Sporveien Oslo AS

A public authority, also called Sporveien

Sporveien Oslo AS er heleid av Oslo kommune.

11 requests
Innsyn i ansattes lønninger
Response by Sporveien Oslo AS to Marthe Nilsen on .
Awaiting classification.
Til Marthe Nilsen, Dokumentet 18/02794-10 Svar på - Klage over innsyn etter Offentleglova - Innsyn i ansattes lønninger - Marthe Nilsen for sak Innsy...
Sporveiens anskaffelse av nye trikker i Oslo
Response by Sporveien Oslo AS to Marte Nilsen on .
Awaiting classification.
Hei,   Oversendelse av  dokumenter fra Sporveien AS. Papirer ettersendes ikke   Sak: 18-01523     Mvh   Dokumentsenteret for Sporveie...
Innsyn i offentlig journal
Response by Sporveien Oslo AS to Marthe Nilsen on .
Successful.
Hei,   Vedlagt følger utskrift av offentlig journal for september 2018, med henvisning til innsynsbegjæring datert 8. oktober 2018     Med v...
Sporveien og GDPR
Response by Sporveien Oslo AS to Marte Nilsen on .
Awaiting classification.
Hei   I tråd med Fylkesmannens vedtak datert 15. august 2018 sender vi her vedlagt usladdet versjon av presentasjonen «GDPR i Sporveien 20172012»....
Lønnsnivået i Sporveien
Response by Sporveien Oslo AS to Marte Nilsen on .
Long overdue.
Hei.   Din henvendelse er mottatt av Sporveien.   Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil blir journalført for videre behandling...
Hei.   Din henvendelse er mottatt av Sporveien.   Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil blir journalført for videre behandling...
Sporveiens postjournal for 2018
Response by Sporveien Oslo AS to Mona Olsen on .
Successful.
Hei.   Din henvendelse er mottatt av Sporveien.   Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil blir journalført for videre behandling...
Hei.   Din henvendelse er mottatt av Sporveien.   Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil blir journalført for videre behandling...
Hei.   Din henvendelse er mottatt av Sporveien.   Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil blir journalført for videre behandling...
Takk for din henvendelse. De reglene du referer til står i Forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning FOR-2013-08-09-967, men det fremgår av...
Hei igjen! Jeg viser til mitt forrige svar i denne saken, og kan tilføye: Du har bedt om pris og produsent på benker i Nydalen stasjon. Nydalen stasjo...

Only requests made using Mimes brønn are shown. ?