Norway

Finanstilsynet bekrefter med dette at henvendelsen din er mottatt. Den vil bli behandlet så snart som mulig. Vi viser også til informasjon på nettstedet vårt, www.finanstilsynet.no<https://www.finanstilsynet.no/>.

Finanstilsynet stadfestar med dette at førespurnaden din er motteken. Han vil bli behandla så snart som mogleg. Vi viser òg til informasjon på nettstaden vår, www.finanstilsynet.no<https://www.finanstilsynet.no/>.

The Financial Supervisory Authority of Norway confirms receipt of your enquiry, which will be processed as soon as possible. Please also see information on our website, www.finanstilsynet.no/en/<https://www.finanstilsynet.no/en/>.

FINANSTILSYNET
THE FINANCIAL SUPERVISORY
AUTHORITY OF NORWAY
Revierstredet 3, P.O. Box 1187 Sentrum, NO-0107 Oslo
Tel: 22 93 98 00, fax: 22 63 02 26
[Finanstilsynet henvendelses-e-postadresse]<mailto:[Finanstilsynet henvendelses-e-postadresse]>
www.finanstilsynet.no<http://www.finanstilsynet.no/>

show quoted sections

Innsyn, Financial Supervisory Authority of Norway

Hei Hallvard,

 

Dokumentene du ønsket var offentlige og ble sendt til denne e-postadressen
den 2. mai: [1][epostadresse].  Antakelig har det
skjedd en teknisk feil ett eller annet sted.

 

Da sender jeg dem til deg på nytt. Kunne du være snill å bekrefte at du
får denne e-posten, så jeg vet at e-postadressen er riktig?

 

Med hilsen

Finanstilsynet

 

Øivind Jonassen
Seniorrådgiver
Seksjon for dokument og informasjonsforvaltning

Direkte tlf.: 22 93 99 68
[2][epostadresse]
_____________________________________________________

FINANSTILSYNET
THE FINANCIAL SUPERVISORY
AUTHORITY OF NORWAY

Revierstredet 3, Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo
Telefon: 22 93 98 00, telefaks: 22 63 02 26
[3]www.finanstilsynet.no

 

 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: post <[Finanstilsynet henvendelses-e-postadresse]>
Sendt: 9. mai 2019 10.15
Til: Innsyn <[epostadresse]>
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Generelt om
finansinstitusjoner - Nasjonale PEP lister, sak (2018/2872)

 

-----Opprinnelig melding-----

Fra: Hallvard Nygård <[4][Innsyns-e-postadresse #1574]>

Sendt: 8. mai 2019 21.46

Til: post <[5][Finanstilsynet henvendelses-e-postadresse]>

Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Generelt om
finansinstitusjoner - Nasjonale PEP lister, sak (2018/2872)

 

Kjære Finanstilsynet,

 

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

 

Jeg skriver for å klage på Finanstilsynet sin håndtering av min
innsynshenvendelse «Generelt om finansinstitusjoner - Nasjonale PEP
lister, sak (2018/2872)».

 

Dere har ikke besvart henvendelsen. Innsynshenvendelser skal besvaret uten
ugrunnet opphold og senest innen 5 virkedager. Vennligst besvar
henvendelsen eller videresend denne klagen til klageinstans.

 

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er
tilgjengelig via Internett fra denne adressen:
[6]https://www.mimesbronn.no/request/genere...

 

Med vennlig hilsen,

 

Hallvard Nygård

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:

[7][Innsyns-e-postadresse #1574]

 

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:

[8]https://www.mimesbronn.no/help/officers

 

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

 

-------------------------------------------------------------------

 

show quoted sections

Hallvard Nygård

Kjære Innsyn,

Jeg har ikke mottatt dokumentene. Alle henvendelser som sendes fra Mimes Brønn-systemet er unike. Det er derfor essensielt at dere svarer til samme adresse som henvendelsen kommer fra. Dersom dere sender til samme navnet ("Hallvard Nygård") så havner dere nok på en annen henvendelse fra meg.

Tenk som følger:
Unik epostadresse = unik person

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Innsyn Meldinger, Financial Supervisory Authority of Norway

1 Attachment

Vi viser til din innsynsbegjæring i dokument 18/2872-1: Nasjonale PEP lister. Vedlagt følger ønsket dokument.

Med vennlig hilsen

FINANSTILSYNET
THE FINANCIAL SUPERVISORY
AUTHORITY OF NORWAY

Revierstredet 3, Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo
Telefon: 22 93 98 00, telefaks: 22 63 02 26
www.finanstilsynet.no

show quoted sections

Innsyn Meldinger, Financial Supervisory Authority of Norway

1 Attachment

Vi viser til din innsynsbegjæring i dokument 18/2872-2: Nasjonale PEP lister. Vedlagt følger ønsket dokument.

Med vennlig hilsen

FINANSTILSYNET
THE FINANCIAL SUPERVISORY
AUTHORITY OF NORWAY

Revierstredet 3, Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo
Telefon: 22 93 98 00, telefaks: 22 63 02 26
www.finanstilsynet.no

show quoted sections