Browse and search requests

  

532 FOI requests found

Strømmestiftelsen - korrupsjon
Follow up sent to Norwegian Agency for Development Cooperation by Herman Langvik on .
Partially successful.
Kjære Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynskrav. Jeg skriver for angåend...
Alle som tjener over en million i Fedje kommune
Follow up sent to Fedje Municipality by Monica Stensrud on .
Partially successful.
Kjære Øyvind Tolleshaug, Alle kan ikke få beste karakter, Øyvind. Særlig ikke når det er såpass åpenbart at dere driver seleksjon av dokumenter og...
Korrupsjon i Kristelig Folkeparti
Follow up sent to Norwegian Agency for Development Cooperation by Herman Langvik on .
Partially successful.
Kjære Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynskrav. Jeg skriver angående Di...
Kjære NORAD-Post-Innsyn, Tusen takk. Er saken ferdigbehandlet eller kommer det dokumenter på en tredje varslingssak? Med vennlig hilsen, Bistan...
Ansatte i HPE sin tilgang til sensitive pasientdata
Follow up sent to Sykehuspartner by Geir Eliassen on .
Successful.
Kjære SP PB Post, Takk. Er det da noe som er unntatt eller mangler? Med vennlig hilsen, Geir Eliassen
Kjære NORAD-Post-Innsyn, Tusen takk. Med vennlig hilsen, Geir Eliassen
Konflikt i NRK, de ansatte streiker
Internal review request sent to NRK - Norwegian Broadcasting Corporation by Marte Nilsen on .
Partially successful.
Kjære NRK - Norsk rikskringkasting AS, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på NRK - N...
Kjære Kirkeng, Anne Laila, Tusen takk. Det er tilstrekkelig å vise til § 26 siste ledd for å unnta personnummer, en behøver ikke vise til annen lov...
Palantir
Follow up sent to Directorate of Customs and Excise by Monica Stensrud on .
Partially successful.
Kjære Robson-Trønnes, Jennifer, Hva mener du egentlig? Dette innsynskravet er sendt med nettjenesten mimesbronn.no og alle svar og dokumenter blir pu...
Hei, viser til motatt innsynsbegjæring datert 09.05.18, midlertidig svar fra kommunen 12.05.18, samt klager motatt 19.05.18 og 24.05.18. Vedlagt er...
Kjære NORAD-Post-Innsyn, Forøvrig så vil jeg bemerke at mine innsynskrav har kostet forvaltningen langt mindre enn deres tilskudd til korrupte diktat...
Skattedirektoratets satsning på kunstig intelligens (AI)
Internal review request sent to Skattedirektoratet by Herman Langvik on .
Partially successful.
Kjære Thoresen, Marianne, Har dere sendt over dokumentene usladdet til Finansdepartementet? Dere skal gjøre det i forbindelse med klagesaker etter of...
Takk for din e-post til Arbeidstilsynet Dette er en automatisk bekreftelse på at vi har mottatt din henvendelse. Vi vil svare deg så raskt som mulig...
PODs forberedelser til innføringen av GDPR
Internal review request sent to National Police Directorate by Monica Stensrud on .
Partially successful.
Kjære Politidirektoratet, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Politidirektoratet s...
JDs tilsyn med stønad
Follow up sent to Ministry of Justice and Public Security by rusinnsyn on .
Successful.
Kjære Aleksander Åsheim, Tusen takk, og takk for tipset. Ser frem til å få svar. Wara har åpenbart en god holdning til offentlighet. Med vennlig...
Til Monica Stensrud Dokumentet 18/01035-9 Klage over vedtak om innsyn i dokumenter - Monica Stensrud for saken Innsynsbegjæring - Norsk Helsenetts fo...
Årsløna til ordføraren er kr 877250. Dette kjem frå eit kommunestyrevedtak. Ordføraren har ikkje arbeidskontrakt/arbeidsavtale. Han er ikkje tilsett i...
Ernst Horgens arbeidskontrakt i Fedje kommune
Follow up sent to Fedje Municipality by Herman Langvik on .
Partially successful.
Kjære Øyvind Tolleshaug, Med all respekt: jeg ser at du er konstituert som ny rådmann etter Vamråks avgang. Er du sikker på at du da allikevel er hab...
Rådmann Ingebjørg Vamråk i Fedje kommune sin avgang
Internal review request sent to Fedje Municipality by Marte Nilsen on .
Partially successful.
Kjære Øyvind Tolleshaug, Det ene dokumentet heter «møteavtale offentlig utgave». Hva er det som ikke er offentlig? Dere plikter å gi et delvis avsl...
Kafé Losen i Fedje kommune og ordførerens korrespondanse om kaféen
Internal review request sent to Fedje Municipality by Marte Nilsen on .
Partially successful.
Kjære Fedje kommune, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Fedje kommune sin håndter...
Politidirektørens journalføringsvaner
Follow up sent to National Police Directorate by rusinnsyn on .
Partially successful.
Kjære Postmottak POD, Takk. Hvordan kan dette ha seg? Er det slik at politidirektørens korrespondanse er unntatt offentlig innsyn? Med vennlig hil...
Jan Erik Bresils journalføringsvaner
Follow up sent to Oslo Police District by rusinnsyn on .
Partially successful.
Kjære Berit Brudvi, Så han sender ingen dokumenter til journalføring - eller han befatter seg ikke med saksdokumenter? Er det mulig å få innsyn til h...
Kjære Sørensen Tore, Tusen takk. Med vennlig hilsen, Rusinnsyn
HSØs etterlevelse av personvernforordningen
Internal review request sent to South-Eastern Norway Regional Health Authority, Hamar by Monica Stensrud on .
Partially successful.
Kjære Helse Sør-Øst RHF, Hamar, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Helse Sør-Øst...
Kjære Innsyn, Takk. Har dere noen mening om hva som er årsaken til differansen? Med vennlig hilsen, Monica Stensrud