Skattedirektoratet

A public authority

Offentlig postjournal fra Skattedirektoratet er tilgjengelig fra Offentlig Elektronisk postjournal.

15 requests
Ny personvernforordning - Generelle prosjektdokumenter
Response by Skattedirektoratet to Mona Olsen on .
Partially successful.
  39395472: Nærmere begrunnelse for avslag om innsyn etter offentleglova.PDF Vår dato 24.07.2018 Din dato 12.07.2018 Saksbehandler 800 80 000 Ska...
Jp 1 i sak 2019/1205156 Forespørsel om innhenting av personopplysninger PEP personer: Forespørsel om innhenting av personopplysninger PEP personer.P...
Hei Marte Nilsen   Jeg viser til din e-post sendt 7. juli 2018 med begjæring om innsyn i sak 2018/824704 og 2018/820782   Vedlagt følger dokum...
Lønnsnivået hos skattemyndighetene
Response by Skattedirektoratet to Monica Stensrud on .
Successful.
Hei! Jeg prøver å svare ut innsynssaken du har sendt om lønnsinformasjonen til nåværende og tidligere toppledere i skatteetaten.   Skatteetaten...
Digital Samhandling Offentlig og Privat (prosjektet DSOP)
Response by Skattedirektoratet to Sylvia on .
Partially successful.
Hei   Vises til innsynsbegjæring. Herved gis innsyn til relevante dokumenter vedrørende Skatteetaten's relasjon til og arbeid i prosjektet Digital...
  Hei,   Takk for e-posten din! Den blir sendt til en saksbehandler.   Dette er et automatisk svar. Derfor ber vi om at du ikke svarer på denne e...
Denne e-posten er sendt på vegne av Finansdepartementet.  Vennligst ikke svar direkte til avsender, men bruk  [epostadresse] dersom du har behov fo...
Skatt på inntekt fra prostitusjon
Response by Skattedirektoratet to Marte Nilsen on .
Successful.
Hei Marte. Vedlagt dokumentet du har bedt om innsyn i.  Med vennlig hilsen/Kind regards Øystein Hov Seniorskattejurist Skattedirektoratet Rett...
Opphavsrettsstatus for aksjonærregisteret?
Request to Skattedirektoratet by P. Reinholdtsen. Annotated by P. Reinholdtsen on .
Partially successful.
Denne henvendelsen har fått saksnummer 2015/1161890 hos Skattedirektoratet og kan ses på https://oep.no/search/result.html?period=none&dateType=documen...
Krav om innsyn i aksjonærregisteret - Bisnode
Response by Skattedirektoratet to Harald on .
Successful.
Vi viser til din innsynsforespørsel i sak 2015/1175726. Innsynsforespørselen er innvilget. Dokumentene i saken følger vedlagt. Mvh Bjørnar Buvig...

Only requests made using Mimes brønn are shown. ?