Einnsyn - Brukeravtale for API

The request was successful.

Kjære Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT,

Fra http://innsyn.no/#post=475 ("eInnsyn lansert i dag – gratulasjoner og ettertanke") står følgende:
"Fra pressens ståsted er det også bekymring knyttet til at brukeravtalen for å få tilgang til API-et til eInnsyn ikke er på plass ennå. En tilgang til API-et vil gi mulighet til å gjenbruke datagrunnlaget fra journalene til moderne datastøttet journalistikk, og til å bygge nye tjenester. Førsteutkastet til brukeravtalen for API-et inneholdt formuleringer som var helt uakseptable for pressen, og saken er ennå ikke løst."

Ønsker innsyn i brukeravtale for bruk av APIet til Einnsyn som det her refereres til. Både første utkast og eventuelt andre versjoner av brukeravtalen.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Postmottak DIFI, Agency for Public Management and eGovernment (Difi)

Dette er en automatisk generert e-post som bekrefter at din henvendelse er
mottatt.
Henvendelsen vil bli behandlet så snart som mulig.

Dette er ein automatisk generert e-post som stadfester at din førespurnad
er motteken.
Førespurnaden blir handsama så snart som mogleg.

This is an automatically generated e-mail to acknowledge receipt of your
request.
The request will be responded as soon as possible.

 

Arkivet i Difi
Direktoratet for forvaltning og IKT

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 
Postboks 8115 Dep, 0032 Oslo
Tlf. sentralbord: 22 45 10 00 
[1][Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse]    [2]www.difi.no

References

Visible links
1. mailto:[Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.difi.no/

Postmottak DIFI, Agency for Public Management and eGovernment (Difi)

2 Attachments

 

Vi viser til deres innsynsbegjæring datert 18.11.2018, der det bes om
innsyn i «… brukeravtale for bruk av APIet til Einnsyn som det her
refereres til. Både første utkast og eventuelt andre versjoner av
brukeravtalen».

 

Innvilget: Du har blitt innvilget full tilgang til følgende dokumenter som
er inkludert i e-posten.

 

Vær vennlig å rette alle forespørsler vedrørende behandling av
innsynsbegjæringene til [1][Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse].

 

Hilsen,

Direktoratet for forvaltning og IKT

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse]

Kjære Postmottak DIFI,

Er dokumentene sladdet?
Står en del "[..]".

Hva er dato på dokumentene?
Hva er saksnummer på de?

Det refereres til dokumentasjon for APIet:
"Dokumentasjon av eInnsyn-API er tilgjengelig på [...]."
Adressen er sladdet bort/fjernet. Kan dette dokumentet oversendes også?

Takk!

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Postmottak DIFI, Agency for Public Management and eGovernment (Difi)

Dette er en automatisk generert e-post som bekrefter at din henvendelse er
mottatt.
Henvendelsen vil bli behandlet så snart som mulig.

Dette er ein automatisk generert e-post som stadfester at din førespurnad
er motteken.
Førespurnaden blir handsama så snart som mogleg.

This is an automatically generated e-mail to acknowledge receipt of your
request.
The request will be responded as soon as possible.

 

Arkivet i Difi
Direktoratet for forvaltning og IKT

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 
Postboks 8115 Dep, 0032 Oslo
Tlf. sentralbord: 22 45 10 00 
[1][Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse]    [2]www.difi.no

References

Visible links
1. mailto:[Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.difi.no/

Postmottak DIFI, Agency for Public Management and eGovernment (Difi)

1 Attachment

Hei,

 

Difi viser til e-post datert 22.11.2018 med spørsmål knyttet til
innsynsbegjæring.

 

Under følger svar på spørsmålene.

 

Spørsmål: Er dokumentene sladdet? Står en del "[..]".

 

Svar: Nei, dokumentene er ikke sladdet. Partene har enda ikke signert
avtale, og dokumentene som du har fått oversendt er utkast til avtaler som
partene har forhandlet om. Klammene («[…]») markerer punkter som enda ikke
er utfylt av partene. Disse punktene vil bli utfylt av partene før
signering.

 

Spørsmål: Hva er dato på dokumentene? Hva er saksnummer på de?

 

Svar: Datoene er 16.1.2018 (første utkast) og 08.08.2018 (siste utkast).
Saksnummer er 15/00898.

 

Spørsmål:  Det refereres til dokumentasjon for APIet: "Dokumentasjon av
eInnsyn-API er tilgjengelig på [...]."Adressen er sladdet bort/fjernet.
Kan dette dokumentet oversendes også?

 

Svar: Som nevnt markerer klammene punkter som enda ikke er utfylt av
partene. Dokumentasjonen for eInnsyn-API er heller ikke utarbeidet enda og
eksisterer derfor ikke.

 

 

 

Vennlig hilsen

 

 

[1]logo

Postboks 1382, 0114 Oslo

[2]www.difi.no

 

 

References

Visible links
2. file:///tmp/www.difi.no

Agency for Public Management and eGovernment (Difi)

1 Attachment

Direktoratet for forvaltning og IKT
Dokumentet 18/01474-9 Svar på klage for saken Klage på vedtak om avslag på
innsyn i sak Innsyn etter Offentleglova - Blokkering av tilgang til
eInnsyn for utvalgte webklienter - Innsynsbegjæring etter offentleglova er
utsendt av Direktoratet for forvaltning og ikt. Se vedlegget for innholdet
i utsendelsen.
Dette er en systemgenerert e-post. Henvendelser kan sendes til
[Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse] / This is a system generated email which is unable to
receive replies. Please send any enquiries to [Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse]

Kjære Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT,

Dere har feilsendt svar på klage. Vennligst sjekk hvilken epost-adresse dere kommuniserer med. Denne er epostadressen gjelder en annen sak.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Postmottak DIFI, Agency for Public Management and eGovernment (Difi)

Dette er en automatisk generert e-post som bekrefter at din henvendelse er
mottatt.
Henvendelsen vil bli behandlet så snart som mulig.

Dette er ein automatisk generert e-post som stadfester at din førespurnad
er motteken.
Førespurnaden blir handsama så snart som mogleg.

This is an automatically generated e-mail to acknowledge receipt of your
request.
The request will be responded as soon as possible.

 

Arkivet i Difi
Direktoratet for forvaltning og IKT

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 
Postboks 8115 Dep, 0032 Oslo
Tlf. sentralbord: 22 45 10 00 
[1][Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse]    [2]www.difi.no

References

Visible links
1. mailto:[Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.difi.no/