Browse and search requests

  

2206 FOI requests found

2010/5848 - Mona Hanssen Ipad i skolen
Response by Ministry of Education and Research to Plan B on .
Awaiting classification.
Sak: 10/5848-2 Mona Hanssen Ipad i skolen Dokument: Ipad i skolen Svar på henvendelse Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 2 i sak 10/5848....
Sender du en klage på denne?
Kjære Postkasse, Svarfristen til Tolletaten var 16.10.2019. Ber om å få oversendt svaret fra Tolletaten og eventuelle andre dokumenter. Med vennlig...
Kontrollsanksjoner i 2018 og 2019
Response by Stavanger Municipality to Hallvard Nygård on .
Awaiting internal review.
Dette er en kvittering på at vi har mottatt e-posten din. Den vil bli registrert og videresendt til saksbehandler, som vil besvare henvendelsen.
Kjære Datatilsynet, Vi ønsker innsyn i alle dokumenter i sak 2018/707 - Kongsberg kommune - Rutiner for bruk av nettbrett i undervisningen. Med ven...
Utdanningsdirektoratet har fått e-posten din. Vi leser og behandler den så raskt som mulig. Utdanningsdirektoratet har fått e-posten din. Vi les og beh...
Takk for din e-post. Henvendelsen blir videreformidlet til rette vedkommende eller virksomhet i fylkeskommunen, og vil bli besvart så snart som muli...
Utdanningsdirektoratet har fått e-posten din. Vi leser og behandler den så raskt som mulig. Utdanningsdirektoratet har fått e-posten din. Vi les og beh...
Kjære Datatilsynet, Vi ønsker innsyn i alle dokumenter i sak 2019/1995 - Bærum kommune - Barnas personvern ved bruk av nettbrett i skolen. Med venn...
2019/2660 - Bergen kommune - Bruk av Google Chromebook i skolen
Request sent to Data Protection Agency by Plan B on .
Awaiting response.
Kjære Datatilsynet, Vi ønsker innsyn i alle dokumenter i sak 2019/2660 - Bergen kommune - Bruk av Google Chromebook i skolen. Med vennlig hilsen,...
Postjournal 2018
Request sent to Fedje Municipality by Innsyn on .
Awaiting response.
Kjære Fedje kommune, I medhold av offentlighetsloven ber vi om innsyn i deres postjournal for 2018. Med vennlig hilsen, Innsyn
Postjournal 2018
Request sent to Bærum Municipality by Innsyn on .
Awaiting response.
Kjære Bærum kommune, I medhold av offentlighetsloven ber vi om innsyn i deres postjournal for 2018. Med vennlig hilsen, Innsyn
Postjournal 2018
Response by Asker Municipality to Innsyn on .
Awaiting classification.
Bekreftelse på mottatt e-post Asker kommune bekrefter å ha mottatt din e-post. Krever henvendelsen saksbehandling vil den bli journalført og sendt...
Postjournal 2018
Response by Drammen Municipality to Innsyn on .
Awaiting classification.
Din henvendelse er mottatt av postmottaket, Drammen kommune. Hvis vi har plikt til å journalføre henvendelsen, vil den bli registrert i kommunens sak...
Postjournal 2018
Response by Bergen Municipality to Innsyn on .
Awaiting classification.
Vi bekrefter å ha mottatt din e-post, som vil bli formidlet til rett avdeling.   Med hilsen Bergen kommune
Postjournal 2018
Response by Stavanger Municipality to Innsyn on .
Awaiting classification.
Dette er en kvittering på at vi har mottatt e-posten din. Den vil bli registrert og videresendt til saksbehandler, som vil besvare henvendelsen.
Melding om avvik - SPAREBANKEN MØRE, sak 2019/1044
Request sent to Data Protection Agency by Magnus Torset on .
Awaiting response.
Kjære Datatilsynet Søker innsyn i: - Sak 2019/1044, Melding om avvik - SPAREBANKEN MØRE Henvendelsen er laget ved hjelp av Avviksportalen / Norske...
Innsyn i sak 2019/235414
Response by Norwegian Public Roads Administration to Daniel Viken on .
Awaiting classification.
Takk for din henvendelse, e-posten blir sendt saksbehandler. E-postmottaket vårt er bemannet hverdager fra klokken 0800 til 1530. For vegmelding, rin...
Innsyn i sak 2019/235420
Response by Norwegian Public Roads Administration to Daniel Viken on .
Awaiting classification.
Takk for din henvendelse, e-posten blir sendt saksbehandler. E-postmottaket vårt er bemannet hverdager fra klokken 0800 til 1530. For vegmelding, rin...
Sak 19/34770 Awaiting response.
Kjære Tollregion Oslo og Akershus Ønsker innsyn i hele sak 19/34770 Med vennlig hilsen, Daniel
Alle dokumenter er ikke mottatt. Kun tilsvar.
Veimarkering Fv921 Awaiting classification.
Takk for din henvendelse, e-posten blir sendt til saksbehandler.   E-postmottaket vårt er bemannet hverdager fra klokken 0800 til 1530. For vegme...
Innsyn i sak Awaiting classification.
Brann- og redningsetaten har mottatt henvendelsen din. Saken blir sendt videre til rett avdeling for saksbehandling. Behandlingstiden kan variere fra...
Antall PMR
Response by Norwegian Communications Authority to Daniel Viken on .
Awaiting classification.
Message in English below. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har mottatt e-posten din. Den vil bli behandlet så snart som mulig. Vennlig hilsen Nasj...
Kunnskapsdepartementet har mottatt din henvendelse. Henvendelsen vil bli lest og behandlet så raskt som mulig. Kunnskapsdepartementet har teke mot m...