Browse and search requests

  

1502 FOI requests found

Datainnbrudd - Barenbokkritikk.no
Follow up sent to Data Protection Agency by Hallvard Nygård on .
Awaiting response.
Kjære Arkiv, Da skal den være sendt. De har mottatt referanse "AR307149341". Korrekt navn er "Barnebokkritikk.no". Ser det var skrivefeil i forrige...
Vår saksreferanse: A03 – S:19/00725     Hei   Vi bekreftelser på mottak av din innsynsbegjæring datert 18.02.2019.     Med hilsen Nasjonal sik...
Vedlagt følger svar på innsynsbegjæring. Mvh Fredrikstad kommune Mona Henriksen Kommuner og fylkeskommuner, departementer med underliggende organe...
Nye pass.
Response by Ministry of Justice and Public Security to Geirr D. Cranner on .
Awaiting classification.
Se vedlagt dokument. Med hilsen Justis- og beredskapsdepartementet   Geirr D. Cranner Deres ref. Vår ref. 19/912 - LIJO Dato 20.02.2019 Begj...
Melding om avvik - TOLLDIREKTORATET, sak 2018/2656
Internal review request sent to Data Protection Agency by Hallvard Nygård on .
Awaiting internal review.
Kjære Datatilsynet, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Datatilsynet sin håndterin...
Melding om avvik - TOLLDIREKTORATET, sak 2018/1144
Response by Data Protection Agency to Hallvard Nygård on .
Partially successful.
Hei Se vedlegg for innsyn i saksdokumenter. Dokument 18/01144-4 er unntatt offentlighet jf. offl § 24, 1 og 3. Det gis avslag på innsyn i dette dokum...
Lønnsnivå Frogn Kommune
Response by Frogn Municipality to Andreas Normann on .
Awaiting classification.
Hei. Vedlagt følger ny oversikt, denne gangen med alle stillingskoder. Med vennlig hilsen Annett Eliassen Regnskapssjef Besøksadresse:  Rådhusvei...
Til Halvard Nygård   VEDK. SIKKERHEITSHOL / ISY PROAKTIV – KLAGE OVER INNSYN ETTER OFFENTLEGLOVA Viser til tidlegare korrespondanse, seinast din...
Hei Se vedlegg for innsyn i saksdokumenter. Vennlig hilsen Datatilsynet v/Arkivet ……………………………………………………………………………………………………………………… Telefon: (+47) 22 3...
Datainnbrudd - Earlyford.no
Response by Data Protection Agency to Hallvard Nygård on .
Information not held.
Hei Datatilsynet har ikke mottatt avviksmelding fra earlyford.no/Pitstop Norway AS/Syse AS. Vennlig hilsen Datatilsynet v/Arkivet ……………………………………………...
Datainnbrudd - Haveli Tandoori AS
Response by Data Protection Agency to Hallvard Nygård on .
Information not held.
Hei Datatilsynet har ikke mottatt avviksmelding fra havelikalbakken.no/Haveli Tandoori/ISPHuset Nordic AS. Vennlig hilsen Datatilsynet v/Arkivet ……...
******* Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares. ******** Dokumentet 201902216-3 Innsynskrav - Innsyn i ankomster og avganger med m...
Antall lærere på TiP på Kuben vgs i Oslo
Response by to Ørvar Sigfusson on .
Awaiting classification.
Din henvendelse er mottatt i Dokumentsenteret til  byrådsavdelingene. Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videre...
Kjære Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker, Jeg finner ikke på nettsider kommisjonens beslutninger om siste begjæring om gjenopptakelse av...
Savr jeg fikk fra DSB inkluderer svaret fra Nasjonalt utdanningsenter for samfunnssikkerhet og beredskap
Basert på klage mottatt 13. februar 2019, oversendes en revidert versjon av tilbudets Bilagsdokument. Når det hevdes at Ateas svar på DSB kravspesifika...
Innsynshenvendelse utdeling til organer innom Oslo kommune
Response by to Ørvar Sigfusson on .
Information not held.
Vedlagt følger brev fra byrådsavdelingene. Brevet sendes i de fleste tilfeller elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et originalt dokume...
Chromebook prosjektet i Askerskolen: Risikovurdering og DPIA
Response by Asker Municipality to Nicolai Langfeldt on .
Reported for administrator attention.
VÅR REFERANSE: Saksnr: 19/291-5 Løpenr: 13322/19 Saksbehandler: Ivar Berg Deres ref.: Oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Kunnskapsse...
Rapport om penetrasjonstest
Internal review request sent to Kristiansand Municipality by Harald on .
Awaiting internal review.
Kjære Kristiansand kommune, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Kristiansand kommu...
Message in English below. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har mottatt e-posten din. Den vil bli behandlet så snart som mulig. Vennlig hilsen Nasj...
Korrespondanse angående konsul Slawomir Kowalski
Internal review request sent to Ministry of Foreign Affairs by Stian Øby Johansen on .
Awaiting internal review.
TIl den det måtte angå, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Utenriksdepartementet...
Vennlig hilsen Arkivet Datatilsynet ……………………………………………………………………………………………………………………… Telefon: (+47) 22 39 69 00 Postadresse: Postboks 458 Sentrum, 0105...
Hei Se vedlegg for innsyns i saksdokument. Vennlig hilsen Linda M. Torper Bystrøm arkivleder, Datatilsynet …………………………………………………………………………………………………………...
Vedlagt er dokument bestilt fra Mattilsynet - sak 2018/232790-5. Med vennlig hilsen   Marie Svenningsen Personalkonsulent Mattilsynet, hovedk...
Turid Lesteberg ønsker å kalle tilbake meldingen Svar på innsynshenvendelse av 7.2.19 på sak 2016 sak 167131827-10 Innvilget innsyn.