Browse and search requests

  

1562 FOI requests found

Innsyn - Lønn
Response by Sørlandet Hospital Health Authority to Per Morten on .
Awaiting classification.
Hei   Jeg har fått oversendt din henvendelse. Pga streik har vi redusert bemanning, og vi har derfor ikke klart å besvare din henvendelse innen f...
Hei Oversender svar på dokument 2017/70582-001 og -003 som ble bestilt 09.06.2019. Med vennlig hilsen Hege Kristensen førstekonsulent Mattils...
Kjære Christian Tønnevold, Du har besvart '18/14381-4' og '19/12325-5'. Du har feilsendt svaret. Du har IKKE sendt til avsender. Det er unike epost...
Dette er en kvittering på at vi har mottatt e-posten din. Den vil bli registrert og videresendt til saksbehandler, som vil besvare henvendelsen.
Se vedlagte saksdokumenter. Eventuelt svar på denne forsendelsen, eller ny henvendelse, sendes på e-post til fellesadressen / Any answer to this let...
Hei, Viser til innsynsbegjæring 19/12326-4. Innsyn i saken innvilges. Med Vennlig Hilsen, Stavanger Parkeringsselskap KF -----Opprinnelig meldi...
  Hei! Oversender dokument i sak 2017/70582-2, bestilt 09062019.   Med vennlig hilsen   Grethe Sandvold Østlie Seniorkonsulent/koordinato...
Hei! Oversender nytt dokument iht. ditt innsynskrav. Nå tror jeg du har fått det som er relevant ang. vannkvalitet Askøy fra vårt arkiv. Siden jeg har...
Vennlig hilsen Torbjørn Karlsen | Fagkonsulent e-post: [1][Haukeland Universitetssykehus henvendelses-e-postadresse] References Visible links 1....
Vannkvaliteten i Askøy ved Fylkeskommunen
Follow up sent to Hordaland County Administration by Marianne Solvang on .
Information not held.
Kjære Dokumentsenteret - Postmottak, Takk. Med vennlig hilsen, Marianne Solvang
Alder og tilstand på vannrør
Response by Asker Municipality to Sigurd Øines on .
Successful.
Hei, her er informasjon om Asker kommune sine vannrør.   Alder på vannrør (meter): Før 1910: 0 1911-1940: 9299 1941-1970: 82819 1971-2000: ...
Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten. Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet. Ved behov for å svare eller sende...
Kjære Erik Hegbom, I deres skriv da sies det at det ikke er hjemmel å skrive ut straffegebyrer på containere eller søppelsekker fra spesielle firmaer...
Kjære Akershus fylkeskommune, Det merkes godt at det ikke svares på henvendelsen, og det undrer at det ikke vises respekt for forvaltningen. Det er...
Dette er en kvittering på at vi har mottatt e-posten din. Den vil bli registrert og videresendt til saksbehandler, som vil besvare henvendelsen.
Dette er en kvittering på at vi har mottatt e-posten din. Den vil bli registrert og videresendt til saksbehandler, som vil besvare henvendelsen.
Dette er en automatisk generert e-post som bekrefter at din henvendelse er mottatt. Henvendelsen vil bli behandlet så snart som mulig. Dette er ein...
Vannkvaliteten i Askøy kommune
Response by Askøy Municipality to Marianne Solvang on .
Delayed.
Takk for din henvendelse, e-posten blir sendt saksbehandler. E-postmottaket vårt er bemannet hverdager fra klokken 08.00 til 15.30. Takk for at du kon...
Postjournal for 2008 - 2014, Fredrikstad
Response by Fredrikstad Municipality to Hallvard Nygård on .
Awaiting internal review.
Vår ref 2018/12470 Vennlig hilsen Ingerid Gjølstad | byarkivar e-post: [epostadresse] Hallvard Nygård Deres referanse Vår referanse 2018/12470-2...
Saksnr: 2018/53682 Avslag på innsyn Vi viser til din henvendelse av 03.06.2019 der du ber om innsyn i dette dokumentet:  2018/53682-018 Beslutni...
Kontrollsanksjoner i 2018 og 2019
Response by Stavanger Municipality to Hallvard Nygård on .
Long overdue.
Takk for din henvendelse. Dette er et automatisk svar som viser at henvendelsen er mottatt.   Mvh. Stavanger Parkering KF 
    FORELØPIG SVAR PÅ HENVENDELSE OM INNSYN   Vi viser til din henvendelse av 03.06.19 der du ber om innsyn i følgende dokument: 2014/87324 do...
Postjournal for 2008 - 2016, Røst
Internal review request sent to Røst Municipality by Hallvard Nygård on .
Awaiting internal review.
Kjære Røst kommune, Når skal dere svare eller behandle klagen!? DET HAR GÅTT ET HALV ÅR EKSTRA NÅ! Med vennlig hilsen, Hallvard Nygård
Postjournal for 2008 - 2015, Aurland
Internal review request sent to Aurland Municipality by Hallvard Nygård on .
Awaiting internal review.
Kjære Aurland kommune, Når skal dere behandle saken på ny? DET HAR GÅTT ET HALV ÅR EKSTRA NÅ! Med vennlig hilsen, Hallvard Nygård
Postjournal for 2008 - 2016, Selje
Response by Selje Municipality to Hallvard Nygård on .
Delivery error
This is the mail system at host alaveteli-prod.nuug.no. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipi...