Anne Skjelmerud sin korrespondanse med UNAIDS om narkotika

Norwegian Agency for Development Cooperation did not have the information requested.

Kjære Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad,

Kunne jeg fått innsyn i korrespondansen Anne Skjelmerud har hatt med UNAIDS i forbindelse med narkotika og smitte i perioden 2014-2016?

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

NORAD-Post-Innsyn, Norwegian Agency for Development Cooperation

Det forelegger ingen korrespondanse mellom Anne Skjelmerud og UNAIDS om narkotika og smitte i perioden 2014-2016.

Godkjent av underdirektør Lene Lothe
Avdeling for utdanning og global helse
08.01.2018

show quoted sections