Browse and search requests

  

2029 FOI requests found

Innsynsbegjæring i kommunens dialog med Trønderenergi
Response by Rennebu Municipality to Tor med hammeren on .
Awaiting classification.
Da vi ikke kan se å ha registrert noen slik innsynsbegjæring anmoder vi om nærmere redegjørelse for hvilken konkret dialog med Trønderenergi det anmode...
Innsynsbegjæring i kommunens dialog med Trønderenergi
Response by Skaun Municipality to Tor med hammeren on .
Awaiting classification.
Din henvendelse er mottatt og vil bli journalført/videresendt saksbehandler for videre oppfølging. Med hilsen Postmottak [Skaun-logo+visjon-liggende...
Innsynsbegjæring i kommunens dialog med Trønderenergi
Response by Indre Fossen Municipality to Tor med hammeren on .
Awaiting classification.
Hei Din henvendelse er mottatt og vil bli registrert/videresendt til saksbehandler for videre oppfølging.   Med hilsen Dokumentsenteret – Indre...
Innsynsbegjæring i kommunens dialog med Trønderenergi
Response by Trondheim Municipality to Tor med hammeren on .
Awaiting classification.
Henvendelsen videresendes for behandling.   Vennlig hilsen Trondheim kommune   The inquiry is being forwarded for further handling.   Wit...
Dette er en automatisk generert e-post. Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil bli besvart så snart som mulig. E-postm...
Dette er en kvittering på at vi har mottatt e-posten din. Den vil bli registrert og videresendt til saksbehandler, som vil besvare henvendelsen.
Dette er en kvittering på at vi har mottatt e-posten din. Den vil bli registrert og videresendt til saksbehandler, som vil besvare henvendelsen.
Dette er en kvittering på at vi har mottatt e-posten din. Den vil bli registrert og videresendt til saksbehandler, som vil besvare henvendelsen.
17/1268-1 Innsyn gitt: Kopi av høringssvar til Statens Vegvesen Veidirektoratet - Forslag til ny håndbok V712 Konsekvensanalyser Statens Vegvesen Veg...
Saksbehandling tilknyttet tildeling av utmål FU-1-9/1997 VB
Internal review request sent to Directorate of Mining by Tore Viana-Rønningen on .
Awaiting internal review.
Kjære Direktoratet for mineralforvaltning, Etterlyser svar på innsynskrav.
Delivery has failed to these recipients or groups: [1]innsyn etter Offentleglova til Orkdal og Agdenes lensmannskontor ([Orkdal og Agdenes lensmanns...
Takk for din e-post til Arbeidstilsynet Dette er en automatisk bekreftelse på at vi har mottatt din henvendelse. Vi vil svare deg så raskt som mulig...
Kjære Statsbygg Søker innsyn i: - Sak 2018/4551, Tønsberg trafikkstasjon - Anskaffelse - Bremsekontroll - 2018 Henvendelsen er laget ved hjelp av...
Samferdselsdepartementet har mottatt e-posten din i sitt e-postmottak. Henvendelsen vil bli lest og behandlet så snart som mulig.   Samferdselsdep...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Response by Arendal Municipality to Tarjei Leer-Salvesen on .
Awaiting classification.
Jeg viser til innsynsbegjæring. Ved å klikke på denne lenken får du opp politiske reglement for Arendal kommune.   [1]https://www.arendal.kommun...
Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten. Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet. Ved behov for å svare eller sende...
Kjære Datatilsynet Søker innsyn i: - Sak 2017/1773, Melding om avvik - AKLINIKKEN MAJORSTUEN AS Henvendelsen er laget ved hjelp av Avviksportalen...
Kjære Datatilsynet Søker innsyn i: - Sak 2017/1758, CompuGroup Medical Norway AS - Utlevering av pasientjournaler fra A Klinikken AS Henvendelsen...
Videresendingsregler for epost
Response by Rogaland County Administration to Hallvard Nygård on .
Awaiting internal review.
Rogaland fylkeskommune har mottatt e-posten din. Henvendelsen vil bli lest og behandlet så snart som mulig.   Rogaland fylkeskommune har motteke e...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Response by Dønna Municipality to Tarjei Leer-Salvesen on .
Awaiting classification.
Hei! Jeg har ikke funnet ett eget reglement for folkevalgte. Kun reglement for det enkelte politiske organ (kommunestyrets osv.). Jeg oppfatter deg ik...
Kjære Hafslund Nett AS, I følge pressemelding fra Wirepas[1] bruker Aidon-målerne som Hafslund Nett har tatt i bruk, Wide Area Mesh fra Wirepas. Hvi...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Response by Sør-Aurdal Municipality to Tarjei Leer-Salvesen on .
Awaiting classification.
Se vedlagte dokument.   Vennlig hilsen Sør-Aurdal kommune   ArkivReferanse:#a66f668043484f6ab0bda3054d2ba9392019000025#ACOS.WEBSAK# Sør-Aurd...
Norske filmverk før 1940 som ikke er tapt?
Request sent to National Library of Norway by P. Reinholdtsen on .
Awaiting response.
Kjære Nasjonalbiblioteket, Har dere oversikt over hvilke norske filmverk fra før 1940 som ikke er gått tapt? F.eks. anses slik jeg forstår det den f...
Innsyn i lønn
Internal review request sent to Sørlandet Hospital Health Authority by Per Morten on .
Awaiting internal review.
Kjære Sørlandet Sykehus HF, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Sørlandet Sykehus...
VÅR REFERANSE: Saksnr: 19/2-57 Løpenr: 22979/19 Saksbehandler: Eva Randi Oldervik Deres ref.: Oversender vedlagte dokument. SVAR - INNSYN ETTER OFFEN...