Browse and search requests

  

385 FOI requests found

Sikkerhet i eInnsyn
Follow up sent to Agency for Public Management and eGovernment (Difi) by Olivia Paulsen on .
Partially successful.
Kjære Postmottak DIFI, Tusen takk. Med vennlig hilsen, Olivia Paulsen
Hei Vi har fått flere tilbakemeldinger på at det har vært glatt og manglende vintervedlikehold på fv402. Vi har tatt det videre til driftsentreprenøre...
Hei, Se vedlegg for ny data. Med vennlig hilsen Kai Yung Vårbo Rådgiver   Bane NOR Punktlighet, Kunde og trafikk Mobil: 98 04 55 04 E-post: [epos...
UNODC sitt besøk til Oslo
Response by Ministry of Justice and Public Security to rusinnsyn on .
Awaiting classification.
Sak: 17/7219-17 FNs kontor mot narkotika og kriminalitet (UNODC) - Besøk til Oslo 18122017-19122017 Dokument: Møte med UNODC i Oslo 18122017-19122017 -...
Stiftelsen Hiimsmoenkollektivet tilsyn 2017
Response by County Governor of Rogaland to rusinnsyn on .
Awaiting classification.
  Hei   Klage på vedtaket vårt sendes til Statens helsetilsyn. Se vedlegg.     Med vennlig hilsen Frøydis Hogstad konsulent Fylkesman...
******* Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares. ******** Dokumentet 201725388-6 Innsyn etter Offentleglova - Togavganger og -ankom...
Hei Denne epost er et svar på bestilling av innsyn begjært 16.01.2018 Har sendt saksbehandler spørsmålet ditt: «Ønsker også innsyn i andre saker d...
Sakstittel: S. HANSEN LIGHTHOUSE DIVING AND LEISURE - Inspeksjon Saksnr: 2017/89682 Svar på innsynshenvendelse av 14.01.2018 Vi viser til din henv...
Helsenorge.no sitt faktaark om cannabis
Response by Norwegian Directorate of eHealth to rusinnsyn on .
Awaiting classification.
Hei   Vi har utarbeidet ny innholdsstrategi for Helsenorge.no, som definerer rammene for innholdsarbeidet. Den ligger åpent tilgjengelig her: [1]ht...
Viser til e-post 11.januar 2018. Har konferert med Presthus og har fått bekreftet at det er samme utgave som pressen har fått. Med vennlig hilsen Be...
Kjære Brekke Torbjørn, Takk for svaret og godt nyttår. Med vennlig hilsen, Rusinnsyn
Kjære Bjarne Hugo Johannessen, Takk for svar og godt nyttår. Med vennlig hilsen, Rusinnsyn
Det vises til e-post 8. januar 2018. Du kan finne seneste tilgjengelig årsrapport på denne lenken: http://www.spesialenheten.no/Bokmål/Publikasjoner/Å...
Hei Denne epost er et svar på bestilling av innsyn begjært 31.12.2017   Med vennlig hilsen   Jade Jensen Føstekonsulent Mattilsynet Avdel...
    Hei Denne epost er et svar på bestilling av innsyn begjært 31.12.2017   Med vennlig hilsen   Jade Jensen Føstekonsulent Mattilsyn...
    Hei Denne epost er et svar på bestilling av innsyn begjært 31.12.2017   Med vennlig hilsen   Jade Jensen Føstekonsulent Mattilsyn...
    Hei Denne epost er et svar på bestilling av innsyn begjært 31.12.2017   Med vennlig hilsen   Jade Jensen Føstekonsulent Mattilsyn...
Sakstittel: Skjåk kommune - Kostholdsplanleggeren - Databehandleravtale Saksnr: 2017/66717 Svar på innsynshenvendelse Vi viser til din henvendelse...
Hei, Her kommer svar på innsynshenvendelse på sak 2017/66717-002. Denne gang med riktig dokument.   Svar på innsynshenvendelse: Svar på innsyns...
Vilkår for reisegaranti
Response by to Hallvard Nygård on .
Partially successful.
Greeting, This is Bravo from Long Sail International Logistics Co., Ltd. We are a leading logistic company in China,with 16 branch offices all over...
Viser til din henvendelse under. Jeg kan bekrefte at det kun er innhold som ikke omhandler cannabis eller narkotikapolitikk som er sladdet. Jeg kan o...
Saksnr: 2017/186837 Svar på innsynshenvendelse av 08.01.2018 Vi viser til din henvendelse der du ber om innsyn i dette dokumentet: 2017/186837-002...
Viser til deres henvendelse av 27. desember,. Vedlegger alle kommunikasjon vi har tilgjengelig. Ta gjerne kontakt ved ytterligere spørsmål.   Mvh...
Kjære Lian Sissel, Tusen takk. Med vennlig hilsen, Olivia Paulsen
Planen har ikke vært på høring ennå, planforslaget legges frem for førstegangsbehandling i formannskapet neste mandag. Vedlagt er oppsummering av uttal...