Statistics Norway - SSB

A public authority

16 requests
Vi viser til e-post av 29. juni om klage over innsyn i saken som omtales som "Ledelsen i SSB sin korrespondanse om omstillingsprosessen". Innsynskrave...
Saken ble 11. desember 2017 oversendt Finansdepartementet for videre behandling. Se vedlagt kopi av brev. Med vennlig hilsen Arkivet -----Opprinn...
Anbefaler deg å bruke malene for klager og innsynskrav hos Norsk Presseforbund og Innsynsbloggen som utgangspunkt når du skriver klager - her burde du...
Vi viser til din e-post datert søndag 18. februar 2018, der du ber om innsyn i Birger Vikørens arbeidskontrakt samt alle hans kalenderoppføringer hitti...
Kontroversen rundt Erling Holmøy i SSB
Response by Statistics Norway - SSB to Geir Eliassen on .
Partially successful.
Viser til din henvendelse datert 30. november 2017. Vi deler din oppfatning om at innsyn ikke må gjelde et bestemt saksforhold slik det er definert i...
Innsyn i arbeidskontrakt
Response by Statistics Norway - SSB to Ingeborg Johansen on .
Refused.
Hei! Viser til din forespørsel om innsyn i Christine Meyers arbeidskontrakt. Christine Meyer er ansatt av Finansdepartementet. Når det gjelder innsy...
Innsyn i rutiner for publisering av statistikk
Response by Statistics Norway - SSB to Ingeborg Johansen on .
Partially successful.
Hei Vi viser til henvendelsen nedenfor SSB legger til grunn FNs prinsipper for offisiell statistikk slik de framstår i vedlagte link http://www.ssb....
Innsyn i oversikt over rammeavtaler
Response by Statistics Norway - SSB to Gorm Eriksen on .
Awaiting classification.
Hei! Viser til din henvendelse datert 15. mars klokken 22:47. Vi ber om at du gir en nærmere redegjørelse for hva du er interessert i når du skriver...
SSBs arkivrutiner
Response by Statistics Norway - SSB to B. Waldron on .
Awaiting classification.
  Vi viser til SSB brev til Sivilombudsmannen datert 11.11.2016.   Vedlagt oversendes de nevnte dokumentene. Dette er interne dokumenter som utl...
Vedrørende din henvendelse til SSB angående 3 dokumenter journalført hos Riksarkivet. Riksarkivets saksnummer er 2015/23563. De dokumenter det her hen...
Arkivplan
Response by Statistics Norway - SSB to B. Waldron on .
Refused.
Viser til henvendelse av 11. oktober 2016. Fra vårt ståsted ønsker vi ikke at påstanden om at SSB har begått flere saksbehandlingsfeil i vår håndteri...
Vedrørende din klage datert 07.10.2016. Etter nærmere vurdering finner vi å kunne utlevere følgende liste over journalpostopplysninger. Bruk arkivsak...
Arkivnøkkel for Statistisk sentralbyrå
Request to Statistics Norway - SSB by B. Waldron. Annotated by B. Waldron on .
Information not held.
Arkivforskrifta § 2-6. Journalføring og anna registrering, første ledd: «Desse organinterne dokumenta skal likevel alltid journalførast: a) dokument so...
Viser til e-post datert 29. september 2016. SSB har ingen saker eller dokumenter journalført med arkivkode 023.00 Hilsen Arkivet i SSB _____________...
Viser til innsynskrav av 29.09.2016 og oversender dokumenter i saksnr.2013/982, doknr.1 og 2 Hilsen Arkivet i SSB ____________________________________...
Innsyn i arkivplan
Follow up sent to Statistics Norway - SSB by Gorm Eriksen on .
Long overdue.
Hei, og takk for raskt svar. Håper at dere har mer informasjon i august. Det er vanskelig å vite hva man kan be om innsyn i uten en arkivplan. Vi e...

Only requests made using Mimes brønn are shown. ?