Browse and search requests

  

1531 FOI requests found

Rapport om penetrasjonstest
Response by Kristiansand Municipality to Harald on .
Awaiting classification.
Det vises til Fylkesmannens behandling av klage over avslag på begjæring om innsyn i kommunens saksdokument 201901421 – rapport vedrørende inntrengni...
Difi viser til innsynskrav i sak 18/00393 Anskaffelse- Driftstjenester for eInnsyn   Vedlagt følger dokument 3, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20,...
Direktoratet for forvaltning og IKT Dokumentet 19/00633-2 Svar på klage - vedtak om innvilget innsyn i dokument nummer 17/00093-1 for saken Klage på...
Postjournal for 2008 - 2014, Fredrikstad
Response by Fredrikstad Municipality to Hallvard Nygård on .
Awaiting internal review.
God dag! Fredrikstad kommune har mottatt henvendelsen din. Den vil bli journalført og sendt videre til saksbehandler som vil svare deg så snart som...
Dette er en automatisk generert e-post som bekrefter at din henvendelse er mottatt. Henvendelsen vil bli behandlet så snart som mulig. Dette er ein...
Rapport fra Mnemonic om skript bruk av skoleelev
Response by Bergen Municipality to Hallvard Nygård on .
Awaiting response.
Vi bekrefter å ha mottatt din e-post, som vil bli formidlet til rett avdeling.   Med hilsen Bergen kommune
+------------------------------------------------------------------------+ | Forsvarsdepartementet | | Vår ref:      2019/734 - 3 | | Dato:        ...
Dette er en automatisk generert e-post. Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil bli besvart så snart som mulig. E-po...
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Fylkesmannen i Oslo og Viken og sendt videre for behandling. Vi gjør oppmerksom på at personsensitive...
Antall lærere på TiP på Kuben vgs i Oslo
Response by to Ørvar Sigfusson on .
Long overdue.
Din henvendelse er mottatt i Dokumentsenteret til  byrådsavdelingene. Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videre...
Krav om innsyn i dokument 21 i sak 18/5299 innvilges delvis med hjemmel i offentleglova § 13 jf. fvl. § 13,1.2. Vi gjør oppmerksom på at du etter offe...
Hei,   Se vedlagte saksdokument.     Med hilsen Postmottak Politidirektoratet Ørvar Sigfusson Deres referanse: NATIONAL POLICE DIRECTO...
Asker kommune har sendt svar på klage utenom mimes brønn. Her vedlagt. Nicolai Langfeldt Nicolai Langfeldt Seneds pr e-post til [epostadresse] Dere...
  Dispensasjon for skremming av sangsvaner i Nautå naturreservat i tilknytning til Evenes (Harstad/Narvik) lufthavn, Evenes. 2019: Dispensasjon for...
Vi viser til deres innsynsbegjæring Innsynsbegjæring - 14/00233-38 i sak mottatt 10.04.2019 07:57:00. Innsynsbegjæringen er behandlet, og resultatet...
Vi viser til deres innsynsbegjæring Innsynsbegjæring - 14/00233-37 i sak mottatt 10.04.2019 07:52:00. Innsynsbegjæringen er behandlet, og resultatet...
Hei   Viser til din e-post om feil adresse på brev.   Ved en inkurie ble brevet dessverre sendt  til feil adresse, her kommer brevet på nytt t...
Postjournal for 2008 - 2017, Klepp
Response by Klepp Municipality to Hallvard Nygård on .
Awaiting internal review.
VÅR REFERANSE: Saksnr: 16/286-93 Løpenr: 10834/19 Saksbehandlar: Marita Teigen Gamlemshaug Oversender vedlagte dokument. Med vennleg helsing Marit...
Dette er en automatisk generert e-post som bekrefter at din henvendelse er mottatt. Henvendelsen vil bli behandlet så snart som mulig. Dette er ein...
Se vedlagte saksdokumenter. Fylkesmannen i Oslo og Viken Postboks 325 1502 MOSS Deres ref Vår ref Dato 18/3242-9 10. april 2019 Oversendelse av...
Se vedlagte saksdokumenter.   Fylkesmannen i Oslo og Viken Postboks 325 1502 MOSS Deres ref Vår ref Dato 18/3242-9 10. april 2019 Oversendelse...
Dette er en automatisk generert e-post som bekrefter at din henvendelse er mottatt. Henvendelsen vil bli behandlet så snart som mulig. Dette er ein...
Avgangen til Kristin Berge Ass.rektor på Strømmen vgs.
Internal review request sent to Akershus County Administration by Thomas Wissmark on .
Awaiting internal review.
Kjære Akershus fylkeskommune, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Akershus fylkesk...
Avgangen til Jon Espen Engø, (Espen Engø avdelingsleder TiP) fra Kuben vgs.
Response by to Thomas Wissmark on .
Awaiting classification.
Din henvendelse er mottatt i Dokumentsenteret til  byrådsavdelingene. Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videre...
Din henvendelse er mottatt i Dokumentsenteret til  byrådsavdelingene. Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videre...