Felling av sangsvaner - Kjerkvatnet og Nautå naturreservater - Evenes - Avinor - Harstad / Narvik lufthavn Evenes

The request was successful.

Kjære Fylkesmannen i Nordland,

Ønsker innsyn i Doknr. 38 og Doknr. 36 i saknr 2013/3475 i sak "Dispensasjon til felling av sangsvaner - Kjerkvatnet og Nautå naturreservater - Evenes - Avinor - Harstad / Narvik lufthavn Evenes"

FMNO Postmottak Fylkesmannen i Nordland, County Governor of Nordland

Henvendelsen din er mottatt hos Fylkesmannen i Nordland.

 

Henvendelser per e-post bør inneholde fullt navn og kontaktinformasjon.

 

Ikke send personsensitive opplysninger (blant annet personnummer og
informasjon om helsetilstand) med e-post. Slike henvendelser bør sendes
som fysisk post til: Fylkesmannen i Nordland, 8002 Bodø, eller benytt
sikkert elektronisk skjema.

 

Lenke: [1]https://www.fylkesmannen.no/melding

 

Henvendelser som vi mottar på e-post, og som blir behandlet i vårt sak- og
arkivsystem skal ikke sendes oss som fysisk post i tillegg.

 

References

Visible links
1. https://www.fylkesmannen.no/melding

Vatne, Tore, County Governor of Nordland

2 Attachments

 • Attachment

  S knad om dispensasjon til skremming av sangsvaner Avinor Harstad Narvik lufthavn Evenes.PDF.pdf

  58K Download View as HTML

 • Attachment

  HarstadNarvil lufthavn Evenes s knad fugl 2019.PDF.pdf

  19K Download View as HTML

 

Hei – her er dokument du har bedt om

Vatne, Tore, County Governor of Nordland

2 Attachments

 • Attachment

  Klage p tillatelse til skremme svaner i Naut naturreservat Evenes.PDF.pdf

  131K Download View as HTML

 • Attachment

  Klage p tillatelse til skremme svaner i Naut naurreservat Evenes.PDF.pdf

  34K Download View as HTML

Og her er et til