FFI-1368 – Strategisk kommunikasjon og cyberforsvar i et hybrid trusselbilde

Ministry of Defence did not have the information requested.

Kjære Forsvarsdepartementet,

Vi viser til prosjektet FFI-1368 – Strategisk kommunikasjon og cyberforsvar i et hybrid trusselbilde – og ber om innsyn i følgende:

* FFI-rapport: Russian influence in Norway – real threat or false perception?
* Scenarioutvikling «Kampen om sannheten» - FFI-notat
* FFI-rapport: Understanding behaviours - Target Audience Analysis, a Norwegian perspective

Med vennlig hilsen,

Innsynsrett

Postmottak@fd.dep.no, Ministry of Defence

1 Attachment

+------------------------------------------------------------------------+
| Forsvarsdepartementet |
| Vår ref:      2017/232 - 351 |
| Dato:         22.02.2017 |
+------------------------------------------------------------------------+

Svar på innsynsforespørsel fra Innsynsrett

Hilsen

Forsvarsdepartementet,
[Forsvarsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Innsynsrett left an annotation ()

Ny sak hos Forsvarets forskningsinstitutt: https://www.mimesbronn.no/request/ffi_13...