The Norwegian Directorate of Elections

A public authority

17 requests
Se vedlagte saksdokumenter.   Petter Smart Deres ref Vår ref Dato 18/5597-3 23. mai 2019 Klage på avslag på krav om innsyn i sak 2018/25 Bista...
Det vises til mail 9. juli 2018. Valgdirektoratet gjør oppmerksom at slik vi nå vurderer status er det ikke fattet noen avgjørelse i denne saken som...
Lønningene i Valgdirektoratet
Follow up sent to The Norwegian Directorate of Elections by Mona Olsen on .
Successful.
Kjære [email address], Tusen takk og god sommer. Med vennlig hilsen, Mona Olsen
Det vises til departementets brev til Olivia Paulsen 4. juli 2018 med referanse 17/4971-29.   Vedlagt følger epost datert 7. juli 2018 fra Olivia...
Kjære [email address], Tusen takk, og god sommer. Med vennlig hilsen, Olivia Paulsen
Hei Viser til ditt innsynskrav. Valgdirektoratets tildelingsbrev ligger på regjeringen.no. Vedlagt følger link til tildelingsbrevet [1]https://w...
Vi viser til innsynsbegjæringer datert 19.5.2018 vedr sikkerheten ved Stortingsvalget i 2021 og Kommunestyre -og fylkestingsvalget 2019.   Vedlagt...
Det vises til innsynsbegjæring 19.05.2018 og klage datert 29.05.2018 der det bes om innsyn i dokumenter som omhandler kurs i offentleglova. Vedlagt...
Det vises til mail datert 30.10.2017. Innsynsbegjæring ble sendt 27.08.2017 og omfattet kommunikasjon direktoratet har hatt med valgstyret i Oslo og...
Det vises til innsynsbegjæring 27.08.2017, klage 16.09.2017, og klage 30.10.2017. Innsynsbegjæringen er besvart 01.09.2017, se vedlegg. Innsynsbeg...
  Tilbakemelding  - Signerte avtaler - Capra Consulting jp-8: Tilbakemelding  - Signerte avtaler - Capra Consulting jp-8.PDF Side 1/5 2016/72 / 363...
Vedlagt er svar på e-poster datert 16.09.2017 og 30.10.2017.   Mvh. Maren bigset henriksen Rådgiver -------------------------------------------...
Vedlagt er svar på e-poster datert 16.09.2017 og 30.10.2017.   Mvh. Maren bigset henriksen Rådgiver -------------------------------------------...
Rapportering - etatsstyring 2017 i Valgdirektoratet
Internal review request sent to The Norwegian Directorate of Elections by Olivia Paulsen on .
Awaiting internal review.
Kjære Valgdirektoratet, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Valgdirektoratet sin h...
Hei Vedlagt følger behandling av klage fra Olivia Paulsen på vedtak om delvis avslag på innsyn i offentlige dokumenter. Innsynsbegjæringen, vedtak...
Det benyttes ikke, slik tittelen i innsynsbegjæringen angir, maskiner for manuell telling. Vi antar man her ønsker informasjon om maskiner for maskin...
      Hei!     Vi viser til forespørsel om innsyn. Vedlagt følger de(t) ønskede dokument(er).     Med hilsen   Valgdirektoratet...

Only requests made using Mimes brønn are shown. ?